Ayetler

Duhan 54. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

DUHAN SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

51. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler.

52. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.

53. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar.

54. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

Duhan 54. ayet genelde cennete giden erkeklerin evlendirileceği kadınlar diye tercüme edilir fakat bu anlam geleneğin üzerinde hiç düşünmeden verdiği bir anlamdır. Çünkü Kur’an’da eşleştirmek fiilinin iki türlü kullanımı vardır. Birincisi evlendirmek anlamına gelen ( زَوَّجْنَاكَهَا لِكَیْ ) zevvecnâ kehâ like(Bkz: Ahzab 33/37) ve ikincisi yanına, hizmetine vermek anlamına gelen (وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ ) zevvecnâhum bi, Duhan 54 bu kalıptandır. Yani Kur'an'da anlatılan iri gözlü kadınlar evlenmek için değil hizmet etmek için verilecek.Doğru meal ve açıklaması şöyle.

Süleymaniye Vakfı Meali

DUHAN SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

51. Müttakiler /yanlış yapmaktan sakınanlar, şüphesiz güvenli yerlerde,

[*] Mütteki (Takva sahipleri): Allah’tan çekinerek kendini koruyan, kendini(fıtratını) bozmayanlar. Bakınız Bakara 2/2.

52. Bahçelerde, pınar başlarında olacaklar.

53. İnce ve kalın ipekten elbiseler giyecek ve karşılıklı oturacaklar.

54. İşte böyle… İri gözlü hurileri de yanlarına (hizmetçi olarak) veririz.[*]

[*] Cennete giden müminlere kadın ve erkek hizmetçiler verilecektir. Kadın hizmetçilere huri, erkek hizmetçilere "vildan" denir. Vücutları, kabuğunda saklı inciler gibi örtülü olan, gözlerini, hizmet ettikleri kişilerin üzerinden ayırmayan huriler (Saffat 37/48-49, Rahman 55/56, 72; Vakıa 56/22-23) yüksek seviyede hizmet veren, birbirleriyle aynı yaşta dişi varlıklar olacaktır (Nebe 78/33). Hurilerle ilgili olarak bu ayette ve Tur 52/20’de geçen “(وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍعِينٍ) Onlara, iri siyah gözlü hurileri zevc yapmış oluruz.” ifadesinden dolayı hurilerin, cennete giden erkeklere odalık olarak verileceği iddia edilir ama bu iddia yanlıştır. Arapçada aynı görüş etrafında birleşenlerden her birine zevc (Vakıa 56/7) dendiği gibi aynı cinsten canlıların erkeğine, dişisine, bir çift ayakkabıdan her birine, nitelikleri birbirine yakın veya zıt olan iki şeyden her birine zevc denir. Fasih Arapçada "zevce" kelimesi yoktur. Zevc ile aynı kökten olan (زوج) "zevvece" fiili, tek mef’ul /nesne alırsa “bir şeyi çift yapma” (Şûrâ 42/49-50), iki nesne alır da ikinci nesne, fiile doğrudan bağlanırsa "evlendirme" anlamına gelir (Ahzab 33/37). Ama ikinci nesne fiile, harf-i cer ile bağlanırsa onun çok yakına alınması anlamını ifade eder. Bu sebeple ayetlerde geçen “Onlara, iri siyah gözlü hurileri zevc yapmış oluruz.” ifadesinin tek anlamı, hurilerin yakın hizmetçiler yapılacağıdır (Müfredat). Zaten huri kelimesi, bir şeyden uzaklaşıp tekrar o şeye dönme anlamındaki “havr (حَوْر)” kökünden türemiştir (Lisan’ul-Arab). Bu da onların, hizmet ettikleri kişilere yakın konumda olacaklarını (Sad 38/52), kendilerinden istenen şeyleri, çevrelerinde dolaşan erkek hizmetçilerden (vildandan) alıp getireceklerini gösterir. Erkek hizmetçiler de kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler, kadehler, çeşit çeşit meyveler, etler, kuş etleri ve zencefil katkılı sularla çevrelerinde, saçılmış inciler gibi dolaşacaklardır (Vakıa 56/17-21; İnsan 76/15-19).

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  54. İşte böyle olacaktır. Hem de, Biz onları iri gözlü (ceylan gözlü) Hurilerle (beyaz tenli kadınlarla) evlendireceğiz.

 2. Bayraktar Bayraklı

  54. Aynı şekilde onlara çok güzel eşler veririz.

 3. Diyanet İşleri

  54. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

 4. Diyanet Vakfı

  54. İşte böyle. Bunun yanısıra biz onları, iri gözlü hûrilerle evlendiririz.

 5. Edip Yüksel

  54. Bu böyledir; onlara güzel eşler vermişizdir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  54. İşte böyle, biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.

 7. Hakkı Yılmaz

  54. Biz, onları iri siyah gözlülerle/ en ideal tiplerle eşleştirdik.

 8. Hasan Basri Çantay

  54. İşte (emir) böyledir. Onlara bembeyaz, şahin gözlü hurileri eş yapdık.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  54. İşte (halleri) böyledir. Hem de onlara, iri gözlü hûrileri eş yaptık.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  54. İşte böyle! Hem onları iri gözlü hûrilerle evlendirmişizdir.

 11. Hüseyin Atay

  54. Bu böyledir; onları güzel gözlülerle eşlendiririz.

 12. İhsan Eliaçık

  54. Evet, aynen böyle olacak... Onlara gözaydınlığı tertemiz eşler vereceğiz.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  54. İşte (cennetin durumu sizin tam olarak anlayabileceğiniz mesabede olmadığından, tasavvur edebile cekleriniz ancak) bunun gibidir! Üstelik Biz onları iri gözlü ve beyaz tenli eşlerle evlendirdik.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  54. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

 15. Mehmet Okuyan

  54. İşte böyle! Biz onları, (güzel) gözlü hurilerle (de) eşleştirmiş (olacağ)ız.

 16. Mustafa İslamoğlu

  54. İşte böyle olacak. Ve Biz onları sıradışı güzellikte bir bakış, pırıl pırıl (bir kalp) taşıyan eşlerle birleştireceğiz.

 17. Mustafa Öztürk

  54. Evet, işte aynen böyle olacak. Aynca biz onlara ahu gözlü dilberlerden/ hurilerden eşler vereceğiz.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  54. İşte böyledir ve onları gözleri iri, elbiseleri tertemiz, renkleri beyaz cariyeler ile evlendirdik.

 19. Sadık Türkmen

  54. Işte böyle! Biz onları iri gözlü eşlerle de eş kılmışızdır.

 20. Süleyman Ateş

  54. Ayrıca onları, iri gözlü hûrilerle de evlendirmişizdir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  54. İşte böyle… İri gözlü hurileri de yanlarına (hizmetçi olarak) veririz.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  54. Bu böyledir; onlara güzel eşler vermişizdir

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  54. İşte böyle! Onları iri gözlü hurilerle de eşleştirmişizdir.