Ayetler

Al-i İmran 73-74. Ayetlerdeki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

AL-İ iMRAN SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

73.Ve kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın." De ki: "Doğru olan yol ancak Allah’ın gösterdiği yoldur. Birine, size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecekler diye mi (böyle davranıyorsunuz)?" De ki: "Kuşkusuz lutuf Allah’ın elindedir, onu dilediğine verir." Allah (zâtında ve sıfatlarında) sınırsızdır ve her şeyi bilmektedir.

74.Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah büyük lutuf sahibidir.

Allah Her Şeyi Dilediklerine Mi Verir?

Kul bir şey elde etmek istiyorsa onun gereği neyse onu yapması gerekir. Necm 39. ayet şöyle; İnsanın kendi çalışmasından başkası kendine ait değildir. Bazen de Allah toplum içinden birilerini diğerlerine tercih eder onlara hükümranlık, peygamberlik, bol rızık vs verir. Bunlar çalışılarak elde edilecek şeyler değildir. Allah bu insanları seçer. Bu ayetler bu kabilden.

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

AL-İ iMRAN SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

72. Ehlikitaptan /kitaplarında uzman olanlardan bir kesimi şöyle dedi: “Şu müminlere indirilene günün başında inanın, sonunda inkar edin; belki vazgeçerler.

73. Sizin dininize uymuş olandan başkasına inanmayın!” Sen de ki: “Doğru yol, Allah’ın gösterdiği yoldur.” (Onlar şunu da söylediler:) “Size verilenin bir denginin başkasına da verildiğine veya Allah katında size karşı delil getireceklerine de inanmayın!” Sen de de ki: “Lütuf Allah’ın elindedir. Onu, tercih ettiği kişiye verir. İmkânları geniş olan, daima her şeyi bilen Allah’tır.”

74. O, ikramını tercih ettiği[*] kişilere tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir.

[*] Şâe = شاء fiili ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz l-i İmran 3/13. ayetin dipnotu. Burada Allah’ın yaptığı şey, bazı kullarını tercih ederek ikramda bulunmasıdır.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  73. "Sakın, kendi dininize uyanlardan başkasına da gönülden inanmayın! (bildiklerinizi söylemeyin! Yahut günün başında iman ettiğinizi, yalnız,sizin dininizden olup da Müslüman olanlara açıklayın ki, onlar da sizin gibi dönsünler!)" Ey Muhammed! Sen onlara de ki: "Gerçek hidäyet (doğru yol), ancak Allah'ın hidayetidir. Size verilmiş olanın bir benzerinin bir başkasına da verilmesini çekemediğiniz için veyahut Müslüman'ların, Rabb'iniz katında sizin aleyhinizde deliller getirebileceklerini düşündüğünüz için bunu söylediniz." (Yahut Kitap Ehlinden o zümre dediler ki: Size verilmiş olanının bir benzerinin başkasına da verildiğine veya Müslüman'ların, Rabb'iniz katında sizin aleyhinizde deliller getireceklerine inanmayın!) Ey Muhammed! Sen de ki: "Şüphesiz bütün iyilikler Allah'ın elindedir. Allah, iyiliği kime dilerse, ona verir. Zaten Allah, Vasi'dir (rahmeti çok geniştir), Alim'dir (her şeyi hakkıyla bilendir).

  74. Allah, rahmetini kime dilerse ona tahsis eder. Zaten Allah, pek büyük lütuf sahibidir.

 2. Bayraktar Bayraklı

  73. "Sizin dininize uymayan hiç kimseye inanmayınız" dediler. De ki: "Doğru yol, Allah'ın yoludur. Birine size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda deliller getireceklerinden dolayı mı böyle söylüyorsunuz?" De ki: "Lütuf Allah'ın kudretindedir, onu dilediğine verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilendir."

  74. "Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah üstün lütuf sahibidir.

