Ayetler

Duhan 54. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

DUHAN SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

51. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler.

52. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.

53. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar.

54. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

Ahiretteki Bedenimiz Nasıl Olacak?

Duhan 54. ayet genelde cennete giden erkeklerin evlendirileceği kadınlar diye tercüme ediliyor. Vakfın ayete yaptığı açıklamayı göstereyim; Kur’an’da eşleştirmek fiilinin iki türlü kullanımı vardır. Birincisi evlendirmek anlamına gelen ( زَوَّجْنَاكَهَا لِكَیْ ) zevvecnâ kehâ like(Bkz: Ahzab 33/37) ve ikincisi yanına, hizmetine vermek anlamına gelen (وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ ) zevvecnâhum bi (bu ayet) kalıbıdır. Yani Kur'an'da anlatılan iri gözlü kadınlar evlenmek için değil hizmet etmek için verilecek. Allah Vakia suresinde ahirette yeniden yaratılacak bedenler hakkında bilgi vermiyor çünkü bunu idrak edemeyiz. Ayetler altta. Diyanet'in meali;

VAKIA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

60-61. Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. (Bu konuda) bizim önümüze geçilmez.

62. Andolsun, birinci yaratılışı(nızı) biliyorsunuz. O hâlde düşünseniz ya!

Huri Nedir Kime Verilir?

Allah huri denen hizmetçi kadınları bu dünyadaki güzel kadınlara benzeterek anlatıyor ama ahirette yeniden yaratılacak erkek ve kadın bedenleri nasıl olacak bundan bahsetmiyor çünkü dediğim gibi örneği olmadığı için idrak edemeyiz. Vakıf Nebe 33. ayette huri ile ilgili şöyle açıklama yapmış; Cennete girecek kadının da erkeğin de güzelliği, hayal edebileceğimiz bir şey değildir. Nebîmiz şöyle demiştir: Cennete ilk girecek olanların yüzleri dolunay gibi olur. Arkadan gelenler, gökte inci gibi parlayan en güzel yıldıza benzerler. Kalpleri, tek bir kişinin kalbi gibidir. Aralarında ne kin, ne kıskançlık bulunur. Onlardan her birinin yanına iri gözlü hurilerden iki tane verilir. (Buhari, Bed’ul-halk 8) Cennete giden kadınların yanında huriler, elbisenin astarı gibi kalacaklardır. (et-Taberânî -ö. 360/971-, el- Mu’cem’ul-evsat) Kadın, hurilerin güzelliğine bakar ve “Dünyada bu kadar güzel olmayı ne çok isterdim!” der. Kendiyle karşılaştırınca ne büyük bir ikrama kavuştuğunu anlar ve şükreder. Erkek de: “Dünyada eşimin bu kadar güzel olmasını ne çok isterdim” der. Eşinin, onunla karşılaştırılamayacak kadar güzel olduğunu görünce de Allah’a şükreder.

Vakia 62. ayette ilk yaratılışı bildiğimiz bundan bir şeyler çıkarmamız isteniyor. Allah bizi bu dünyada güzel şekillerde yarattıysa kim bilir ahirette ne kadar güzel, değişik vs şekilde yaratacak. Cennete giden erkek ve kadın eşlerinin güzelliği karşısında hurilere göz ucuyla bile bakmayacaktır. Huriler cennete erkek ve kadınların hizmetine verilen güzel kadınlardır. Duhan 54. ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

DUHAN SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

51. Kendilerini bozmamış olanlar[*] ise güvenli yerlerde;

[*] Mütteki (Takva sahipleri): Allah’tan çekinerek kendini koruyan, kendini(fıtratını) bozmayanlar. Bakınız Bakara 2/2.

52. Bahçelerde, pınar başlarında olacaklar.

53. İnce ve kalın ipekten elbiseler giyecek ve karşı karşıya oturacaklar.

54. İşte böyle olacak. Onlara, iri siyah gözlü kadınları(hurileri) hizmetçi olarak[*] vereceğiz.

[*] Kur’an’da eşleştirmek fiilinin iki türlü kullanımı vardır. Birincisi evlendirmek anlamına gelen ( زَوَّجْنَاكَهَا لِكَیْ ) zevvecnâ kehâ like(Bkz: Ahzab 33/37) ve ikincisi yanına, hizmetine vermek anlamına gelen (وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ ) zevvecnâhum bi (bu ayet) kalıbıdır.

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  54. İşte böyle olacaktır. Hem de, Biz onları iri gözlü (ceylan gözlü) Hurilerle (beyaz tenli kadınlarla) evlendireceğiz.

 2. Bayraktar Bayraklı

  54. Aynı şekilde onlara çok güzel eşler veririz.

 3. Diyanet İşleri

  54. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

 4. Diyanet Vakfı

  54. İşte böyle. Bunun yanısıra biz onları, iri gözlü hûrilerle evlendiririz.

 5. Edip Yüksel

  54. Bu böyledir; onlara güzel eşler vermişizdir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  54. İşte böyle, biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.

 7. Hakkı Yılmaz

  54. Biz, onları iri siyah gözlülerle/ en ideal tiplerle eşleştirdik.

 8. Hasan Basri Çantay

  54. İşte (emir) böyledir. Onlara bembeyaz, şahin gözlü hurileri eş yapdık.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  54. İşte (halleri) böyledir. Hem de onlara, iri gözlü hûrileri eş yaptık.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  54. İşte böyle! Hem onları iri gözlü hûrilerle evlendirmişizdir.

 11. Hüseyin Atay

  54. Bu böyledir; onları güzel gözlülerle eşlendiririz.

 12. İhsan Eliaçık

  54. Evet, aynen böyle olacak... Onlara gözaydınlığı tertemiz eşler vereceğiz.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  54. İşte (cennetin durumu sizin tam olarak anlayabileceğiniz mesabede olmadığından, tasavvur edebile cekleriniz ancak) bunun gibidir! Üstelik Biz onları iri gözlü ve beyaz tenli eşlerle evlendirdik.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  54. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

 15. Mehmet Okuyan

  54. İşte böyle! Biz onları, (güzel) gözlü hurilerle (de) eşleştirmiş (olacağ)ız.

 16. Mustafa İslamoğlu

  54. İşte böyle olacak. Ve Biz onları sıradışı güzellikte bir bakış, pırıl pırıl (bir kalp) taşıyan eşlerle birleştireceğiz.

 17. Mustafa Öztürk

  54. Evet, işte aynen böyle olacak. Aynca biz onlara ahu gözlü dilberlerden/ hurilerden eşler vereceğiz.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  54. İşte böyledir ve onları gözleri iri, elbiseleri tertemiz, renkleri beyaz cariyeler ile evlendirdik.

 19. Sadık Türkmen

  54. Işte böyle! Biz onları iri gözlü eşlerle de eş kılmışızdır.

 20. Süleyman Ateş

  54. Ayrıca onları, iri gözlü hûrilerle de evlendirmişizdir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  54. İşte böyle olacak. Onlara, iri siyah gözlü kadınları(hurileri) hizmetçi olarak vereceğiz.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  54. Bu böyledir; onlara güzel eşler vermişizdir

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  54. İşte böyle! Onları iri gözlü hurilerle de eşleştirmişizdir.