Ayetler

Bakara 212. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

BAKARA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

212. İnkâr edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise, kıyamet günü bunların üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.

Allah Keyfi Seçimler Yapmaz

Allah bir şeyin olmasını istediğinde dilemez, emir verir. Bakara 117. ayet şöyle; Gökleri ve yeri, örneksiz yaratan O’dur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi onun için sadece “Oluş!” der, o şey oluşur. Gördüğün üzere Bakara 117'de bir şeyin olması için "dilemekten" bahsedilmiyor, emir verilmesinden bahsediliyor. Allah bu ayette rızkı keyfi seçimlerle, dilediği insanlara değil, bazı insanları diğerlerine tercih ederek verdiğini anlatıyor. Bunlar Allah'ın tercihleridir. Normalde herkes çalıştığı ölçüde rızık, zenginlik vs elde eder. Bazı durumlarda da Allah tercih ettiği kişiler hesapsız rızık verir. Bu ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

BAKARA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

212. Yaşadıkları hayat, kâfirlere süslü gösterilir, inananları küçük görürler. Ama müttakîler /kendini yanlışlardan koruyanlar kıyamet /mezardan kalkış günü kâfirlerden üstün durumda olurlar. Allah, tercih ettiği kişiye hesapsız rızık verir.

[*] Kıyamet ayağa kalkma ve kalkış demektir. Kıyamet günü, insanların yeniden dirilip kabirlerinden kalktığı gündür.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  212. O kâfirlere dünya hayatı cazip kılınmıştır. Onlar, o iman etmiş olanları (yoksul Müslüman’ları) alaya da alırlar. Oysaki o takvâ sahipleri (inkârdan sakınmış olanlar), kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah, dilediğine hesapsızca rızık da verir.

 2. Bayraktar Bayraklı

  212. İnkâr edenlere bu dünya hayatı güzel görünür. Bu sebeple, iman edenlerle alay ederler. Ama, kıyamet günü Allah`a karşı sakınma duygusu taşıyanlar, onlardan daha üstün olacaklardır. Allah, dilediği kimselere hesapsız rızık verir.

 3. Diyanet İşleri

  212. İnananlarla alay ederek inkâra sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah’tan korkanlar onlardan kıyamet gününde üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

 4. Diyanet Vakfı

  212. Kâfir olanlar için dünya hayatı câzip kılındı. (Bu yüzden) onlar, iman edenler ile alay ederler. Oysa ki, (iman edip) inkârdan sakınanlar kıyamet gününde onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız lutufta bulunur.

 5. Edip Yüksel

  212. İnkar edenler için dünya hayatı çekicidir. Bu yüzden gerçeği onaylayanları aşağılarlar. Oysa erdemliler Diriliş Günü onların üstündedir. ALLAH dilediğine hesapsız şekilde nimetler bahşeder.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  212. Dünya hayatı, inkar edenler için bezendi. (Onlar), iman edenlerle eğleniyorlar. Halbuki takva sahibi olan o müminler, kıyamet günü onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

 7. Hakkı Yılmaz

  212. Basit dünya hayatı, kâfirler; Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kişiler için süslü gösterildi. Onlar, iman edenlerle eğleniyorlar. Hâlbuki Allah’ın koruması altına girmiş kişiler, kıyâmet günü onların üstündedir. Allah, dilediği kimseye hesapsız rızık verir.

 8. Hasan Basri Çantay

  212. Küfredenler dünyâ hayaatı pek süslendi. îman edenlerden kimiyle (Bilâl, Ammar, Suheyb gibi fakirlerle) eğleniyorlar. Halbuki takvaaya eren (o mü’min) ler kıyaamet gününde onların üstündedirler. Allah kimi dilerse ona hesâbsız rızık verir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  212. Dünya hayatı, küfre sapanlara süslü gösterildi (dünyaperest/maddeperest oldular). Bu yüzden onlar(ın zenginleri, fakir) mü’minlerle[86] alay ederler. Halbuki takvâ sahipleri (Allah’ın emrine uygun yaşayan/aykırı davranmaktan sakınan o fakir mü’minler), kıyamet gününde onlardan üstündürler. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  212. İnkâr edenlere dünya hayâtı süslenmiştir de îmân edenlerle alay ediyorlar. Hâlbuki(günahlardan) sakınanlar, kıyâmet gününde onların üstündedirler.Allah ise, dilediği kimseyi hesabsız rızıklandırır.

