Ayetler

Araf 3. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet Vakfı Meali

ARAF SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

3. Rabbinizden size indirilene (Kur’an’a) uyun. O’nu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

Ayetlerde genelde "O'nu bırakıp" "Allah'tan başka" "Allah'ın dışında" diye çevrilen (مِنْ دُونِ اللَّهِ ) Min Dûnillâh ifadesi, Allah ile kulun arasına yaşayan veya ölmüş bir insanın, meleklerin, ruhların vs alınması demektir. Eğer Allah'tan değil de bu kişilerden, meleklerden, ruhlardan yardım istersen bu şirk olur. Kur'an'da şirkin tanımı bu; Doğrudan Allah'tan istemiyor da rütbesi yüksek olduğuna inandığı bir evliyayı yardıma çağırarak istiyor. Askeriyedeki ast üst ilişkisine benzetebiliriz. Allah'ın astından, yani Allah'ın altında ama kendisinden üstün olduğuna inandığı birini/birine çağrıda bulunmak, yardım istemek Allah'ın tevbe etmeden ölünmesi durumunda affetmeyeceğini söylediği tek günahtır. Min Dûnillâh ifadesini "Evliya" dedikleri insanlarla birleştirelim;

Evliya Ne Demek?

Evliya, veli’nin çoğuludur. Veli, aralarında kendileri dışında bir şey olmayan iki veya daha çok şeye denir. "Ahmet'le Mehmet birbirinin velisidir" dediğimizde Ahmet'le Mehmet arasında hiç kimse yok demektir. Kaf 16. ayete göre bizim velimiz Allah; Ant olsun insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz. Biz ona, şah damarından daha yakınız/içinden geçenleri de biliriz. Allah bize şah damarımızdan yakınsa Allah ile aramızda başka biri olması mümkün değildir. Yusuf peygamberin (a.s) Yusuf 101. ayette çok güzel bir duası var; Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Bu dünyada da öbür dünyada da benim en yakınım (velim) sensin. Canımı teslim olmuş (Müslüman) olarak al. Beni iyilerin arasına kat.” Min Dûnillâh ifadesini Evliya tanımına eklersek, Allah ile aramıza birini alırsak ve bu kişinin Allah'a daha yakın olduğuna inanıp ona uyarsak Araf 3. ayetin dediğini yapmamış oluruz. Ayet, "Allah ile araya aldığınız evliya, Allah'a daha yakındır diye ona uymayın" diyor. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

ARAF SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

3.Rabbinizden / Sahibinizden size indirilene uyun; Allah ile aranıza koyduğunuz velilere[*] uymayın. Doğru bilgileri ne kadar az kullanıyorsunuz!

[*] Veli, en yakın ve dost anlamına geldiği gibi bir işi üstlenen kişi anlamına da gelir (Müfredât). Allah, her müminin velisidir (Bakara 2/257, Al-i İmran 3/68). Allah ile araya konan velilere uymama emri, bilgisi ve konumu ne olursa olsun, hiç kimsenin sözünün Allah’ın kitabının önüne geçirilmemesi gerektiğini gösterir (Al-i İmran 3/79-80, Maide 5/48-50, Ahzab 33/37).

Abdülkadir Geylani'yi Veli Edinenler

Bugün Allah'a yakın olduğuna inanılan en meşhur kişiler Abdülkadir Geylani ve İmam Rabbani'dir. Çoğu müslüman Allah'a daha yakın oldukları gerekçesiyle bu zatların kitaplarına uyuyor. Abdülkadir Geylani'ye örnek gösterebilirim. Alttaki satırlar Abdülkdir Geylani'ye ait olduğu söylenen kitaptan.

“Benim emrim, Allah’ın emridir; eğer ol! dersem oluverir.”

Hepsi de Allah’ın emriyledir, ama sen benim kudretime hükmet!”

“Benim kabrim Beytullah’dır, gelen onu ziyaret eder.”

“Ona seğirtir de izzet ve Rıfat ile yüce makama erişir.”

“Benim ocağımı tavaf et yedi defa, emânıma sığın!

Her yıl beni ziyâret için meşguliyetten sıyrıl!”

“Bana doğru haccedip gelin, evim kurulu bir kâbe. Beytin sâhibi yanımdadır, koruluğu haremimdir.”

“Her KUTUB tavaf eder Beytullah’ı yedi defa. Ben ise Beyt’in kendisiyim çadırımı tavaf ediciyim.”


Kaynak : Abdülkadir Geylâni, 57-67-68-69. sayfalar)

Abdülkadir Geylani'nin Kabrini Kabe Gibi Görenler

Cübbeli Ahmet Türkiye'de ki Abdülkadir Geylani ile şirke giren hocaların başında geliyor. Bu kasidelerin olduğu kitapları yayımlayan, insanları bunlara uymaya çağıran birinci hoca. Araf 3. ayet Cübbeli Ahmet'ten Abdülkadir Geylani'ye kadar insanları "kendinize veli yapıp, onlara uymayın, Kur'an'a uyun" diyor. İnsanların bu kitaplara uyduğu nereden belli? Altta videosunu görebilirsin, Cübbeli Ahmet Abdülkadir Geylani'nin türbesinin Kabe gibi olduğunu anlatıyor. Buna kimse itiraz etmiyor.

