Ayetler

Talak 4. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

TALAK SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

4. Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.

Geleneğin Yaptığı Yorumlar Kur'an'ı Bağlamaz

Bu ayete "henüz adet görmeyenler" diye mana vererek çocuklarla evlenmenin önü açılmış. Kur'an Arapça bir kitaptır. Yusuf suresinin 2. ayeti şöyle; Biz onu Arapça (anladığınız dilde) bir Kur’an olarak indirdik. Ki aklınızı kullanarak onu kavrayıp özümlemeniz için. Talak 4. ayette lem yeHiDne (يَحِضْنَ لَمْ ) "Adet görmeyenler" ifadesi Arapça gramer kuralları neyse öyle anlaşılmak zorundadır. Bu ayete Elmalılı, Ömer Nasuh Bilmen, Taberi, Mevdudi, Seyyid Kutub, İbni Kesir, Fahrettin Er Razi ve diğerleri tefsirlerinde "henüz âdet görmeyenler" şeklinde meallendirip bunu da "çocuk olduğu için adet görmüyorlar" deyip çocuklarla evliliğin önünü açıldı diye ayet bu manadadır demek değildir. Bu kadar çok müfessirin aynı yanlışı yapması çocuklarla evliliği meşru kılmaz. Alt tarafta Fatih Orum'un bu ayete yaptığı tahlil var. Kur'an'ın Arapça inmiş olması demek, ayetleri Arapça incelemek ve anlamak demektir. İsterse 1000 kişi aksini söylesin gerçek değişmez.

Talak Suresi Dördüncü Ayette Yapılan Tahrif

Küçüklerin veliler tarafından evlendirilebilmesine cevaz veren hükmün âyet, rivâyet, icmâ, kıyas ve maslahat gibi delillerine kısaca değindik. Şimdi bu delilleri değerlendirip meseleyi Kuran açısından hükme bağlamaya çalışacağız. “Kadınlarınız içinden âdetten kesilmiş olanlarla, âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır…” mealindeki Talâk sûresinin 4. âyetini “henüz hayız görmemiş olanlar” olarak yorumlayanlar küçüklerin evlendirilebilmesi için bu âyeti delil getirirler. Oysa Arapça’da “lem = لم” edatı dili ve mişli geçmiş zamanın olumsuzu (cahd-i mutlak), “lemmâ = لما” edatı ise şimdiki bitmiş zamanın olumsuzunu (cahd-i müstağrak) ifade etmek için kullanılır. Dolayısıyla “henüz” anlamını “lem” değil “lemmâ” edatı verir. “lemmâ = لما” edatı başına geldiği muzari fiilin zamanını geçmişe, anlamını olumsuza çevirir. Fiilin henüz olmadığı ama olmasının beklendiği anlamını kazandırır. Ayrıca çocuk için “hayız görmedi” ifadesi kullanılmaz. Çünkü zaten hayız görmediği için çocuktur. Bu ifadenin kullanılması için şahsın önce hayız görmeye başlaması sonra da çeşitli sebeplerle hayız görememesi gerekir. Bize göre “lem yahıdne = لم يحضن ” ile kastedilen “mümteddetü’t-tuhr” denilen ve hayzı bir kaç yıl uzayabilen kadınlardır. Âyet bu kadınların durumunu düzenlemektedir. Aksi halde bu durumda olan bir kadının boşandıktan sonra iddetinin bitmesi ve kocasının evinde geçireceği zaman seneler sürebilir.

Fatih Orum - Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsin. Kur'an ve Geleneğe Göre Küçüklerin Evlendirilmesi

Bu Ayette Adet Düzensizliği Olan Kadınlardan Bahsediliyor

Bu ayette "henüz adet görmeyenler" diye bir ifade yoktur. "Adet görmeyenler" diye bir ifade var. Bu da boşanmaya başlayan, üç ay boyunca iddet sayarken adet düzensizliği olup, bu süre içinde adet görmeyen kadınları ifade eder. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

TALAK SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

4. Hanımlarınızdan adetten kesilmiş olanlar hakkında şüpheye düşerseniz iddetleri üç aydır; (düzenli veya hiç) adet görmeyenler[*] de öyledir. Hamile olanların bekleme süreleri yapacakları doğumla biter. Kim Allah’a karşı yanlış yapmaktan sakınırsa Allah onun işini kolaylaştırır.

