Ayetler

Ankebut 17. Ayetteki Tercüme Hatası

Altta Diyanet'in mealiyle Süleymaniye Vakfının meali peş peşe yazdım, bazı kelimeleri renkli belirttim. Her iki mealde de aynı renkler aynı kelimeleri gösterir. Diyanet ve pek çok mealde renkli belirttiğim kelimeler yanlış tercüme ediliyor. Süleymaniye Vakfı'nın meali doğrudur. Renkli kelimeleri kıyas yapabilesin diye iki meali peş peşe ekledim. Yanlış tercümelerden dolayı şirki tanıyamıyoruz, kimse bu ayetleri üstüne alınmıyor. Alt tarafa bu kelimelerin ne anlama geldiğini yazacağım.

Diyanet İşleri Meali

ANKEBUT SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

16. . İbrahim’i de peygamber olarak gönderdik. Hani o, kavmine şöyle demişti: “Allah’a kulluk edin, O’na karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.”

17. “Siz, Allah’ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah’ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyle ise rızkı Allah’ın katında arayın. O’na kulluk edin ve O’na şükredin. Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz.”

Süleymaniye Vakfı Meali

ANKEBUT SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

16. İbrahim’i de elçi gönderdik; bir gün halkına dedi ki: “Allah’a kulluk edin, ve ondan çekinin. Sizin için hayırlı olan budur; bunu bir bilseniz!”

17. Siz sadece Allah ile aranıza koyup putlaştırdıklarınıza kulluk ediyor ve asılsız şeyler uyduruyorsunuz. Allah ile aranıza koyup kulluk ettikleriniz, size rızık verecek güçte değillerdir. Öyleyse siz rızkı Allah katında arayın, ona kulluk edin, ona karşı görevlerinizi yerine getirin. Onun huzuruna çıkarılacaksınız.

Bu Ayetler Müslümanlar İçin Örnek

Ayetlerde renkle belirttiğim genelde "O'nu bırakıp" "Allah'tan başka" "Allah'ın dışında" diye çevrilen (مِنْ دُونِ اللَّهِ ) Min Dûnillâh ifadesi, Allah ile kulun arasına yaşayan veya ölmüş bir insanın, meleklerin, ruhların vs alınması demektir. Eğer Allah'tan değil de bu kişilerden, meleklerden, ruhlardan yardım istersen bu şirk olur. Kur'an'daki şirkin tanımı bu; Doğrudan Allah'tan istemiyor da rütbesi yüksek olduğuna inandığı bir evliyayı yardıma çağırarak istiyor. Askeriyedeki ast üst ilişkisine benzetebiliriz. Allah'ın astından, yani Allah'ın altında ama kendisinden üstün olduğuna inandığı birini/birine çağrıda bulunmak, yardım istemek Allah'ın tevbe etmeden ölünmesi durumunda affetmeyeceğini söylediği tek günahtır. Bu ayetleri "O'nu bırakıp" "Allah'tan başka" "Allah'ın dışında" diye tercüme edince müslümanlar ayetin muhatabı olmadığını düşünüyor. Halbuki en başta Müslümanlar muhatap bu ayetlere.

Ayette doğru anlaşılmayan ikinci kelime renkle belirttiğim "tapmak" kelimesi. Böyle tercüme edince Müslümanlar "ben Allah'tan başka tanrıya tapmıyorum" diyor. Ayette tapmak diye çevirdikleri kelimeyi "kulluk etmek" diye çevirmek daha anlamlı. Bu kelimeler düzgün tercüme edilmeyince şirkin ne olduğu görülemiyor. Ankebut suresinin bu ayetleri Allah ile arasına birini alan ve ondan rızık, yardım isteyen vs isteyen insanları anlatıyor.

Min Dûnillâh Ne Demek Ve Şirk Hakkında Ayrıntılı Açıklama

Şirk ayetlerinin nasıl katledildiğini, Ahkaf Suresi 4-5-6. ayetlerini ne hale getirdiklerini yazdığım bu sayfadan okuyabilirsin. Ahkaf Suresi 4-5-6. Ayetlerin Katledilmesi

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  17. “Siz yalnız (Allah’a değil,) Allah’tan başka bir takım putlara da tapıyorsunuz ve bir yalan (sizin için Allah katında şefaatçi olacaklarını) uyduruyorsunuz. Şu muhakkak ki, Allah’tan başka taptığınız nesneler, size hiçbir rızk veremezler. Öyleyse siz rızkı yalnız Allah katında arayın; yalnız Ona tapın ve Ona şükredin. Siz yalnız Ona döndürüleceksiniz.”

