Ayetler

Bakara 70. Ayetteki Tercüme Hatası

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

BAKARA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

70. Onlar, «Bizim için Rabbine dua et, o nedir bize iyice açıklasın, çünkü o bize biraz karışık geldi, bununla beraber Allah dilerse onu elbette buluruz.» dediler.

Yahudilerin Sığır Kesme İmtihanı

Bakara 67-73. ayetlerde Allah Yahudilerden içlerindeki sığır sevgisini öldürmek için bir sığır kesmelerini istiyor. Bu sığır sevgisi Apis Öküzü'ne olan sevgidir. Bu konuyla ilgili bu sayfadan bilgi alabilirsin; Kurban ibadetinin amacı.

Bakara 67-73. ayetlerde, halk bu sığırı kesmemek için ayak diretiyor. Musa peygambere "Nasıl bir sığır olduğunu anlayamadık, Allah bize açıklasın" diye talepte bulunuyorlar. Yetmişinci ayeti "Allah dilerse nasıl bir sığır keseceğimizi buluruz" diye çevirmek tutarsızlığa sebep oluyor çünkü zaten Allah bir sığır kesmelerini emretti. Allah bir şeyin olması için dilekte bulunmaz, emir verir. "Allah dilerse" demek Allah'ı tanımamak oluyor. Bu hata, Kur'an'da شَاءَ şā'e fiili geçen her ayeti Allah'ın dilemesi şeklinde tercüme etmekten kaynaklanıyor. Şâe شاء fiilinin anlamı Hicri üçüncü asırdan sonra değiştirilmiş. Bu fiil dilemek anlamına gelmez. شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklama olan sayfanın linkini aşağıya ekleyeceğim. Kısaca شَاءَ şā'e fiili bir şeyi tercih edip yapmaktır. Bizler olmasını istediğimiz hiç bir şeye dileyerek, isteyerek ulaşamayız. O konuda ne yapılması gerekiyorsa onu yapmalıyız. Şâe شاء fiili Allah için kullanıldığında gerekeni yapma, bir şeyin olması için emir verme, şartları olgunlaştırma vs demektir. Mesela Allah'a yaptığımız dualar karşısında Allah da dualarımıza karşılık ne gerekiyorsa onu yapılması emrini vermesi gibidir. Şâe شاء fiili Allah için kullanıldığında cümlede geçen bağlama göre anlam verilmeli. Bağlamı göz önünde tutunca ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

BAKARA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

70. “Bizim için Rabbine /Sahibine bir daha sor, onun nasıl bir şey olduğunu iyice açıklasın! O sığır bildiğimiz bir sığıra benzedi.[*] Allah nasip ederse onu mutlaka buluruz!” dediler.

[*] تشابه = teşabüh, iki şey arasındaki benzerliği ifade eder. Bu âyet, Musa aleyhisselamın yaptığı tanımlamaların, onların zihninde apis öküzünü canlandırdığını gösterir.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

"İnşallah" ne demek, Kehf 23. ayeti ele aldığım sayfaya bakmanı tavsiye ederim. İnşallah ne demek? Kehf 23-24

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim. Bazı meallerde "inşallah buluruz" ifadesi var. Bunları da doğru kabul ettim çünkü inşallah Allah'ın destek vermesi demek.

 1. Ali Akın

  70. Onlar demişlerdi ki: “Bizim adımıza Rabb’ine yalvar da, bu sığır nasıl bir sığırdır, bunu açıkça bize bildirsin! Çünkü o, bize karışık geldi. Yine de, İnşaallah, biz, mutlaka onu bulacağız.”

 2. Bayraktar Bayraklı

  70. “Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir inek olduğunu bize açıklasın, nasıl bir inek keseceğimizi anlayamadık. Biz, inşallah emredileni yerine getiririz” dediler.

 3. Diyanet İşleri

  70. Yine, "Bizim için rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın; çünkü bu sığır bize ayırt edilemez geldi; inşallah doğrusunu buluruz" dediler.

 4. Diyanet Vakfı

  70. «(Ey Musa!) Bizim için, Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın, nasıl bir inek keseceğimizi anlayamadık. Biz, inşaallah emredileni yapma yolunu buluruz» dediler.

 5. Edip Yüksel

  70. "Bizim için Efendini çağır da, onun niteliğini bize daha da açıklasın. Çünkü düveler bizce birbirine benziyor. ALLAH dilerse yolu buluruz" dediler.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  70. Onlar, «Bizim için Rabbine dua et, o nedir bize iyice açıklasın, çünkü o bize biraz karışık geldi, bununla beraber Allah dilerse onu elbette buluruz.» dediler.

 7. Hakkı Yılmaz

  70. Onlar, “Bizim için Rabbine dua et, o, nedir; bizim için açığa koysun, şüphesiz ki o sığır, bize müteşâbih geldi ve biz şüphesiz Allah dilerse kesinlikle kılavuzlandığımız doğru yolu bulmuş kimseleriz” dediler.

