Ayetler

Ankebut 62. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

ANKEBUT SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

62. Allah, kullarından dilediğine bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

Her şeyi elde etmekte olduğu gibi rızık elde etmek de çalışıp kazanmayla doğru orantılıdır. Allah'ın emir ve yasaklarını gözeterek, insanlar ne kadar çok çalışırsa, o kadar çok rızık elde edebilir. Allah'ın yaptığı da kulun çalışması oranında rızık vermesidir. Bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Bu kanun imtihan sürecinde farklı işler. Allah rızkı daraltarak imtihan yapabilir. Bunun dışında bu kanunlara uyan herkes başarılı olur. Bakara 200-202'de bunların belli bir ölçüyle olacağı yazıyor. Hac ibadetinizi yaparken Allah’ı, babalarınızdan aklınızda kaldığı gibi hatta daha güçlü dualarla anın. İnsanlardan kimi der ki: “Rabbimiz! Bize ne vereceksen, bu dünyada ver!” Onun ahiretle ilgili bir kazanımı olmaz. Kimileri de şöyle der: “Rabbimiz! Bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi o ateşin azabından koru!” Bunlardan her birine kazandıklarından bir pay vardır. Allah hesabı çabuk görür.

Hem ahiret hem dünya için istediklerimiz çalışmamızla doğru orantılıdır. Çok çalışan çok alır. O zaman hesapsız rızık, Allah'ın gerek gördüğü kişiye, tercih ettiği, seçtiği de diyebilirsin, ona verir. Karun örnektir. Karun Musa’nın kavmindendi; zamanla onları ezmeye başladı. Halbuki ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını taşımak güçlü bir topluluğa bile ağır geliyordu. Kavmi ona şöyle demişti: “Şımarma Allah şımaranları sevmez.” Dedi ki; “Bu bana, bendeki bir ilimden dolayı verildi”. Karun bilmiyor muydu ki, Allah kendinden önce nice nesilleri yok etti; hem de onlar daha güçlü ve daha zengindiler. Suçlulara suçlarını sormaya gerek duyulmaz. (Kasas 76)

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetlerin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

ANKEBUT SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

62. Allah, kullarından tercih ettiği kişi için rızkı genişletir de daraltır da. Şüphesiz Allah her şeyi bilir.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  62. Allah, kullarından kimi dilerse, onun rızkını genişletir; kime dilerse ona da rızkı kısar. Çünkü şüphesiz Allah, her şeyi hak- kıyla bilendir.

 2. Bayraktar Bayraklı

  62. Allah, kullarından dilediğine bol rızık verir, dilediğine de kısar. Allah her şeyi bilir.

 3. Diyanet İşleri

  62. Allah, kullarından dilediğine bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

 4. Diyanet Vakfı

  62. Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir, dilediğine de kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

 5. Edip Yüksel

  62. ALLAH kullarından dilediğine rızkı arttırır ve kısar. ALLAH her şeyi Bilendir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  62. Allah, kullarından dilediğine rızkı bol bol verir, dilediğine de kısar. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.

 7. Hakkı Yılmaz

  62. Allah, kullarından dilediğine rızkı genişletir ve onun için ayarlar. Şüphesiz Allah, her şeyi en iyi bilendir.

 8. Hasan Basri Çantay

  62. Allah, kullarından kimi dilerse onun rızkını yayar (genişletir). Onu kısar da. Şübhesiz ki Allaha her şey’i hakkıyle bilendir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  62. Allah, kullarından dilediğine rızkı yayar (bol verir, dilediğine) kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  62. Allah, kullarından dilediğine rızkı genişletir ve (kimi dilerse de) ona daraltır. Şübhe yok ki Allah, herşeyi hakkıyla bilendir.

 11. Hüseyin Atay

  62. Allah, kullarından dileyene rızkı yayar, kimine de ölçüyle verir. Doğrusu, Allah her şeyi bilendir.

 12. İhsan Eliaçık

  62. Allah dilediğine rızkı genişletir, dilediğine de kıstıkça kısar. Allah kesinlikle her şeyi biliyor

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  62. Allâh (istediği zaman) kullarından dilediğine rızkı genişletir ve (dilediğinde) yine ona daral tır. Şüphesiz ki Allâh (kime ne zaman neyin yararlı veya zararlı olacağı dâhil) her şeyi (hakkıyla bilen bir) Alîm’dir.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  62. Allah kullarından dilediğine bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

 15. Mehmet Okuyan

  62. Allah kullarından rızkı dilediğine açarak (bol) da verir, ona kısarak (dar) da verir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir.

 16. Mustafa İslamoğlu

  62. Allah kullarından tercih edenin/tercih ettiğinin rızkını genişletir, ya da onu kulu lehine sınırlandırır: çünkü Allah her bir şeyi bilendir.

 17. Mustafa Öztürk

  62. Allah dilediği kullarına bol rızık verir, dilediğinin rızkını daraltır. Çünkü Allah her şeyi, ki

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  62. Allah, rızkı kullarından dilediğine yayar da ve onun için darlaştırır da. Şüphe yok ki, Allah her şeyi bihakkın bilendir.

 19. Sadık Türkmen

  62. Allah rızkı kullarından dilediğine bolca yayar ve kısarak darlaştırır da!.. Şüphesiz Allah herşeyi bilendir.

 20. Süleyman Ateş

  62. Allâh kullarından dilediğine rızkı açar da, kısar da. Şüphesiz Allâh, her şeyi bilendir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  62. Allah, kullarından tercih ettiği kişi için rızkı genişletir de daraltır da. Şüphesiz Allah her şeyi bilir.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  62. Allah, kullarından düzenine uyup çalışanın rızkını koyduğu ölçüye göre yayar (verir). Doğrusu Allah her şeyi bilendir.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  62. Allah, kullarından dilediğine rızkı açıp yayar da ölçülü verip kısar da. Allah herşeyi çok iyi bilir.