Ayetler

Nisa 155. Ayetteki Tercüme Hatası

Alttaki ayetler Ehli Kitapla yani yahudi ve hristiyanlardan kendi kitaplarını iyi bilen insanlarla ilgili.

Diyanet Vakfı Meali

NİSA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

155. Sözlerinden dönmeleri, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve «Kalplerimiz kılıflanmıştır» demeleri sebebiyle (onları lânetledik, türlü belâlar verdik. Onların kalpleri kılıflı değildir;) tam aksine küfürleri sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur; pek azı müstesna artık iman etmezler

156. Bir de inkâr etmelerinden ve Meryem’in üzerine büyük bir iftira atmalarından;

Çok uzun olmasın diye Ehli Kitap'la ilgili ayetlerin öncesini ve sonrasını almadım. 155. ayette Allah Ehli Kitabın kalpleri üzerine mühür vurduğu yazıyor, "pek azı müstesna artık iman etmezler" diye devam ediyor. Bu nasıl mühür ki çoğunluk iman etmiyor azınlık iman edebilir halde? Ayette «Kalplerimiz kılıflanmıştır» ifadesi var. Bunu Yahudiler söylüyordu. Peygamberimiz (a.s) ayetleri onlara tebliğ edince Yahudiler "bizim kalplerimizde kılıf var, biz senin dediklerini anlayamıyoruz" diyordu. Aslında ayetleri çok iyi anlıyorlardı ama inkar ediyorlardı. Allah, yahudilerin bu davranışlarından dolayı kalplerinde, bu davranışlarına yakışan yeni bir yapı oluşturdu. Yine kullar ne tavır takındıysa Allah onu yarattı. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

NİSA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

155. Sözlerinden caymaları, kâfirlik etmeleri /Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnmeleri, nebilerini bir gerçeğe dayanmadan itibarsızlaştırma çabaları ve “Bizim (bu sözlere) karnımız tok!” demeleri sebebiyle dışlandılar. Aslında kâfirlikleri sebebiyle Allah, kalplerinde yeni bir yapı oluşturmuştur. Pek azı hariç artık onlar inanıp güvenmezler.

156. Kâfirlikleri ve Meryem’e büyük bir iftirada bulunmaları sebebiyle de dışlandılar.

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  155. İşte onların, verdikleri kesin sözden dönmelerinden, Allah’ın âyetlerini inkâr etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve: “Bizim kalplerimiz (bize yaptığın çağrıya) kılıflıdır (kapalıdır)” demelerinden dolayı onları lânetledik (başlarına o belaları getirdik). Hayır, küfürlerinden dolayı Allah, onların kalplerini (sanki) mühürlemiştir. Onun için pek azı müstesna, onlar iman etmezler (Yahut onlar ancak pek az gerçeklere iman ederler ki, o iman da geçersizdir).

 2. Bayraktar Bayraklı

  155. Sözlerinden dönmeleri, Allah`ın âyetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve “Kalplerimiz kılıflıdır” demeleri sebebiyle onları lânetledik, türlü belâlar verdik. Onların kalpleri kılıflı değildi; tam aksine inkârları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur; pek azı inanır.

 3. Diyanet İşleri

  155. Sözlerinden dönmeleri, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve "Kalplerimiz kılıflanmıştır" demeleri sebebiyle... Dahası inkârları sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna artık iman etmezler.

 4. Diyanet Vakfı

  155. Sözlerinden dönmeleri, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve «Kalplerimiz kılıflanmıştır» demeleri sebebiyle (onları lânetledik, türlü belâlar verdik. Onların kalpleri kılıflı değildir;) tam aksine küfürleri sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur; pek azı müstesna artık iman etmezler

 5. Edip Yüksel

  155. Sözlerini bozmalarından, ALLAH’ın ayet ve delillerini inkâr etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve "Sabit fikirliyiz" demelerinden ötürü, evet inkârlarından ötürü ALLAH onların anlayışlarını mühürledi. Bunun için pek azı gerçeği onaylar.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  155. Verdikleri sözden dönmeleri, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberlerini öldürmeleri ve «kalblerimiz kılıflıdır» demelerinden dolayı (başlarına türlü belalar verdik). Doğrusu Allah, inkârları sebebiyle onların kalplerini mühürlemiştir. Pek azı hariç onlar inanmazlar.

