Ayetler

Bakara 105. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

BAKARA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

105. Ehl-i kitaptan kâfirler ve putperestler Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini ancak dilediğine tahsis eder. Allah büyük lutuf sahibidir.

Şâe شاء fiili insanlar için kullanıldığında bir şeyi tercih edip, elde etmek için gereken çalışmayı yapmak anlamındadır. Hiç bir insan hedeflediği amaca dileyerek, isteyerek ulaşamaz ancak gerekli çalışmaları yaparak ulaşabilir. Herkes Allah'tan çalıştığı oranda hissesini alır ama bazı durumlar vardır, Allah bazı insanları tercih eder onlara ikramda bulunur. Bu ayet bu türdendir.

Süleymaniye Vakfı Meali

BAKARA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

105. Ehlikitabın[1*] kâfir olanları, Rabbinizden /Sahibinizden size bir hayrın indirilmesini hiç istemezler. Müşrikler de öyledir. Allah, tercih ettiği[2*] kişilere özel ikramda bulunur. Allah büyük ikram sahibidir.

[1*] Ellerinde Kur’an’dan önce indirilmiş bir kitap bulunan toplumlar için iki farklı ifade kullanılmaktadır. Bunlardan ilki; “ellezîne ûtu’l-kitap” ifadesidir ve “kendilerine kitap verilmiş olanlar” anlamına gelir. Bu ifadeyle kendilerine kitap verilmiş olan toplumun bütünü dile getirilmekte, kitapları hakkındaki bilgi seviyelerine bakılmaksızın genel ve sosyal bir isimlendirme yapılmaktadır. Örnek vermek gerekirse; günümüzde Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler derken yaptığımız isimlendirme, kitaba muhatap olmuş büyük toplulukların genelini ifade etmesi bakımından Kur’an’ın “ûtu’l kitap” kapsamına girer. Daha önce kitap indirilmiş toplumlarla ilgili olarak kullanılan diğer ifade ise “ehl’i-kitap”tır. Bu kavram, ellerinde Allah’ın kitabı bulunan toplumlar içindeki, kitapları üzerinde uzmanlaşmış, âlim kişileri ifade etmek için kullanılır. Bu sebeple Allah’ın ayetlerini doğruluğuna şahitlik edecek derecede kavramış, gerçekleri ve onların nasıl gizlenebileceğini bilen kişiler için daima ehl-i kitap ifadesi kullanılmaktadır (Al-i İmrân 3/70,71,98,99; Mâide 5/15, Bakara 2/109, Nisâ 4/171).

[2*] Şâe = شاء fiilinin kökü, “bir şeyi yapma, var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Burada Allah’ın yaptığı şey, bazı kullarını tercih ederek ikramda bulunmasıdır.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  105. Ne Kitap Ehli olan kâfirler (Yahudi’ler ve Hıristiyan’lar) ne de Allah’a ortak koşan kâfirler, Rabb’inizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Allah ise, rahmetini kime dilerse ona özgü kılar. Ve Allah, pek sbüyük lütuf sahibidir.

 2. Bayraktar Bayraklı

  105. Size Rabbinizden bir hayır indirilmesini ne kitap ehlinden kâfir olanlar ne de müşrikler isterler. Halbuki Allah, rahmetini dilediğine verir. Allah çok büyük lütuf sahibidir.

 3. Diyanet İşleri

  105. Ehl-i kitaptan kâfirler ve putperestler Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini ancak dilediğine tahsis eder. Allah büyük lutuf sahibidir.

 4. Diyanet Vakfı

  105. (Ey müminler!) Ehl-i Kitaptan kâfirler ve putperestler de Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir

 5. Edip Yüksel

  105. Kitaplıların inkârcıları da, putperestler de Efendinizden size bir iyilik indirilmesini istemez. ALLAH rahmetini dilediğine verir. ALLAH büyük lütuf sahibidir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  105. Ne Kitap ehlinden, ne de müşriklerden hiçbiri, size Rabbinizden bir hayır indirilsin istemez. Allah ise, üstünlüğü, rahmetiyle dilediğine mahsus kılar ve Allah çok büyük lütuf sahibidir.

 7. Hakkı Yılmaz

  105. Kitap Ehlinden, küfreden; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden şu kimseler ve ortak koşanlar, Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Allah ise, rahmetini dilediği kimseye mahsus kılar. Ve Allah, çok büyük armağan sahibidir.

