Ayetler

Meryem 48, 49. Ayetlerdeki Tercüme Hatası

Alttaki ayetler İbrahim peygamberin (a.s) babasıyla konuşması

Diyanet İşleri Meali

MERYEM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

42. Hani babasına şöyle demişti: “Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?”

43. “Babacığım! Doğrusu, sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim.”

44. “Babacığım! Şeytana tapma! Çünkü şeytan Rahmân’a isyankâr olmuştur.”

45. “Babacığım! Doğrusu ben, sana, çok esirgeyici Rahmân tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum.”

46. Babası, “Ey İbrahim! Sen benim ilâhlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş!” dedi.

47. İbrahim, şöyle dedi: “Esen kal! Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz O, beni nimetleriyle kuşatmıştır.”

48. “Sizi ve Allah’tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabb’ime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum.”

49. İbrahim, onları da onların taptıklarını da terk edince, ona İshak ile Yakub’u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.

Ayetlerde genelde "O'nu bırakıp" "Allah'tan başka" "Allah'ın dışında" diye çevrilen (مِنْ دُونِ اللَّهِ ) Min Dûnillâh ifadesi, Allah ile kulun arasına yaşayan veya ölmüş bir insanın, meleklerin, ruhların vs alınması demektir. Eğer Allah'tan değil de bu kişilerden, meleklerden, ruhlardan yardım istersen bu şirk olur. Kur'an'daki şirkin tanımı bu; Doğrudan Allah'tan istemiyor da rütbesi yüksek olduğuna inandığı bir evliyayı yardıma çağırarak istiyor. Askeriyedeki ast üst ilişkisine benzetebiliriz. Allah'ın astından, yani Allah'ın altında ama kendisinden üstün olduğuna inandığı birini/birine çağrıda bulunmak, yardım istemek Allah'ın tevbe etmeden ölünmesi durumunda affetmeyeceğini söylediği tek günahtır. Bu ayetleri "O'nu bırakıp" "Allah'tan başka" "Allah'ın dışında" diye tercüme edince müslümanlar ayetin muhatabı olmadığını düşünüyor. Halbuki en başta Müslümanlar muhatap bu ayetlere. Meryem suresinin ayetlerinin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

MERYEM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

48. Sizi, Allah ile aranıza koyup yalvardıklarınızla baş başa bırakıyorum. Ben Rabbime yalvarırım, Rabbime yaptığım duadan eli boş dönmeyeceğimi umuyorum.”

49. Onlardan ve Allah ile aralarına koyup kulluk ettiklerinden uzaklaşınca ona İshak’ı ve (İshak’ın oğlu) Yakub’u bağışladık. Onların hepsini de nebi yaptık.

Min Dûnillâh Ne Demek Ve Şirk Hakkında Ayrıntılı Açıklama

Şirk ayetlerinin nasıl katledildiğini, Ahkaf Suresi 4-5-6. ayetlerini ne hale getirdiklerini yazdığım bu sayfadan okuyabilirsin. Ahkaf Suresi 4-5-6. Ayetlerin Katledilmesi

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  48. “Ben de, sizden de, Allah’tan başka da taptıklarınızdan da uzaklaşıyorum ve Rabb’ime yalvarıyorm. Umulur ki, Rabb’ime yalvarmakla bedbaht olmayacağım (Rabb’im bunu boşa çıkarmayacaktır).”

  49. İbrahim, onlardan ve onların, Allah’tan başka da taptıklarından ayrıldıktan (ve Kutsal Topraklara yerleştikten ) sonra Biz ona ishak’ı ve (onun oğlu) Yakub’u bağışladık ve hepsini peygamber kıldık.

 2. Bayraktar Bayraklı

  48. “Sizden de, Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki, Rabbime dua etmemle bedbaht olmam.”

  49. Nihayet İbrâhim, onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiğinde, biz ona İshak ve Ya‘kûb'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.

 3. Diyanet İşleri

  48. “Sizi ve Allah’tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabb’ime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum.”

  49. İbrahim, onları da onların taptıklarını da terk edince, ona İshak ile Yakub’u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.

 4. Diyanet Vakfı

  48. Sizden de, Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki (senin için) Rabbime dua etmemle bedbaht (emeği boşa gitmiş) olmam.

  49. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman biz ona İshak ve Yâ'kub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. *

 5. Edip Yüksel

  48. "Sizden ve ALLAH dışında yalvardıklarınızdan ayrılıyorum. Ben Rabbime yalvarıyorum. Umarım ki Rabbime yalvarmakla bahtsız olmam."