 11. Hüseyin Atay

  212. Dünya hayatı inkarcılara süslü görünür. Onlar da inananlarla alay ederler. Oysa, saygılı olanlar diriliş gününde onlardan üstündürler. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

 12. İhsan Eliaçık

  212. Kâfirlere yalnız dünya hayatı güzel görünür. Onlar, iman edenler/ güvenenlerle alay ediyorlar. Oysa ki, iman edip kâfirlikten sakınanlar, kıyamet gününde onların üstündedir. Allah lâyık gördüğüne umulmadık şekilde rızık verir.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  212. Kâfir olmuş kişilere o en alçak (ve âdî dünya) hayat(ı, Allâh-u Te`âlâ tarafından bir imtihan olmak üzere) pek süslü (ve câzip) kılındı da, (bu yüzden) o iman etmiş olan (Bilâl, Suheyb ve Ammâr (Radıyallâhu Anhüm) gibi fakir) kimselerle alay etmektedirler. O (şirkten ve günahlardan) hakkıyla sakınmış olan (mümin ve fakir) kimseler ise, kıyâmet günü onların üstündedirler. (Zira kâfirler cehennemin dibinde yanarlarken, bu müttakî kullar cennetin yüksek derecelerine kavuşacaklardır.) Allâh dilediklerini (iki cihanda da) hesapsız olarak rızıklandırır. (Demek ki; bazı kâfirlerin zengin, bazı müminlerinse fakir olmaları, iyilik ve kötülük alâmeti olmayıp, istidrac ve imtihan hikmetine dayalıdır.)

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  212. İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise, kıyamet günü bunların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  212. Küfre sapmış kimselere dünya hayatı cazibeli göründü de iman edenlerle eğleniyorlar. Halbuki Allah'tan korkan o müminler kıyamet günü kendilerinin üstünde bulunacak. Allah dilediğine hesapsız nimetler verir.

 16. Mehmet Okuyan

  212. Kâfir olanlar için dünya hayatı cazip kılındı. Onlar, bazı müminlerle alay ederlerdi. (İman edip) takvâlı (duyarlı) olanlar, kıyamet gününde onların üzerinde (olacak)tır. Allah dilediğine (layık olana) hesapsız rızık verir.

 17. Mustafa İslamoğlu

  212. Kafirlere dünya hayatı güzel görünür; bu yüzden mü`minlerle alay ederler. Sorumluluk şuuru taşıyanlarsa kıyamet günü onlardan üstün bir konumda olacaklar. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

 18. Mustafa Öztürk

  212. Dünyadaki hayatın gelip geçici güzelliği kafirlere /müşriklere pek cazip gelir. Bu yüzden, onlar [sahip oldukları maddi zenginliği üstünlük ölçütü sayarak] fakir müminlerle alay ederler. Oysa Allah'a nankörlük ve itaatsizlikten sakınanlar kıyamet günü o alaycı kafirlerden mutlak üstün konumda olacaklar. Allah dilediğine/ layık gördüğüne hesapsız nimet bahşeder.

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  212. Kâfir olanlar için dünya hayatı bezetilmiştir. Ve onlar imân edenler ile eğlenirler. Halbuki bu muttakîler Kıyamet gününde onların fevkindedirler. Ve Allah Teâlâ dilediğini hesapsız olarak merzûk kılar.

 20. Sadık Türkmen

  212. Dünya hayatı inkâr edenlere süslü göründü. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise, kıyamet günü bunların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık yaratır.

 21. Süleyman Ateş

  212. İnkâr edenlere dünyâ hayâtı süslü gösterildi; (onlar) inananlarla alay ederler. Oysa korunanlar, kıyâmet gününde onlardan üstündürler. Allâh, dilediğine hesapsız rızık verir.

 22. Süleymaniye Vakfı

  212. Yaşadıkları hayat, kâfirlere süslü gösterilir, inananları küçük görürler. Ama müttakîler /kendini yanlışlardan koruyanlar kıyamet /mezardan kalkış günü kâfirlerden üstün durumda olurlar. Allah, tercih ettiği kişiye hesapsız rızık verir.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  212. (Sanki ) Kâfir olanlar için dünya hayatı süslü kılındı da, onlar, iman edenler ile alay ederler. Oysa ki, (iman edip) inkârdan sakınanlar kıyamet gününde onların üstündedir. Allah’ın düzenine (sünnetullah kanunlarına) uyup gayret gösterene (cennette) hesapsız rızık vardır.

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  212. İğreti/sefil hayat küfre sapanlara süslü gösterilmiştir; onlar, iman sahipleriyle alay ederler. Takvaya sarılanlar, kıyamet günü onların tepelerinde olacaktır. Allah, dilediğini hesapsız bir biçimde rızklandırır.