Ayetler

Bakara 165.Ayetteki Tercüme Hatası

Altta Diyanet'in mealiyle Süleymaniye Vakfının meali peş peşe yazdım, bazı kelimeleri renkli belirttim. Her iki mealde de aynı renkler aynı kelimeleri gösterir. Diyanet ve pek çok mealde renkli belirttiğim kelimeler yanlış tercüme ediliyor. Süleymaniye Vakfı'nın meali doğrudur. Renkli kelimeleri kıyas yapabilesin diye iki meali peş peşe ekledim. Yanlış tercümelerden dolayı şirki tanıyamıyoruz, kimse bu ayetleri üstüne alınmıyor. Alt tarafa bu kelimelerin ne anlama geldiğini gmreceğiz.

Diyanet İşleri Meali

BAKARA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

165. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah’tan başka bazı varlıkları Allah’a denk tanrılar sayar da bunları Allah’ı sever gibi severler. İman edenler ise en çok Allah’ı severler. Keşke zalimler -azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi- şimdi de bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı!

Süleymaniye Vakfı Meali

BAKARA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

165. Kimi insanlar, Allah ile aralarına, ona benzer nitelikler yükledikleri kimseleri koyar, onları Allah’ı sever gibi severler. İnanıp güvenenler ise Allah’a çok güçlü bir sevgiyle bağlıdırlar. Bu yanlışı yapanlar, bütün gücün Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın cezasının (işledikleri suçla) bağlantılı olduğunu, o azabı gördüklerinde anlayacaklarına, keşke şimdi anlasalar!

Şirki Anlatan Ayetlerin Katledilmesi

Bakara 165 ve bütün şirki anlatan ayetleri renkle belirttiğim gibi "Allah’tan başkasına tapma" ya da "Allah’a denk tanrılar oluşturma" gibi -okuyanın hiç bir şey anlamayacağı şekilde- çeviriyorlar. Ayetleri böyle çevirince önce Müslümanlar sonra diğer insanlar "bu ayet bana hitap etmiyor, ben Allah'tan başka tanrılara tapmıyorum" diyor ve ayeti üstüne alınmıyor. Ayetlerde katledilen ifadelerden birisi üstteki ayette de "Allah’tan başka" diye çevrilen (مِنْ دُونِ اللَّهِ ) Min Dûnillâh İfadesi. Her sayfaya aynı şeyleri yazmamak için buna kısa bir açıklama yapıp ayrıntı için Ahkaf Suresi 4-5-6. ayetlerinin sayfasını link vereceğim. Min Dûnillâh, Allah ile kulun arasına yaşayan veya ölmüş bir insanın, meleklerin, ruhların vs alınması demektir. Doğrudan Allah'tan istemiyor da rütbesi yüksek olduğuna inandığı bir evliyayı yardıma çağırarak istiyor. Müşrikler şirk koşarken Allah'ı bırakmaz. Allah ile aralarına birini alırlar.

Saidi Nursi'nin Abdülkadir Geylani'den Yardım İstemesi

Allah ile arasına birini alanlar uzak Allah inancına sahiptir. Allah'ın kendilerine iltifat etmeyeceğini düşünürler. Bu yüzden Allah ile arasına birini almak isterler. Saidi Nursi de Abdükadir Geylani'den yarım istediğini Sekizinci Lema'da yazmıştır.

Ben sekiz dokuz yaşlarında iken, bütün nahiyemizde ve etrafında ahali Nakşi Tarikatında ve oraca meşhur Gavs-ı Hizan namıyla bir zattan istimdat ederken ben, akrabama ve umum ahaliye muhalif olarak “ya Gavs-ı Geylani” derdim. Çocukluk itibariyle elimden bir ceviz gibi ehemmiyetsiz bir şey kaybolsa “Ya Şeyh! Sana bir Fatiha, Sen benim bu şeyimi buldur.” Acibtir ve yemin ediyorum ki bin defa böyle Hazret-i Şeyh, himmet ve duasıyla imdadıma yetişmiş. Onun için bütün hayatında umumiyetle Fatiha ve ezkâr ne kadar okumuş isem Zat-ı Risalet’ten (asm) sonra Şeyh-i Geylani’ye hediye ediliyordu. Ben üç dört cihetle Nakşi iken Kadiri meşrebi ve muhabbeti ben de ihtiyarsız hükmediyordu. Fakat tarikatla iştigale ilmin meşguliyeti mani oluyordu.

