Ayetler

Şura 49 ve 50. Ayetlerdeki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

ŞURA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

49. Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah’ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir.

50. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir, dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir.

Allah Al-i İmran 6. ayette şöyle diyor; Sizi, analarınızın rahminde, tercihine göre biçimlendiren O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. O daima üstündür, bütün kararları doğrudur. Bu ayetlerden öğreniyoruz ki Allah'ın bizi rahimlerde şekillendirmesi, kız veya erkek olmamız Allah'ın tercihleriymiş. Hatta Allah tercih ettiği kişileri kısır yaparmış. Bu da benim küçük aklımın idrak ettiği kadarıyla imtihan dünyasıyla alakalı bir durum olsa gerek. Buna sabır gösteren, isyan etmeyenler için Allah ahirette, dünyadaki üzüntüsünü hatırlamayacak derecede karşılıklar hazırlamıştır.

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetlerin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

ŞURA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

49. Göklerde ve yerde tüm yetkiler Allah’ındır. O, istediğini yaratır. İstediğine kız verir, istediğine de erkek verir.

50. Yahut erkek ve kız olmak üzere ikisinden de verir. İstediğini de kısır yapar. O her şeyi bilen ve ölçüyü koyandır.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  49. Şu göklerin ve bu yerin hükümranlığı yalnız Allah’ındır. O, dilediğini yaratır; dilediğine kız çocuklar, dilediğine de erkek çocuklar lütfeder.

  50. Ya da Allah, dilediği insanlara erkek ve kız çocuklar olarak iki sınıftan da verir; dilediği kimseleri de kısır kılar. Çünkü Allah, gerçekten Alim’dir (her şeyi hakkıyla bilendir), her şeye Kaadirdir.

 2. Bayraktar Bayraklı

  49. Göklerin ve yerin mülkü Allah`ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder.

  50. Yahut, çocukları hem erkek hem de kız olmak üzere karışık verir. Dilediğini de kısır yapar. O, her şeyi bilendir; her şeye gücü yetendir.

 3. Diyanet İşleri

  49. Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah’ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir.

  50. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir, dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir.

 4. Diyanet Vakfı

  49. Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder.

  50. Yahut onları, hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır kılar. O, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir.

 5. Edip Yüksel

  49. Göklerin ve yerin yönetimi ALLAH’ındır. Dilediğini yaratır. Dilediğine dişiler, dilediğine de erkekler verir.

  50. Yahut hem erkek hem dişi olarak çift verir. Dilediğini de kısır yapar. O Bilendir, her şeye gücü yetendir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  49. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah’a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder.

  50. Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere çift verir, dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki O her şeyi bilir. O’nun her şeye gücü yeter.

 7. Hakkı Yılmaz

  49-50. Göklerin ve yeryüzünün hükümranlığı yalnız Allah’ındır. O, dilediğini oluşturur, dilediğine kız çocuk bahşeder, dilediğine de erkek çocuk bahşeder. Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere eşleştirir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz O, en iyi bilendir, çok güçlü olandır.

 8. Hasan Basri Çantay

  49. Göklerin ve yerin mülk (ve tasarruf) u Allahındır. Ne dilerse yaratır O. Kimi dilerse ona kız (evlâd) lar bağışlar, kimi dilerse ona erkek (evlâd) lar lütfeder.

  50. Yahud (o çocukları) erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Kimi de dilerse onu kısır bırakır. Şübhesiz O, hakkıyle bilendir, (her şey’e) kaadirdir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  49. Göklerin ve yerin mülkü (ve hükümranlığı) yalnız Allah’ındır. (O) dilediğini yaratır. Dilediğine kız (çocuk)lar bağışlar, dilediğine de erkek (çocuk)lar bağışlar.

  50. Yahut (dilediğine) çift olarak hem erkek, hem de kız evlatlar verir. Dilediğini de kısır bırakır. Şüphesiz O, hakkıyla bilendir, (her şeye) kâdirdir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  49. Göklerin ve yerin mülkü Allah`ındır. Dilediğini yaratır. Dilediğine kız (çocuk)lar lutfeder ve dilediğine erkek (çocuk)lar ihsân eder.

  50. Veya onları erkekler ve kızlar olmak üzere (berâber) çift (ikiz) olarak verir. Dilediğini de kısır bırakır. Muhakkak ki O, Alîm (hakkıyla bilen)dir, Kadîr (herşeye gücü yeten)dir.

 11. Hüseyin Atay

  49. Göklerin ve yerin egemenliği Allah’ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk bağışlar, dilediğine de erkek çocuk bağışlar.

  50. Veya onlara dişi ve erkek olarak çift verir, dilediğini de kısır bırakır. Doğrusu, O bilendir, ölçümleyendir.

 12. İhsan Eliaçık

  49. Göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Dilediği kimseye kız çocuğu, dilediği kimseye de erkek çocuğu bahşeder.

