Ayetler

Bakara 284. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

BAKARA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

284. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah’a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder; Allah her şeye kādirdir.

Tevbe Neden Var?

Allah dilediğini bağışlayıp dilediğine azap edecekse, kurtulanın özelliği ne, azaba uğrayanın günahı nedir? Allah dilediğini bağışlayacaksa neden pek çok ayette Kendisini çok bağışlayıcı, tevbeleri kabul eden diye tanıtıp, yine pek çok ayette "tevbe edin" diyor? Müfessirler Kur'an'a bütüncül bakmadığı için yazdıkları meallerde nasıl tutarsızlıklara sebep olduklarını göremiyorlar. Bir insan günah işlediğinde yapacağı tek şey tövbe etmektir. Bağışlanmasının tek yolu budur. O zaman Allah, günahın bağışlanması için gereken şeyi yapanı bağışlar demektir. Bunun da adı tevbedir. Allah, Kur'an'ın tamamında ahireti inkar edene, şirk günahı işleyip ama tevbe etmeden ölene ve günahı sevabından büyük olana ceza vereceğini söylüyor. Eğer bir insan iman etmez, inkar ederse azabı hak etmiş olur. Kul ne yapıyorsa Allah onu yaratır. Bunlar Allah'ın kanunlarıdır ve Kur'an'da bir kaç sayfada bir yazar. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

BAKARA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

284. Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. İçinizde olanı, açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker[1*]. Affın gereğini yapanı affeder, azabın gereğini yapana[2*] da azap eder. Her şeye ölçü koyan Allah’tır.

[1*] İnsan, içinden geçenden değil, içine yerleştirdiği şeylerden sorumludur. Bunlar iman, şirk, münafıklık gibi şeylerdir. İbadeti Allah için değil de gösteriş olsun diye yapan, sevap alamaz.

[2*] Şâe = شاء fiilinin kökü, “bir şeyi var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. Özne insan ise “gerereni yaptı” anlamına gelir. (Bkz. Müfredât).

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  284. Şu göklerdekiler de, bu yerdekiler de yalnız Allah’ındır. Siz, içinizde bulunan kötülüğü açığa vuracak olsanız (gerçekleştirseniz) de, gizleyecek olsanız (teşebbüs aşamasında bıraksanız) da, Allah, ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Sonra dilediğini bağışlayacak; dilediğine de azap edecektir. Zaten Allah, her şeye Kaadir'dir.

 2. Bayraktar Bayraklı

  284. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah`a aittir. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir ve sonra O, istediğini affedecek, istediğini cezalandıracaktır. Zira Allah her şeye gücü yetendir.

 3. Diyanet İşleri

  284. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah’a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder; Allah her şeye kādirdir.

 4. Diyanet Vakfı

  284. Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah’ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir, sonra dilediğini affeder, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir

 5. Edip Yüksel

  284. Yerde ve göklerde olanlar ALLAH’ındır. İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de ALLAH sizi ondan sorumlu tutar. Dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. ALLAH her şeye gücü yetendir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  284. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Siz içinizdekileri açığa vursanız da gizli tutsanız da Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine de azab eder. Allah her şeye kadirdir.

 7. Hakkı Yılmaz

  284. Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler Allah’ındır. Siz içinizdekileri açığa vursanız da gizli tutsanız da Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra dilediği kimseyi bağışlar, dilediği kimseyi de azaplandırır. Ve Allah, her şeye en iyi güç yetirendir.

 8. Hasan Basri Çantay

  284. Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsi) Allahındır. Eğer siz içinizdekini açıklar, yahud, gizlerseniz Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra kimi dilerse onu yarlığar, kimi dilerse onu da azâblandırır. Allah her şey’e hakkıyle kaadirdir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  284. Göklerde ve yerde olan her şey sadece Allah’ındır. (Ey İnsanlar!) İçinizdeki (yapmayı düşündüğünüz bir günah eylemi)ni açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker. O, (niyet ve amellerine göre) dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kâdirdir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  284. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah`ındır. İçinizde olanı açıklasanız da onu gizleseniz de, Allah sizi onunla hesâba çeker. Bununla berâber (O,) dilediği kimseyi (kendi lütfundan) bağışlar, dilediği kimseye de (hak ettiği için) azâb eder. Ve Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir.

