Ayetler

Tur 20. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşler Meali

TUR SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

19-20. Onlara, “Dünya’da yapmakta olduklarınızın karşılığında, sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için” denir. Biz, onlara, iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir.

Hurlerin cinsellikle bir ilgisi olmadığı, cennete gidenlerin hizmetlerine verilmiş kadınlar olduğuna dair açıklamaya Duhan 54. ayeti ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Duhan 54. Ayet Açıklama.

Süleymaniye Vakfı Meali

TUR SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

20. Sıra sıra dizilmiş sedirlere yaslanırlar. Onlara, iri siyah gözlü kadınları (hurileri) hizmetçi olarak[1] veririz.

[*] Kur’an’da eşleştirmek fiilinin iki türlü kullanımı vardır. Birincisi evlendirmek anlamına gelen harf-i cersiz ifadedir. Bunun örneği şu âyettir: (زَوَّجْنَاكَهَا ) zevvecnâkehâ (Bkz: Ahzab 33/37) ikincisi bu âyetteki gibi bâ =بِ) harf-i cerri ile olandır. Bunun anlamı da yanına, hizmetine vermektir.

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  19-20. (Onlara denilecek ki:) “Yaptıklarınıza karşılık, sıra, sıra dizilmiş kerevetlere yaslanmış olarak afiyetle yeyin, için!” Ayrıca Biz, onları ceylan gözlü Hurilerle de evlendireceğiz.

 2. Bayraktar Bayraklı

  20. “Dizili koltuklara yaslanarak, yaptıklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyiniz, içiniz!” Onlara çok güzel eşler de veririz.

 3. Diyanet İşleri

  19-20. Onlara, “Dünya’da yapmakta olduklarınızın karşılığında, sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için” denir. Biz, onlara, iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir.

 4. Diyanet Vakfı

  19-20. Onlara: Yaptıklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak âfiyetle yeyin, için (denilir). Ayrıca biz onları, ceylan gözlü hûrilerle evlendirmişizdir.

 5. Edip Yüksel

  20. Dizilmiş koltuklara yaslanmışlardır ve onları güzel eşlerle eşlendirmişizdir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  20. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Ayrıca biz onları ceylan gözlü hûrilerle evlendirdik.

 7. Hakkı Yılmaz

  17-20. Şüphesiz Allah’ın koruması altına girmiş kişiler, Rablerinin kendilerine verdiği ile sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak, zevk ü sefâ sürerek cennetlerdedirler, nimetler içindedirler. Ve Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Biz onları iri gözlülerle eşleştirdik de. –“Yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için!”–

 8. Hasan Basri Çantay

  20. «Sıra sıra dizilmiş tahtlara yaslananlar olarak». Biz onlara şahin gözlü huurîleri eş yapdık.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  19-20. “Yaptıklarınız (iyi ameller)e karşılık, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanmış olarak âfiyetle yiyin, için.” (denilir). Ayrıca biz onlara güzel iri gözlü hûrileri eş yaptık.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  20. Sıra sıra dizilmiş tahtlar üzerinde yaslanmış kimseler olarak! Hem onları iri (güzel)gözlü hûrilerle evlendirmişizdir.

 11. Hüseyin Atay

  19-20. İşlediklerinizden ötürü sıralanmış tahtlara yaslana- rak ağız tadıyla yiyin için. Onları güzel iri gözlülerle eşlendiririz.

 12. İhsan Eliaçık

  20. Sıra sıra dizilmiş sedirlere yaslanacaklar. Onlara göz aydınlığı tertemiz sevgilileri eş yapacağız.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  20. (Böylece onlar) düzgün bir sırayla yerleştirilmiş pek değerli tahtlar üzerinde (kurulup) yaslananlar olarak (o cennetlere yerleşeceklerdir)! Üstelik Biz onları iri gözlü, beyaz tenli kadınlarla da eşleştirdik!

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  19-20. Onlara, "Dünya'da yapmakta olduklarınızın karşılığında, sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için" denir. Biz, onlara, iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir.

 15. Mehmet Okuyan

  19-20. (Onlara) “Yaptıklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyip için!” (denecektir). Onları, güzel gözlü hurilerle eşleştirmiş (olacağ)ız.

 16. Mustafa İslamoğlu

  20. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak...” Bir de cennette onları kusursuz bakışlı temiz eşlerle denkleştirip eşleştireceğiz.

 17. Mustafa Öztürk

  20. Onlar cennette sıra sıra dizilmiş tahtlara kurulacaklar. Biz onlara ahu gözlü dilberleri/hurileri de eş olarak vereceğiz.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  19-20. Yeyiniz ve içiniz âfiyetler olsun, işler olduğunuz şey sebebiyle. Sıra sıra dizilmiş tahtlara yaslanarak (oturunuz) ve onları güzel gözlü huriler ile evlendirdik.

 19. Sadık Türkmen

  20. Sıra sıra dizilmiş, güzel koltuklara yaslanmışlardır. Ve Biz onları güzel gözlü arkadaşlara eş kıldık!

 20. Süleyman Ateş

  20. "Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak." Onları, iri gözlü hûrilerle evlendirmişizdir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  20. Sıra sıra dizilmiş sedirlere yaslanırlar. Onlara, iri siyah gözlü kadınları (hurileri) hizmetçi olarak veririz.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  19-20. Onlara şöyle denir: "İşlediklerinizden ötürü, dizi dizi tahtlara yaslanarak afiyetle yiyin için." Onlara, kusursuz bakışlı temiz eşlerle eşleştireceğiz ..

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  20. Art arda dizilmiş koltuklar üzerinde yaslanmış olarak." Ve biz onları parlak, iri gözlü hurilerle eşleştirmişizdir.