Ayetler

Muhammed 30. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşler Meali

MUHAMMED SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

29. Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar Allah’ın, kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

30. Biz dileseydik, onları sana gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun, sen onları, konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah, yaptıklarınızı bilir.

Bu ayet münafıklarla ilgili. Kafirler inanmadıklarını sözleriyle tavırlarıyla belli eder, ediyor ama münafıklar dilleriyle inandığını söyler fakat kalben inanmış değildir. Dışarıdan bakınca anlayamayız kim münafık kim değil. Peygamberimiz (a.s) de bu insanları fark edemiyordu çünkü Allah' böyle istemiş. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

MUHAMMED SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

29. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, kötü eğilimlerini Allah'ın asla ortaya çıkarmayacağını mı sanıyorlar[*]?

30. Farklı tercihte bulunsaydık onları sana elbette gösterirdik, sen de onları kesinlikle görünüşlerinden tanırdın. Ama onları, konuşmalarının üslûbundan kesin olarak tanırsın. Allah bütün amellerinizi bilir.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  30. Ey Muhammedi Eğer Biz dileseydik, o münafıkları elbette sana gösterirdik de, onları simalarından kesinlikle tanırdın. Ant olsun ki, sen onları zaten konuşma tarzlarından (Müslüman’ları örtülü olarak eleştirmelerinden) kesinlikle tanıyacaksın. Zaten Allah bütün işlediklerinizi bilir.

 2. Bayraktar Bayraklı

  30. Biz dileseydik, onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki, sen onları konuşma üsluplarından tanırsın. Allah işlediklerinizi bilir.

 3. Diyanet İşleri

  30. Biz dileseydik, onları sana gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun, sen onları, konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah, yaptıklarınızı bilir.

 4. Diyanet Vakfı

  30. Biz dileseydik onları sana gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşma tarzlarından tanırsın. Allah işlediklerinizi bilir.

 5. Edip Yüksel

  30. Dileseydik onları sana gösterirdik, sen de onları yüzlerinden tanırdın. Sen onları sözlerinin eğriliğinden tanıyabilirsin. ALLAH tüm işlediklerinizi bilir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  30. Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik onları sana gösterirdik. Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki, sen onları sözlerinin üslubundan da tanırsın. Allah ise bütün yaptıklarınızı bilir.

 7. Hakkı Yılmaz

  30. Eğer Biz dileseydik, kesinlikle onları sana gösterirdik de. Sonra da sen onları nişanlarından tanırdın. Yine de sen, onları sözlerinin üslubundan kesinlikle tanırsın. Allah ise işlerinizi bilir.

 8. Hasan Basri Çantay

  30. Eğer biz dilersek sana onları her halde gösteririz de sen de kendilerini mutlakaa simalarından tanırsın. Andolsun sen onları sözlerinin üslûbundan da tanırsın. Allah amel (ve hareket) terinizi bilir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  30. Eğer dilersek, sana onları (o münâfıkları) elbette gösteririz, sen de kendilerini mutlaka simalarından tanırsın. Ayrıca, sen onları sözlerinin eğik bükük olan üslubundan da (hemen) tanırsın. Allah bütün iş (ve hareket)lerinizi bilir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  30. Hâlbuki dileseydik, onları (o münâfıkları) elbette sana gösterirdik de kendilerini muhakkak sîmâlarından tanırdın. Yine de onları mutlaka konuşma(larının) üslûbundan tanırsın. Allah ise, amellerinizi bilir.

 11. Hüseyin Atay

  30. Eğer Biz dileseydik, onları sana gösterirdik; sen de onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki, sen onları söyleyişlerinin ezgisinden de tanırsın; Allah işlediklerinizi bilir.

 12. İhsan Eliaçık

  30. İsteseydik Biz onları sana açıkça gösterirdik de kendilerini simalarından tanırdın. Fakat yine de sen onları konuşma tarzlarından tanıyabilirsin. Allah ise bütün yaptıklarınızı biliyor.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  30. Biz dileseydik elbette sana onları gösterir dik de kesinlikle sen onları sîmalarıyla (ve birtakım alâ metleriyle) tanırdın. Ama andolsun ki; elbette sen onları (konuştukları tarizli ve kapalı) o söz üs lûbu içerisinde muhakkak tanıyacaksın! Zaten Allâh amellerinizi bilmektedir. (Kasıt ve niyetlerinize göre de size karşılığınızı verecektir.)

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  30. Biz dileseydik, onları sana gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun, sen onları, konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah yaptıklarınızı bilir.

 15. Mehmet Okuyan

  30. Biz dileseydik onları sana gösterirdik, sen de onları yüzlerinden tanırdın; konuşma tarzlarından da tanıyorsun (tanıyor olurdun). Allah işlerinizi bilmektedir.

 16. Mustafa İslamoğlu

  30. Eğer isteseydik, onları sana kesin gösterirdik ve elbet sen de onları kendi (gerçek) yüzleriyle tanımış olurdun;[4573] yine de sen onları, konuşma tarzından mutlaka tanırsın; ama Allah bütün yaptıklarınızı bilir.

 17. Mustafa Öztürk

  30. [Ey Peygamber!] Biz isteseydik o münafıkları sana tek tek gösterirdik. Sen de onları simalarından tanırdın. Biz onları göstermesek bile sen onları konuşma tarzlarından zaten tanırsın. [Unutmayın ki] Allah yapıp ettiğiniz şeyleri bilir.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  30. Ve eğer dilesek elbette onları sana gösteriveririz de onları herhalde simâlarıyla bilirsin. Andolsun ki, onları lâkırdılarının üslûbundan da bilirsin. Ve Allah ise bütün amellerinizi bilir.

 19. Sadık Türkmen

  30. Biz dileseydik, onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun, sen onları konuşma tarzlarından tanırsın. Allah yaptıklarınızı bilir.

 20. Süleyman Ateş

  30. Biz dileseydik onları sana gösterirdik, sen onları simâlarından tanırdın ve onları sözlerinin üslûbundan tanırdın. Allâh yaptığınız işleri bilir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  30. Farklı tercihte bulunsaydık onları sana elbette gösterirdik, sen de onları kesinlikle görünüşlerinden tanırdın. Ama onları, konuşmalarının üslûbundan kesin olarak tanırsın. Allah bütün amellerinizi bilir.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  30. Eğer uygun bulsaydık, Biz onları (münafıkları) sana gösterirdik; Sende onları yüzlerinden tanırdın. Fakat (azda olsa) sen, onları sözlerinden tanırsın; Allah işlediklerinizi bilir

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  30. Dileseydik onları sana mutlaka gösterirdik de sen onları yüzlerinden kesinlikle tanırdın. Zaten sen onları, sözlerinin tarzından da tanırsın. Allah tüm yaptıklarınızı biliyor.