 3. Diyanet İşleri

  73.Ve kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın." De ki: "Doğru olan yol ancak Allah’ın gösterdiği yoldur. Birine, size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecekler diye mi (böyle davranıyorsunuz)?" De ki: "Kuşkusuz lutuf Allah’ın elindedir, onu dilediğine verir." Allah (zâtında ve sıfatlarında) sınırsızdır ve her şeyi bilmektedir.

  74.Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah büyük lutuf sahibidir.

 4. Diyanet Vakfı

  73. Sizin dininize uyanlardan başka hiçbir kimseye inanmayın.» (Resûlüm!) De ki: Doğru yol ancak Allah’ın yoludur. Yine (onlar, kendi aralarında şöyle dediler:) «Size verilenin benzerinin başka herhangi bir kimseye verildiğine, yahut Rabbinizin huzurunda onların size karşı deliller getireceklerine de (inanmayın).» De ki: Lütuf ve ihsan Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah’ın rahmeti geniştir ve O her şeyi hakkıyla bilir.

  74. Rahmetini dilediğine ayırır. Allah üstün lütuf sahibidir

 5. Edip Yüksel

  73. "Sizin dininize uyandan başkasını onaylamayın." Sen de onlara, "Hidayet ALLAH’ın hidayetidir" de. "Size verilenin benzerinin bir başkasına verildiğini de onaylamayın; yoksa Efendiniz hakkında sizinle tartışma hakkı kazanırlar" derlerse, "Lütuf ALLAH’ın elindedir, dilediğine verir" de. ALLAH Cömerttir, Bilendir.

  74. Rahmetini dilediğine özgü kılar. ALLAH Büyük Lütuf Sahibidir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  73. «Ve kendi dininize uyanlardan başkasına inanmayın» (dediler). De ki: «Şüphesiz doğru yol, Allah’ın yoludur». (Onlar kendi aralarında): «Size verilenin benzerinin hiçbir kimseye verilmiş olduğuna, yahut Rabbinizin huzurunda sizin aleyhinize deliller getireceklerine» (de inanmayın dediler). De ki: «Lütuf Allah’ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah, rahmeti bol olan, her şeyi hakkıyla bilendir».

  74. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf ve kerem sahibidir.

 7. Hakkı Yılmaz

  73. Ve size verilenin benzerinin bir kimseye verilmiş olduğuna yahut Rabbinizin nezdinde sizin aleyhinize deliller getirecekleri hususunda kendi dininize uyanlardan başkasına inanmayın” dediler. De ki: “Şüphesiz kılavuzluk, Allah’ın kılavuzluğudur.” De ki: “ Şüphesiz lütuf, Allah’ın elindedir, onu dilediğine verir. Ve Allah, bilgisi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır, çok iyi bilendir.

  74. Rahmetini dilediğine özelleştirir. Ve Allah, büyük lütuf sahibidir.

 8. Hasan Basri Çantay

  73. «Ve dîninize tâbi olandan başkasına aman vermeyin» (Habîbim onlara) de ki: «Şübhesiz doğru yol Allahın yoludur» (O güruh aralarında da şöyle derler:) «Size verilenin benzeri hiç bir kimseye verilmiş olduğuna, yahud onların (müslümanların) Rabbiniz indinde size karşı deliller, hüccetler getireceklerine (inanmayın)». De ki: «Lûtf-ü inayet muhakkak Allahın elindedir. Onu kime dilerse ona verir. Allah, rahmeti bol olan, her şey’i hakkıyle bilendir».

  74. O, kime dilerse rahmetiyle ona imtiyaz verir. Allah en büyük fazl-ü inayet saahibidir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  73. “Sizin dininize tâbi olanlardan başkasına da sakın inanmayın!” (derler).[23] (Resûlüm!) De ki: “Şüphesiz (bilin ki) doğru yol, Allah’ın yolu (İslâm)[24] dır.” (O, ileri gelen yahudiler, birbirlerine şöyle derler:) Size verilenin benzerinin (başka) herhangi bir kimseye verilmiş olduğuna, yahut onların (müslümanların) Rabbiniz yanında size karşı delil getire(rek üstün gele)ceklerine de inanmayın. De ki: “Lütuf Allah’ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah ‘lütfu ve ihsanı bol olan’, (her şeyi) hakkıyla bilendir.”

