Ayetler

Araf 128. Ayetteki Tercüme Hatası

Alttaki ayetler Musa (a.s) ile büyücülerin karşılaşması, büyücülerin Musa peygambere inanmaları sonrasındaki bölüm

Diyanet İşleri Meali

ARAF SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

127. Firavun’un kavminden ileri gelenler dediler ki: "Seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Mûsâ’yı ve kavmini serbest bırakacaksın?" Firavun, "Biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz" dedi.

128. Mûsâ kavmine dedi ki: "Allah’tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah’ındır. O, kullarından dilediğini oraya hâkim kılar; (güzel) sonuç, takvâ sahiplerinindir."

129. Onlar da, "Sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi" dediler. Mûsâ, "Umulur ki rabbiniz düşmanınızı helâk eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hâkim kılar" dedi.

Allah bir şeyin olmasını istediğinde dilemez, gerekeni yapar. Bakara 117. ayet şöyle; Gökleri ve yeri, örneksiz yaratan O’dur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi onun için sadece “Oluş!” der, o şey oluşur. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

ARAF SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

128. Musa halkına şöyle dedi: “Siz yardımı Allah’tan isteyin ve sabredin /duruşunuzu bozmayın. Bu topraklar Allah’ındır. Kulları içinden uygun gördüğünü buraya mirasçı kılar. Mutlu son, müttakilerin /yanlışlardan sakınanlarındır.”

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  128. Musa, (İsrail Oğulları’nın, bu zulümden şikâyet etmeleri üzerine) kavmine dedi ki: “Allah’tan yardım dileyin ve sabredin. Şüphesiz ki, yeryüzü yalnız Allah’ındır; ona, kullarından kimi dilerse onu vâris kılar. Zaten güzel sonuç (âkıbet), takvâyı gözetenlerindir.”

 2. Bayraktar Bayraklı

  128. “Allah`tan yardım isteyiniz ve sabrediniz. Şüphesiz ki yeryüzü Allah`ındır. Kullarından dilediğini ona vâris kılar. Sonuç, Allah`tan sakınıp günahtan uzak duranlarındır.”

 3. Diyanet İşleri

  128. Mûsâ kavmine dedi ki: "Allah’tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah’ındır. O, kullarından dilediğini oraya hâkim kılar; (güzel) sonuç, takvâ sahiplerinindir."

 4. Diyanet Vakfı

  128. Musa kavmine dedi ki: «Allah’tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah’ındır. Kullarından dilediğini ona vâris kılar. Sonuç (Allah’tan korkup günahtan) sakınanlarındır.»

 5. Edip Yüksel

  128. Musa, halkına: "ALLAH’tan yardım dileyin, sabırla direnin. Yeryüzü ALLAH’ındır ve onu kullarından dilediğine verir. Sonuç erdemli davrananlarındır" dedi.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  128. Musa, kavmine dedi ki: «Allah’ın yardımını ve lütfunu isteyin ve sabır gösterin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah’ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı kılar. Sonunda kurtuluş müttakilerindir.»

 7. Hakkı Yılmaz

  128. Mûsâ, toplumuna dedi ki: “Allah’ın yardımını isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah’ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı yapar. Mutlu son da Allah’ın koruması altına giren kimseler içindir.”

 8. Hasan Basri Çantay

  128. Musa, kavmine: «Allahdan yardım isteyin. Katlanın. Şübhesiz ki yer, Allahındır. Ona kullarından biri dilerse onu mirascı yapar. Sonuç ise (fenalıklardan) sakınanlarındır» dedi.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  128. Musa, kavmine: “Allah’tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah’ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı yapar. (Güzel) âkıbet (Allah’ın emirlerine) uygun yaşayanlar içindir.” dedi.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  128. Mûsâ kavmine şöyle dedi: `Allah`dan yardım isteyin ve sabredin! Şübhesiz ki yeryüzü Allah`ındır; ona kullarından dilediğini vâris kılar. Hem (güzel) âkıbet, takvâ sâhiblerinindir.`

 11. Hüseyin Atay

  128. Musa ulusuna “Allah’tan yardım dileyin ve dayanın. Doğrusu, yeryüzü Allah’ındır. Kullarından dilediğini oraya vâris kılar. Sonuç, Allah’a saygılı olanlarındır” dedi.

