Ayetler

Maide 64. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

MAİDE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

64. Yahudiler "Allah’ın eli bağlanmış!" dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lânetlenmişlerdir. Aksine O’nun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir.Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkârcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar; Allah ise bozguncuları sevmez.

Üstte "dileme" diye çevrilen Şâe شاء fiilinin Hicri üçüncü asırdan sonra anlamının değiştirilmiş. Bu fiil "şey yapmak" demektir. Şey Türkçede kullandığımız anlamdadır; varlık demektir. Arapçada eylemlerin hepsime şey denir. Dolayısıyla şey hangi fiille kullanılıyorsa ona göre anlam verilmeli. Şae'nin mastar anlamı var etmektir. Şâe fiili insanlar için kullanıldığında gereken çalışmayı yapmak anlamındadır. Hiç bir insan hedeflediği amaca dileyerek ulaşamaz ancak gerekli çalışmaları yaparak ulaşabilir. Şâe fiili Allah için kullanıldığında ise gerekeni yapma, emir verme anlamındadır. Bakara 117. ayet şöyle; Gökleri ve yeri, örneksiz yaratan O’dur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi onun için sadece “Oluş!” der, o şey oluşur. Maide 64'in doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

MAİDE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

64. Yahudiler “Allah’ın eli sıkı” dediler. Elleri bağlanasıcalar! Böyle dedikleri için dışlandılar. Hayır, Allah’ın iki eli de açıktır; nasıl kural koymuşsa ona göre verir. Rabbinin sana indirdiği, onlardan birçoğunun azgınlığını ve kâfirliğini artırır. Aralarına, kıyamet /tekrar dirilip kalkış gününe kadar sürecek bir düşmanlık ve nefret sokmuşuzdur. Ne zaman bir savaş ateşi tutuştursalar Allah onu söndürür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için uğraşırlar. Allah bozguncuları sevmez.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  64. Bir de, Yahudi’ler dediler ki. “Allah’ın eli bağlıdır (sıkıdır)” Böyle dedikleri için onların elleri bağlansın ve onlara lanet olsun! Hayır, Allah’ın elleri açıktır; dilediği gibi verir. Ey Muhammed! Ant olsun ki, Rabb’inden sana indirilen Kur’an, onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü de arttıracaktır. Biz, onların arasına kıyamete değin sürecek düşmanlık ve kin de soktuk. Onlar her ne zaman savaş ateşini tutuşturmak isteseler, Allah onu söndürür. Zaten onlar yeryüzünde hep bozgunculuğa çalışırlar. Allah da bozguncuları sevmez.

 2. Bayraktar Bayraklı

  64. Yahudiler, “Allah`ın eli bağlıdır/cimridir” dediler. Hay, dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lânet olasılar! Bilâkis, Allah`ın elleri açıktır/cömerttir, dilediği gibi verir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttırır. Aralarına, kıyamete kadar düşmanlık ve kin soktuk. Ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar; Allah ise bozguncuları sevmez.

 3. Diyanet İşleri

  64. Yahudiler "Allah’ın eli bağlanmış!" dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır ve söyledikleri yüzünden lânetlenmişlerdir. Aksine O’nun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkârcılığını kuşkusuz arttıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar; Allah ise bozguncuları sevmez.

 4. Diyanet Vakfı

  64. Yahudiler, Allah’ın eli bağlıdır (sıkdır) , dediler. Hay dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lânet olasılar! Bilâkis, Allah’ın elleri açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttırır. Aralarına, kıyamete kadar (sürecek) düşmanlık ve kin soktuk. Ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa (fitneyi uyandırmışlarsa) Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar; Allah ise bozguncuları sevmez.

 5. Edip Yüksel

  64. Yahudiler "ALLAH’ın eli bağlı" dedi. Aslında elleri bağlı olanlar kendileri. Söylediklerinden ötürü lanetlendiler. Halbuki O’nun iki eli de açık olup dilediği gibi harcamakta. Efendinden sana indirilenler çoğunun azgınlığını ve inkârını arttıracak. Diriliş Gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için ateş yaksalar ALLAH onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuk yapmak için dolaşırlar. ALLAH ise bozguncuları sevmez.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  64. Yahudiler, «Allah’ın eli çok sıkıdır» dediler. Söyledikleri söz sebebiyle onların elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar! Aksine Allah’ın elleri açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun, Rabbinden sana indirilen, onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü azdırıyor. Biz, onların aralarına tâ kıyamete kadar düşmanlık ve kin atmışızdır. Ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozğunculuğa koşarlar. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez.

