Ayetler

Enam 133. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet Vakfı Meali

ENAM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

133. Rabbin zengindir, rahmet sahibidir. Dilerse sizi yok eder ve sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi sizden sonra yerinize dilediği bir kavmi yaratır.

134. Size vadedilen mutlaka gelecektir; siz bunu önleyemezsiniz.

Allah'ın bir toplumu yok edip yerine yenisini getirmesi belli şartların oluşmasına bağlıdır. Benzer ifadeleri Maide 54. ayette görüyoruz. Bu ayette hangi şartta bir toplumun yerine bir başkasını getireceğini bildirmiş; Ey inanıp güvenenler! İçinizden dininden dönenler olursa bir süre sonra Allah, yerlerine sevdiği bir topluluğu getirir. Bunlar Allah’ı sever, inanıp güvenenlere saygı duyar, âyetleri görmezlikte direnenlere (kâfirlere) karşı dik durur; Allah yolunda mücadele eder ve kınayanın kınamasından da korkmazlar. İşte Allah’ın lütfu budur; onu, gereğini yapana verir. Allah’ın imkanları geniştir, her şeyi bilir. Demek ki Allah dinden dönme gibi bir durum olduğunda bizim yerimize başkasını getirebilir.

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

ENAM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

133.Rabbin sınırsız zengindir, bol ikram sahibidir. Gerekli görürse[*] sizi yok eder, sizden sonra yerinize, istediği kimseleri geçirir. Nitekim sizi de bir başka topluluğun soyundan oluşturdu.

[*] Şâe = شاء fiilinin kökü, “bir şeyi var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. Özne Allah ise “gereğini yarattı” anlamına gelir. (Bkz. Müfredât). Burada yaratılacak olan, o kişileri etkisizleştirecek şartlardır.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  133. Ey Muhammedi Ğaniyy olan (hiçbir şeye muhtaç olmayan) da yalnız senin Rabb’indir. O, sınırsız rahmet sahibidir. Eğer O, dileyecek olursa, sizi (siz Mekke halkını, asileri) ortadan kaldıracak ve sizi başka bir toplumun zürriyetinden var ettiği gibi, sizden sonra yerinize dilediğini getirecek.

 2. Bayraktar Bayraklı

  133. Kendi kendine yeterli olan ve sınırsız merhamet sahibi yalnızca Rabbindir. O dilerse sizin varlığınıza son verir ve daha sonra dilediğini sizin yerinize geçirir, tıpkı sizi başka insanların soyundan var ettiği gibi.

 3. Diyanet İşleri

  133. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, rahmet sahibidir; tıpkı sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi, eğer isterse sizi ortadan kaldırır ve arkanızdan yerinize dilediği bir kavmi getirir.

 4. Diyanet Vakfı

  133. Rabbin zengindir, rahmet sahibidir. Dilerse sizi yok eder ve sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi sizden sonra yerinize dilediği bir kavmi yaratır.

 5. Edip Yüksel

  133. Efendin Zengindir, Rahmet Sahibidir. Dilerse sizi götürür ve sizi başkaların soyundan nasıl getirmişse sizden sonra da yerinize dilediklerini yerleştirir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  133. Rabb’ın, hiçbir şeye muhtaç değildir, merhamet sahibidir. Sizi, başka bir kavmin soyundan getirdiği gibi, dilerse, sizi de yok edip, sizden sonra yerinize dilediğini getirir.

 7. Hakkı Yılmaz

  133. Ve senin Rabbin, çok zengindir/hiçbir şeye muhtaç değildir, merhamet sahibidir. Sizi, başka toplumların soyundan getirdiği gibi, dilerse, sizi de yok eder ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir.

 8. Hasan Basri Çantay

  133. Rabbin (her şeyden) müstağnidir, rahmet saahibidir. Eğer dilerse sizi (ey müşrikler) giderir (ortadan kaldırır), arkanızdan da yerinize dileyeceğini getirir. Nitekim sizi de başka başka bir kavmin neslinden peyda etmişdir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  133. Rabbin, hem hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, hem de merhametli olandır. Dilerse sizi ortadan kaldırır; sizi başka bir toplumun soyundan yarattığı gibi, sizden sonra da dilediğini yerinize getirir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  133. Ve Rabbin, Ganî (kullarının ibâdetine muhtaç olmayan)dır, çok rahmet sâhibidir. Sizi başka bir kavmin neslinden meydâna getirdiği gibi, eğer dilerse sizi (helâk edip) giderir de sizden sonra (yerinize) dilediğini getirir.