 11. Hüseyin Atay

  284. Göklerde olanlar ve yerde olanlar Allah'ındır. İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker. Ama dilediğini bağışlar ve dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter.

 12. İhsan Eliaçık

  284. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'a a ittir. Bildiğiniz bir şey varsa açıklayın; içinizde tutarak şahitlikten kaçınmayın, zira gizlediğiniz şeyin hesabını Allah sorar. Allah lâyık gördüğünü bağışlar, müstahak gördüğünü de cezalandırır. Allah'ın her şeye gücü yeter.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  284. Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar (, yaratılış, yönetim ve mülkiyet bakımından) ancak Allâh’a âittir. İçlerinizde bulunan (kötülük yapma kararlılığın)ı açıklarsanız yahut onu gizlerseniz, Allâh onunla sizi muhâsebe edecektir. Sonra dilediği kimse için (günahlarını) bağışlar, dilediğine de azap eder. Allâh (affetmek ve azap etmek dâhil) her şeye (son derece gücü yeten bir) Kadîr’dir.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  284. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  284. Göklerde, yerde ne varsa hep Allah'ın. Sizler içinizdekini ister dışarıya vurun, ister saklı tutun, onun he¬ sabını Allah sizlere sorup dilediğini bağışlayacak, dilediğine de azap edecek. Allah herşeye kadirdir (Allah'ın kadir olma¬ dığı bir şey yok).

 16. Mehmet Okuyan

  284. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnızca Allah’a aittir. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çekecektir. (Allah) dileyeni (layık gördüğünü) bağışlar; dileyene (layık gördüğüne) de azap eder. Allah her şeye gücü yetendir.

 17. Mustafa İslamoğlu

  284. Göklerde ve yerde olanların tümü Allah`a aittir. Siz içinizdekini açıklasanız da gizleseniz de, Allah sizi ondan dolayı hesaba çekecektir; ve ardından O müstehak olanın bağışlanmasını diler, (cezayı) dileyeni de cezalandırmayı diler. Ve Allah her şeye kadirdir.

 18. Mustafa Öztürk

  284. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. İçinizdeki niyet ve düşünceleri dillendirseniz de gizleseniz de Allah size onların hesabını soracaktır. Bununla birlikte Allah dilediğini/layık olanı bağışlayacak, dilediğini/müstahak olanı cezalandıracaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  284. Göklerde olanlar da, yerde bulunanlar da bütün Allah’ındır. Ve siz nefsinizde olanları açıklasanız da veya gizleseniz de Allah Teâlâ sizi onunla muhâsebe edecektir. Artık dilediği için mağfiret eder dilediğini de muazzeb kılar ve Allah Teâlâ her şeye pek ziyâde kâdirdir.

 20. Sadık Türkmen

  284. Göklerdeki herşey, yerdeki herşey Allah’ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediğini (iyileri) bağışlar, dilediğine (kötülere) azap eder. Allah’ın gücü herşeye hakkıyla yeter.

 21. Süleyman Ateş

  284. Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allâh’ındır. İçlerinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allâh sizi onunla hesaba çeker; dilediğini bağışlar, dilediğine azâbeder. Allâh, herşeye kâdirdir.

 22. Süleymaniye Vakfı

  284. Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. İçinizde olanı, açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Affın gereğini yapanı affeder, azabın gereğini yapana da azap eder. Her şeye ölçü koyan Allah’tır.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir, sonra koyduğu kanunlarına uyanı affeder, uymayana da azap eder. Allah her şeye kadir dir/ herşeye ölçü koyandır.

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  284. Göklerdekiler de yerdekiler de yalnız Allah’ındır. İçlerinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah, ondan sizi hesaba çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah Kadîr’dir, her şeye gücü yeter.