 7. Hakkı Yılmaz

  64. Ve Yahudiler, “Allah’ın eli sıkıdır” dediler. –Söyledikleri şeyler nedeniyle kendi elleri bağlandı ve onlar dışlandı.– Tam tersi Allah’ın iki eli açıktır; dilediği gibi harcar. Ve andolsun ki Rabbinden sana indirilen, onların çoğunda azgınlık ve küfür; Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetme açısından artış yapar. Ve Biz, o Yahudilerin aralarına kıyâmete kadar düşmanlık ve kin attık. Ne zaman savaş/ bozum yapmak için bir ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Ve onlar, yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Oysa Allah, bozguncuları sevmez.

 8. Hasan Basri Çantay

  64. Yahudiler: «Allahın eli bağlıdır (sıkıdır)» dediler. Hay kendi elleri bağlanası ve söyledikleri (bu söz) den dolayı mel’un olası (insanlar)! Hayır, (Allahın) iki eli de açıkdır. Nasıl dilerse öyle infaak eder O. Rabbinden sana indirilen (âyetler), onlardan bir çoğunun, andolsun ki, azgınlığını, gâvurluğunu artıracak. (Bununla beraber) biz onların arasına kıyaamet gününe kadar (sürecek) düşmanlık ve kîn bırakdık. Onlar ne zaman harb için bir ateş tutuşdurdularsa Allah onu söndürdü (kendilerini dâima yeniltiye uğratdı). Yer yüzünde hep fesadcılığa koşarlar onlar. Allah ise fesada olanları sevmez.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  64. Yahudiler: “Allah’ın (rızık vermede) eli bağlı (cimri)dir.” dediler. Dedikleri yüzünden hay elleri bağlanası ve lanete uğrayasıcalar! İddialarının aksine, O’nun elleri açıktır, nasıl dilerse öyle sarf eder. (Resûlüm!) Rabbinden sana indirilen (âyet)ler, andolsun ki onlardan çoğunun azgınlığını ve inkârını artıracaktır. Onların arasına kıyamet gününe kadar (sürecek) düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar ne zaman savaş için bir ateş yaktılarsa, Allah onu söndürdü (yenilgiye uğrattı). Yeryüzünde (onlar, zaten Allah’ın emri dışına çıkarak hep) bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  64. Hem yahudiler: `Allah`ın eli bağlıdır (cimridir)` dediler. (Hâşâ!) De dikleri yüzünden(hayırlı işlerde) elleri bağlansın ve lâ`nete uğrasınlar! Bil`akis O`nun iki eli de açıktır; dilediği gibi (dilediği kimseye) karşılıksız verir. Ve and olsun ki Rabbinden sana indirilen(bu Kur`ân), onlardan birçoğuna azgınlık ve küfrü artıracaktır. Böylece aralarına, kıyâmet gününe kadar (devâm edecek) düşmanlık ve kin bıraktık. Ne zaman harb için bir ateş yaktılarsa, Allah onu sön dürmüştür (onları muvaffak kılmamıştır). Buna rağmen yeryüzünde fesad çıkarmaya çalışırlar. Hâlbuki Allah, fesad çıkaranları sevmez.

 11. Hüseyin Atay

  64. Yahudiler "Allahın eli bağlıdır" dediler. Dediklerinden ötürü elleri bağlandı ve lanetlendiler. Hayır! O nun iki eli de açıktır, nasıl dilerse öyle verir. Andolsun, Rabbinden sana indirilen şey onların azgınlığını ve inkârını artıracaktır. Onların arasına, diriliş gününe kadar sürecek düşmanlık ve öfke saldık. Her ne zaman savaş ateşini körükleseler, Allah onu söndürür. Yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar. Ve Allah bozguncuları sevmez.