Şirk denen şey budur. Bu şirk değilse şirk diye bir şey yoktur.

Min Dûnillâh Ne Demek Ve Şirk Hakkında Ayrıntılı Açıklama

Şirk ayetlerinin nasıl katledildiğini, Ahkaf Suresi 4-5-6. ayetlerini ne hale getirdiklerini yazdığım bu sayfadan okuyabilirsin. Ahkaf Suresi 4-5-6. Ayetlerin Katledilmesi

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Bakara 165 ve pek çok ayette geçen min dûnillah ifadesi "Allah'tan başka" "Allah'ın dışında" "Allah'ı bırakıp" gibi tercümelerle ifade edilemez. Bu yanlıştır. Min dûnillah, birini Allah ile araya almak demektir. Şirk olan, Allah'tan değil de araya alınandan yardım istenmesidir. Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  165. İnsanlardan kimileri de vardır ki, Allah’tan başka şeyleri Ona ortak koşarlar; onları Allah’ı severcesine severler. (Tevhid imanı ile) İman etmiş olanların Allah’a olan sevgileri ise çok daha fazladır. O (Allah’a ortak koşarak) zulmedenler, azabı görecekleri zaman, bütün gücün gerçekten Allah’a âit olduğunu (Allah’a ortak koştukları şeylerin, kendilerine şefaat edemediklerini) ve Allah’ın azabının gerçekten çok şiddetli olduğunu anlayacakları gibi önceden de anlayabilselerdi!..

 2. Bayraktar Bayraklı

  165. Bazı insanlar, Allah`tan başkalarını O`na denk tanrılar edinirler; onları Allah`ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah`a olan sevgileri çok daha fazladır. Keşke zâlimler, azabı gördüklerinde anlayacakları gibi, bütün kuvvetin Allah`a ait olduğunu ve O`nun azabının çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi.

 3. Diyanet İşleri

  165. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah’tan başka bazı varlıkları Allah’a denk tanrılar sayar da bunları Allah’ı sever gibi severler. İman edenler ise en çok Allah’ı severler. Keşke zalimler -azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi- şimdi de bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı!

 4. Diyanet Vakfı

  165. İnsanlardan bazıları Allah’tan başkasını Allah’a denk tanrılar edinir de onları Allah’ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah’a olan sevgileri ise (onlarınkinden) çok daha fazladır. Keşke zalimler azabı gördükleri zaman (anlayacakları gibi) bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi

 5. Edip Yüksel

  165. ALLAH’tan başkasını tanrı edinen ve ALLAH’ı sever gibi onları seven kimseler var. Gerçeği onaylayanlar ise en çok ALLAH’ı sever. O zulmedenler, azabı gördükleri zaman tüm gücün ALLAH’a ait ve ALLAH’ın azabının çetin olduğunu anlayacaklarını bir bilselerdi!

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  165. İnsanlardan kimi de Allah’tan başka şeyleri O’na eş tutuyorlar da onları, Allah’ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. O zulmedenler, azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke anlasalardı.

 7. Hakkı Yılmaz

  165-166. İnsanlardan kimi de Allah’ın astlarından birtakım eşler tutan kimselerdir. Onları, Allah’ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman etmiş kimseler, Allah’a sevgi yönünden daha kuvvetlidir. Ve şirk koşarak yanlış; kendi zararlarına iş yapan o kimseler, azabı görecekleri zaman; kendilerine uyulan kimseler, azabı görerek kendilerine uyanlardan kaçıp uzaklaştıkları ve azabı gördükleri ve kendileriyle bağlar kesildiği zaman, bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke görselerdi.