 2. Bayraktar Bayraklı

  17. “Siz Allah`ı bırakıp sadece birtakım putlara tapıyorsunuz ve aslı olmayan sözler uyduruyorsunuz. Doğrusu, Allah`tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. Artık rızkı Allah katında arayınız. O`na kulluk ediniz, O`na şükrediniz. Siz O`na döndürüleceksiniz.”

 3. Diyanet İşleri

  17. “Siz, Allah’ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah’ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyle ise rızkı Allah’ın katında arayın. O’na kulluk edin ve O’na şükredin. Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz.”

 4. Diyanet Vakfı

  17. Siz Allah’ı bırakıp birtakım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki, Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın. O’na kulluk edin ve O’na şükredin. Ancak O’na döndürüleceksiniz.

 5. Edip Yüksel

  17. "Yalan uydurup ALLAH’tan aşağı putlara hizmet ediyorsunuz. ALLAH’ın dışında hizmet ettikleriniz size hiçbir rızık veremez. Öyleyse rızkınızı sadece ALLAH’ın yanında arayın, O’na hizmet edin ve O’na şükredin; dönüşünüz O’nadır."

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  17. «Siz Allah’ı bırakıp sadece birtakım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki, Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın. O’na kulluk edin. Ancak O’na döndürüleceksiniz.»

 7. Hakkı Yılmaz

  17. Şüphesiz siz Allah’ın astlarından birtakım putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Haberiniz olsun ki sizin Allah’ın astlarından mabut diye o taptıklarınız, sizin için bir rızık vermeye güç yetiremezler. Onun için rızkı Allah yanında arayın ve O’na kulluk edin ve O’na sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ödeyin. Yalnızca O’na döndürüleceksiniz” demişti.

 8. Hasan Basri Çantay

  17. «Siz ancak Allâhı bırakıb putlara tapıyor, yalan uydurub düzüyorsunuz. Hakıykat, sizin Allâhı bırakıb tapdıklarınız size bir rızık vermiye muktedir olamazlar. O halde rızkı Allah katında arayın. Ona ibâdet edin. Ona şükredin. Siz ancak Ona döndürü (lüb götürü) leceksiniz».

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  17. “Siz ancak, Allah’ı bırakıp birtakım putlara/heykellere tapıyorsunuz (onlara bağlılık gösterileri yapıyorsunuz). Bunun için de birtakım yalan (ve bahaneler) uyduruyorsunuz. Şüphesiz Allah’tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. O halde rızkı Allah katında arayın, (ibadet ve itaatle ancak)[3] O’na kulluk edin ve O’na şükredin. Siz ancak O’na döndürüleceksiniz.”

 10. Hayrat Vakfı Meali

  17. `(Siz) ancak Allah`dan başka birtakım putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Şübhesiz ki, Allah`dan başka tapmakta olduklarınız, size bir rızık vermeye mâlik olamazlar; öyle ise rızkı Allah`ın katında arayın ve O`na kulluk edin, hem O`na şükredin! (Çünki sonunda) ancak O`na döndürüleceksiniz.`

 11. Hüseyin Atay

  17. Siz Allah’ın yerine ancak bir takım putlara tapıyorsunuz ve aslı olmayan sözler uyduruyorsunuz. Doğrusu, Allah’ın yerine taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. Artık rızkı Allah katında arayın, O’na kulluk edin, O’na şükredin. Siz O’na döndürüleceksiniz.”

 12. İhsan Eliaçık

  17. Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'tan başka taptıklarınız size rızık veremezler. Rızkı Allah katında arayın ve O'nun için çalışıp O'na şükredin. Sonunda dönüp dolaşıp O'na varacaksınız."

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  17. Siz Allâh’ı bırakıp ancak birtakım putlara tapmaktasınız ve (onların Allâh katında size şefaatçi olacaklarını iddia ederek) büyük bir yalan uydur maktasınız. Şüphesiz ki Allâh’ı bırakıp da tapmakta olduğu nuz şeyler, sizin için en ufak bir rızka (dahi) sahip olamazlar/size azıcık bir rızık vermeye (bile) güç yetiremezler/. O halde siz bütün rızıkları Allâh ka tında arayın(; sadece O’ndan isteyin), (yalnızca) O’na ibadet edin ve (size bunca nimetler lütfettiği için, bir liğini ikrar ederek) Kendisine şükredin! (Ölümünüzün ardından diriltilerek) siz ancak O’na döndürü leceksiniz! (Öyleyse ibadet ve şükre devam ederek, O’na kavuşacağınız gün için hazırlanın!)

