Ayetler

Hud 53, 54, 55. Ayetlerdeki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

HUD SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

53. Dediler ki: “Ey Hûd! Sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilâhlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz.”

54-55. Biz sadece şunu söyleriz: “Seni, ilâhlarımızdan biri fena çarpmış.” Hûd, dedi ki: “İşte ben Allah’ı şâhit tutuyorum. Siz de şâhit olun ki, ben sizin Allah’ı bırakıp da O’na ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Haydi hepiniz toptan bana tuzak kurun, sonra da bana göz açtırmayın.”

Ayetlerde genelde "O'nu bırakıp" "Allah'tan başka" "Allah'ın dışında" diye çevrilen (مِنْ دُونِ اللَّهِ ) Min Dûnillâh ifadesi, Allah ile kulun arasına yaşayan veya ölmüş bir insanın, meleklerin, ruhların vs alınması demektir. Eğer Allah'tan değil de bu kişilerden, meleklerden, ruhlardan yardım istersen bu şirk olur. Kur'an'daki şirkin tanımı bu; Doğrudan Allah'tan istemiyor da rütbesi yüksek olduğuna inandığı bir evliyayı yardıma çağırarak istiyor. Askeriyedeki ast üst ilişkisine benzetebiliriz. Allah'ın astından, yani Allah'ın altında ama kendisinden üstün olduğuna inandığı birini/birine çağrıda bulunmak, yardım istemek Allah'ın tevbe etmeden ölünmesi durumunda affetmeyeceğini söylediği tek günahtır. Bu ayetleri "O'nu bırakıp" "Allah'tan başka" "Allah'ın dışında" diye tercüme edince müslümanlar ayetin muhatabı olmadığını düşünüyor. Halbuki en başta Müslümanlar muhatap bu ayetlere. Allah bu ayetleri bize örnek olsun "onlar gibi olmayın" diye indirdi. Ayetin doğru tercümesi şöyle.

Süleymaniye Vakfı Meali

HUD SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

53. Dediler ki: “Ey Hud! Bize hiçbir bir belge getirmedin. Senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Sana inanacak da değiliz.

54. Sana diyeceğimiz sadece şudur: “İlahlarımızdan bazıları seni fena çarpmış.” Hud dedi ki: “Ben Allah’ı şahit tutuyorum, siz de şahit olun, ben ortak koştuklarınızdan tamamen uzağım.”

55. Allah ile aranıza koyduklarınızdan.... Haydi, hep birlikte bana tuzak kurun. Sonra da hiç göz açtırmayın.”

Min Dûnillâh Ne Demek Ve Şirk Hakkında Ayrıntılı Açıklama

Şirk ayetlerinin nasıl katledildiğini, Ahkaf Suresi 4-5-6. ayetlerini ne hale getirdiklerini yazdığım bu sayfadan okuyabilirsin. Ahkaf Suresi 4-5-6. Ayetlerin Katledilmesi

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  55. “Allah’tan başka (taptıklarınıza ben tamamen ilgisizim) . Haydin, öyleyse hepiniz birden bana tuzak kurun; sonra da bana hiç göz açtırmayın.”

 2. Bayraktar Bayraklı

  55. “O'ndan başka taptıklarınızın hepsinden uzağım. Haydi, hepiniz bana tuzak kurun; sonra da bana mühlet vermeyin.”

 3. Diyanet İşleri

  54-55. Biz sadece şunu söyleriz: “Seni, ilâhlarımızdan biri fena çarpmış.” Hûd, dedi ki: “İşte ben Allah’ı şâhit tutuyorum. Siz de şâhit olun ki, ben sizin Allah’ı bırakıp da O’na ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Haydi hepiniz toptan bana tuzak kurun, sonra da bana göz açtırmayın.”

 4. Diyanet Vakfı

  55. «O'ndan başka (taptıklarınızın hepsinden uzağım). Haydi hepiniz bana tuzak kurun; sonra da bana mühlet vermeyin!»

 5. Edip Yüksel

  55. "O'ndan başkalarından. Haydi, topunuz birleşip bana karşı plan hazırlayın. Hiç de beklemeyin."

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  55. "O'ndan başka herşeyden uzağım, artık hepiniz toplanın bana istediğiniz tuzağı kurun, sonra hiç bekletmeyin.

 7. Hakkı Yılmaz

  55. Hûd dedi ki: “Şüphesiz ben Allah’ı şâhit tutuyorum, siz de şâhit olun ki, ben, Allah’ın astlarından O’na ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.

 8. Hasan Basri Çantay

  54- 55. Biz «Tanrılarımızdan kimi seni fena çarpmış» (demekden) başka (bir şey) söylemeyiz. (Hûd) dedi: «Allâhı hakıykî şâhid gösteririm ve siz de şâhid olun ki ben sizin Allâhı bırakıb da Ona ortak tutmakda devam etdiğiniz şeylerden kat'iyyen uzağım. Artık bana topyekûn istediğiniz tuzağı kurun, sonra bana mühlet de vermeyin».

