Ayetler

Bakara 65, Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

BAKARA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

65. İçinizden cumartesi günü hakkındaki hükmü çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara, "Aşağılık maymunlar olun!" demiştik.

66. Biz bunu, hem çağdaşlarına hem de sonradan gelenlere ibret veren bir ceza, müttakiler için de bir öğüt kıldık.

Ayetlerdeki Mecaz İfadeler

Genelde Bakara 65. ayette Yahudilerin bazı yasakları çiğnemesi sonucu Allah'ın onları aşağılık maymunlara çevirdiği anlamı verilir. Allah, Furkan suresi 2. ayette her şeyi bir ölçüye göre yarattığını söylüyor. Göklerin ve yerin egemenliği O'na aittir. Soy sop edinmemiştir. Egemenliğinde herhangi bir ortağı yoktur. Her şeyi yaratan ve her şeyi belli bir ölçüye göre düzene koyan O'dur. Buna göre Allah'ın bir insanı veya toplumu fiziksel olarak başka bir canlıya çevirmesi ölçüsüzlüktür. "Allah'ın gücü buna yetmez mi?" diyenlere şöyle cevap verilebilir; elbette Allah'ın gücü her şeye yeter ama Allah Kur'an'da her şeyi bir ölçüye göre yarattığını söylüyorsa gücüne göre değil koyduğu ölçülere göre düşünmek gerekir. Allah'ın herkesi cehenneme göndermeye gücü yeter mi? Ama gönderecek mi? Hayır. Kim cehenneme gitmeyi gerektirecek işler yaparsa onlar gidecek. Bu bir ölçüdür. Bu ölçülere göre düşünmemiz gerekir. O zaman "Aşağılık maymunlar olun!" ifadesi mecazdır. Mesela bir babanın çocuğuna "ders çalışmıyor" diye kızarken söylediği "eşek oğlu eşek, daha bir gün oturup çalıştığını görmedim" demesindeki "eşek" nasıl gerçek değilse Allah'ın Kur'an'da kullandığı bu ifadeler de gerçek değildir, mecazdır, benzetmedir. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

BAKARA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

65. İçinizden cumartesi yasağını[1*] çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Onlara “Aşağılık maymunlar gibi olun!” demiştik[2*].

[1*] Cumartesi yasağıyla ilgili Tevrat’taki hüküm şöyledir: “Tanrın Rabb’in buyruğu uyarınca Şabat (Cumartesi) Günü’nü tut ve kutsal say. Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın Rabb’e Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, öküzün, eşeğin ya da herhangi bir hayvanın, aranızdaki yabancılar dahil, hiçbir iş yapmayacaksınız. Öyle ki, senin gibi erkek ve kadın kölelerin de dinlensinler.” (Tesniye 5:12-14).

[2*] Cumartesi yasağını çiğneyenler maymunlar gibi olmuşlardı. Bu, onlara has fiziksel dönüşüm değil, benzer davranışları gösteren herkese uygulanan bir dışlama biçimidir (Nisâ 4/47).

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  65. Ant olsun ki, siz, atalarınızın içinden Cumartesi yasağım çiğneyenleri bilmişsinizdir. Biz, bu yüzden kendilerine demiştik ki: “Aşağılık maymunlara dönesiniz!”

 2. Bayraktar Bayraklı

  65. İçinizden Cumartesi günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara, “Aşağılık maymunlar olun” dedik.

 3. Diyanet İşleri

  65. İçinizden cumartesi günü hakkındaki hükmü çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara, "Aşağılık maymunlar olun!" demiştik.

 4. Diyanet Vakfı

  65. İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine: Aşağılık maymunlar olun! dediklerimizi elbette bilmektesiniz

 5. Edip Yüksel

  65. Sizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. Onlara "Aşağılık maymunlar olun" dedik.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  65. İçinizden cumartesi günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara «sefil maymunlar olun!» dedik.

 7. Hakkı Yılmaz

  65. Ve siz içinizden sebtte/düşünme gününde sınırları aşan kimseleri de elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara, “Sefil maymunlar olun!” dedik.

