Ayetler

Bakara 261. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

BAKARA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

261. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir, Allah (zât ve sıfatlarında) sınırsızdır, her şeyi bilmektedir.

Allah Sevabı Kime Verir?

Bakara 261 infak eden müminlerin alacağı sevabı anlatıyor. Bir infak edene "her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak" gibi yani 700 sevap veriliyormuş. Buraya kadar güzel, bundan sonraki ifade "Allah dilediğine katlayarak verir." Bu diledikleri kimler olacak? Yani bir kere infak eden Müslümanlar arasından Allah bazılarına 700'den fazla sevap mı verecek? Şae fiilini "dileme" diye çevirince böyle oluyor. Kur'an baştan sona cennete girecek insanların önce iman edenler sonra da salih ameller yapanların olacağını söylüyor. Dahası Allah insanın kendi çalışmasından başka bir karşılık alamayacağını söylüyor. Mesela alttaki ayetler.

NECM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

39. İnsan için kendi çalışmasından başka bir bedel/karşılık yoktur.

40. Şüphesiz ki onun çalışması(nın hesabı) ileride görülecektir.

41. Sonra, ona en dolgun ücret/karşılık verilecektir.

42. Son varış Rabbinin huzuruna olacaktır.

Sevap kazanmanın ölçüsünü Allah belirlemişken, bunları da böyle bize bildirmişken Allah'ın dilediğine kat kat sevap vermesi mümkün değildir. Müfessirler bu bilgileri bir araya getirip şae fiilinin anlamında bir yanlışlık olması gerektiğini düşünüp, araştırmalıydı. İnsanlar bir şey elde etmek istedikleri zaman gerekli çalışmayı yapmak zorundadır. Dolayısıyla şae fiilinin öznesi insansa yaptığı tercihi elde etmek için gerekli çalışmayı yapmak Allah ise insanın yaptığı tercihin olması için emir vermek anlamında kulanılmalıdır. Bu ayetteki şae fiili, Allah, sevap almak için gereken çalışmayı yapana kat kat sevap verir demektir. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

BAKARA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

261. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin /harcayanların durumu, yedi başak bitiren bir tohumun durumu gibidir. Her başağında yüz tohum oluşur. Gerekeni yapana Allah, bunun kat kat fazlasını verir. Allah, imkânları geniş olan ve daima bilendir.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  261. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, o tohumun durumuna benzer ki, yedi başak birden bitirmiş (vermiş); her bir başağında da yüz dane vardır. Allah, her dilediğine de kat, kat arttırır. Zaten Allah, Vâsi’dir (lütfü pek geniştir), Alîm’dir (her şeyi hakkıyla bilendir).

 2. Bayraktar Bayraklı

  261. Allah yolunda mallarını harcayanların durumu, kendisinden yedi başak çıkan ve her başakta yüz tane bulunan bir buğday tohumuna benzer. Allah dilediğine kat kat verir; Allah her şeyi kuşatandır; her şeyi bilendir.

 3. Diyanet İşleri

  261. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir, Allah (zât ve sıfatlarında) sınırsızdır, her şeyi bilmektedir.

 4. Diyanet Vakfı

  261. Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah’ın lütfu geniştir, O herşeyi bilir

 5. Edip Yüksel

  261. Paralarını ALLAH yolunda harcayanların örneği, her birinde yüz tane olmak üzere yedi başak veren tanenin durumuna benzer. ALLAH dileyene katlayarak verir. ALLAH Cömerttir, Bilendir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  261. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, bir tanenin durumu gibidir ki, yedi başak bitirmiş ve her başakta yüz tane var. Allah, dilediğine daha da katlar. Allah’ın rahmeti geniştir. O, her şeyi bilir.

 7. Hakkı Yılmaz

  261. Mallarını Allah yolunda harcayan/ başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan kimselerin örneği, yedi başak bitiren ve her başağında yüz adet tane bulunan tane örneği gibidir. Allah dilediğine katlar. Ve Allah, bilgisi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır, çok iyi bilendir.

 8. Hasan Basri Çantay

  261. Mallarını Allah yolunda harcayanların haali yedi başak bitiren, her başakda yüz «tane» bulunan bir tek tohumun haali gibidir Allah kime dilerse ona katkat verir. Allah, ihsanı bol olan, hakkıyle bilendir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  261. Mallarını Allah yolunda sarfedenlerin durumu, yedi başak bitiren ve her başağında yüz tane bulunan bir tek (tohum) tane(si)nin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah ‘rahmet ve ihsanı bol olan’ ve (her şeyi) bilendir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  261. Mallarını Allah yolunda sarf etmekte olanların misâli, yedi başak bitiren bir dânenin hâli gibidir ki, her bir başakta yüz dâne vardır. Allah, dilediği kimseye (ecrini) kat kat(fazlasıyla) verir. Çünki Allah, Vâsi` (lütfu geniş olan)dır, Alîm (hakkıyla bilen)dir.