  74. (Allah,) rahmetini (peygamberliği, kitab ve mucizeyi) dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  73. Fakat dîninize tâbi` olandan başkasına inanmayın!` (dediler). (Ey Resûlüm!) De ki: `Şübhesiz hidâyet, Allah`ın hidâyetidir. Size verilenin benzeri, (başka) birine (de) veriliyor veya (kıyâmet günü) Rabbinizin huzûrunda (mü`minler) size karşı delil getirecekler (de galipgelecekler) diye mi (böyle söylüyorsunuz)?` De ki: `Şübhesiz lütuf, Allah`ın elindedir. Onu dilediğine verir!` Allah ise, Vâsi` (lütfu geniş olan)dır, Alîm (hakkıyla bilen)dir.

  74. Rahmetini dilediğine tahsîs eder. Çünki Allah, pek büyük ihsan sâhibidir.

 11. Hüseyin Atay

  73. Ve dininize uyandan başkasına inanmayın" demişti. De ki: "Doğrusu, doğru yol gösterme, Allah'ın doğru yol göstermesidir. Tanrı katında sizinle tartışabilmeleri için, size verilmiş olanın bir benzerinin başkasına da verilmiş olmasıdır." De ki: "Doğrusu, bolluk Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah her şeyi kuşatan ve bilendir."

  74. Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah, yücedir, bolluk sahibidir.

 12. İhsan Eliaçık

  73. "Doğru, kendi yolumuza uyanlardan başkasını dinlememeliyiz." derler. Onlara söyle: "Yürünecek yol, Allah'ın gösterdiği yoldur. 'Size verdiğini herhangi birisine de verdi' veya 'Rabbiniz onu size tercih etti' diye mi bütün bunar? 0 Onlara söyle: "Nimet Allah'ın elindedir, onu lâyık gördüğüne verir. Allah'ın nimeti geniştir, Allah ne yapacağını çok iyi bilir

  74. Sevgi ve merhametine lâyık gördüğüne ayrıcalık verir. Allah, çok büyük nimet sahibidir.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  73. (Ancak bunu yaparken, inancınızdan taviz vermeyin ve) dîninize uymuş olandan başkasına (gerçekmanada) inanmayın (, sadece ‘İnandık!’ diyerek onları döndürmeye çalışın)/( evvelce) sizin dîninize uymuş bulun(up sonra Müslüman ol)andan başkasına inan(dığınızı açıklayarak onu döndürmeye uğraş) mayın. (Çünkü onların dönmesi ümitsiz olup, evvelce sizin dîninizde olanları döndürmeniz daha önemli ve ümitlidir)/.” (Habîbim! Onlar Müslümanları dinlerinden döndürmek için ne yaparsa yapsın, sen) de ki: “Şüphesiz hidâyet, ancak Allâh’ın hidâyetidir. (Dîn O’nun dînidir, yol O’nun yoludur. Dolayısıyla dilediğini imana kavuşturur ve o yolda sabit kılar, kâfirlerin o kişiyi döndürme çabaları da böylece boşa çıkar.) (Ey Müslümanları dinden döndürmek için hile düşünen Yahudi âlimleri!) Size verilmiş olanın bir benzeri başka birine veriliyor yahut Rabbiniz katında onlar sizi delille mağlup edecekler diye (mi kıskançlığa kapılarak Müslümanlarla bu kadar uğraşıyorsunuz?)!” (Habîbim! O kıskançlara) de ki: “Şüphesiz (imana muvaffak kılınma ve İslâm’a hidâyet olunma hususunda) fazl(u inâyet), Allâh’ın (kudret) elindedir ki, onu dilediğine verir. (Ey Yahudiler! Bu sizin elinizde değildir ki, sizden başkasının bu lütfa mazhar olamayacağını iddia ediyorsunuz!) Allâh (dilediğine lütuflarda bulunacak kadar geniş rahmet sahibi bir) Vâsi’dir; (fazl u kereme kimin lâyık olduğunu çok iyi bilen bir) Alîm’dir.

