Ayetler

Al-i İmran 64. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

AL-İ iMRAN SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

64. De ki: "Ey Ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin: Yalnız Allah’a tapalım, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah’ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını rab edinmesin." Eğer yine yüz çevirirlerse, "Şahit olun ki biz müslümanlarız" deyin.

Şirk Koşanlar Allah'ı Bırakmaz

Bütün şirki anlatan ayetleri koyu belirttiğim gibi "Allah'ı bırakıp", "Allah’tan başkasına tapma" ya da "Allah’a denk tanrılar oluşturma" gibi -okuyanın hiç bir şey anlamayacağı şekilde- çeviriyorlar. Ayetleri böyle çevirince önce Müslümanlar sonra diğer insanlar "bu ayet bana hitap etmiyor, ben Allah'tan başka tanrılara tapmıyorum" diyor ve ayeti üstüne alınmıyor. Ayetlerde katledilen ifadelerden birisi üstteki ayette de "Allah’ı bırakıp" diye çevrilen (مِنْ دُونِ اللَّهِ ) Min Dûnillâh İfadesi. Her sayfaya aynı şeyleri yazmamak için buna kısa bir açıklama yapıp ayrıntı için Ahkaf Suresi 4-5-6. ayetlerinin sayfasını link vereceğim. Min Dûnillâh, Allah ile kulun arasına yaşayan veya ölmüş bir insanın, meleklerin, ruhların vs alınması demek. Doğrudan Allah'tan istemiyor da rütbesi yüksek olduğuna inandığı bir evliyayı yardıma çağırarak istiyor. Askeriyedeki ast üst ilişkisine benzetebiliriz. Allah'ın astından, yani Allah'ın altında ama kendisinden üstün olduğuna inandığı birini/birine çağrıda bulunmak, yardım istemek. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

AL-İ iMRAN SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

64. De ki: "Ey ehlikitap /kitaplarında uzman kişiler! Sizinle bizim aramızda ortak olan şu söze gelin: Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Kimimiz, kimilerini Allah ile araya koyarak rabler edinmesin.” Yüz çevirirlerse onlara deyin ki: "Şahit olun, biz Allah’a teslim olmuş kimseleriz."

Bu konudaki hadise de bakalım, ayet daha iyi anlaşılsın.

Zemahşeri'de geçen bir rivayete göre Adiy b. Hâtem Hristiyanken Müslüman olmuş. Bir gün peygamber aleyhisselam konuşmasında Tevbe otuz birinci ayette:

– “Onlar Allah’ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler.” sözünü duyunca: "Yâ Resûlellah! Biz onlara kulluk etmiyorduk ki!

– "Peki, onlar size istediklerini helâl, istediklerini haram kılıyorlar ve siz de onlara uyuyor değil miydiniz?"

– "Evet!"– "İşte burada söylenen de odur"

Hiç kimse Allah'ı bırakıp da başkasını tanrı edinmez. Hiç kimse Allah ikidir demez. Hiç kimse Allah'tan başka yaratıcı var demez. Şirk olan şey kulların Allah ile aralarına ya bir hocayı ya kendi nefsini ya ölmüş bir evliyayı almasıdır. Bazıları ayetleri bırakır hoca/şeyh/efendisinin sözlerini esas alır. Bazıları doğrudan Allah'a dua etmek yerine ölmüş bir evliyayı Allah ile arasına alır, ondan yardım ister. Bazıları da kendi nefislerini Allah'tan önce tutar, doğru yanlış bakmadan her istediğini yapar. Bunların hepsi ayette geçen Min Dûnillâh lafzının örneğidir.

Min Dûnillâh Ne Demek Ve Şirk Hakkında Ayrıntılı Açıklama

Şirk ayetlerinin nasıl katledildiğini, Ahkaf Suresi 4-5-6. ayetlerini ne hale getirdiklerini yazdığım bu sayfadan okumalısın. Ahkaf Suresi 4-5-6. Ayetlerin Katledilmesi

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  64. Ey Muhammedi De ki: “Ey Kitap Ehli! (Yahudi’ler ve Hıristiyan’lar) Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söyleme geliniz: Allah’tan başkasına tapmayalım; Ona hiçbir şeyi ortak da koşmayalım; Onun yanı sıra birbirimizi (insanları) tanrı da edinmeyelim!” Bundan sonra eğer yüz çevirecek olurlarsa, artık deyiniz ki: “Siz şahit olun, biz şüphesiz Müslüman’larız (Tevhit ehliyiz).”