 8. Hasan Basri Çantay

  105. Ehl-i Kitabdan olan kâfirler de, (Allaha eş koşan) müşriklerde size Rabbinizden hiç bir hayır indirilmesini istemez (ler) Allah ise rahmetiyle kimi dilerse onu mümtaz kılar. Allah en büyük lûtf-ü inayet saahibidir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  105. Ne Ehl-i Kitab’dan kâfirler ne de müşrikler, Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini (bir zafer, bir mevki ve bir kazanç elde etmenizi) isterler. Allah da rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Allah lütuf sahibidir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  105. Ne ehl-i kitabdan inkâr edenler, ne de müşrikler, Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Allah ise rahmetini dilediğine tahsîs eder. Ve Allah, pek büyük ihsan sâhibidir.

 11. Hüseyin Atay

  105. Ne kitaplılardan olan inkarcılar, ne de ortak koşanlar, Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Allah rahmetini dileyene özgü kılar. Ve Allah yüce bolluk sahibidir.

 12. İhsan Eliaçık

  105. Ne önceki vahyin takipçilerinden küfre sapanlar, ne de ortak koşanlar, Rabbinizden indirilen hiç bir güzelliği sizde görmek istemezler. Halbuki Allah, lâyık gördüğüne iyilikler ve güzellikler bahşeder. Allah, nice iyiliklerin ve güzelliklerin kaynağıdır.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  105. O kâfir olmuş kimseler; ne ehl-i kitap, ne de müşrikler, Rabbinizden sizin üzerinize hiçbir hayrın (ve vahyin) indirilmesini istemez(ler). Allâh ise, dilediğini rahmetiyle seçkin kılar. Rahmetini dilediğine tahsis eder. (Dolayısıyla peygamberlik gibi yüce bir rahmete ancak O’nun seçtiği kimseler erişebilir.) Allâh büyük fazl(u kerem) sahibidir. (Bu yüzden Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)`e vahiy ve nübüvvet lutfetmiştir.)

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  105. Ne Kitab ehlinden inkâr edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar, Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf sahibidir.

 15. Mehmet Okuyan

  105. Kitap ehlinden ve müşriklerden nankörlük yapanlar, Rabbinizden size herhangi bir iyilik indirilmesini istemezler. Allah rahmetini dilediğine (layık olana) verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

 16. Mustafa İslamoğlu

  105. Ne önceki vahyin muhataplarından küfre sapanlar, ne de Allah`tan başkasına ilahlık yakıştıranlar Rabbinizden size bir hayrın indirilmesini isterler. Oysa ki Allah, rahmetini dilediğine verir: zira Allah sınırsız lütuf sahibidir.

 17. Mustafa Öztürk

  105. Ne önceki vahyin muhataplarından küfre saplananlar, ne de Allah'tan başkasına ilâhlk yakıştıranlar Rabbinizden size bir hayrın indirilmesini isterler. Oysa ki Allah, rahmetini dilediğine verir: zira Allah sınırsız lütuf sahibidir.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  105. Ehl-i kitaptan kâfir olanlar da ve müşrikler de sizin üzerinize Rabbiniz tarafından bir hayrın indirilmesini arzu etmezler. Allah Teâlâ ise rahmetini dilediğine tahsis buyurur. Ve Allah Teâlâ pek büyük ihsan sahibidir.

 19. Sadık Türkmen

  105. (Ey iman edenler!) Ne kitap ehlinden inkâr edenler ve ne de Allah’a ortak koşanlar, Rabbinizden size bir hayır/iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah, rahmetini (vahyini) dilediğine (Rasûllerine) tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir.

 20. Süleyman Ateş

  105. Nankör olan bazı Kitap ehli kimseler de, müşrikler de size Rabbinizden bir hayır indirilmesini istemezler. Oysa Allâh, rahmetini dilediğine tahsis eder, Allâh, büyük lutuf sâhibidir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  105. Ehlikitabın kâfir olanları, Rabbinizden /Sahibinizden size bir hayrın indirilmesini hiç istemezler. Müşrikler de öyledir. Allah, tercih ettiği kişilere özel ikramda bulunur. Allah büyük ikram sahibidir.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  105. Ehlikitab'ın küfre sapanlarıyla müşrikler, Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler.Oysa ki Allah, rahmetini (vahyi) düzenine uygun gördüğüne tahsis eder. Zira Allah sınırsız lutuf sahibidir.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  105. Ehlikitap’ın küfre sapanlarıyla müşrikler, Rabb’inizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Ama Allah, rahmetini dilediğine özgüler. Allah, büyük lütfun sahibidir.