 8. Hasan Basri Çantay

  165. İnsanlar içinde Allah'dan gayrisini (Ona) emsal edinen adamlar da vardır ki onlara Allaha olan sevgi gibi muhabbet beslerler. Îman edenlerin Allaha sevgisi ise (her şeyden) sağlamdır. (Allaha eş tutarak nefislerine) zulmedenler azabı görecekleri zaman bütün kuvvet (ve kudret)in hakıykaten Allahın olduğunu ve Allahın hakıykaten pek çetin azâblı bulunduğunu (gözleriyle görür gibi) bilselerdi...

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  165. Öyle insanlar vardır ki Allah’tan başkasını (putları, arzu ve hevalarını, yücelttikleri, sevip bağlandıkları şahısları, bazı varlık ve eşyayı, gizli veya açıktan sevip) O’na (Allah’a) denk hâle getirirler; tıpkı Allah’ı sever gibi onları severler, (böylece şirke düşerler, Allah yerine onlara bağlanırlar). (Hakiki) inanmışların Allah sevgisi (emirlerine itaat ve bağlılığı) ise daha kuvvetli (ve içtendir). (O’na denk hiçbir sevgi beslemezler. Allah’a eş koşup da kendilerine) zulmedenler, azabı gördükleri zaman, (anlayacakları gibi) bütün kuvvet (ve kudret)in Allah’ta bulunduğunu ve Allah’ın azabının, gerçekten çetin olduğunu keşke (önceden) bilselerdi.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  165. İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’ı bırakıp birtakım putları ilâh edinir, onları Allah’ı sever gibi severler. Fakat îmân edenler, Allah’a olan sevgi(leri) cihetiyle daha kuvvetlidir. Eğer zulmedenler, (kıyâmette) azâbı görecekleri zaman (anlayacakları gibi), şübhesiz kuvvetin tamâmen Allah’a âid olduğunu ve gerçekten Allah’ın, pek şiddetli azab sâhibi olduğunu (dünyada da) gör(üp bil)selerdi (putları ilâh edinmezlerdi).

 11. Hüseyin Atay

  165. İnsanlar içinde, Allah'a ortak koşanlar, Allah'ı sever gibi onları sevenler vardır. İnananlar ise en çok Allah'ı severler. Zalimler, azabı gördüklerinde, bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çetin olacağını keşke anlasalardı.

 12. İhsan Eliaçık

  165. Kimi insanlar, Allah'tan başkasını O'na ortak koşar ve Allah'ı sever gibi onları severler. İman edenlerin Allah'ı sevmesi ise, onlarınkinden çok daha fazladır. Zalimlik edenler, azabı gördükleri zaman, bütün gücün Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu keşke bilebilselerdi.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  165. (Bunca âyetleri gördükten sonra hâlâ) insanlardan öylesi de vardır ki, Allâh’ı bırakıp (ilâhlıkta O’na) bir takım eşler edinir ve Allâh’ı sever gibi onları severler. O inanmış olan kimseler ise, (müşriklerin, ilâhlarını sevmesine nispeten) Allâh’a karşı sevgi bakımından daha güçlüdür(ler). (Allâh’a eşler koşarak) o zulmetmiş olan kimseler, (âhiretteki) o (sonsuz) azâbı görecekleri zaman(, putlarının onları kurtaramayacağını şimdiden bir) bilseydi(ler, şunu çok iyi anlarlardı) ki, şüphesiz (güç ve) kuvvet tümüyle Allâh’a âittir ve Allâh gerçekten azâbı çok şiddetli olan bir Zât’tır.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  165. İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Onları, Allah'ı severcesine severler. Mü'minlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah'ın olduğunu ve Allah'ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  165. İnsanların içinde öyleleri bulunuyor ki Allah'tan başkalarını Allah'a nazir edinerek onları Allah'ı sevdikleri kadar seviyorlar. İman edenlerse Allah'ı muhabbetin en yüksek derecesiyle severler. Şayet bu zulmü edenler bilseydiler ki hani o azap görecekleri gün, bütün kudret yalnız Allah'ındır ve Allah'ın azabı yamandır, acaba ne olmazlardı!

