Ayetler

Zuhruf 20. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

ZUHRUF SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

19. Onlar, Rahmân’ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların (yalan) şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır.

20. “Eğer Rahmân dileseydi, biz onlara kulluk etmezdik” dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.

Yukarıdaki ayetlerde Mekke müşriklerinin melekleri Allah'ın kızları saymaları ve Allah ile aracı yapmaları anlatılıyor. Bu, onların kendi kendilerine aldığı bir karar olmuş. Eğer Allah zorlayıcı, şirk koşamayacakları bir düzen kursaydı bunu yapamazlardı. Mekke müşrikleri kendi yapmaması gereken şeyi "eğer Allah bir şey yapsaydı biz de şirk koşmazdık" diyerek suçu Allah'a atmaya çalışıyor. Onların düşünce şekline göre; Allah onların melekleri aracı yapmasını engellemediğine göre demek ki Allah buna bir şey demez. Halbuki Allah herkesin -böyle zan üzere yaşamak yerine- yalnızca kendisine ibadet edip, yalnız kendisinden yardım istenmesini ve ayetlere uymasını istiyor.

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

ZUHRUF SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

19. Rahman’ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Yoksa onların yaratılışlarına şahit mi oldular? Onların bu söylemleri kayda geçirilecek ve sorguya çekileceklerdir.

20. Bir de şöyle dediler: “Rahman farklı bir tercihte bulunsaydı onlara (meleklere) kulluk etmezdik.” Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece delilsiz konuşurlar.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  20. Bir de, dediler ki: “Rahmân (Allah), dileseydi, biz o meleklere tapmazdık.” Onların bu konuda hiç bilgileri yoktur; onlar yalnız yalan söylüyorlar.

 2. Bayraktar Bayraklı

  20. “Eğer Rahmân dileseydi putlara tapmazdık” dediler. Bu bilgisizce bir sözdür. Onlar sadece yalan söylemektedirler.

 3. Diyanet İşleri

  20. “Eğer Rahmân dileseydi, biz onlara kulluk etmezdik” dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.

 4. Diyanet Vakfı

  20. Ve dediler ki: Rahmân dileseydi biz onlara tapmazdık. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.

 5. Edip Yüksel

  20. Hatta, "Rahman dileseydi biz onlara hizmet etmezdik" dediler. Onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar sadece tahminde bulunuyorlar.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  20. Onlar: «Eğer Rahman olan, Allah dileseydi, biz o meleklere tapmazdık.» dediler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.

 7. Hakkı Yılmaz

  20. Ve onlar: “Eğer Rahmân [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah] dileseydi, biz onlara tapmazdık” dediler. Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece uyduruyorlar.

 8. Hasan Basri Çantay

  20. Dediler ki: «Eğer o çok esirgeyici (Allah) dileseydi biz bunlara tapmazdık». Onların buna dâir hiçbir bilgisi yokdur. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  20. “Eğer Rahmân dileseydi (onları putlaştırıp) onlara tapmazdık.” derler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece (inatlarından) yalan söylüyorlar.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  20. Bir de dediler ki: `Eğer Rahmân dileseydi, (biz) onlara (o putlara) tapmazdık!` Onların buna dâir hiçbir bilgileri yoktur. Doğrusu onlar (böyle demekle) ancak yalan söylüyorlar.

 11. Hüseyin Atay

  20. Eğer Rahman dilemiş olsaydı, biz bunlara kulluk etmezdik” derler. Bununla ilgili bir bilgileri yoktur, onlar sadece tahminde bulunuyorlar.

 12. İhsan Eliaçık

  20. Üstelik "Rahman dileseydi biz onlara tapmazdık." diyorlar. Bu hususta hiç bir bilgileri yoktur, sadece saçmalıyorlar.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  20. Onlar: “Rahmân (bizim meleklere tapmayı bırakmamızı) dileseydi, biz onlara tapamazdık. (Biz şu anda onlara taptığımıza göre, bu ibadetimizin Allâh indinde de makbul ve güzel bir şey olduğu anlaşılmaktadır.)” dediler. İşte bu hususta onlara ait hiçbir bilgi yoktur. Onlar ancak (zan ve) tahmine dayalı bir yalan söylemektedirler.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  20. "Eğer Rahmân dileseydi biz onlara kulluk etmezdik" dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.

 15. Mehmet Okuyan

  20. Dediler ki: “Rahmân dileseydi, biz onlara tapmazdık.” Onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Onlar yalandan başka bir şey söylemeyenlerdi

 16. Mustafa İslamoğlu

  20. Bir de onlar “Eğer Rahmân isteseydi asla biz onlara tapmazdık” dediler; ne ki onlar, buna dair bir bilgiye sahip değiller: onlar sadece zanna ve hurafeye dayanıyorlar.

 17. Mustafa Öztürk

  20. Yine onlar, "Rahman dilemeseydi biz bu putlara tapmazdık. " diyorlar. Halbuki onlar bu iddialarıyla ilgili hiçbir bilgi sahibi değiller; sırf atıp tutuyorlar

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  20. Ve dediler ki: «Eğer o Rahmân dilemeseydi onlara ibadet etmezdik.» Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Onlar başka değil ancak yalan söylerler.

 19. Sadık Türkmen

  20. Dediler ki: "Eğer Rahmân dileseydi biz onlara tapmazdık." Onların bu hususta herhangi bir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna dayanarak yalan söylüyorlar.

 20. Süleyman Ateş

  20. Ve dediler ki: "Rahmân dileseydi, biz onlara tapmazdık." Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece saçmalıyorlar.

 21. Süleymaniye Vakfı

  20. Bir de şöyle dediler: “Rahman farklı bir tercihte bulunsaydı onlara (meleklere) kulluk etmezdik.” Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece delilsiz konuşurlar.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  20. "Eğer Rahman bu gücü bizde var etseydi, biz bunlara kulluk etmezdik" derler. Buna dair bir bilgileri yoktur; Onlar sadece saçmalıyorlar.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  20. Bir de dediler ki: "Rahman dileseydi, onlara tapınmazdık." Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Sadece saçmalıyorlar.