 12. İhsan Eliaçık

  64. Yahudiler "Allah cimridir." derler. Asıl cimri olan kendileridir. Bu laflarından dolayı Allah onları lanetlemiştir. Tam tersi Allah çok cömerttir; layık gördüğüne nimetini yağdırır. Unutma ki sana Rabbinden indirilenler, onlardan birçoğunun küstahlık ve küfrünü artırır. Bununla birlikte, aralarına kıyamete kadar sürecek bir düşmanlık ve kin bıraktık. Her ne zaman savaş için bir ateş tutuşturdularsa, Allah onu söndürdü. Onlar yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışırlar, Allah ise fesat çıkaranları sevmez.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  64. (Muhammed (Sallâllâhu Aley hi ve Sellem) gönderilin ceye ka dar, insanların en zengini olan Yahudiler, onu in kâr etme leri üzerine, Allâh tarafından bir bela olarak darlığa düşürülünce, içlerinden Fenhâs ve onun sözüne râzı olan) Yahudiler: “Allâh’ın eli bağlı (ve sıkı) dır!” dedi. (Fakirlik, cimrilik ve esirlik çekerek) elleri bağlana sıcalar ve söylemiş oldukları şey yüzünden lânet olasıcalar! Hayır! O’nun (şekilden münezzeh olan) iki eli de açıktır (ki onlar, cömertlik ve nimetini temsil etmektedirler). O dilediği şekilde infak eder (istediğine istediği kadar verir). Sana Rabbinden indirilmiş olan o şey(i inkâr), andolsun ki onlardan birçoğunu azgınlık ve kâfirlik bakımından elbette artıracaktır. Biz de onların arasına kıyâmet gününe kadar (devam edecek) bir düşmanlık ve kin bıraktık. (Bu yüzden, toplu görünseler de, asla kalpleri ve sözleri birleşmeyecektir.) Onlar her ne zaman (Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)`e ve diğer insanlara) harp için bir ateş yakmışlar (ve bir fitne çıkartmışlar)sa Allâh onu söndürmüştür. Onlar yer(yüzün)de (hilekârlık, harp çıkartma, fit ne uyandırma ve İslâm’ı zayıflatma gibi) fesat(ları kö rüklemek) için çalışırlar. Allâh ise fesat çıkaranları sevmez (onların bu işine rıza göstermez)!

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  64. Bir de Yahudiler, "Allah'ın eli bağlıdır" dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar! Hayır, onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun, sana Rabbinden indirilen (Kur'an) onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  64. Yahudiler de "Allah'ın eli bağlanmış ki sımsıkı!" diyorlar. Bu söyledikleri yüzünden hem kendi elleri bağlansın, sımsıkı olsun, hem Allah'ın rahmeti sahasından kovulsunlar. Yâ Muhammed, öyle değil, O'nun iki eli de açık. Nasıl dilerse mahlûkâtına öyle dağıtır. Şu muhakkak ki sana Rabbinden indirilen Kur'an onlardan çoğunun tuğyanını, küfrünü büsbütün arttıracak. Bizler kendilerinin arasına kıyamete kadar sürecek husûmet ve kin bıraktık. Her ne zaman harp içinde yangın çıkardılarsa Allah onu söndürdü. Yeryüzünü fesada vermeğe koşar dururlar ki Allah müfsidlerden hiçbir zaman hoşnut olmaz.

 16. Mehmet Okuyan

  64. Yahudiler “Allah’ın eli bağlıdır (sıkıdır)!” dediler. Dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lanet olasıcalar! Aksine (Allah’ın) iki eli de açıktır; dilediği şekilde verir. Şüphesiz ki sana Rabbinden indirilen (mesajlar), çoğunun azgınlığı ve küfrünü artıracaktır. Aralarına, kıyamet gününe kadar (sürecek) düşmanlık ve kin bıraktık. Ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. (Böyleyken yine de) onlar, yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez.

 17. Mustafa İslamoğlu

  64. Yahudiler, "Allah`ın eli sıkıdır!" dediler; sıkılaştı elleri ve bu düşüncelerinden dolayı rahmetten dışlandılar. Aksine O`nun iki eli de sonsuzca açıktır, (lutfunu) dilediği gibi dağıtır. Fakat Rabbinden sana indirilen, onların küstahça azgınlığını ve inatçı inkarlarını daha da artıracaktır. Ve Biz onların arasına Kıyamet Günü`ne kadar sürecek olan kin ve nefret tohumları saçmışızdır. Ne zaman savaş ateşi yaksalar Allah onu söndürür; zira onlar yeryüzünde çürüme ve yozlaşmayı yaymak için çırpınırlar, Allah ise çürüme ve yozlaşmaya neden olanları sevmez.