  74. O (Rabbiniz), (peygamberlik, İslâm’a hidâyet ve Kur’ân’a mazhariyet gibi) rahmet( ler)ini (kullarından) dilediğine tahsis eder (ki; onlar da Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ve ashâbıdır). Allâh büyük fazl(u kerem) sahibidir.”

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  73. "Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın" (dediler). De ki: "Şüphesiz hidayet, Allah'ın hidayetidir. Birine, size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü (böyle söylüyorsunuz)?" De ki: "Lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir."

  74. O, rahmetini dilediğine has kılar. Allah büyük lütuf sahibidir.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  73. Yâ Muhammed, onlara şöyle söyle: "Hidayet yok mu, hani Allah'ın hidayeti, işte o Rabbinizin huzurunda müminlerin sizi mağlup etmeleri için içlerinden birine, vaktiyle sizlere verilen nübüvvetin tıpkısının verilmesidir. (Yâ Muhammed, onlara şöyle söyle: "Allah'ın gösterdiği yol yok mu, işte o doğru yol ancak o”. Dindaşlarına diyorlar ki: "Onlardan birine vaktiyle sizlere verilmiş olana benzer kitap verilmesini yahut Rabbinizin huzurunda burhan ile sizlere galebe edeceklerini tasdik etmeyin'). Yâ Muhammed, söyle: "Fazl ancak Allah'ın elinde, onu dilediğine verir. Allah'ın keremi kâinatı kuşatmış, ilmi namütenahi.

  74. Rahmet-i ilâhiyesini istediğine hasreder. (Rahmet-i ilâhiyesiyle istediğini çerağ eder). Azîm fazlın sahibi Allahu Zülcelâl, başkası değil."

 16. Mehmet Okuyan

  73. Sizin dininize uyanlardan başka kimseye inanmayın!” (Onlara) de ki: “Şüphesiz ki (gerçek) rehberlik, Allah’ın rehberliğidir.” (O grup:) “Birine size verilenin benzerinin verilmesinden dolayı veya Rabbinizin huzurunda (aleyhinize) deliller getirecekleri için mi (böyle söylüyorsunuz)?” (Onlara) de ki: “Lütuf, Allah’ın elindedir. Onu dilediğine (layık olana) verir. Allah (imkânları) geniş olandır, bilendir.

  74. (Allah) rahmetini dilediğine (layık olana) özgü kılar. Allah büyük lütuf sahibidir.”

 17. Mustafa İslamoğlu

  73. fakat sizin dininize uymayan kimseye asla (yürekten) inanmayın!" (Şu hakikati) ilan et: "Doğru rehberlik sadece Allah`ın rehberliğidir; size verilenin bir benzerinin başka birine de verilmesi (zorunuza mı gitti), yoksa Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil getirirler diye mi (korkuyorsunuz)? (Şunu da) ekle: "Lütuf ve ihsan Allah`ın elindedir, onu dilediğine bahşeder; zira Allah (lutfunda) sınırsız olandır, her şeyi bilendir:

  74. Dilediğine rahmetini bağışlar: zaten Allah muazzam lütuf sahibidir.

 18. Mustafa Öztürk

  73. Ama sakın bizim inancımızı benimseyenlerden başka kimseye gerçekten inanıp güvenmeyelim!" [Ey Peygamber!] De ki onlara: "Doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur! Geçmişte size/atalarınıza verildiği gibi şimdi de [sizden olmayan] birine peygamberlik verildi diye mi yahut müminler yarın bir gün rabbinizin huzurunda haksızlığınızı ispat ederler diye mi böyle davranıyorsunuz?"