 7. Hakkı Yılmaz

  155. Sonra da onların kendi sözlerini bozmaları, Allah’ın âyetlerine inanmamaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve: “Kalplerimiz örtülüdür/ sünnetsizdir” demeleri –aksine Allah, küfretmeleri; Kendisinin ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmeleri nedeniyle kalplerine damga vurmuştur. Onların azı dışında, inanmazlar

 8. Hasan Basri Çantay

  155. (Fakat) onların (verdikleri) o sağlam sözleri bozmaları, Allahın âyetlerini inkâr ederek kâfir olmaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve «Kalblerimiz perdelidir» demeleri sebebiyle (dir ki biz kendilerine lanet etdik.) Hayır, Allah onların kalbleri üzerine, küfürleri yüzünden, mühür basmışdır. Artık onlar, birazı müstesna olmak üzere, îman etmezler.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  155. Fakat) verdikleri sağlam sözü (ahitlerini) bozmaları, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve: “Kalplerimiz perdelidir (bize yapılan davet boşunadır.)” demeleri sebebiyle (onları lanetledik ve başlarına belalar verdik). Hayır! (Kalpleri perdeli değil.) küfürleri sebebiyle Allah, onların (kalpleri) üzerine mühür vurmuştur. Artık (yahudiler,) pek azı hariç, iman etmezler.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  155. Fakat sözlerini bozmaları, Allah`ın âyetlerini inkârları, (Zekeriyyâ ve Yahyâ`ya yaptıkları gibi) peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve: `Kalblerimiz perdelidir (bir şey anlamayız)!` demeleri sebebiyle (onlara lâ`net ettik)! Bil`akis küfürleri sebebiyle Allah onların (o kalblerin) üzerine mühür vurmuştur. Bu yüzden, pek azı müstesnâ, îmân etmezler.

 11. Hüseyin Atay

  155. Antlaşmalarını bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkâr etmeleri, haksız olarak peygamberleri öldürmeleri, "Gönüllerimiz kınlıdır" demeleri ve belki de inkârlarından dolayı, Allah gönüllerine mühür basmıştır. Bunun için onlardan pek azı inanır.

 12. İhsan Eliaçık

  155. Başlarına gelenler, verdikleri sözü tutmamaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, elçileri haksız yere öldürmeleri ve; "Bunlara ihtiyacımız yok! " demelerinden dolayıdır. İşin gerçeği Allah, inkarları yüzünden onların kalplerini mühürlemiştir. Şimdi artık çok az şeye inanırlar

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  155. İşte sağlam sözlerini bozmaları, Allâh’ın (peygamberlerinin doğruluğuna delâlet eden) âyetlerini inkâr etmeleri, (kendilerince bile) haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve: “Bizim kalplerimiz (yapılan vaaz u nasihatlere karşı kapalı ve) kılıflı şeylerdir!” demeleri sebebiyle (onları lânetlemişizdir). Doğrusu (onlara vaaz u nasihatin kâr etmemesi, yaratılıştan perdeli ve mühürlü olduklarından dolayı değildir. Bilakis) Allâh kâfirlik (yolunu seçme)leri sebebiyle (sonradan) onlar üzerine mühür basmıştır. Artık (Abdullah ibni Selâm gibi) bir azınlık dışında onlar(ın çoğu) iman edemezler./(Dinî konularda) pek az şey dışında (birçok hükme) inanamazlar./

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  155. Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah'ın âyetlerini inkar etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve "kalplerimiz muhafazalıdır" demelerinden dolayı (başlarına türlü belalar verdik. Onların kalpleri muhafazalı değildir), tam aksine inkarları sebebiyle Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık onlar inanmazlar.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  155. O verdikleri misakı bozmaları, Allah'ın âyâtını tanımamaları, peygamberleri nahak yere öldürmeleri yüzündendir. Sonra da "Bizim kalplerimiz kat kat örtü içinde senin sözünü dinleyemez" demeleri yüzünden de -ki hiç öyle değil, küfre daldıkları için Allah kalplerinin üstüne hüsran mührünü vurmuş da, pek azından başkası imana gelmez-