 2. Bayraktar Bayraklı

  64. De ki: "Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz: Allah'tanbaşkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da birbirimizi tanrılaştırmayalım." Eğer yüz çevirirlerse, de ki: "Şâhit olun, biz Müslümanlar'ız."

 3. Diyanet İşleri

  64. De ki: "Ey Ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin: Yalnız Allah’a tapalım, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah’ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını rab edinmesin." Eğer yine yüz çevirirlerse, "Şahit olun ki biz müslümanlarız" deyin.

 4. Diyanet Vakfı

  64. (Resûlüm!) de ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah’tan başkasına tapmayalım; O’na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâhlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman: Şahit olun ki biz müslümanlarız! deyiniz

 5. Edip Yüksel

  64. De ki: "Kitaplılar! Bizimle sizin aranızda aynı olan bir ilkeye geliniz: ALLAH’tan başkasına hizmet etmeyelim ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım, birimiz diğerini ALLAH’tan sonra Efendiler edinmesin." Kabul etmezlerse, "Şahit olun, biz Müslümanlarız!" deyin.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  64. De ki: Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz. Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim, O’na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâhlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: «Şahit olun biz müslümanlarız».

 7. Hakkı Yılmaz

  64. De ki: “Ey Kitap Ehli! Sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze; ‘Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim, O’na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah’ın astlarından bazımız bazımızı rabler edinmeyelim’ilkesine geliniz. Buna rağmen eğer Kitap Ehli, yüz çevirirlerse, artık “Şüphesiz bizim müslimler olduğumuza şâhit olun” deyin.

 8. Hasan Basri Çantay

  64. De ki: «Ey Kitablılar (Yahudiler, Hıristiyanlar), hepiniz bizimle sizin aranızda müsâvî (ve âdil) bir kelimeye gelin, (şöyle) diyerek: «Allahdan başkasınatapmayalım. Ona hiç bir şey’i eş tutmayalım, Allahı bırakıb da kimimiz kimimizi Rabler (diye) tanımıyalım». (Buna rağmen) eğer yine yüz çevirirlerse (o halde) deyin ki: «Şâhid olun, biz muhakkak müslümanlarız».

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  64. De ki: “Ey Ehl-i Kitab (olan yahudi ve hıristiyanlar)! Bizimle sizin aranızda eşitlik sağlayan (ortak) bir kelimeye gelin: Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım, Allah’ın dışında bazımız bazısını rab edin(ip müşrik ol)masın.” Eğer onlar, yine yüz çevirirlerse (onlara): “Şahit olun ki biz, gerçek müslümanlarız.” deyin.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  64. De ki: `Ey ehl-i kitab! Bizimle sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin! Şöyle ki: `Allah`dan başkasına ibâdet etmeyelim, O`na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah`ı bırakıp da bazımız bazımızı rabler edinmesin!` ` Buna rağmen (onlar yine de) yüz çevirirlerse artık: `Şâhid olun ki gerçekten biz Müslümanlarız` deyin!

 11. Hüseyin Atay

  64. De ki: "Ey kitaplılar! Bizimle sizin aranızda olan ortak bir söze gelin: Allah'tan başkasınatapmayalım, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım, Allah'ı bırakıp da birimiz öbürünü tanrı edinmesin." Eğer, yüz çevirirlerse "Bizim doğruya içtenlikle kendimizi verdiğimize tanık olun" deyiniz.

 12. İhsan Eliaçık

  64. Onlara söyle: "Ey önceki çağlarda kendilerine kitap verilenler! Gelin aramızda ortak bir kelimede birleşelim. Allah'ı bırakıp birbirimize tapmayalım. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım." Eğer yüz çevirirlerse, de ki: "Şahit olun, biz Müslümanlarız."

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  64. (Habîbim! Yahudi ve Hristiyanlara özellikle; Necrân Hristiyanlarıyla Medine Yahudilerine) de ki: “Ey Ehl-i Kitap! (Kur’an’da ve sizin değiştirilmemiş gerçek kitaplarınızda) bizimle sizin aranızda eşit ol(duğu açıklan)an ve Allâh’tan başkasına ibadet etmememiz, O’na hiçbir şeyi ortak koşmamamız, Allâh’ı bırakıp da, bir kısmımızın diğer bir kısmı rabler edinmemesinden ibaret bulunan bir kelimeye (ve davaya) gelin! (İşte hak dîn olan İslâm budur.)”! Artık eğer onlar (senin bu teklifinden sonra yine de İslâm’dan) yüz çevirirlerse (, ey Müslümanlar! Onlara) deyin ki: “O halde şâhit olun; (size rağmen) biz gerçekten (ibadeti Allâh’a tahsis eden) Müslümanlarız (, sizse inancınızın yanlışlığını itirafa mecbur kalan kimselersiniz)!”

