Ayetler

Enbiya 9. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

ENBİYA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

7. Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamber gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.

8. Biz, onları yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi.

9. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları ise helâk ettik.

Allah Peygamberlerini Yalnız Bırakmamış

Kur'an'da anlatılan önceki kavimlerin kıssalarına baktığımızda Allah, tebliğ faliyetinden vaz geçmesi için, halkı tarafından ölümle tehdit edilen peygamberlerini yalnız bırakmadığını görüyoruz. Peygamberleriyle beraber onlara inanan azınlığı da kendilerini tehdit halktan kurtarmış. Hud suresinde ki ayetlerde Nuh peygamber, Hud peygamber, Salih peygamber, Lut peygamber ve Şuayb peygamberle beraber Allah kimleri kurtarmış örneğini görebiliyoruz.

HUD SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

40. Sonunda emrimiz çıktı ve geminin tandırı kaynadı. Nuh’a dedik ki “Erkekli dişili her türden birer çifti ve hakkında karar çıkan kişi dışındaki aileni, bir de inanıp güvenenleri gemiye bindir.” Pek azı dışında Nuh ile birlikte inanıp güvenen olmamıştı.

58. Emrimiz gelince Hud’u ve onunla birlikte olan müminleri, bizden bir ikram olarak kurtardık. Evet, onları ağır bir azaptan kurtardık.

66. Emrimiz gelince Salih’i ve onunla birlikte olan inanıp güvenenleri, bizden bir ikram olarak, o günün rezilliğinden kurtardık. Senin Rabbin işini başarır, daima üstündür.

81. Misafirler dedi ki “Ey Lut! Biz Rabbinin elçileriyiz; sana asla ilişemeyeceklerdir. Ailenle birliktegecenin bir vaktinde yola çık; eşin kalsın. İçinizden kimse arkasına bakmasın. Bunların başına gelecek olan eşine de gelecektir. Azapla buluşma zamanları sabahtır. Sabah da yakındır, değil mi?”

94. Emrimiz gelince Şuayb’ı ve onunla beraber inanmış olanlarıikramımızla kurtardık. Yanlış yapanları ise dehşet bir ses yakaladı da yurtlarında diz çöküp kaldılar.

Enbiya 9. ayette Allah dilediği insanları değil üstteki ayetlerde örneğini gördüğümüz iman etmiş kişileri kurtardığını söylüyor. Ayetlerin doğru tercümesi ve açıklaması aşağıda.

Süleymaniye Vakfı Meali

ENBİYA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

7. Senden önce gönderdiğimiz elçiler sadece vahyettiğimiz erkeklerdi. Bilmiyorsanız o Zikri bilenlere[*] sorun.

8. Onları yemek yemeyen bedenler yapmadık; ölümsüz de değillerdi.

9. Sonunda onlara verdiğimiz sözü tuttuk; onları (resulleri[1*]) ve uygun gördüğümüz kişileri[2*] kurtardık[3*]. Aşırılık edenleri de etkisizleştirdik.

[1*] Bu âyet Allah Teâla’nın nebi olan resullerine koruma sözü verdiğini ve onları, düşmanlarından kurtardığını bildiriyor. Nebîmiz Muhammed aleyhisselamı da (Maide 5/67) İsa aleyhisselamı da düşmanlarının eline düşürmemiştir. (Al-i İmran 3/55, Nisa 4/157) Öyleyse nebîlerin ve resullerin öldürülmesinden söz eden Al-i İmran 3/183, Bakara 2/91 ve diğer âyetlerdeki katl = قتل kelimesi, onun kök anlamlarından izlâl = اذلال (Mekâyîs) yani itibarsızlaştırma dışında bir anlama gelmez. Bu işi, yalan söyleyen ve âyetleri görmezlikten gelerek kâfir olanların yapıyor olması da önemlidir. Kâfirler iki kesimdir, biri kimliğini açıkça ortaya koyar diğeri de inanmış gözükerek alttan alta iş çevirir. İşte nebîleri etkisizleştirmeye çalışanlar bunlardır. İlgili âyetler üzerinde düşünülünce bunların tamamına yakınının Yahudi olduğu ortaya çıkar.