 12. İhsan Eliaçık

  128. Musa halkına: "Allah'tan yardım isteyin ve direnin. Yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona vâris kılar. Gelecek, sakınanlarındır." dedi

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  128. (O zaman) Mûsâ, kavmine (teselli mâhiyetinde hikmetli bir üslupla) dedi ki: “Allâh’tan yardım isteyin ve (düşmanınızın eziyetine ve duyduğunuz asılsız sözlere karşı) sabırlı olun! Şüphesiz ki yerin tamamı Allâh’a âittir! O, kullarından dilediklerini ona vâris kılar. O (güzel) âkıbet ise takvâ sahiplerine mahsustur. (Dolayısıyla Firavun’un uydurup konuştuklarına inanmayın, onun dediği olmaz, Allâh’ın buyurduğu o lur!)”

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  128. Mûsâ kavmine, "Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Ona, kullarından dilediğini mirasçı kılar. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır" dedi.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  128. Bunun üzerine Mûsa kendi kavmine "Allah'ın yardımına sığının ki sonra da tahammül edin. İyi bilin ki yeryüzü Allah'ındır, ona kulları arasından dilediğini vâris kılar. Akıbet ise Allah'tan korkanların" dedi.

 16. Mehmet Okuyan

  128. (O sırada) Musa kavmine şöyle demişti: “Allah’tan yardım isteyin ve sabırlı olun! Şüphesiz ki yer, Allah’a aittir. Kullarından dilediğine (layık olana) onu mirasçı yapar. (Mutlu) son, muttakîler (duyarlı olanl

 17. Mustafa İslamoğlu

  128. Musa toplumuna dedi ki: "Allah`tan yardım isteyin ve dirençli olun! Bilin ki yeryüzü Allah`ındır, kullarından tercih edeni/tercih ettiğini oraya mirasçı kılar: mutlu son sorumulu davrananlarındır."

 18. Mustafa Öztürk

  128. Musa ise kendi kavmine şöyle dedi: "[Sakın korkmayın!] Allah'tan yardım isteyin ve bu zulme sabredin. Yeryüzünün asıl sahibi Allah'tır. O dilediği kullarını yeryüzüne varis kılar. [Bilin ki] mutlu son Allah'a itaatsizlikten sakınanlar içindir."

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  128. Mûsa kavmine dedi ki: «Allah Teâlâ’dan yardım isteyiniz ve sabrediniz. Şüphe yok ki, yer Allah Teâlâ’nındır. Ona kullarından dilediğini varis kılar. Akibet ise muttakîler içindir.»

 20. Sadık Türkmen

  128. Musa, kavmine dedi ki: "Allah’tan yardım dileyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah’ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı kılar ve mutlu son korunup sakınanlar içindir."

 21. Süleyman Ateş

  128. Mûsâ, kavmine; "Allah’tan yardım isteyin, sabredin!" dedi; yeryüzü Allâh’ındır, onu kullarından dilediğine verir. Sonuç, korunanlarındır!"

 22. Süleymaniye Vakfı

  128. Musa halkına şöyle dedi: “Siz yardımı Allah’tan isteyin ve sabredin /duruşunuzu bozmayın. Bu topraklar Allah’ındır. Kulları içinden uygun gördüğünü buraya mirasçı kılar. Mutlu son, müttakilerin /yanlışlardan sakınanlarındır.”

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  128. Musa kavmine dedi ki: «Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından hak edeni ona vâris kılar. Sonuç (Allah'tan korkup günahtan) sakınanlarındır.»

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  128. Musa kendi toplumuna şöyle dedi: "Allah’tan yardım dileyin, sabırlı olun. Yeryüzü Allah’ındır, Allah ona, kullarından dilediğini mirasçı kılar. Sonuç, takvaya sarılanlarındır."