Ayetler

Zümer 15. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

ZÜMER SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

14. De ki: “Ben dinimi Allah’a has kılarak sadece O’na ibadet ediyorum.”

15. “Siz de Allah’tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin!” De ki: “Şüphesiz hüsrana uğrayanlar, kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu, apaçık hüsranın ta kendisidir.”

Şirki anlatan ayetlerdeki en büyük hata, Min Dûnillâh ifadesi için "Allah’tan başka" diye meal vermektir. Min Dûnillâh bir insanın Allah ile kendi arasına birisini alması, ona yönelmesidir. Altta ayrıntı için link var. Bun unla beraber ayetlerde daha düzgün ifade edilmesi gereken kelimeler var;"tapma" ve "ibadet etme" gibi. Bunlar yerine "kulluk etmek" gibi daha açıklayıcı kelimeleri seçmek gerekiyor. Alttaki videoda Cübbeli Ahmet hocanın Abdülkadir Geylani'nin kabrinin kâbe gibi olduğunu anlatırken dinleyebilirsin.

Şirk ayetlerini "Allah’tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin!” şeklinde tercüme edince kimse girdiği şirki görmüyor. Burada insanlar önce Ahmet hocanın anlattıklarına inandıkları için ona kulluk etmiş oluyorlar. Bunun şirk olduğunu peygamber (a.s) vakti zamanında uyarmış.

Zemahşeri'de geçen bir rivayete göre Adiy b. Hâtem Hristiyanken Müslüman olmuş. Bir gün peygamber aleyhisselam konuşmasında Tevbe otuz birinci ayette:

– “Onlar Allah’ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler.” sözünü duyunca: "Yâ Resûlellah! Biz onlara kulluk etmiyorduk ki!

– "Peki, onlar size istediklerini helâl, istediklerini haram kılıyorlar ve siz de onlara uyuyor değil miydiniz?"

– "Evet!"– "İşte burada söylenen de odur"

Bu hadisten öğreniyoruz ki hocaların her anlattığını sorgulamadan kabul etmek onlara kul olmak demektir. Ahmet hoca insanlara Abdülkadir Geylani'yi aracı yapma vb konularda anlattıklarına inananlar Ahmet hocaya kul olur. İnsanlar daha sonra da Abdülkadir Geylani'yi Allah ile aralarına alarak Geylani'ye kulluk etmiş oluyorlar.

Abdülkadir Geylani'ye Kulluk Edenler

Alttaki satırlar Abdülkdir Geylani'ye ait olduğu söylenen kitaptan.

“Benim emrim, Allah’ın emridir; eğer ol! dersem oluverir.”

Hepsi de Allah’ın emriyledir, ama sen benim kudretime hükmet!”

“Benim kabrim Beytullah’dır, gelen onu ziyaret eder.”

“Ona seğirtir de izzet ve Rıfat ile yüce makama erişir.”

“Benim ocağımı tavaf et yedi defa, emânıma sığın!

Her yıl beni ziyâret için meşguliyetten sıyrıl!”

“Bana doğru haccedip gelin, evim kurulu bir kâbe. Beytin sâhibi yanımdadır, koruluğu haremimdir.”

“Her KUTUB tavaf eder Beytullah’ı yedi defa. Ben ise Beyt’in kendisiyim çadırımı tavaf ediciyim.”


Kaynak : Abdülkadir Geylâni, 57-67-68-69. sayfalar)

Altta Zümer 15. ayetin doğru tercümesiyle peşine gelen ayetleri de yazdım. Hocalara veya evliyalara kul olanlar ateşten tabakalar arasında, ölümsüz bir şekilde, sonsuza kadar kalacak. Bu ayetleri Allah'tan başkasına tapmak diye çevirince kimse şirki göremiyor. Doğrusu bu;

Süleymaniye Vakfı Meali

ZÜMER SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

14. De ki “Ben, bu dine bir şey katmadan sadece Allah’a kulluk ederim.

15. Haydi, Allah’tan önce neyi tercih ediyorsanız ona kulluk edin.” De ki “Asıl kaybedenler, (mezardan) kalkış günü kendini ve ailesini kaybedenlerdir.” Bilin ki apaçık hüsran işte budur.

16. Üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da tabakalar olur. İşte Allah kullarının başına bunların gelebileceği uyarısında bulunmaktadır. Ey kullarım, benden çekinin.

17. Azgınlardan uzak duranlar, onlara kulluk etmeyip Allah’a yönelenler, işte onlar için müjde vardır. Sen kullarıma müjdeyi ver.

Min Dûnillâh Ne Demek Ve Şirk Hakkında Ayrıntılı Açıklama

Şirk ayetlerinin nasıl katledildiğini, Ahkaf Suresi 4-5-6. ayetlerini ne hale getirdiklerini yazdığım bu sayfadan okuyabilirsin. Ahkaf Suresi 4-5-6. Ayetlerin Katledilmesi

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  15. Ey Allah’a ortak koşanlar! Artık siz Allah’tan başka dilediğinize tapın (da, görelim). De ki: “Gerçekten en büyük hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana uğratanlardır. Haberiniz olsun ki, bu, apaçık hüsranın ta kendisidir.”

 2. Bayraktar Bayraklı

  15. “Siz de O'ndan başka dilediğinize kulluk ediniz!” De ki: “Gerçekten iflas edenler, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini zarara uğratanlardır. Dikkat ediniz, apaçık kayıp işte budur.”

 3. Diyanet İşleri

  15. “Siz de Allah’tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin!” De ki: “Şüphesiz hüsrana uğrayanlar, kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu, apaçık hüsranın ta kendisidir.”

 4. Diyanet Vakfı

  15. (Ey Allah’a eş koşanlar!): Siz de O’ndan başka dilediğinize tapın! De ki: Gerçekten hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini, hem de ailelerini ziyana sokanlardır. Bilesiniz ki, bu apaçık hüsrandır.

 5. Edip Yüksel

  15. "Siz de O’nun dışında dilediğinize hizmet ediniz." De ki: "Asıl kaybedenler, ahiret gününde kendilerine ve ailelerine kaybettirenlerdir." Apaçık kayıp budur.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  15. «Siz de O’ndan başka dilediğinize kul olun.» De ki: «Asıl hüsrana düşenler, kıyamet günü kendilerine ve mensuplarına ziyan edenlerdir. Evet, işte asıl açık hüsran budur.»

 7. Hakkı Yılmaz

  14-16. De ki, “Dinimi yalnız Kendisine arındırarak Allah’a kulluk ediyorum. Buna rağmen siz, O’nun astlarından dilediğinize kulluk yapınız.” De ki: “Şüphesiz asıl kaybedenler, kıyâmet gününde kendilerini ve ailelerini ve yakınlarını kayba uğratanlardır.” –Dikkatli olun! İşte bu, apaçık bir kaybın ta kendisidir. Onların üstlerinden ateşten tabakalar, altlarından da tabakalar vardır. İşte Allah, kullarını bununla korkutuyor: Ey kullarım! Benim korumam altına girin.–

 8. Hasan Basri Çantay

  15. «Artık siz de Onu bırakıb dilediğinize tapın»! De ki: Hakıykat hüsrana düşenler, kıyamet günü kendilerini de, mensûblarını da hüsrana uğratanlardır. Dikkat et ki bu, apaçık hüsranın ta kendisidir».

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  15. “Siz de O’ndan başka dilediğinize (bağlanıp) kulluk edin!” (Yine) de ki: “(Asıl böyle yaparak) aldananlar/ziyana uğrayanlar, kıyamet gününde hem kendilerini hem de kendine bağlı olanları ziyana uğratanlardır. Dikkat edin, bu apaçık ziyanın/aldanmanın ta kendisidir.”

 10. Hayrat Vakfı Meali

  15. `Artık (siz) O`ndan başka neye isterseniz tapın!` De ki: `Asıl hüsrâna uğrayanlar, kıyâmet günü hem kendilerini, hem de âilelerini hüsrâna uğratanlardır.` Dikkat edin! İşte o apaçık hüsran budur!

 11. Hüseyin Atay

  15. Siz de O'nun yerine dilediğinize tapın. De ki: “Doğrusu, diriliş günü hem kendilerini, hem yakınlarını ziyana uğratanlar, ziyandadırlar.” Dikkat! İşte apaçık ziyan budur.