  74. [Ey Peygamber!] Yine de ki onlara: "Peygamberlik Allah'ın elindedir; O bu lütfu dilediğine/layık gördüğüne bahşeder. Allah sınırsız lütuf sahibidir; peygamberlik lütfunu kime bahşedeceğini de çok iyi bilir

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  73. «Sizin dininize tâbi olandan başkasına inanmayınız.» De ki: «Şüphe yok hidâyet, Allah’ın hidâyetidir. Size verilen şeyin benzerinin başka bir kimseye verildiğine veya Rabbinizin nezdinde aleyhinize hüccet getireceklerine inanmayın.» De ki: «Fazl, şüphesiz Allah Teâlâ’nın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah Teâlâ, vâsidir, alîmdir.»

  74. Dilediğini rahmetiyle mümtaz kılar. Ve Allah Teâlâ pek büyük fazl sahibidir.

 20. Sadık Türkmen

  73. Onlar birbirlerine ’Size verilen mesajın benzeri bir başkasına (peygambere) verildiği için ya da söyleyeceklerinizi, Rabbiniz katında size karşı delil olarak kullanırlar diye müslümanların dinlerine inanmayın’ derler. De ki; ’Lütuf, Allah’ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah’ın lütfu geniştir ve O her şeyi bilir.’

  74. O rahmetini dilediğine (seçtiği Rasûllerine) has kılar/verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

 21. Süleyman Ateş

  73. Sizin dininize uyandan başkasına güvenmeyin! (dediler.) De ki: "Hidayet Allah'ın hidayetidir. Birine, size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü (böyle söylüyorsunuz)?, De ki: "Lutuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir, Allah(ın lutfu) geniştir, (O her şeyi) bilendir.*

  74. Rahmetini dilediğine has kılar. Allah, büyük lutuf ve ikram sahibidir.

 22. Süleymaniye Vakfı

  73. Sizin dininize uymuş olandan başkasına inanmayın!” Sen de ki: “Doğru yol, Allah’ın gösterdiği yoldur.” (Onlar şunu da söylediler:) “Size verilenin bir denginin başkasına da verildiğine veya Allah katında size karşı delil getireceklerine de inanmayın!” Sen de de ki: “Lütuf Allah’ın elindedir. Onu, tercih ettiği kişiye verir. İmkânları geniş olan, daima her şeyi bilen Allah’tır.”

  74. O, ikramını tercih ettiği kişilere tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  73. Dininize uyanlardan başkasına inanmayın, dediler. De ki: Doğru yol, sadece Allah'ın gösterdiği yoldur. Size verilen bir başkasına da verildi veya Rabbiniz katında size üstün gelecekler diye mi (telaşlanıyorsunuz)? De ki: Nimet ve ihsan Allah'ın elindedir. O, onu düzenine uyup gayret gösterene verir. Allah, ihsanı bol olan, her şeyi bilendir.

  74. O, rahmetini (peygamberliği, kitabı ve mucizeyi) uygun gördüğüne has kılar. Allah, büyük lütuf ve ihsan sahibidir.

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  73. Dininize uyandan başkasına inanmayın." Söyle onlara: "Hidâyet, Allah’ın kılavuzlamasıdır. Size verilenin benzeri bir başkasına veriliyor yahut Rabbinizin katında tartışarak size üstün gelecekler diye mi bütün bunlar?" De ki: "Lütuf Allah’ın elindedir; onu dilediğine verir. Allah Vâsî’dir, varlığı sürekli genişletir; Alîm’dir, herşeyi en iyi şekilde bilir."

  74. Rahmetini dilediğine özgüler. Allah, büyük lütfun sahibidir.