  50. Yahut da erkekli dişili ikizler verir, dilediğini de kısır yapar. O'nun bilgisi derin, kudretinde nihayet yoktur.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  49. Göklerin ve yerin mülkü (saltanat ve hüküm ranlığı) sadece Allâh’a aittir! (Dolayısıy la nimeti de külfeti de istediği şekilde dağıtma hakkına sahiptir.) O dilediğini yaratır. (Hiçbir şey kendisine zorla yaptırılamaz.) Dilediğine (sadece) kız (çocuk) lar bahşeder, dilediğine de (sırf) erkeklelütfeder.

  50. Yahut onları erkekler ve dişiler olarak eş - leştirir (de, dilediklerini hem kız hem erkek evlat sa hibi yapar. Hatta kimine ikiz verir, bazen de o ikizin birini kız birini erkek yapabilir). Dilediğini de (hiç çocuğu olmayan) bir kısır ya par. Şüphesiz ki O, (ne yaratacağını çok iyi bilen bir) Alîm’dir, (yaratmak istediği her şeye hakkıyla gücü yeten bir) Ka dîr’dir. (Anne-baba,dilediklerinde iste dikleri çocuğa sahip olamadıklarına göre, bunun onla rın elinde olmadığını, ancak yüce yaratıcının takdirin de olduğunu anlamanız gerekir.)

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  49-50. Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir, dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir.

 15. Mehmet Okuyan

  49. Göklerin ve yerin otoritesi, yalnızca Allah’a aittir. Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları verir; dilediğine de erkek çocukları verir.

  50. Veya onları hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift (ikiz) verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki O bilendir, gücü yetendir.

 16. Mustafa İslamoğlu

  49. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’a aittir. O istediğini yaratır: istediğine kız çocukları bağışlar ve istediğine de erkek çocukları bağışlar;

  50. veya (istediğine) kızlar ve erkekleri birlikte bağışlar; istediğini de çocuktan mahrum eder: çünkü O her şeyi bilendir,[4358] her şeye güç yetirendir. *

 17. Mustafa Öztürk

  49-50. Göklerin ve yerin mutlak hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız, dilediğine erkek evlat verir. Yahut dilediğine hem kız hem erkek evlat verir. Dilediğini ise çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilen, her şeye gücü yetendir.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  49. Göklerin ve yerin mülkü Allah içindir, dilediğini yaratır, dilediği kimseye dişiler bağışlar ve dilediği kimseye erkekler bağışlar.

  50. Veyahut onları erkekler ve dişiler olarak çift eder ve dilediğini de kısır kılar. Şüphe yok ki O, alîmdir, kâdirdir.

 19. Sadık Türkmen

  49. Gökler ve yeryüzünün imparatorluğu Allah’a aittir. Dilediğini yaratır; dilediği kimseye kız çocuklar, dilediği kimseye de erkek çocuklar bağışlar.

  50. Ya da onları; erkekler ve kızlar olarak çift yaratır. Dilediğini de kısır kılar. Şüphesiz O; bilendir, gücü yetendir.

 20. Süleyman Ateş

  49. Göklerin ve yerin mülkü Allâh’ındır. (O) Dilediğini yaratır. Dilediğine dişiler bahşeder, dilediğine de erkekler bahşeder.

  50. Yahut onları çift yapar: Hem dişi, hem erkek (verir). Dilediğini de kısır yapar. O (herşeyi) bilendir, (herşeye) gücü yetendir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  49. Göklerde ve yerde tüm yetkiler Allah’ındır. O, istediğini yaratır. İstediğine kız verir, istediğine de erkek verir.

  50. Yahut erkek ve kız olmak üzere ikisinden de verir. İstediğini de kısır yapar. O her şeyi bilen ve ölçüyü koyandır.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  49. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Düzenine uygun yaratır, koyduğu düzene göre kimin şeyi (yani vucut fonksiyonu dişiliğe) uygunsa kız çocuk, kimin şeyi (yani vucut fonksiyonu erkekliğe) uygunsa erkek çocuk verir.

  50. Yahut (vucut ikisine uygunsa) hem kız hem erkek çocuğu verir, (her ikisine uygun olmayan kimseleri de kısır kılar. O, bilendir, her şeye Kadir'dir(herşeye ölçü)koyandır.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  49. Göklerin ve yerin mülkü/yönetimi Allah’ındır. Dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat bağışlar, dilediğine erkek evlatlar armağan eder.

  50. Yahut onları erkekler ve dişiler halinde çift verir. Dilediğini de kısır yapar. O’dur bilen, O’dur güç yetiren.