 16. Mehmet Okuyan

  155. Sözlerinden dönmeleri, Allah’ın ayetlerini inkâr etmeleri, haksız olarak peygamberleri öldürmeleri ve “Kalplerimiz perdelidir!” demeleri sebebiyle (onları cezalandırmıştık). Aksine (dahası), küfürleri sebebiyle Allah onlara (kalplere) mühür vurmuştur; azı hariç artık iman etmezler.

 17. Mustafa İslamoğlu

  155. Sözlerinden dönmeleri, Allah’ın ayetlerini inkâr etmeleri, haksız olarak peygamberleri öldürmeleri ve “Kalplerimiz perdelidir!” demeleri sebebiyle (onları cezalandırmıştık). Aksine (dahası), küfürleri sebebiyle Allah onlara (kalplere) mühür vurmuştur; azı hariç artık iman etmezler.

 18. Mustafa Öztürk

  155. Ne yazık ki onlar sözlerinde durmadılar; [tarihin farklı dönemlerinde] kah Allah'ın ayetlerini inkar ettiler, kah hiç hakları olmamasına rağmen kimi peygamberleri öldürdüler, kah [son peygamberin tebliğine karşı] , "Senin söylediklerinden hiçbir şey anlamıyoruz!" dediler. Bütün bu günahlarından dolayı biz de onları lanetledik. Allah onların kalplerini işte bu kfilirlikleri/nankörlükleri sebebiyle mühürledi. Artık onlar imana gelmezler.

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  155. Artık onlar ahidlerini bozmaları ve Allah Teâlâ’nın âyetlerini inkâr eylemeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve «Bizim kalblerimiz perdelidir,» demeleri sebebiyle (lânete uğramışlardır). Hayır, Allah Teâlâ onların kalblerini küfürleri sebebiyle mühürlemiştir. Binaenaleyh pek azı müstesna olmak üzere onlar imân etmezler.

 20. Sadık Türkmen

  155. Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah’ın ayetlerini inkâr etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve "Kalplerimiz muhafazalıdır" demelerinden dolayı (başlarına türlü belâlar musallat ettik. Onların kalpleri muhafazalı değildir), tam aksine inkârları sebebiyle; bunların kalpleri üzerinde (inkârlarından dolayı) yeni bir huy/yeni bir yapı oluşmaktadır. Artık onlar inanmıyorlar.

 21. Süleyman Ateş

  155. Sözlerini bozmalarından, Allâh’ın âyetlerini inkâr etmelerinden, haksız yere peygamberleri öldürmelerinden ve "Kalblerimiz kılıflı" demelerinden ötürü (başlarına belâlar getirdik). Hayır, fakat inkârlarından ötürü Allâh o kalblerin üzerini mühürlemiştir. Artık pek az inanırlar.

 22. Süleymaniye Vakfı

  155. Sözlerinden caymaları, kâfirlik etmeleri /Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnmeleri, nebilerini bir gerçeğe dayanmadan itibarsızlaştırma çabaları ve “Bizim (bu sözlere) karnımız tok!” demeleri sebebiyle dışlandılar. Aslında kâfirlikleri sebebiyle Allah, kalplerinde yeni bir yapı oluşturmuştur. Pek azı hariç artık onlar inanıp güvenmezler.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  155. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın âyetleri ni inkâr etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve «Kalplerimiz kılıflanmıştır» demeleri sebebiyle (başlarına türlü belâlar verdik. Onların kalpleri kılıflı değildir;) Sanki Allah küfürleri sebebiyle kalplerini mühürlemiş gibi pek azı müstesna iman etmiyorlar.

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  155. Başlarına gelenler; ahitlerini bozmaları, Allah’ın ayetlerini inkâr etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve "kalplerimiz kılıflıdır" demeleri yüzündendir. Doğrusu, Allah küfürleri yüzünden kalpleri üzerine mühür basmıştır da pek azı müstesna, iman etmezler.