 12. İhsan Eliaçık

  15. Siz de O'ndan başka kimi istiyorsanız varın ona kul olun. Asıl kaybedenler kıyamet günü kendilerine ve ailelerine yazık edenler olacaktır. Evet, işte göz göre göre kaybediş budur

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  15. Artık siz O’nun dışında dilediklerinize tapın (da belânızı bulun)!” (Habîbim! Sana: “Atalarının dinine uymazsan büyük zarara uğrarsın.” diyenlere) de ki: “Şüphesiz o (zarar çeşitlerinin hepsini kendilerinde toplayarak tam manasıyla) hüsrâna uğramış olanlar, (dünyada Allah için yerini yurdunu terk edenler değil) asıl kıyâmet gününde kendilerini ve ailelerini (cennetten mahrum bırakıp, cehenneme sokarak) zarara uğratmış olanlardır. İşte haberin olsun ki; ancak bu, pek açık hüsrân (ve telâfisi olmayan sonsuz bir ziyân)ın ta kendisidir!

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  15. "Siz de Allah'tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin!" De ki: "Şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini veailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın ta kendisidir."

 15. Mehmet Okuyan

  15. Siz de O’nun peşi sıra dilediğinize tapın (bakalım)! De ki: “Şüphesiz ki kaybedenler, kıyamet günü kendilerine ve ailelerine (destekçilerine) yazık edenlerdir. Dikkat edin! Asıl apaçık kayıp işte budur.

 16. Mustafa İslamoğlu

  15. Artık siz de, O’nu bıraktıktan (sonra) neyi tercih ederseniz ona kulluk edin!” Uyar: “Gerçek şu ki, asıl hüsrana uğrayanlar, Kıyamet Günü hem kendilerini hem de yakınlarını hüsrana uğratanlardır: bakın bu, işte bu değil midir açık kayıp? *

 17. Mustafa Öztürk

  14-15. [Ey Peygamber!] Yine de ki o müş­riklere: "Ben şirkten arınmış bir inançla yalnız Allah'a kulluk/ibadet ederim. Size gelince, [bu aymaz ve umursamaz halinizle] Allah'ı bırakıp istediğiniz şeylere tapınmaya devam edin bakalım!" [Ey Peygamber!] Şunu da söyle onlara: "[Bilin ki] gerçekten hüsrana uğrayanlar, [dünyadaki kafirlikleri yüzünden] kıyamet günü hem kendilerini hem ailelerini hüsrana sürükleyecek olanlardır. İşte göz göre göre hüsrana mahkum olmak budur!

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  15. «Artık siz de onun ötesinde dilediklerinize ibadet ediniz!» De ki: «Şüphe yok hüsrâna düşenler o kimselerdir ki, kendi nefislerini ve kendi mensuplarını Kıyamet gününde helâke düşürmüş olurlar. Agâh olunuz! İşte en apaçık helâk da ondan ibarettir.»

 19. Sadık Türkmen

  15. Siz de O’nun yanında dilediğiniz şeye ibadet ediyorsunuz!" De ki: "Şüphesiz hüsrana uğrayanlar kendilerini ve ailelerini kıyamet günü hüsrana uğratan kimselerdir. Dikkat edin, işte bu apaçık hüsrandır."

 20. Süleyman Ateş

  15. "Siz de O’ndan başka dilediğinize kulluk edin." De ki: "Ziyana uğrayanlar kıyâmet günü hem kendilerini, hem de âilelerini ziyan edenlerdir. Dikkat edin, işte bu, apaçık bir ziyandır!"

 21. Süleymaniye Vakfı

  15. Haydi, Allah’tan önce neyi tercih ediyorsanız ona kulluk edin.” De ki “Asıl kaybedenler, (mezardan) kalkış günü kendini ve ailesini kaybedenlerdir.” Bilin ki apaçık hüsran işte budur.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  15. "Siz O'nun yanısıra dilediğinize kulluk /ibadet edin." De ki: "Hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini hem de mensuplarını hüsrana atanlardır. Dikkat edin! Apaçık hüsranın ta kendisi işte budur.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  15. "Siz O’nun dışında dilediğinize kulluk/ibadet edin." De ki: "Hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini hem de ailelerini hüsrana atanlardır. Dikkat edin! Apaçık hüsranın ta kendisi işte budur."