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  17. "Siz Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyle ise rızkı Allah'ın katında arayın. O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz."

 15. Mehmet Okuyan

  17. Siz Allah’ın peşi sıra birtakım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Şüphesiz ki Allah’ın peşi sıra taptıklarınız, size rızık veremezler. Rızkı Allah katında arayın! O’na kulluk edin ve O’na şükredin! Yalnızca O’na döndürüleceksiniz.”

 16. Mustafa İslamoğlu

  17. Baksanıza siz, Allah’ı bırakıp da birtakım heykellere tapıyorsunuz ve (onlara) düzme koşma birtakım (nitelikler) yakıştırıyorsunuz. Gerçek şu ki, Allah’tan başka kulluk ettikleriniz size rızık verecek güce sahip değiller; o halde tüm rızkınızı Allah katında arayın ve yalnız O’na kulluk edin; dahası hep O’na şükredin: (zira) O’na döndürüleceksiniz.”

 17. Mustafa Öztürk

  17. [İbrahim tebliğine şöyle devam etti] : "Siz Allah'ı bırakıp birtakım putlara tapı­nıyor ve kendi ellerinizle vücuda getirdiğiniz o putlara tanrılık yakıştırıyorsunuz. Oysa Allah'ı bırakıp tapındığınız o putlar size hiçbir nimet/rızık verme kudretine sahip değildir. Öyleyse rızkı Allah katından isteyin. Yalnız O'na kulluk/ibadet edin ve O'nun size verdiği nimetlere iman ve itaatle şükredin. [Unutmayın kil sonunda hesap vermek üzere O'nun huzuruna çıkarılacaksınız. "

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  17. «Siz ancak Allah’ın gayrı olan putlara ibadet ediyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz, Allah’tan başka kendilerine tapındığınız şeyler, şüphe yok ki, sizin için bir rızka malik olamazlar. Artık rızkı Allah’ın indinde arayınız ve ona ibadet ediniz ve ona şükreyleyiniz, siz (ancak) O’na döndürüleceksiniz.»

 19. Sadık Türkmen

  17. Siz ancak Allah’ın dışında birtakım putlara kulluk ediyorsunuz ve bir iftira meydana getiriyorsunuz! Şüphesiz ki, Allah’ın dışında o kulluk ettikleriniz; size bir rızık vermeye güç yetiremezler! Onun için siz, rızkı Allah’ın tabiat kanunlarında arayın. (Allah’ın kâinatında çalışıp üreterek gereğini yapın.) O’na kulluk edin ve O’na şükredin. O’nun huzuruna döndürüleceksiniz."

 20. Süleyman Ateş

  17. "Siz Allah’tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz, yalan şeyler uyduruyorsunuz. Sizin Allah’tan başka taptıklarınız, size rızık vermezler. Siz rızkı Allâh’ın yanında arayın, O’na tapın ve O’na şükredin. O’na döndürüleceksiniz."

 21. Süleymaniye Vakfı

  17. Siz sadece Allah ile aranıza koyup putlaştırdıklarınıza kulluk ediyor ve asılsız şeyler uyduruyorsunuz. Allah ile aranıza koyup kulluk ettikleriniz, size rızık verecek güçte değillerdir. Öyleyse siz rızkı Allah katında arayın, ona kulluk edin, ona karşı görevlerinizi yerine getirin. Onun huzuruna çıkarılacaksınız.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  17. Siz Allah'ın yanısıra bir takım putlara kulluk yapıyorsunuz, aslı olmayan sözler uyduruyorsunuz. Doğrusu, Allah'ın yanısıra kul olduklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. Artık rızkı Allah katında arayın. O'na kulluk edin. O'na şükredin. Siz O'na döneceksiniz.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  17. "Allah’ın berisinden; bir takım putlara tapıyorsunuz, yalan/iftira üretiyorsunuz. Sizin Allah dışında kulluk/kölelik ettikleriniz size hiçbir rızık veremezler. Rızkı Allah katında arayın; O’na kulluk edin, O’na şükredin. O’na döndürüleceksiniz."