  49. Onları ve ALLAH dışında taptıklarını terkedince ona İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hepsini peygamber yaptık.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  48. "Ben, sizden ve Allah'tan başka taptığınız şeylerden çekilip ayrılırım da Rabbime dua (ibadet) ederim. Rabbime yalvarışımda mahrum kalmayacağımı umarım."

  49. İbrahim, kavminden ve onların Allah'tan başka ibadet ettikleri şeylerden uzaklaşınca, biz ona İshak'ı ve (İshak'ın oğlu) Yakub'u ihsan ettik. Ve hepsini de peygamber yaptık.

 7. Hakkı Yılmaz

  47-48. İbrâhîm: “Selâm sana olsun, senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Şüphesiz O, bana çok armağan verendir. Ve ben, sizden ve Allah’ın astlarından kulluk ettiğiniz şeylerden çekilip ayrılıyorum. Ve Rabbime dua edeceğim. Rabbime yalvarışımda mutsuz olmayacağımı umuyorum” dedi.

  49. Sonra İbrâhîm, toplumundan ve onların Allah’ın astlarından kulluk ettikleri şeylerden uzaklaşınca, Biz o’na İshâk’ı ve Ya‘kûb’u ihsan ettik. Hepsini de peygamber yaptık.

 8. Hasan Basri Çantay

  48. «Sizi ve Allahdan başka tapdıklarınızı bırakıb çekiliyorum. Rabbime düâ ediyorum. Umulur ki Rabbime düâ sayesinde (sizin gibi) bedbaht olmam».

  49. İşte (İbrâhîm) onları ve Allahdan başka tapdıklarını bırakıb çekilince biz ona İshaakı ve Ya'kubu ihsan etdik ve her birini peygamber yapdık.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  48. “Sizden de Allah’tan başka yalvardığınız şeylerden de ayrılıyorum ve Rabbime (senin için) dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle, bedbaht olmam (mahrum bırakılmam).”

  49. İşte (İbrahim) onlardan ve Allah’tan başka yalvar(ıp tap)tıklarından ayrılınca, biz de ona İshak’ı ve Yakub’u[7] bahşettik ve her birini peygamber yaptık.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  48. “Sizden de, Allah'dan başka (kendisine) yalvarıp durduklarınızdan da ayrılıp gidiyor ve (ben) Rabbime duâ ediyorum. Umulur ki (sizin mahrum olduğunuz gibi)Rabbime duâ etmekle mahrûm olmam.”

  49. Nihâyet (İbrâhîm) onlardan ve Allah'dan başka tapmakta olduklarından ayrılıp gidince, ona İshâk'ı ve (torun olarak da) Ya'kub'u ihsân ettik. Herbirini de peygamber yaptık.

 11. Hüseyin Atay

  48. Ve sizi, Allah’tan başka taptıklarınızla bırakıp çekilir, Rabbime yalvarırım. Rabbime yalvarışımda mutsuz olmayacağımı umarım.”

  49. Böylece onlan Allah’tan başka taptıklarıyla başbaşa bırakıp çekilince, ona İshak ve Yakup’u bahşettik ve her birini peygamber yaptık.

 12. İhsan Eliaçık

  48. "Sizi Allah'tan başka taptıklarınızla baş başa bırakıp giderim ve Rabbime dua ederim. Umarım Rabbime yaptığım dua sayesinde mutsuz olmam." diye de ekledi

  49. İbrahim, onları ve Allah'tan başka taptıklarını bırakıp gittiğinde, Biz de ona İshak'ı ve Yakup'u ihsan ettik ve her birini bir peygamber yaptık.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  48. Böylece ben sizden de, Allâh’ı bırakıp tapmakta olduklarınızdan da ayrılı(p Şam’a hicret edi)yorum ve Rabbime dua ediyorum/ Rabbime ibadet ediyorum/! Umulur ki (hiçbir zaman) Rabbime dua ile (zarar edip gayreti boşa giden) mahrum biri olmayacağım!”

  49. Nihâyet o onlardan ve Allâh’ı bırakıp da tapmakta olduklarından ayrılınca, Biz kendisine (bıraktığı yakınları yerine, oğul ve torun olarak) İshâk’la Ya’kûb’u bağışladık, her birini de birer pey gamber yaptık!

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  48. "Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabb'ime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum."

  49. İbrahim, onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak ile Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.