 11. Hüseyin Atay

  133. Rabbin hem zengin, hem merhametlidir. Dilerse sizi yok eder. Ve sizi başka bir ulusun soyundan yarattığı gibi, dilediğini sizin yerinize getirir.

 12. İhsan Eliaçık

  133. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, sonsuz sevgi ve merhamet sahibidir. Müstehak görürse sizi ortadan kaldırır, yerinize layık gördüğü­nü getirir. Tıpkı sizi başka insanların soyundan var ettiği gibi.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  133. (Kullarından ve ibadetlerinden son derece müstağnî ve) Ğaniyy (olduğu halde, sırf onların menfaati için kendilerine dînî yükümlülükler arz eden) ve (bu vazifeleri ihmal etmelerine rağmen onlara mühlet veren O) rahmet sahibi ancak senin Rabbindir! (Ey zâlimler ve âsîler!) O dilerse sizi (ortadan kaldırıp) giderir ve sizi (Nûh (Aley hisselâm) ın gemisinde kurtuluşa eren) başka başka bir topluluğun zürriyetinden peydâ ettiği gibi, ardınızdan da (itaatkâr kullardan) dilediklerini yerinize geçirir.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  133. Rabbin her bakımdan sınırsız zengindir, rahmet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan getirdiği gibi, dilerse sizi giderir(yok eder) ve sizden sonra da yerinize dilediğini getirir.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  133. Senin Rabbin kullarından müstağni, kullarına rahim. Yoksa dileyince sizleri ortadan kaldırır, yerinize arkanızdan dilediğini getirir. Nasıl ki sizleri de başka bir kavmin zürriyetinden meydana çıkarmıştı.

 16. Mehmet Okuyan

  133. Rabbin zengindir, merhamet sahibidir. Dilerse sizi yok eder ve sizi başka bir toplumun neslinden yarattığı gibi sizden sonra yerinize dilediği (bir toplumu) getirir.

 17. Mustafa İslamoğlu

  133. Ve yalnızca Rabbindir kendi kendine yeten, rahmet sahibi olan. O dilerse tıpkı sizi başka insanların soyundan var ettiği gibi, sizi ortadan kaldırıp sonra da dilediğini sizin yerinize geçirir.

 18. Mustafa Öztürk

  133. Yine senin rabbin hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç değildir; size karşı da çok merhametlidir. Yoksa dilediği takdirde sizi ortadan kaldırır, ardından sizin yerinize -tıpkı sizi başka insanların soyundan hayat alanına çıkardığı gibi dilediği insanlara/toplumlara hayat imkanı tanır.

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  133. Ve senin Rabbin ganîdir, rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi giderir ve sizin arkanızdan dilediğini, yerinize getirir. Nasıl ki, sizi başka bir kavmin zürriyetinden vücuda getirmiştir.

 20. Sadık Türkmen

  133. Rabbin zengindir, rahmet sahibidir. Dilerse sizi götürür, sizden sonra yerinize dilediği kimseleri getirir; sizi de başka bir halkın soyundan var ettiği gibi!

 21. Süleyman Ateş

  133. Rabbin zengin, rahmet sâhibidir. Dilerse sizi götürür, sizi nasıl başka bir topluluğun soyundan yarattı ise, sizden sonra da dilediğini (yaratıp) sizin yerinize getirir.

 22. Süleymaniye Vakfı

  133. Rabbin sınırsız zengindir, bol ikram sahibidir. Gerekli görürse sizi yok eder, sizden sonra yerinize, istediği kimseleri geçirir. Nitekim sizi de bir başka topluluğun soyundan oluşturdu.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  133. Rabbin zengindir (hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey O'na muhtaçtır), rahmet sahibidir. Uygun görürse sizi yok eder ve sizi başka bir toplumun soyundan yarattığı gibi sizden sonra da yerinize uygun bir toplumu yaratabilir

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  133. Senin o Ganî Rabbin rahmet sahibidir. Dilerse sizi ortadan kaldırır ve sizi bir başka topluluğun soyundan vücuda getirdiği gibi, ardınızdan da dilediğini sizin yerinize getirir.