[*] Her hangi bir sebepten dolayı adeti geciken ve boşama gününden itibaren üç ay süreyle adet görmeyenler.

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  4. Kadınlarınızdan (yaşlılıktan dolayı) âdetten kesilmiş olanlar ile (yaşları küçük olduğu için) henüz âdet görmeyenler hakkında (iddetin nasıl hesaplanacağı veya görülen kanın aybaşı kanı olup olmadığı hususunda) şüphe ediyorsanız, işte onların bekleme sürresi üç aydır. Gebe olanların bekleme süresinin sonu ise, doğurmalarıdır. Her kim de, (bu hükümler konusunda) Allah’tan sakınacak olursa, Allah, ona (iki cihanda) her işinde kolaylık gösterir

 2. Bayraktar Bayraklı

  4. Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlar ile âdet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah`a saygı duyarsa Allah ona işinde bir kolaylık verir.

 3. Diyanet İşleri

  4. Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.

 4. Diyanet Vakfı

  4. Kadınlarınız içinden âdetten kesilmiş olanlarla, âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Gebe olanların bekleme süresi ise, yüklerini bırakmaları (doğum yapmaları)dır. Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.

 5. Edip Yüksel

  4. Menopoz dönemine girerek aybaşından kesilen kadınlarınıza gelince, kuşkunuz varsa, bekleme süreleri üç aydır. Aybaşı hali görmeyip gebe olanların süresi, yüklerini bırakmalarıyla sona erer. Kim ALLAH’ı dinlerse, onun işini kolaylaştırır.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  4. Kadınlarınız içinden âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdetini görmemiş bulunanlardan eğer şüphe ederseniz (iddetlerinin nasıl olacağında tereddüt ederseniz), onların bekleme süresi üç aydır. Gebe olanların bekleme süresi ise, yüklerini bırakmaları, doğum yapmalarıdır. Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.

 7. Hakkı Yılmaz

  4. Ve kadınlarınızdan aybaşından kesilenler ve ay hâli olmayanlar; eğer şüphe ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Gebe olanların da bekleme süresi, yüklerini bırakmaları; doğum yapmaları veya düşük yapmalarıdır. Kim Allah’ın koruması altına girerse, Allah ona işinde bir kolaylık sağlar.

 8. Hasan Basri Çantay

  4. Kadınlarınız içinden artık âdetden kesilmiş olanlarla henüz âdetini görmemiş bulunanlar (ın iddetlerin) de, eğer şübhe ederseniz, onların iddeti üç aydır. Yüklü kadınların iddetleri ise yüklerini vaz etmeleri (le biter). Kim Allahdan korkarsa O, kendisine (her) işinde, bir kolaylık verir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  4. Âdet görmekten ümidini kesen (yaşlı) kadınlarınızın iddet (bekleme süre)lerinde eğer şüphe ederseniz, (bilin ki) onların da iddeti üç aydır. Henüz âdet görmeyenler de öyledir. Hamilelerin de iddet müddetleri (doğurup) yüklerini bırakmalarına kadardır. Kim Allah’ın emirlerini yerine getirirse, (Allah) ona işinde bir kolaylık verir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  4. Kadınlarınızdan hayızdan kesilmiş olanlar ile (henüz) hayız görmemiş olanlar(ın bekleme müddetleri) husûsunda şübheye düşerseniz, o takdirde (bilin ki) onların bekleme müddetleri üç aydır. Hâmile olanların bekleme müddeti ise, yüklerini bırakmalarına(çocuklarını doğurana) kadardır. Artık kim Allah`dan sakınırsa, (Allah) ona kendi işinden bir kolaylık kılar.

 11. Hüseyin Atay

  4. Kadınlarınız içinde kanamadan kesilenler ile henüz görmemiş olanlardan şüphe ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır; gebe olanların süresi doğurmaları ile tamamlanır. Kim Allah’a saygılı olursa, Allah işlerinde ona bir kolaylık verir

 12. İhsan Eliaçık

  4. Kadınların aybaşı halinden kesilip kesilmediği hakkında tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Henüz aybaşı olmamışlar da böyledir. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapınca sona erer. Her kim Allah'ın öfkesini çekmekten sakınırsa Allah ona işinde kolaylık verir