 8. Hasan Basri Çantay

  70. (Yine) demişlerdi: «Bizim için Rabbine duâ et de o nedir? Apaçık anlatsın bize. Çünkü bizce bir çok inekler birbirine benziyor. Allah dilerse (istenen ineği bulmıya) muvaffak oluruz (yahud hidâyete erdirilmiş bulunuruz).

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  70. Yine: “Bizim için Rabbine dua et de, onun (mahiyetinin) nasıl olduğunu bize açıklasın çünkü bizce, sığırlar birbirine karıştı. Eğer Allah dilerse biz (emredileni yapmakta) elbette doğruya erişmiş oluruz.” dediler.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  70. (Onlar tekrar şöyle) dediler: “Bizim için Rabbine duâ et, onun ne olduğunu bize iyice açıklasın! Çünki bize göre sığırlar birbirine benzer geldi. Bununla berâber eğer Allah dilerse, şübhesiz biz elbette doğruyu bulan kimseler (olur)uz.”

 11. Hüseyin Atay

  70. Onlar "Rabbine, bizim için sor da ne olduğunu bize anlatsın. Doğrusu, düveler bizce birbirine benzemektedir. Allah dilerse, biz şüphesiz doğruyu bulacağız" dediler.

 12. İhsan Eliaçık

  70. Yine " Rabbine dua et de bize onu daha açıkça bildirsin. Zira o inek, bize başkasına benzer geldi, ama Allah'ın izniyle bir yolunu buluruz." dediler.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  70. (O zaman) onlar: “Bizim için Rabbine dua et de, onun (dinç mi, yorgun mu,) ne mâhiyette olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü gerçekten o (sarı ve orta yaşlı) sığırlar (çokça bulunduğundan,) birbirine benzeşti de (, aradığımız sığırı belirlemek) bize karışık geldi. Şüphesiz ki biz, Allâh dilerse elbette (aradığımız sığırı bulma hususunda maksadımıza) hidâyet bulacak kimseler (olabilir)iz!” demişlerdi.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  70. "Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar, bizce, birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet buluruz" dediler.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  70. Onlar "Rabbine bizim için yalvar ki nedir, bize bildirsin, zira hangi inek olduğunu kestiremedik. Bununla beraber Allah dilerse elbette buluruz" dediler.

 16. Mehmet Okuyan

  70. (Onlar) “Bizim adımıza Rabbine dua et de onun (özelliklerinin) ne olduğunu bize açıklasın; (nasıl) bir inek (keseceğimizi iyice) karıştırdık. inşallah biz emredileni yapma yolunu buluruz.” demişlerdi.

 17. Mustafa İslamoğlu

  70. Onlar: "Bizim için Rabbine yalvar da bize onun özelliğini açıklasın; çünkü bize göre bütün inekler birbirine benzer: inşaallah biz de doğrusunu buluruz" dediler.

 18. Mustafa Öztürk

  70. Onlar bu defa da şöyle dediler: "Ey Musa! Sen yine rabbine bizim için dua et de sığır hakkında bize daha açık, daha fazla bilgi versin. Zira bu sığır hususunda kafamız iyice karıştı. İnşallah, kesmemiz istenen sığırı bulabiliriz."

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  70. Dediler ki: «Rabbine dua et, bize açıkça bildirsin. Şüphe yok ki o sığır bize iştibahlı oldu. Ve şüphesiz ki Allah Teâlâ dilerse biz elbette hidâyete ermişler oluruz.»

 20. Sadık Türkmen

  70. (Onlar) dediler ki: “Bizim için Rabbine dua et de, onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar, bizce, birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet doğru olanı buluruz” dediler.

 21. Süleyman Ateş

  70. "Bizim için Rabbine du’â et, onun nasıl bir şey olduğunu bize açıklasın. Zira o inek bize (başka ineklere) benzer geldi. Ama Allâh dilerse mutlaka (emredileni yapmağa) yol buluruz." dediler.

 22. Süleymaniye Vakfı

  70. “Bizim için Rabbine /Sahibine bir daha sor, onun nasıl bir şey olduğunu iyice açıklasın! O sığır bildiğimiz bir sığıra benzedi. Allah nasip ederse onu mutlaka buluruz!” dediler.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  70. Onlar yine dediler ki: Bizim adımıza Rabbine yalvar da onun nasıl olacağını bize iyice bildirsin., nasıl bir sığır keseceğimizi anlayamadık. Biz, inşaallah emredileni (söyleneni) yapma yolunu buluruz» dediler.

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  70. Şöyle dediler "Dua et Rabb’ine, açıklasın bize neymiş o! Çünkü bu inek, bizim gözümüzde başkalarıyla karıştı. Ve biz, Allah dilerse, doğruya ve güzele elbette kılavuzlanacağız."