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  64. De ki: "Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin." Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahit olun, biz müslümanlarız."

 15. Mehmet Akif Ersoy

  64. Yâ Muhammed, onlara şöyle söyle: "Ey Ehl-i Kitap, gelin sizinle aramızda ayrılmayacağımız bir kelime üzerinde toplanalım ki o da hiçbirimizin Allah'dan başkasına tapmaması, O'na bir şeyi şerik koşmaması ve bir kısmımızın bir kısım insanları ilâh edinmemesidir." Şayet kabul etmezlerse, "O halde şahit olun ki Allah'a iman getirenler bizleriz!" deyin.7

 16. Mehmet Okuyan

  64. De ki: “Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızdaki eşit (ortak) bir söze gelin: Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim; O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Kimimiz kimimizi Allah’ın peşi sıra rabler edinmeyelim!” Yüz çevirirlerse (kitap ehline) “Şahit olun ki biz müslümanlarız” deyin.

 17. Mustafa İslamoğlu

  64. De ki: "Ey kitap ehli! Sizinle aramızdaki şu ortak ilkeye gelin: Allah`tan başkasına kulluk etmeyeceğiz, O`ndan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayacağız, Allah`ın yanı sıra başka birilerini rabler olarak kabul etmeyeceğiz! Ve eğer yüz çevirirlerse o zaman deyiniz ki: Şahid olun ki biz, kesinlikle O`na teslim olduk.

 18. Mustafa Öztürk

  64. [Ey Peygamber!] De ki: "Ey Hıristiyanlar ve Yahudiler! Gelin, önce şu temel ilkede birleşelim: Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim; O'ndan başka bir varlığı ilah/tanrı olarak tanımayalım; Allah'ın yanı sıra insanlan ilah/tanrı yerine koymayalım." Şayet onlar bunu da kabul etmezlerse , o zaman size , "Şahit olun ki bizler Allah'a teslim olmuş [müslüman] kimseleriz." demek düşer.

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  64. De ki: «Ey ehl-i kitap! Bizim ile sizin aranızda müsavî olan bir kelimeye geliniz. Allah Teâlâ’dan başkasına ibadet etmeyelim. Ve O’na hiç bir şeyi şerik kılmayalım. Ve Allah Teâlâ’dan başka. bazımız bazımızı rabittihaz etmesin» Eğer yüz çevirirlerse deyiniz ki, «Şahit olunuz, bizler muhakkak müslümanlarız.»

 20. Sadık Türkmen

  64. De ki: "Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah’a kul olalım. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin." Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahit olun, biz müslümanlarız."

 21. Süleyman Ateş

  64. De ki: "Ey Kitap ehli, bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin: "Yalnız Allah’a tapalım. O’na hiçbirşeyi ortak koşmayalım; birbirimizi Allah’tan başka tanrılar edinmeyelim." Eğer yüz çevirirlerse; "Şâhid olun, biz müslümanlarız!" deyin.

 22. Süleymaniye Vakfı

  64. De ki: "Ey ehlikitap /kitaplarında uzman kişiler! Sizinle bizim aramızda ortak olan şu söze gelin: Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Kimimiz, kimilerini Allah ile araya koyarak rabler edinmesin.” Yüz çevirirlerse onlara deyin ki: "Şahit olun, biz Allah’a teslim olmuş kimseleriz."

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  64. De ki: Ey kitap ehli, "Allah'tan başkasına kulluk etmemek, O'na hiç bir şey ortak koşmamak ve birbirimizi Allah'ın yanısıra (kutsadıklarınızı) Rabler olarak benimsememek" üzere bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin! Eğer yüz çevirirlerse: Bizim, Müslüman olduğumuza şahit olun, deyin.

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  64. De ki: "Ey Ehlikitap! Sizin ve bizim aramızda aynı olan şu söze gelin: "Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim, O’na hiçbirşeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da birbirimizi rabler edinmeyelim." Eğer yüz çevirirlerse şöyle söyle: "Tanık olun, biz müslümanlarız/Allah’a teslim olanlarız."