 16. Mehmet Okuyan

  165. İnsanlardan bazıları, Allah’ın peşi sıra ortaklar edinir de onları Allah’ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah’a olan sevgileri ise (onlarınkinden) çok daha fazladır. Keşke zalimler azabı gördükleri zaman (anlayacakları gibi) bütün kudretin yalnızca Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının çok şiddetli olduğunu (önceden) gör(üp anlayabil)selerdi!

 17. Mustafa İslamoğlu

  165. Fakat insanlar içerisinde Allah'tan, başka bir takım varlıkları Allah'a eşdeğer rakip güçler olarak görüp, onlar Allah'ı sever gibi sevenler de var. Oysa ki iman edenler en çok Allah'' severler. Kendi kendine kötülük edenler, azaba uğratıldıkları zaman görecekleri gibi, keşke tüm kudretin sadece Allah'a ait olduğunu ve azabı en çetin olanın yalnızca Allah olduğunu görseler!

 18. Mustafa Öztürk

  165. Bunca delile rağmen kimi insanlar hala Allah'tan başka varlıkları ilah/tanrı yerine koyup O'na ortak koşmakta ve onları sırf Allah'a gösterilmesi gereken bir sevgiyle sevmekteler. Müminler ise [onların aksine] Allah'ı her şeyden çok severler.

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  165. Ve insanlardan öyleleri vardır ki Allah’tan başkalarını Allah’a emsal ittihaz ederler. Onları Allah’ı sever gibi severler. Mü’minlerin ise Allah Teâlâ’ya muhabbetleri daha ziyâdedir. Eğer zulmedenler azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah’a mahsus olduğunu ve hakikaten Allah’ın Şedîdü’l-Azab bulunduğunu görüp anlasalar (ne kadar nadim ve pişman olacaklardır).

 20. Sadık Türkmen

  165. Insanlardan kimileri vardır ki, (Allah’a ulaşmak için Allah’tan başka aracılar edinerek) Allah’a ortaklar koşarlar ve onları, Allah’ı sever gibi (hatta daha çok) severler. İman edenler ise, en çok Allah’ı severler. Eğer zulmedenler azabı gördükleri zaman, bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu görmüş olsalardı! Şüphesiz ki, Allah’ın azabı çok şiddetlidir.

 21. Süleyman Ateş

  165. İnsanlardan kimi, Allah’tan başka eşler tutar, Allâh’ı sever gibi onları severler. İnananlar ise en çok Allâh’ı severler. Zulmedenler, azâbı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah’a âid olduğunu ve Allâh’ın azâbının çetin olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi!

 22. Süleymaniye Vakfı

  165. Kimi insanlar, Allah ile aralarına, ona benzer nitelikler yükledikleri kimseleri koyar, onları Allah’ı sever gibi severler. İnanıp güvenenler ise Allah’a çok güçlü bir sevgiyle bağlıdırlar. Bu yanlışı yapanlar, bütün gücün Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın cezasının (işledikleri suçla) bağlantılı olduğunu, o azabı gördüklerinde anlayacaklarına, keşke şimdi anlasalar!

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  165. İnsanlardan bazıları Allah'ın yanısıra (kutsadıklarını) Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise (onlarınkinden) çok daha fazladır. Keşke zalimler azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi.

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  165. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, Allah dışında bazılarını Allah’a eş tutarlar da onları Allah’ı sevmiş gibi severler. İman sahipleri ise Allah’a sevgide çok kararlı ve taşkındırlar. Zulme saplananlar, azabı gördüklerinde tüm kuvvetin Allah’ta bulunduğunu, Allah’ın azabının çok şiddetli olduğunu fark edeceklerini anlayabilseler!