 11. Hüseyin Atay

  261. Mallarını Allah yolunda verenlerin durumu, yedi başak bitiren ve her başağında yüz tane bulunan tek tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Ve Allah kuşatandır, bilgindir.

 12. İhsan Eliaçık

  261. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu şuna benzer: Ekilmiş bir tek tohum düşünün... O tek tohum, her başağında yüz dane bulunan yedi başak bitiriyor. İşte böylece Allah, lâyık gördüğüne kat kat verir. Allah çok cömerttir, O her şeyi biliyor.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  261. Mallarını Allâh yolunda harcamakta olan kimselerin (yaptıkları yardımın) şaşılacak hâli; yedi başak bitirmiş olan bir dâne gibidir ki, her bir başakta yüz dâne vardır. Allâh (, verenlerin her birine değil de,) dilediği kimseler için (çektiği zahmet ve taşıdığı ihlâs nispetinde mükâfatı) katlama yapar. Allâh (vereceği fazlalıklar yüzünden hazineleri eksilmeyen ve lütfu da, cömertliği de sonsuz ve sınırsız derecede geniş olan bir) Vâsi’dir; (verenlerin ne verdiklerini ve ne niyetle verdiklerini, bundan dolayı ne tür bir karşılık hak ettiklerini hakkıyla bilen bir) Alîm’dir.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  261. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  261. Allah yolunda mallarını dağı¬ tanların hâli, toprağa atılan o daneye benzer ki, her başağı yüz daneli olmak üzere, yedi başak çıkarır. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın rahmeti geniş, ilmi namütenahidir.

 16. Mehmet Okuyan

  261. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin (verenlerin) örneği, yedi başak bitiren bir tohum tanesi gibidir ki her başakta yüz tane (ürün) vardır. Allah dilediğine (layık olana) kat kat (fazlasını) verir. Allah (imkânları) geniş olandır, bilendir.

 17. Mustafa İslamoğlu

  261. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak veren ve her başakta yüz dane bulunan tohuma benzer. Allah dilediğine kat kat verir: zira Allah, (rahmetiyle) sınırsızdır, her şeyi tarifsiz bilendir.

 18. Mustafa Öztürk

  261. Mallarından Allah yolunda harcayanlar [elde edecekleri sevap ve mükafat bakımından] bir tohum danesine benzer. O bir tek daneden yedi ayrı başak çıkar ve her başakta da yüz dane bulunur. İşte bunun gibi Allah da dilediği/layık gördüğü kimseyi hak ettiğinden çok daha fazlasıyla mükafatlandırır. Allah geniş lütuf sahibidir, her şeyi hakkıyla bilir

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  261. Allah yolunda mallarını infak edenlerin meseli, o bir tanenin meseli gibidir ki, yedi başak bitirmiş ve her başakta yüz tane bulunmuş olur. Ve Allah Teâlâ dilediğine kat kat artırır. Ve Allah Teâlâ vâsidir, alîmdir.

 20. Sadık Türkmen

  261. Mallarini; Allah’ın tavsiye ettiği şekilde harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başağında yüz tane bulunan tek tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.

 21. Süleyman Ateş

  261. Mallarını Allâh yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dâne olmak üzere yedi başak veren bir dânenin durumu gibidir. Allâh dilediğine kat kat verir. Allâh(ın lutfu) geniştir, (O) bilendir.

 22. Süleymaniye Vakfı

  261. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin /harcayanların durumu, yedi başak bitiren bir tohumun durumu gibidir. Her başağında yüz tohum oluşur. Gerekeni yapana Allah, bunun kat kat fazlasını verir. Allah, imkânları geniş olan ve daima bilendir.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  261. Allah yolunda mallarını harca yanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah düzenine uyup gerekeni yapana kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir, O her şeyi bilir.

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  261. Mallarını Allah yolunda infak edip harcayanların durumu, yerden, her başağında yüz tane bulunan yedi başak çıkarmış bir taneye benzer. Ve Allah, dilediği kişi için daha da artırır. Allah Vâsi’dir, yaratışını ve yarattıklarını genişletir. Alîm’dir, her şeyi en iyi biçimde bilir.