Ayetler

Maide 40. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

MAİDE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

40. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah’a aittir. O, dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir.

Ödül Ve Cezanın Ölçüsü Nedir?

İster dünyada basit hırsızlık suçundan büyük suçlara olsun isterse ahiretteki yargılamada olsun işlenen kabahatlerin cezaları neye göre verilecek? Ödül de aynı şekilde; dünya ve ahiret ödülünün ölçüsü nedir? İkisi de Allah'ın dilediği kullara ceza vermesi dilediklerini affetmesi şeklinde midir? Kur'an'ı Kerim baştan sona ödül ve cezanın şartlarını yazıyor. Dünyadaki suç, cezalar ve ödüller de belli ahirettekiler de belli. İnsanlar neyi yaparsa ne karşılı alacağı belliyken Allah dilediğini affeder dilediğine azap eder diye bir tezat olamaz. Bu tezat "dileme" diye çevrilen Şâe شاء fiilinin Hicri üçüncü asırdan sonra anlamının değiştirilmesinden kaynaklanıyor. Allah dilediğini bağışlayacaksa pek çok ayette Kendisini çok bağışlayıcı, tevbeleri kabul eden diye tanıtıp, yine pek çok ayette "tevbe edin" demesi anlamsız olur. Müfessirler Kur'an'a bütüncül bakmadığı için yazdıkları meallerde nasıl tutarsızlıklara sebep olduklarını göremiyorlar. Bir insan günah işlediğinde yapacağı şey tevbe etmektir. Bağışlanmasının tek yolu budur. Dolayısıyla Allah, günahın bağışlanması için gereken şeyi yapanı bağışlar. Bir insan suç işler de tevbe etmezse suçu oranında yani hak ettiği kadar ceza görür. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

MAİDE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

40. Bilmez misin, göklerde ve yerde tüm yetkiler Allah’ındır! Azabı hak edene azap eder, bağışlanmayı hak edeni de bağışlar. Allah her şeye bir ölçü koyar.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  40. Bilmedin mi ki, gu göklerin ve bu yerin hükümranlığı gerçekten yalnız Allah'ındır. O, kime dilerse ona azap eder; kimi dilerse onu da bağışlar. Zaten Allah her şeye Kaadir'dir

 2. Bayraktar Bayraklı

  40. Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümrânlığı Allah`ındır? O, dilediğini cezalandırır, dilediğini bağışlar. Allah, her şeye gücü yetendir.

 3. Diyanet İşleri

  40. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkiyeti Allah’a aittir. O, dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir.

 4. Diyanet Vakfı

  40. Bilmez misin ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah’a aittir; dilediğine azap eder ve dilediğini bağışlar. Allah her şeye hakkıyle kadirdir

 5. Edip Yüksel

  40. Göklerin ve yerin egemenliğinin ALLAH’a ait olduğunu bilmez misin? Dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar. ALLAH her şeye Gücü Yetendir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  40. Göklerin ve yerin mülkünün Allah’a ait olduğunu, dilediğine azap edip dilediğini de bağışladığını bilmedin mi? Allah herşeye kâdirdir.

 7. Hakkı Yılmaz

  40. Göklerin ve yerin sahipliğinin, yönetiminin Allah’a ait olduğunu bilmedin mi? O, dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar? Ve Allah, her şeye en iyi güç yetirendir.

 8. Hasan Basri Çantay

  40. Hakıykatde göklerin ve yerin mülk (-ü saltanat) ı Allahın olduğunu bilmedin mi? (Elbette bildin). O, kimi dilerse azaba çeker, kimi dilerse yarlığar. Allah her şey’e hakkıyle kaadirdir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  40. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü (ve hükümranlığı) Allah’ındır. O dilediğine (günaha karşılık) azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kâdirdir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  40. Bilmez misin ki şübhesiz göklerin ve yerin mülkü ancak Allah`ındır; dilediği kimseye (hak ettiği üzere) azâb eder, dilediği kimseye de (kendi lütfundan) mağfiret eder! Çünki Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir.

 11. Hüseyin Atay

  40. Göklerin ve yerin hükümranlığının Allaha ait olduğunu bilmiyor musun? Dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar. Allahın gücü her şeye yeter

 12. İhsan Eliaçık

  40. Bilmez misin ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Müstahak gördüğünü cezalandırır, layık gördüğünü bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  40. (Ey Habîbim ve ey muhatap!) Bilmez misin ki şüphesiz Allâh; göklerin ve yerin mülkü sadece O’na âittir. O dilediğine azap eder, dilediği içinse (günahlarını) bağışlamada bulunur. Allâh (azap etme ve bağışlama dâhil) her şeye (hakkıyla gücü yeten bir) Kadîr’dir.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  40. Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  40. Allah'ı bilmez misin ki göklerin mülkü de O'nun, yerlerin mülkü de O'nun (Bilmez misin Allah öyle Allah'tır ki göklerin mülkü de Onun, yerlerin mülkü de Onun). Dilediğini azaba çeker, dilediğinin günahından geçer. Allah herşeye kadir.

 16. Mehmet Okuyan

  40. Göklerin ve yerin otoritesinin yalnızca Allah’a ait olduğunu bilmez misin? (Allah) dileyene (layık gördüğüne) azap eder; dileyeni (layık gördüğünü) de bağışlar. Allah her şeye gücü yetendir.

 17. Mustafa İslamoğlu

  40. Bilmez misin ki göklerin ve yerin otoritesi Allah`a aittir; O dileyeni cezalandırmayı, dileyeni de bağışlamayı diler: tabii ki Allah`ın gücü her şeye yeter.

 18. Mustafa Öztürk

  40. [Ey Peygamber!] Bilirsin ki göklerin ve yerin yegane hakimi Allah'tır. O dilediğini/layık gördüğünü cezalandırır, dilediğini affeder. Çünkü O her şeye kadirdir

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  40. Bilmez misin ki, göklerin de, yerin de mülkü Allah Teâlâ’nındır. Dilediğini muazzeb kılar ve dilediğini mağfiret buyurur. Ve Allah Teâlâ her şeye hakkıyla kâdirdir.

 20. Sadık Türkmen

  40. Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’a aittir. O dilediğine (azılı suçlulara) azap eder, dilediğini (suçsuz kimseleri) de bağışlar. Allah herşeye hakkıyla gücü yetendir.

 21. Süleyman Ateş

  40. Göklerin ve yerin mülkünün Allah’a âidolduğunu bilmedin mi? (O), dilediğine azâbeder, dilediğini bağışlar. Allâh herşeye kâdirdir.

 22. Süleymaniye Vakfı

  40. Bilmez misin, göklerde ve yerde tüm yetkiler Allah’ındır! Azabı hak edene azap eder, bağışlanmayı hak edeni de bağışlar. Allah her şeye bir ölçü koyar.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali (Kısmen Doğru)

  40. Göklerin ve yerin hakimiyetinin yalnızca Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Allah, kendi yasalarına uymayanı cezalandırır, gayret /çaba gösterenleri bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter.

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  40. Göklerin de yerin de mülk ve saltanatının Allah’ın olduğunu bilmedin mi? Dilediğine azap eder O, dilediğini affeder. Allah’ın gücü herşeye yeter.