Ayetler

Bakara 90. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

BAKARA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

90. Allah’ın, kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah’ın indirdiğini (Kur’an’ı da) inkâr karşılığında kendilerini harcamaları ne kötü şeydir! Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Kâfirler için alçaltıcı bir azap vardır.

Çalışıp Da Elde Edemeyeceğimiz Şeyler Var

Hiç bir insan hedeflediği amaca dileyerek, isteyerek ulaşamaz ancak gerekli çalışmaları yaparak ulaşabilir. Çalışıp para kazanmadan tatile çıkamazsın. Bunun için gerekli hazırlığı yapmak gerekir. Bazı durumlar vardır ne kadar çalışırsan çalış elde edemezsin. Onlardan biri peygamber seçilmektir. Bunlar Allah'ın seçimleridir. Allah tercih etiği kuluna peygamberlik verir. Bu ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

BAKARA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

90. Allah’ın, tercih ettiği[1*] bir kuluna iyilik edip kitap indirmesini kıskanarak Allah’ın indirdiğini görmezlikte direnmekle, kendilerini ne kötü sattılar! Başlarına gazap üstüne gazap geldi. (Bu kitabı) görmezlikte direnenlerin hak ettikleri, alçaltıcı bir azaptır.[*]

[1*] Şâe = شاء fiilinin kökü, “bir şeyi yapma, var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Burada Allah’ın yaptığı, bir kulunu tercih ederek ona kitap indirmesidir.

[2*] Bu azap, Muhammed aleyhisselamın elçiliğini öldürme çabalarının cezasıdır.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  90. Ne kötüdür o uğruna kendilerini sattıkları (harcadıkları) şey ki, Allah’ın, kullarından dilediğine lütfundan indirdiği peygamberliği kıskanarak Allah’ın indirdiği Kur’an’ı, inkâr ettiler. Bu yüzden onlar, gazap üstüne gazaba uğradılar. İşte bu kâfirler için ancak alçaltıcı bir azap vardır.

 2. Bayraktar Bayraklı

  90. Kendilerini ne kötü şey karşılığında sattılar! Çekemediklerinden dolayı, Allah`ın, kullarından dilediğine vahiy indirmesini ve Allah`ın indirdiğini inkâr ettiler. Bu inkârları sebebiyle gazap üstüne gazaba uğradılar. İnanmayanları utanç verici azap beklemektedir.

 3. Diyanet İşleri

  90. Allah’ın, kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah’ın indirdiğini (Kur’an’ı da) inkâr karşılığında kendilerini harcamaları ne kötü şeydir! Böylece onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Kâfirler için alçaltıcı bir azap vardır.

 4. Diyanet Vakfı

  90. Allah’ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah’ın indirdiğini (Kur’an’ı) inkâr ederek kendilerini harcamaları ne kötü bir şeydir! Böylece onlar, gazap üstüne gazaba uğradılar. Ayrıca kâfirler için alçaltıcı bir azap vardır.

 5. Edip Yüksel

  90. ALLAH’ın, lütfunu kullarından dilediğine indirmesini çekemeyerek ALLAH’ın indirdiğini inkâr etmek için kişiliklerini satmaları ne kötü! Böylece gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirlere alçaltıcı bir azap var.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  90. Ne kadar çirkindir o uğruna kendilerini sattıkları şey ki; Allah’ın kullarından dilediğine kendi lütuf ve kereminden vahiy indirmesine kafa tutarak, Allah ne indirdiyse hepsini inkâr ettiler. İşte bu yüzden de gazap üstüne gazaba uğradılar. Can yakıcı azap asıl kâfirler içindir.

 7. Hakkı Yılmaz

  90. Onların, kendilerini karşılığında sattıkları şey; Allah’ın kullarından dilediğine Kendi armağanlarından indirmesini kıskanarak, Allah’ın indirdiği şeyleri; Kur’an’ı bilerek reddetmeleri ne çirkindir! İşte bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. Küçültücü azap da yalnızca gerçekleri bilerek reddedenler içindir.

 8. Hasan Basri Çantay

  90. Onlar Allah'ın, kullarından kimi dilerse ona fazl (u kerem)inden (vahyi, peygamberliği) indirmesini {öteden beri) günüledikleri ( hased etdikleri) için Allah'ın (bu kerre) indirdiği şey'i (Kur'a'n)ı da inkar etmek (suretiy)le nefslerini ne kötü şey'e değişib satdılar da gazab üstüne gazaba döndüler. O kafirler için (kendilerini) hor ve hakir edici bir azâb vardır.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  90. Allah’ın, kullarından dilediğine lütfuyla (kitap ve peygamberlik) ihsan etmesini kıskanarak, Allah’ın indirdiğini (Kur’an’ı) inkâr etmeye karşılık kendilerini (benliklerini, nefislerini) satmaları ne kötü bir şeydir! (Bundan dolayı) gazap üstüne gazaba çarptırıldılar. Kâfirler ve inkârcılar için utanç verici (ve alçaltıcı) bir azap vardır.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  90. Allah’ın, kullarından dilediğine ihsânından (Kitab) indirmesine (hasedle) isyân ederek, Allah’ın indirdiğini (Kur’ân’ı) inkâr etmekle, mukabilinde kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Bu yüzden gazab üstüne gazaba uğradılar. İşte kâfirler için (pek) aşağılayıcı bir azab vardır.

 11. Hüseyin Atay

  90. Allah'ın kulları içinden dilediğine bol lütfundan indirmesini çok görerek Allah'ın indirmiş olduğunu inkar etmek karşılığında kendilerini ne kötü bir şekilde sattılar! Ve bu yüzden öfkeden öfkeye uğradılar. Artık inkar edenlere aşağılayıcı bir azap vardır.