[2*] Şâe = شاء fiilinin kökü, “bir şeyi var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. İnsanın var etmesi, “gerekeni yapması”, Allah’ın var etmesi de “o şeyi yaratmasıdır” Burada Allah’ın gerek gördükleri kişeler müminlerdir. “O sırada elçilerimizi ve inanıp güvenenleri kurtarırız. Bu hep böyledir. İnanıp güvenenleri kurtarmak boynumuzun borcudur.” (Yunus 10/103)

[3*] Bir gün Allah (kurulan oyunu bozdu ve) şöyle dedi: “Bak İsa! Seni vefat ettireceğim# ve katıma yükselteceğim. Âyetlerimi görmezlikte direnen şu insanlardan seni kurtaracağım. Senin izinden gidenleri, âyetleri görmezlikte direnenlere kıyamet gününe kadar üstün kılacağım#. Sonunda yeniden diriltilip bana geleceksiniz. Aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz konuları, o zaman karara bağlayacağım. (Al-i İmran 3/55)

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  9. Sonra onlara (eski peygamberlere) olan vaadimizi gerçekleştirdik de, kendilerini ve istediklerimizi ( onlara iman edenleri ve bırakılmasında hikmet bulunan kimseleri) kurtarmıştık; haddi aşanları (kâfirleri ve günahkârları) ise yok etmiştik.

 2. Bayraktar Bayraklı

  9. Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve dilediklerimizi kurtardık. Aşırı gidenleri de helâk ettik.

 3. Diyanet İşleri

  9. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları ise helâk ettik.

 4. Diyanet Vakfı

  9. Sonra onlara (verdiğimiz) sözü yerine getirdik; böylece, hem onları hem de dilediğimiz (başka) kimseleri kurtuluşa erdirdik; müsrifleri de helâk ettik.

 5. Edip Yüksel

  9. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik; onları dilediklerimizle birlikte kurtardık; aşırı gidenleri de helak ettik.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  9. Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik; hem onları, hem de dilediğimiz kimseleri kurtardık, aşırı gidenleri yok ettik.

 7. Hakkı Yılmaz

  9. Sonra Biz onlara, verdiğimiz o sözü yerine getirdik. Böylece onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Aşırı gidenleri de değişime/yıkıma uğrattık.

 8. Hasan Basri Çantay

  9. Sonra biz onlara olan va’d (imiz) in doğruluğunu gösterdik de hem kendilerini, hem kimleri diliyorsak onları kurtardık. İftiracıları ise helak etdik.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  9. Sonra biz, onlara verilen sözü(müzü) yerine getirdik, hem kendilerini hem de dilediğimiz kimseleri kurtardık, (inkâr ve isyanda) aşırı gidenleri de helak ettik.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  9. Sonra onlara (verdiğimiz) sözü yerine getirdik de kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık; haddi aşanları ise helâk ettik.

 11. Hüseyin Atay

  9. Sonra Biz, onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik, kendilerini ve dilediklerimizi kurtardık; savurganları ise yok ettik

 12. İhsan Eliaçık

  9. Sadece verdiğimiz sözü yerine getirdik; kendilerini ve layık gördüklerimizi kurtardık, kendi kendini bitirenleri ise helak ettik.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  9. Sonra onlara (verdiğimiz yardım sözünü tutarak) o vaadde sâdık olduk da, kendilerini ve dilediğimiz o (mümin) kimseleri (inkârcıların başına gelen belâdan) kurtardık. (Kâfir olarak) haddi aşan kimseleri ise helâkettik.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  9. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik.

 15. Mehmet Okuyan

  9. Sonra onlara (verdiğimiz) sözü yerine getirmiştik; böylece hem onları hem de dilediğimiz (layık olan) kişileri kurtarmış; haddi aşanları da helak etmiştik.

 16. Mustafa İslamoğlu

  9. Neticede Biz onlara verdiğimiz sözü tuttuk; bunun sonucunda onları ve tercih ettiklerimizi kurtarıp, (hayatlarını) amaçsızca harcayanları ise helâk ettik.

 17. Mustafa Öztürk

  9. Ama sonuçta biz o peygamberlere verdiğimiz sözü tuttuk. Onları ve dilediğimiz kimseleri [onlara inananları] azap ve helakten kurtarıp selamete erdirdik. Kafirlikte direnip azgınlaşanları ise yok ettik.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  9. Sonra onlara olan vaadi gerçekleştirdik de onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık ve müsrif olanları da helâk ettik.

 19. Sadık Türkmen

  9. Sonra, onlara verdiğimiz sözde sadık kaldık/sözü yerine getirdik; onları ve dilediklerimizi (onlarla birlikte inananları) kurtardık, aşırı gidenleri de imha ettik.

 20. Süleyman Ateş

  9. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik, onları ve dilediklerimizi kurtardık, aşırı gidenleri helâk ettik.

 21. Süleymaniye Vakfı

  9. Sonunda onlara verdiğimiz sözü tuttuk; onları (resulleri) ve uygun gördüğümüz kişileri kurtardık. Aşırılık edenleri de etkisizleştirdik.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  9. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları (Elçileri) ve beraberlerinde bulunan(dinde) gayret gösteren (mümin) kullarımızı kurtardık, haddi aşanları ise helâk ettik.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  9. Sonra onlara verilen söze sadık kaldık da onları ve dilediklerimizi kurtardık. Ve israfa saplanıp haddi aşanları helâk ettik.