 8. Hasan Basri Çantay

  65. Andolsun, içinizden Cumartesi günü(ne saygı göstermek) hakkında (ki dînî hududu balık avlamak suretiyle) çiğneyib geçen («eyle» li) ler (in hallerini, başlarına gelenler) i de her halde bil(ib öğren)mişsinizdir. İşte biz onlara (Dâvud lisâniyle) : «Hor ve zelîl maymunlar olun» dedik, (üç gün sonra hepsi helak oldu).

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  65. Cumartesi günü içinizden (ibadet etmek yerine balık avlayarak) haddi aşanları elbette bilmektesiniz. İşte onlara: “Aşağılık birer maymun olun.” dedik.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  65. İçinizden Cumartesi gününde haddi aşanları da elbette bilirsiniz. Bu yüzden onlara: “Aşağılık maymunlar olun!” demiştik.

 11. Hüseyin Atay

  65. Şüphesiz, Cumartesinde içinizden aşırı gidenleri biliyorsunuzdur. Onlara "Aşağılık maymunlar gibi olun" dedik.

 12. İhsan Eliaçık

  65. Cumartesi yasağını çiğneyenleri hatırlayın. Onlara, " Aşağılık maymunlar olun!" demiştik.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  65. Andolsun; muhakkak siz içinizden o kimseleri elbette bilmişsinizdir ki; (kendilerine haram olduğu halde) cumartesi (günün)de (balık avlayarak, Bizim koyduğumuz) haddi aşmıştılar da bu yüzden Biz kendilerine: “Maymunlar(a döndürülmüş kimseler) ve alçaklar olun!” buyurmuştuk.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  65. Şüphesiz siz, içinizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara, "Aşağılık maymunlar olun" demiştik.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  65. Kasem ederim, içinizden cumartesinin hürmetine tecavüz edenleri bildiniz, Bizler onlara "Maymun kesilin, cehennem olun!" demiştik.

 16. Mehmet Okuyan

  65. İçinizden cumartesi günü (avlanma yasağını) çiğneyenleri ve bu yüzden kendilerine “Aşağılık maymunlar (gibi) olun!” dediğimizi elbette bilmektesiniz.

 17. Mustafa İslamoğlu

  65. Nitekim, içinizden Yasak Günü'nde haddi aan kimseleri siz de biliyorsunuz. Onlara, "Maymunlardan beter olun!" demiştik.

 18. Mustafa Öztürk

  65. Nitekim siz [Davud peygamber zamanında] cumartesi gününün kutsallığını ihlal edip o gün avlanma yasağını çiğneyenlerin bulunduğunu bilirsiniz. Bu azgınlıkları sebebiyle biz de onlara, "Hepiniz aşağılık bir halde maymunlar gibi olun. [Bundan böyle zillet, rezillik, sefillik içinde yaşayın. ] " dedik.

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  65. Andolsun ki, sizler içinizden cumartesi gününde haddi tecavüz edenleri elbette bilmişsinizdir. Biz de onlara «Sefil, hakîr maymunlar olunuz» demiştik.

 20. Sadık Türkmen

  65. Şüphesiz içinizden, Cumartesi/tatil günü yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara; "Aşağılık maymunlar (gibi) oldunuz" demiştik.

 21. Süleyman Ateş

  65. İçinizden, Cumartesi günü (avlanma yasağı)nı çiğneyenleri elbette bilmişsinizdir; işte onlara: "Aşağılık maymunlar olun!" dedik.

 22. Süleymaniye Vakfı

  65. İçinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Onlara “Aşağılık maymunlar gibi olun!” demiştik.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  65. Andolsun ki, sizler içinizde cumartesi gününü ihlal edenleri biliyorsunuz, bu davranışlarından ötürü onlara, aşağılık maymunlar(dan beter) olun; demiştik.

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  65. Yemin olsun, içinizden Cumartesi gününde azgınlık yapanları siz bilirsiniz. Onlara şöyle dedik: "Aşağılık maymunlar oluverin."