 12. İhsan Eliaçık

  90. Allah'ın insanlardan lâyık gördüğüne peygamberlik lütfetmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini inkâr ederek kendilerini bitirmeleri ne kötü bir şeydir! Öfke üstüne öfke çektiler. Kâfirleri aşağılık bir azap bekliyor!

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  90. (Âhir zaman peygamberinin kendilerinden gönderileceğine şartlanmaları nedeniyle haksız yere kapıldıkları) aşırı istek nedeniyle, bir de Allâh’ın, kullarından dilediği (Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) isimli nebîsi)ne fazl(u ihsân)ından dolayı (vahyi) indirmesini çekememe yüzünden, Allâh’ın indirmiş olduğu şeyi inkâr etmeleri, karşılığında canlarını satmış oldukları bir şey olarak ne kötü olmuştur! Böylece onlar (kâr beklentisine girdikleri bir anda bu isteklerinden mahrum olmakla kalmayıp, Îsâ (Aleyhisselâm)ı inkârdan dolayı çarpıldıkları) büyük bir gazap üzerine (, Muhammed (Aleyhisselâm)ı da inkâr etmeleri yüzünden uğradıkları) diğer bir büyük gazapla döndüler (ve böylece Allâh tarafından kat kat büyük bir hışma uğradılar). Artık çok alçaltıcı büyük bir azap o kâfirler içindir.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  90. Karşılığında nefislerini sattıkları şeyi kıskançlıkları sebebiyle Allah'ın, kullarından dilediğine lütfuyla indirdiği vahyi inkar etmeleri ne kötüdür! Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. İnkâr edenlere alçaltıcı bir azap vardır.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  90. Allah'ın, kendi fazlını (ihsanını = vahyini = lütfunu = keremini) kullarından dilediğine indirmesini kıskanıp da Allah'ın indirdiğini inkâr etmeleri nefislerinin helaki pahasına aldıkları ne çirkin bir akıbettir ki bu suretle gazap üzerine gazaba uğradılar. Kâfirler için kendilerini zelîl edecek azap var.

 16. Mehmet Okuyan

  90. Allah’ın, kullarından dilediğine (peygamberlik) vermesini kıskandıkları için Allah’ın indirdiğini (Kur’an’ı) inkâr ederek kendilerini (alçak bir şeye) satmaları ne kötü bir şeydir! Böylece onlar, gazap üstüne gazaba uğramışlardı. Ayrıca o kâfirler için küçük düşürücü bir azap vardır.

 17. Mustafa İslamoğlu

  90. Allah`ın indirdiği vahyi kulları arasından istediğine bahşetmesini kıskanmaları ve indirdiği vahyi inkar ederek kişiliklerini satmaları ne fena şey! İşte bunun üzerine (dünyada) katmerli bir gazaba uğradılar: İnkar edenler için (ahirette de) alçaltıcı bir azap vardır.

 18. Mustafa Öztürk

  90. Dilediği bir kuluna [Muhammed'e] Allah'ın vahiy ve peygamberlik lütfunda bulunmasını kıskandıkları için, Allah katından gelen Kur'an'ı inkar etmeleri ve böylece kendilerine yazık etmiş olmaları ne kadar da vahim! Onlar öteden beri alışkanlık haline getirdikleri nankörlükten dolayı [dünyada] gazap üstüne gazaba uğramayı hak ettiler. Ayrıca o kafirler için [ahirette] aşağılayıcı bir azap vardır.

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  90. Nefislerini, mukabilinde sattıkları şey ne kötü bir şey! O şey Allah’ın fazlından olarak kullarının dilediği zâta inzal etmiş olmasına haset ederek Allah Teâlâ’nın inzal ettiğini inkar etmeleridir. Artık gazaptan gazaba uğradılar. Kâfirler için bir mühîn azap da vardır.

 20. Sadık Türkmen

  90. Kendilerini ne kötü bir şey karşılığında sattılar! Allah’ın indirdiğini inkâr ederek… Allah’ın indirdiğini çekemediler/kıskandılar; O’nun lütfundan dilediği (rasûl seçtiği) kullarına!.. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. İnkâr edenlere alçaltıcı bir azap da vardır.

 21. Süleyman Ateş

  90. Allâh’ın, kullarından dilediğine lutfuyla (vahiy) indirmesini çekemeyerek, Allâh’ın indirdiğini inkâr etmek için kendilerini ne alçak şeye sattılar da gazab üstüne gazaba uğradılar. İnkâr edenler için alçaltıcı bir azâb vardır.

 22. Süleymaniye Vakfı

  90. Allah’ın, tercih ettiği bir kuluna iyilik edip kitap indirmesini kıskanarak Allah’ın indirdiğini görmezlikte direnmekle, kendilerini ne kötü sattılar! Başlarına gazap üstüne gazap geldi. (Bu kitabı) görmezlikte direnenlerin hak ettikleri, alçaltıcı bir azaptır.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  90. Allah'ın, kullarından uygun gördüğüne peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini (Kur' an'ı) inkâr ederek kendilerini harcamaları ne kötü bir şeydir! İşte Yahudiler, Allah'ın bir gazabından (Îsa ve İncil'i inkâr ettiklerinden dolayı gazaba uğramalarından) sonra (Kur'an-ı inkâr ettiklerin den dolayı da) başka bir gazaba tutuldular. O inkârcılar için hor ve zelil edici bir azap vardır.

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  90. Allah’ın, kullarından dilediğine lütfunun eseri olarak indirdiğini zalimce kıskanarak, Allah’ın vahyettiğini inkar etmeleri uğruna öz benliklerini sattıkları şey ne çirkindir! Bu yüzdendir ki gazap üzerine gazaba çarpıldılar. Gerçeği örtenler için rezil edici bir azap vardır.