 15. Mehmet Okuyan

  48. Sizden de Allah’ın dışında yalvardığınız şeylerden de uzaklaşıyorum ve Rabbime yalvarıyorum. Umarım ki Rabbime duada mahrum olmam.”

  49. Sonunda (İbrahim) onlardan ve Allah’tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşınca ona İshak’ı ve (bir süre sonra da torunu) Yakup’u bağışlamıştık; her birini de peygamber yapmıştık.

 16. Mustafa İslamoğlu

  48. . Artık hem sizden, hem de sizin Allah’ı bırakıp da yalvarıp yakardıklarınızdan uzaklaşacağım; ve (sizin için) Rabbime yalvarmayı sürdüreceğim; umarım, Rabbime duamdan dolayı mahrum ve mahcup olmam.”

  49. En sonunda onlardan ve onların Allah’ı bırakıp da taptıklarından uzaklaşınca, Biz ona İshak ve Yakub’u armağan ettik onların her birine de nebilik verdik;

 17. Mustafa Öztürk

  47-48. Bunun üzerine İbrahim, "Canın sağolsun!" dedi ve ekledi: "Sana iman nasip edip seni affetmesi için rabbime yalvaracağım. Çünkü rabbim bana karşı çok lütufkardır. İşte ben sizi de Allah'tan başka ilah/tanrı yerine koyduğunuz o putları da terk edip gidiyorum. Ben yalnız rabbime kulluk/ibadet ediyorum. Umanın , babamın affı için ettiğim duadan dolayı bedbaht olmam."

  49. İbrahim onları ve dolayısıyla onların Allah'ı bırakıp tapındıkları putları terk edip gittikten sonra biz ona İshak'ı, ardından [torunu] Yakub'u bahşettik ve bunların her ikisine de peygamberlik lütfettik.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  48. «Ve sizi ve Allah'tan başka tapındıklarınızı bırakıp çekiliyorum ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki, Rabbime dua ile bedbaht olmam.»

  49. Vaktâ ki onlardan ve Allah'tan başka ibadet ettikleri şeylerden çekilip gitti. O'na İshak'ı ve Yakub'u ihsan ettik ve hepsini birer peygamber kıldık.

 19. Sadık Türkmen

  48. Ben sizden ve sizin, Allah’tan başka yardıma çağırdıklarınızdan da uzaklaşıyor, yalnız Rabbime yöneliyorum. Umulur ki, Rabbime yönelmekle mahrum olmam."

  49. Böylelikle onları ve onların Allah’ın yanında taptıklarını terkedince, Biz de ona (oğlu) İshak’ı ve (torunu) Yakub’u verdik. Ve her birini (Allah’ın mesajlarını ileten) peygamber kıldık.

 20. Süleyman Ateş

  48. "Sizden de, Allah’tan başka yalvardıklarınızdan da ayrılıyor ve yalnız Rabbime yalvarıyorum. Umarım ki Rabbime yalvarmakla bahtsız olmam (istediklerimden mahrum bırakılmam)."

  49. İşte onlardan ve onların Allah’tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak’ı ve (İshak’ın oğlu) Ya’kûb’u armağan ettik ve hepsini de peygamber yaptık.

 21. Süleymaniye Vakfı

  48. Sizi, Allah ile aranıza koyup yalvardıklarınızla baş başa bırakıyorum. Ben Rabbime yalvarırım, Rabbime yaptığım duadan eli boş dönmeyeceğimi umuyorum.”

  49. Onlardan ve Allah ile aralarına koyup kulluk ettiklerinden uzaklaşınca ona İshak’ı ve (İshak’ın oğlu) Yakub’u bağışladık. Onların hepsini de nebi yaptık.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  48. "Sizden de, Allah'ın yanısıra yalvardıklarınızdan da ayrılıyor ve yalnız Rabbime yalvarıyorum. Umarım ki Rabbime yalvarmakla bahtsız olmam (istediklerimden mahrum bırakılmam)

  49. Böylelikle, onlardan ve Allah'ın yanısıra kulluk ettiklerinden kopup ayrılınca ona İshak'ı ve(oğlu)Yakup' u armağan ettik ve her birini peygamber kıldık.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  48. "Sizden de Allah dışındaki yakardıklarınızdan da ayrılıyorum; Rabbime dua edeceğim. Umarım, Rabbime yakarışımla bahtsızlığa düşmem."

  49. İbrahim, onlardan ve Allah dışında kulluk ettiklerinden uzaklaşınca, ona İshak’ı ve Yakub’u bağışladık ve hepsini peygamber yaptık.