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  4. Kadınlarınızdan öyleleri ki; (yaşlılıklarından dolayı bir daha) hayız (olmak)dan ümit kesmişlerdir; eğer (onların iddetinin hükmühakkında bir şey bilmediğiniz için) şüpheye düştüyseniz, işte onların da, o hiç hayız görmemiş olanların da iddetleri üç aydır. Yük sahibi olan (hamile) kadınlar ise; onların (iddet bekleme) müddetlerinin sonu (, doğum yaparak) yüklerini bırakmalarıdır! Her kim Allâh’tan hakkıyla sakınır (da, O’nun hükümlerini iyice korur)sa, O onun için işlerinde bir kolaylık yaratır (ve takvâsı sebebiyle bütün düğümleri çözerek onu rahata kavuşturur).

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  4. Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise,doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.

 15. Mehmet Okuyan

  4. Kadınlarınızdan âdet halinden ümit kesenlerin (durumundan) şüphe ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. (Bir sebeple) âdet göremeyenler (için de durum böyledir). Hamile olanların (bekleme) süresi ise yüklerini bırakmaları (doğuma kadar)dır. Kim Allah’a karşı takvâlı (duyarlı) olursa, (Allah) ona işinde kolaylık verir.

 16. Mustafa İslamoğlu

  4. Ve ay halinden tamamen kesilen kadınlarınız konusunda kuşkuya düşerseniz; bilin ki onların bekleme süresi üç aydır; hiç ay hali görmeyenlerin durumu da öyledir; hamile olanların iddeti ise doğum yapıncaya kadardır. Ve her kim Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde olursa, O ona buyruğunu kolay kılar:

 17. Mustafa Öztürk

  4. Adetten kesilmiş kadınlarınızın iddet süreleri konusunda şüphe ediyorsanız bilin ki onların iddet süreleri üç aydır. [Yaşlarının küçüklüğünden dolayı] hiç adet görmemiş kadınların iddet süresi de aynıdır. 1 Hamile kadınların iddet süreleri ise doğum yaptıklarında sona erer. Kim Allah'ın emirlerine itaatsizlikten sakınırsa Allah da ona işinde kolaylık ihsan eder.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  4. Ve o kadınlar ki, hayızdan kesilmişlerdir veya hayız görmeye başlamamışlardır, Eğer (iddetleri hususunda) şüpheye düşmüş iseniz, (biliniz ki) onların iddetleri üç aydır, yüklü olan kadınların ise, yüklerini vaz’ edinceye değindir ve her kim Allah’tan korkarsa onun için işinden dolayı bir kolaylık verir.

 19. Sadık Türkmen

  4. Kadinlarinizdan âdetten kesilmiş olanlarla âdet görmeyenler[in hamilelikleri] hususunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir.

 20. Süleyman Ateş

  4. (Yaşlılıklarından ötürü) Âdetten kesilen kadınlarınızın (bekleme süresinden) şüphe ederseniz, (bilin ki) onların bekleme süresi üç aydır. Henüz âdet görmeyenler de böyledir. Gebe olanların bekleme süresi, yüklerini bırakmalarına kadardır. Kim Allah’tan korkarsa (Allâh) ona işinde bir kolaylık yaratır.

 21. Süleymaniye Vakfı

  4. Hanımlarınızdan adetten kesilmiş olanlar hakkında şüpheye düşerseniz iddetleri üç aydır; (düzenli veya hiç) adet görmeyenler de öyledir. Hamile olanların bekleme süreleri yapacakları doğumla biter. Kim Allah’a karşı yanlış yapmaktan sakınırsa Allah onun işini kolaylaştırır.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  4. Kadınlarınızdan ay hali görmekten kesilenler ile (hayatında hiç) ay hali göremeyen kadınlardan iddetleri hususunda şüpheye düşerseniz, bilin ki, onların iddet beklemesi üç aydır; gebe olanların iddeti, doğurmaları ile tamamlanır. Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakınan kimseye işin de kolaylık verir.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  4. Âdetten kesilen kadınlarınızın iddet bekleme sürelerinde kuşkuya düşerseniz, onların iddetleri üç aydır. Hiç âdet görmemiş kadınların süreleri de böyledir. Gebe olan kadınların süreleri ise yüklerini bırakmalarına kadardır. Kim Allah’tan korkarsa, O ona işinde bir kolaylık nasip eder.