Ayetler

Rum 37. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

RUM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

37. Allah’ın, rızkı dilediğine bol verdiğini ve (dilediğine) kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.

Her şeyi elde etmekte olduğu gibi rızık elde etmek de çalışıp kazanmayla doğru orantılıdır. Allah'ın emir ve yasaklarını gözeterek, insanlar ne kadar çok çalışırsa, o kadar çok rızık elde edebilir. Allah'ın yaptığı da kulun çalışması oranında rızık vermesidir. Bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Bu kanun imtihan sürecinde farklı işler. Allah rızkı daraltarak imtihan yapabilir. Bunun dışında bu kanunlara uyan herkes başarılı olur. Bakara 200-202'de bunların belli bir ölçüyle olacağı yazıyor. Hac ibadetinizi yaparken Allah’ı, babalarınızdan aklınızda kaldığı gibi hatta daha güçlü dualarla anın. İnsanlardan kimi der ki: “Rabbimiz! Bize ne vereceksen, bu dünyada ver!” Onun ahiretle ilgili bir kazanımı olmaz. Kimileri de şöyle der: “Rabbimiz! Bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi o ateşin azabından koru!” Bunlardan her birine kazandıklarından bir pay vardır. Allah hesabı çabuk görür.

Hem ahiret hem dünya için istediklerimiz çalışmamızla doğru orantılıdır. Çok çalışan çok alır. O zaman hesapsız rızık, Allah'ın gerek gördüğü kişiye, tercih ettiği, seçtiği de diyebilirsin, ona verir. Karun örnektir. Karun Musa’nın kavmindendi; zamanla onları ezmeye başladı. Halbuki ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını taşımak güçlü bir topluluğa bile ağır geliyordu. Kavmi ona şöyle demişti: “Şımarma Allah şımaranları sevmez.” Dedi ki; “Bu bana, bendeki bir ilimden dolayı verildi”. Karun bilmiyor muydu ki, Allah kendinden önce nice nesilleri yok etti; hem de onlar daha güçlü ve daha zengindiler. Suçlulara suçlarını sormaya gerek duyulmaz. (Kasas 76)

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetlerin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

RUM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

37. Allah’ın, tercih ettiği kişi için rızkı genişlettiğini de daralttığını da görmediler mi? İnanıp güvenen bir topluluk için bunda ayetler /göstergeler vardır.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  37. Onlar, görmediler mi ki, Allah, dilediği kimsenin rızkını bol, bol veriyor; dilediğinin de rızkını daraltıyor. Hiç şüphesiz inanan bir toplum için bunda birçok büyük ibretler vardır.

 2. Bayraktar Bayraklı

  37. Onlar, Allah`ın rızkı dilediğine bol verdiğini, dilediğine ölçülü verdiğini görmezler mi? Bunda, şüphesiz inanan insanlar için dersler vardır!

 3. Diyanet İşleri

  37. Allah’ın, rızkı dilediğine bol verdiğini ve (dilediğine) kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.

 4. Diyanet Vakfı

  37. Görmediler mi ki Allah, rızkı dilediğine bol bol vermekte, dilediğininkini de daraltmaktadır. Şüphesiz imanlı bir kavim için bunda ibretler vardır.

 5. Edip Yüksel

  37. ALLAH’ın, dilediğine rızkı arttırdığını ve kıstığını görmezler mi? Gerçeği onaylayan bir toplum için bunda dersler vardır.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  37. Onlar görmediler mi ki, Allah dilediği kimseye rızkı serer ve daraltır. Şüphesiz ki bunda iman edecek bir kavim için ibretler vardır.

 7. Hakkı Yılmaz

  37. Onlar, şüphesiz Allah’ın dilediği kimseye rızkı serdiğini ve ölçülendirdiğini de mi görmediler? Şüphesiz bunda iman edecek bir toplum için alâmetler/ göstergeler vardır.

 8. Hasan Basri Çantay

  37. Allahın kimi dilerse onun rızkını yayıb genişletmekde, (kimi de dilerse onunkini) daraltmakda olduğunu onlar görmediler mi? Şübhe yok ki bunda îman edecek bir kavm için elbette ibretler vardır.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  37. Allah’ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve (dilediğine) daraltmakta olduğunu görmediler mi? Elbette bunda, inanan bir toplum için ibretler vardır.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  37. Görmediler mi ki şübhesiz Allah, rızkı dilediğine genişletiyor ve (dilediğine de)daraltıyor. Şübhe yok ki bunda, îmân edecek bir kavim için elbette ibretler vardır.

 11. Hüseyin Atay

  37. Allah'ın rızkı dilediğine yaydığını ve ölçüyle verdiğini görmezler mi? Doğrusu, bunda inanan ulusa belgeler vardır.

 12. İhsan Eliaçık

  37. Allah'ın, kendi iradesiyle kiminin rızkını alabildiğine genişlettiğini, kiminin de sıktıkça sıktığını görmüyorlar mı? Bunda iman edecek bir toplum için nice ibretler vardır.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  37. Onlar (hiç) görmediler mi ki, gerçekten Allâh rızkı dilediği kimselere genişletir ve daraltır? Şüphesiz ki bu (şekilde rızkın taksiminde ve bunun bir neticesi olarak bazen câhil ve tembel insanların zen gin olup, âlim ve çalışkan insanların fakir olmaları)nda, (Azîz ve Alîm olan Allâh’ın takdirine) iman etmekte olan bir kavim için elbette pek çok ve çok büyük âyetler vardır.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  37. Allah'ın, rızkı dilediğine bol verdiğini ve (dilediğine) kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.

 15. Mehmet Okuyan

  37. Görmediler mi ki Allah, rızkı dilediğine (layık olana) açarak (bol) da verebilir, kısarak (dar) da. Şüphesiz ki bunda inanan bir toplum için dersler vardır.

 16. Mustafa İslamoğlu

  37. Şimdi onlar, Allah’ın tercih edene/tercih ettiğine rızkı açtıkça açtığını, tercih edene/tercih ettiğine de sınırlandırdığını görmüyorlar mı? Kuşkusuz bunda iman eden bir toplum için mutlaka alınacak bir ders vardır.

 17. Mustafa Öztürk

  37. Peki, bunlar bilmez mi ki Allah dilediğine bol rızık verir, dilediğinin rızkını daraltır. Şüphesiz Allah'ın bu takdirinde iman sahibi kimseler için ibretler var.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  37. Görmediler mi ki, muhakkak Allah Teâlâ dilediği kimse için rızkı yayar ve daraltır. Şüphe yok ki, bunda mü’minler olan bir kavim için elbette ibretler vardır.

 19. Sadık Türkmen

  37. Görmediler mi? Allah rızkı dilediğine açıp yayıyor ve daraltıyor/kısıyor da. Şüphesiz bunda gerçeklere inanan bir toplum için, elbette ayetler vardır.

 20. Süleyman Ateş

  37. Görmediler mi, Allâh dilediğine rızkı genişletiyor da, daraltıyor da. Şüphesiz inanan bir toplum için bunda ibretler vardır.

 21. Süleymaniye Vakfı

  37. Allah’ın, tercih ettiği kişi için rızkı genişlettiğini de daralttığını da görmediler mi? İnanıp güvenen bir topluluk için bunda ayetler /göstergeler vardır.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  37. Allahın, rızkı çaba gösterenlere bir ölçüye göre verdiğini görmezler mi? Doğrusu bunda, inananlar için dersler vardır.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  37. Görmediler mi Allah, dilediğine rızkı genişçe veriyor, dilediğine kısıyor. İnanan bir topluluk için bunda elbette ibretler vardır.