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  54- 55. “Biz (senin sözlerin için) ancak ‘Tanrılarımızdan biri, seni fena halde çarpmıştır.’ deriz.” (Hûd) dedi ki: “Şüphesiz ben Allah’ı şâhit tutuyorum Siz de şâhit olun ki ben, O’na ortak koştuklarınızdan (Allah yerine kendisine bağlılık gösterdiklerinizden) elbette uzağım. Artık hepiniz bana tuzak kurun, sonra (elinizden gelirse) mühlet de vermeyin.”

 10. Hayrat Vakfı Meali

  54-55. “(Biz senin hakkında) ancak: 'İlâhlarımızdan bazısı seni fenâ çarpmış' diyoruz.” (Hûd) dedi ki: “Şübhesiz ben (ise) Allah'ı şâhid tutuyorum; (siz de) şâhid olun ki doğrusu ben, sizin O'nu (Allah'ı) bırakıp da şirk koşmakta olduğunuz şeylerden uzağım! Artık (isterseniz) hep berâber bana tuzak kurun; sonra (da) bana hiç mühlet vermeyin!”

 11. Hüseyin Atay

  55. Ancak, seni tanrılarımızdan biri kötü çarpmıştır” dediler. “Doğrusu, ben Allah'ı tanık gösteriyorum. Siz de tanık olun ki, ben, sizin O'nu bırakıp ortak koşmanızdan uzağım. Hepiniz bana tuzak kurun, sonra beni ertelemeyin.

 12. İhsan Eliaçık

  54-55. İhtimal, tanrılarımızın birisi seni fena halde çarpmış." Hud: "Ben Allah'ı şahit gösteriyorum, siz de şahit olun ki, ben O'ndan başka, koştuğunuz ortakların hiçbirini tanımıyorum. Haydi toplanın, bana istediğiniz tuzağı kurun, bir an bile göz açtırmayın

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  55. (Yine şâhit olun ki; ben) O’ndan başkasın( a tapmaktan da, O’ndan gayrinden korkmak) dan (da uzağım)! Artık (sizin dediğiniz gibi ilâhlarınız, kendilerine ibadeti engelleyen kişilere zarar verme gücüne sahip bulunuyorlarsa, bunu ispatlamak üzere) topluca bana tuzak kurun, sonra da bana (göz açacak kadar bile) mühlet vermeyin!

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  55. Hûd dedi ki: "İşte ben Allah'ı şâhit tutuyorum. Siz de şâhit olun ki, ben sizin Allah'ı bırakıp da O'na ortak koştuğunuz şeylerden uzağım

 15. Mehmet Okuyan

  54-55. Biz ‘İlahlarımızdan biri seni fena hâlde çarpmış!’ demekten başka bir söz söylemiyoruz.” (Hud ise) şöyle demişti: “Ben Allah’ı şahit tutuyorum; siz de şahit olun ki ben O’nun peşi sıra ortak koştuklarınızdan uzağım. Hepiniz bana tuzak kurun; sonra da bana zaman tanımayın!

 16. Mustafa İslamoğlu

  55. (tabii ki) Allah dışındaki… Haydi artık topunuz bana tuzak kurun; sonra da bana soluk aldırmayın!

 17. Mustafa Öztürk

  55. Hüd şöyle dedi: "İşte ben Allah'ı şahit tutuyorum ve siz de şahit olun ki kendilerine tanrılık yakıştırdığınız, Allah'ın ilahlığına ortak koştuğunuz o putlardan tamamen uzağım.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  54-55. «Biz demeyiz, ancak (deriz ki) seni tanrılarımızdan bazısı fena bir sûrette çarpmıştır.» Dedi ki: «Ben şüphesiz Allah Teâlâ'yı işhâd ediyorum ve siz de şahid olunuz ki, ben sizin şerik ittihaz ettiğiniz şeylerden muhakkak berîyim.» «O'nun gayrı, artık bana karşı istediğiniz mekr ve hileyi cümleten yapınız, sonra bana asla bakmayınız.»

 19. Sadık Türkmen

  55. O (Allah)’tan başka (taptıklarınızdan uzağım ve gücünüz varsa) haydi hepiniz bana tuzak kurun! Sonra bana hiç göz açtırmayın.

 20. Süleyman Ateş

  55. O (Allâh)’dan başka (taptığınız tanrılardan). Haydi hepiniz bana tuzak kurun, sonra bana hiç göz açtırmayın (elinizden ne gelirse yapın)!"

 21. Süleymaniye Vakfı

  55. Allah ile aranıza koyduklarınızdan.... Haydi, hep birlikte bana tuzak kurun. Sonra da hiç göz açtırmayın.”

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  55. O (Allahın) yanısıra bütün (ortak koştuklarınızdan) uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun; sonra da bana mühlet vermeyin!»

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  55. "Allah dışındaki tanrılarınızdan uzağım. Hadi, hep birlikte bana tuzak kurun, bana hiç göz açtırmayın."