Ayetlerde (مِنْ دُونِ اللَّهِ ) Min Dûnillâh ifadesini "O'nu bırakıp" "Allah'tan başka" "Allah'ın dışında" diye çevrince bu ayetler anlaşılmıyor. Ayetleri okuyanlar "ben Allah'ı bırakmıyorum" deyip ayetleri üstüne almıyor. Bilse ki ayet "Allah ile aranıza kimseyi almayın" diyor, o zaman biraz düşünür herhalde.

Min Dûnillâh Ne Demek Ve Şirk Hakkında Ayrıntılı Açıklama

Şirk ayetlerinin nasıl katledildiğini, Ahkaf Suresi 4-5-6. ayetlerini ne hale getirdiklerini yazdığım bu sayfadan okuyabilirsin. Ahkaf Suresi 4-5-6. Ayetlerin Katledilmesi

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  3. Siz, Rabb’inizden size indirilen Kur’an’a uyun; Ondan başka da (cinlerden ve insanlardan olan şeytan) velilere (!) uymayın. Siz öğütleri ne kadar az tutuyorsunuz!

 2. Bayraktar Bayraklı

  3. Rabbinizden size indirilene uyunuz! O`nu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyiniz! Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

 3. Diyanet İşleri

  3. Rabbinizden size indirilene uyun; O’nu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

 4. Diyanet Vakfı

  3. Rabbinizden size indirilene (Kur’an’a) uyun. O’nu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

 5. Edip Yüksel

  3. Efendinizden size indirileni izleyin, O’ndan başkalarını dost edinerek izlemeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz!

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  3. (Ey insanlar) Rabbinizden, size indirilene uyun ve O’ndan başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

 7. Hakkı Yılmaz

  3. Rabbinizden size indirilene uyun ve O’nun astlarından, yol gösteren, yardım eden ve koruyan sözde yakınlara uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz/hatırlıyorsunuz!

 8. Hasan Basri Çantay

  3. Rabbinizden size indirilen (Kur’an-ı kerîm) e uyun, ondan başka (larını) velîler (edinib de kendilerin) e uymayın. Ne kadar az öğüd tutuyorsunuz!

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  3. (Ey insanlar!) Rabbinizden size indirilen (Kur’ân-ı Kerîm’)e uyun, onun dışında/onsuz birtakım velîlere/‘önder ve dostlara’ uyup peşlerinden gitmeyin.[1] Ne az öğüt alıyorsunuz!

 10. Hayrat Vakfı Meali

  3. Rabbinizden size indirilene tâbi` olun ve O`ndan başka birtakım dostlara tâbi` olmayın! (Siz) ne kadar az ibret alıyorsunuz!

 11. Hüseyin Atay

  3. Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka velilerin ardından gitmeyin. Ne kadar az hatırlıyorsunuz.

 12. İhsan Eliaçık

  3. Rabbinizden size indirilene uyun. O'nu bırakıp da başka önderlerin peş­lerinden gitmeyin. Aklınızı ne kadar az kullanıyorsunuz?

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  3. Rabbinizden size indirilmiş olan şeye (Kur’ân ve Sünnet’e) hakkıyla uyun! Onu bırakıp da (insan ve cin şeytanları gibi, kâfirliğe ve sapıklığa çağıran) başka birtakım dostlara asla uymayın! Pek az/çok az zaman/ öğütleniyorsunuz (bu yüz den Allâh’ın dinini bırakıp başkalarına uyuyorsunuz)!

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  3. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

 15. Mehmet Akif Ersoy

  3. Rabbinizden size ne indirilmişse onun arkasından gidin. Yoksa onu bırakıp da dost diye başkalarının arkasından gitmeyin. Sizler nasihatten ne kadar az alıyorsunuz? (...nasihati ne kadar az dinliyorsunuz? / nasihati ne kadar az tutuyorsunuz?)

 16. Mehmet Okuyan

  3. Rabbinizden size indirilene (Kur’an’a) uyun! O’nun peşi sıra (onu bırakıp da) başka dostlara uymayın! Ne kadar da azınız (gerçeği) hatırlıyor!

 17. Mustafa İslamoğlu

  3. "Uyun Rabbinizin katından size indirilene! O`nun dışında birtakım otoritelere de asla uymayın!" Ne kadar az ders alıyorsunuz.

 18. Mustafa Öztürk

  3. [Ey Peygamber! De ki o müşriklere] : "Size rabbiniz tarafından indirilen Kur'an'a uyun. Allah'ı bırakıp birtakım sözde tanrılara, şeytan tabiatlı liderlere uymayın. Ne var ki siz hiç söz dinlemiyorsunuz!

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  3. Size Rabbinizden indirilmiş olana tâbi olunuz, ve O’nun gayrı dostlara tâbi olmayınız, siz pek az öğüt tutuyorsunuz.

 20. Sadık Türkmen

  3. Rabbinizden size indirilene uyun. O’ndan başka velilere uymayın! Ne kadar az öğüt alıyorsunuz!

 21. Süleyman Ateş

  3. (Ey insanlar), Rabbinizden size indirilene uyun ve O’ndan başka velilere uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

 22. Süleymaniye Vakfı

  3. Rabbinizden / Sahibinizden size indirilene uyun; Allah ile aranıza koyduğunuz velilere uymayın. Doğru bilgileri ne kadar az kullanıyorsunuz!

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  3. Rabbinizden size indirilene tâbi olun ve O’ndan başka birtakım velilere (otoritelere) tâbi olmayın! (Siz) ne kadar az ibret alıyorsunuz

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  3. Rabbinizden size indirilene uyun; O’nun berisinden bir takım velilerin ardına düşmeyin! Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!