Ayetler

Nebe 33. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

NEBE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

31-32-33-34. Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.

35. Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan.

Hurlerin cinsellikle bir ilgisi olmadığı, cennete gidenlerin hizmetlerine verilmiş kadınlar olduğuna dair açıklamaya altta 33. ayetin açıklamasıyla Duhan 54. ayeti ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Duhan 54. Ayet Açıklama.

Süleymaniye Vakfı Meali

NEBE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

31. Allah’tan çekinerek kendini koruyanlar ise başarıya ulaşanlardır.

32. Onların bahçeleri ve bağları,

33. birbirleriyle yaşıt, dolgun göğüslü kadın hizmetçileri[*] olacak,

[*] Bunlar Cennette, kadın-erkek, her müminin emrine verilecek huriler; kadın hizmetçilerdir. Ayette (وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍعِينٍ = İri gözlü hurileri onlara zevc yaptık. (Duhân 44/54) buyrulması sebebiyle bunların cennetteki erkeklere eş veya odalık olarak verileceği iddia edilir. Arapçada birlikte olan iki şeyden her birine zevc denir. (Vakıa 56/7) Eğer hur = حور kelimesinin başında bâ = ب harfi cerri olmasa, onların kadına da erkeğe de eş olarak verileceği söylenebilir (Müfredat). Başında harf-i cer olması onları eş saymayı imkansızlaştırıp cennettekilere eşlik edecek hizmetçiler yapar.

Dolgun göğüslü ve iri gözlü olmaları güzelliklerini anlatır. Cennete gidecek kadın ve erkeğin benzetilebileceği bir örnek yoktur. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: Biz aranızda ölümün kuralını koyduk; kimse bizden kaçıp kurtulamaz. Bunu, görüntünüzü değiştirmek ve bilmediğiniz bir yapıda sizi yeniden yapılandırmak için yaptık. Şimdiki yapınızı iyi biliyorsunuz. Keşke elinizdeki bilgileri kullanıp da aklınızı başınıza alsanız! (Vakıa 56/60-62) “Bu, vücutlarını daha iyisiyle değiştirmemiz içindir...” (Meâric 70/41)

Cennete girecek kadının da erkeğin de güzelliği, hayal edebileceğimiz bir şey değildir. Nebîmiz şöyle demiştir: Cennete ilk girecek olanların yüzleri dolunay gibi olur. Arkadan gelenler, gökte inci gibi parlayan en güzel yıldıza benzerler. Kalpleri, tek bir kişinin kalbi gibidir. Aralarında ne kin, ne kıskançlık bulunur. Onlardan her birinin yanına iri gözlü hurilerden iki tane verilir. (Buhari, Bed’ul-halk 8) Cennete giden kadınların yanında huriler, elbisenin astarı gibi kalacaklardır. (et-Taberânî -ö. 360/971-, el- Mu’cem’ul-evsat)

Kadın, hurilerin güzelliğine bakar ve “Dünyada bu kadar güzel olmayı ne çok isterdim!” der. Kendiyle karşılaştırınca ne büyük bir ikrama kavuştuğunu anlar ve şükreder. Erkek de: “Dünyada eşimin bu kadar güzel olmasını ne çok isterdim” der. Eşinin, onunla karşılaştırılamayacak kadar güzel olduğunu görünce de Allah’a şükreder.

34. dolu dolu kadehlerle (çevrelerinde dolaşacaklar),

35. Orada ne bir boş söz ne de yalan işiteceklerdir.

36. Bu, Rabbinin (Sahibinin), işe göre hesaplanmış ödülüdür.

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  33. Onlar için memeleri büyümüş (ergen) yaşıt kızlar da vardır.

 2. Bayraktar Bayraklı

  31-34. Allah`a saygı duyanlar için umdukları yer, muhteşem bahçeler ve bağlar, müthiş uyumlu harika eşler ve dolup taşan kadehler vardır.

 3. Diyanet İşleri

  31-34. Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.

 4. Diyanet Vakfı

  31-34. Şüphesiz takvâ sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kâseler vardır.

 5. Edip Yüksel

  33. Genç ve yaşıt eşler…

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  33. Memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var.

 7. Hakkı Yılmaz

  31-37. Kesinlikle Allah’ın koruması altına girmiş kişiler için, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden; Rahmân’dan [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah’tan] bir karşılık ve yeterli bir bağış olarak korunaklar/ kurtuluş mekânları; sulak bağlar-bahçeler, üzümler, hepsi bir seviyede tomurcuklar; çiçek bahçeleri, dolu dolu su kapları vardır. Onlar, orada boş bir söz ve yalan duymazlar. –Onlar, O’nun huzurunda söz söylemeye güç yetiremezler.–

 8. Hasan Basri Çantay

  33. memeleri tomurcuklanmış bir yaşıt kızlar,

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  31-34. Şüphesiz takvâ sahipleri için de (her korku ve kaygıdan) kurtuluş (ve cennette) bahçeler, bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta dilberler ve dolu dolu kadeh(ler vardır).

 10. Hayrat Vakfı Meali

  31-34. Şübhesiz ki takvâ sâhibleri için (büyük) bir kurtuluş, bahçeler ve üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta kızlar ve dolu kadehler vard

 11. Hüseyin Atay

  31-34. Doğrusu, Allaha saygılı olanlara kurtuluş, bahçeler, bağlar, göğüslü yaşıtlar ve dopdolu kadehler vardır.

 12. İhsan Eliaçık

  33. Birbirine içtenlikle yönelmiş eşler...

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  33. (Yeni büluğa erme çağında) göğüsleri henüz kabarmaya başlamış (hepsi on altısında) yaşıt eşler!

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  31-33. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.

 15. Mehmet Okuyan

  33 Uyumlu (olgunlaşmış üzüm) taneleri ,

 16. Mustafa İslamoğlu

  33. Dahası, dengi dengine gözalıcı eşler…

 17. Mustafa Öztürk

  31-33. Şirkten kaçınan ve ahirette hesap verme endişesiyle yaşayanlara gelince, onlar kurtuluşa erip bahtiyar olacaklar. Cennette onları yemyeşil bağlar-bahçeler, tomurcuk göğüslü aynı yaşta genç kızlar ve içki dolu kadehler beklemektedir.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  33. Ve nar memeli, hep bir yaşta (cariyeler vardır).

 19. Sadık Türkmen

  33. Göz alıcı, aynı yaşta/gencecik harika eşler.

 20. Süleyman Ateş

  33. Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar.

 21. Süleymaniye Vakfı

  33. birbirleriyle yaşıt, dolgun göğüslü kadın hizmetçileri olacak

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  33. Genç ve yaşıt eşler

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  33. Göğüsleri turunç gibi yaşıtlar,