 18. Mustafa Öztürk

  64. Bazı Yahudiler [maddi sıkıntı çektikleri için] "Allah çok cimrileşti." diyorlar. Hay elleri dardan kurtulmayasıcalar! Bu çirkin sözlerinden dolayı lanet olsun onlara! Gerçek şu ki Allah'ın nimetleri sonsuz, cömertliği sınırsızdır; fakat O, nimetleri nasıl dilerse öyle verir. [Ey Peygamber!] Rabbin tarafından sana indirilen ayetler onların pek çoğunun azgınlık ve kafirliğini artıracaktır. Ama biz onların arasına kıyamete kadar sürecek bir kin ve düşmanlık saldık. Aynca onlar ne zaman bir savaş ve çatışma çıkarma teşebbüsünde bulunmuşlarsa Allah onu bertaraf etmiştir. Böyleyken onlar yeryüzünde fitne-fesat çıkarmak için uğraşırlar; oysa Allah fitne-fesat peşinde koşanları sevmez.

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  64. Ve Yahûdi tâifesi, «Allah’ın eli bağlanmıştır» dediler. Bu dedikleriyle kendi elleri bağlandı ve lânet olundular. Hayır, bilakis (Cenâb-ı Hakk’ın) iki eli de açıktır, dilediği gibi infakta bulunur. Ve and olsun ki, sana Rabbinden indirilmiş olan şey, onlardan birçoğu için tuğyanı ve küfrü arttıracaktır ve Biz onların arasına Kıyamet gününe kadar düşmanlık ve kin bıraktık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakıverdilerse onu Allah Teâlâ söndürdü ve onlar yeryüzünde fesada koşarlar. Allah Teâlâ ise müfsit olanları sevmez.

 20. Sadık Türkmen

  64. Bir de (Kur’an’ın indiği zamandaki); "Yahudiyim" diyenler; "Allah’ın eli bağlıdır" dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lânete uğrasınlar! Hayır, onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun, onlardan birçoğu; Rabbinden sana indirilen (Kur’an) ile karşılaşınca, azgınlıkta ve gerçekleri gizlemede ileri gittiler. Biz öyle kimselerin arasında kıyamete kadar düşmanlık ve kin olmasına izin verdik. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez.

 21. Süleyman Ateş

  64. Yahûdiler "Allâh’ın eli bağlıdır (Allâh cimridir)". dediler. Kendi elleri bağlandı ve söyledikleri sözden ötürü la’netlendiler. Hayır, Allâh’ın iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun, Rabbinden sana indirilen, onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. Biz onların aralarına tâ kıyâmet gününe kadar düşmanlık ve kin atmışızdır. Ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allâh onu söndürmüştür. (Onlar) yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allâh da bozguncuları sevmez.

 22. Süleymaniye Vakfı

  64. Yahudiler “Allah’ın eli sıkı” dediler. Elleri bağlanasıcalar! Böyle dedikleri için dışlandılar. Hayır, Allah’ın iki eli de açıktır; nasıl kural koymuşsa ona göre verir. Rabbinin sana indirdiği, onlardan birçoğunun azgınlığını ve kâfirliğini artırır. Aralarına, kıyamet /tekrar dirilip kalkış gününe kadar sürecek bir düşmanlık ve nefret sokmuşuzdur. Ne zaman bir savaş ateşi tutuştursalar Allah onu söndürür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için uğraşırlar. Allah bozguncuları sevmez.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  64. Yahudiler: Allah'ın eli sıkıdır, (cimridir) dediler. Sıkı / cimri olan onların elidir. Allah, onların bu söylediklerine lanet eder. Oysa Allahın iki eli açıktır, koyduğu düzenine uygun olarak (bakın) nasılda paylaştırıyor(rızıkları dağıtıyor). Rabbinden sana onların azgınlığını ve küfürünü arttıracak bir şey gelmedi. Biz onların arasına kıyamete dek sürecek düşmanlık ve kin de koymadık (bilakis) Savaş ateşini ne zaman körükleseler, Allah onu söndürür. Yer yüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah bozguncuları sevmez

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  64. Yahudiler dediler ki: "Allah’ın eli bağlıdır." Kendi elleri bağlandı/elleri bağlanasıcalar! Söylemiş oldukları yüzünden lanetlendiler. Söylediklerinin aksine, Allah’ın iki eli de alabildiğine açıktır; dilediği gibi bağışta bulunur. İnan olsun ki, Rabbinden sana indirilen, küfür ve taşkınlık yönünden onları iyice azdıracaktır. Onların arasına, ta kıyamet gününe kadar düşmanlık ve nefret atmışızdır. Ne zaman savaş için bir ateş yaksalar, Allah onu söndürür de onlar yeryüzünde yine bozgunculuğa koşarlar. Ama Allah, bozguncuları sevmez.