Ayetler

Enam 137. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

ENAM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

137. Bunun gibi, ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar! Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak!

Bir insanın, çocuğunu veya herhangi birini öldürebilmesi, Allah'ın buna izin verdiği bir düzen oluşturmasındandır çünkü imtihan dünyasındayız. Allah doğruları ve yanlışları bildirmiş, bunlara uyup uymamak imtihan oluyor. Eğer Allah insanların birbirini öldürmesine izin verdiği bir sistem kurmasaydı, insanların tercihlerini kendisi yapsaydı, kimse kimseyi öldüremezdi. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

ENAM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

137. Allah’a ortak saydıkları, onları hem geriletmek hem de dinlerini bulandırmak için müşriklerin çoğuna -tıpkı bunun gibi- çocuklarını öldürmeyi de güzel göstermiştir. Tercihi Allah yapsaydı bunu yapamazlardı. Öyleyse onları, iftiralarıyla baş başa bırak.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  137. İşte bunun gibi de, ortakları (şeytanlar, putların hizmetkârları), o müşriklerden (bazı Arap kabileleri müşriklerinden) birçok insana, çocuklarını (kızlarını, yoksulluk veya utanç sebebi olması endişesiyle) katletmeyi hoş gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırsınlar (bozsunlar). Yine de Allah (icbârf olarak) dileseydi, bunu yapamazlardı. Artık sen onları uydurdukları yalanlarla baş başa bırak!

 2. Bayraktar Bayraklı

  137. Aynen bunun gibi, müşriklerden birçoğuna, Allah`a ortak koştukları putlar, öz evlâtlarını öldürmeyi güzel göstermiştir ki hem onları yok etsinler, hem de dinlerini karmakarışık hale getirsinler. O halde onları, düzdükleri iftirâlarla baş başa bırak!

 3. Diyanet İşleri

  137. Bunun gibi, ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar! Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak!

 4. Diyanet Vakfı

  137. Bunun gibi ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını (kızlarını) öldürmeyi hoş gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar! Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyle ise onları uydurdukları ile başbaşa bırak!

 5. Edip Yüksel

  137. Böylece onların (Tanrı adına din ve mezhep üreten) ortakları, çocuklarını öldürmeyi bile müşriklerin çoğuna iyi bir şeymiş gibi gösterdiler. Böylece onları mahvettiler ve dinlerini karıştırıp bozdular. ALLAH dileseydi bunu yapamazlardı. Onlardan ve uydurdukları şeylerden uzak dur.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  137. Yine ortakları, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları, uydurduklarıyla baş başa bırak!

 7. Hakkı Yılmaz

  137. Ve onların ortakları, kendilerini mahvetsinler ve dinlerini karıştırıp bozsunlar diye ortak koşanların çoğuna, yük, utanç nedeni ve ilâhlara kurban edilmesi gerekçeleriyle, çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdi. Ve Allah dileseydi bunu yapmazlardı. O hâlde onları ve onların uydurdukları şeyleri bırak!

 8. Hasan Basri Çantay

  137. Bunun gibi onların ortakları (olan o putların hizmetçileri), müşriklerden bir çoğuna — hem onları helake düşürmek, hem kendilerine karşı dinlerini karmakarışık etmek için — öz evlâdlarını (kendi elleriyle) öldürmesini hoş göstermişdir. Eğer Allah dileseydi bunu yapmazlardı. Artık sen onları düzmekde devam etdikleri o yalanlarla başbaşa bırak.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  137. Bir de onların ortakları (olan o putlara hizmetle görevli kâhinler), onları helake sevketmek ve dinlerini karıştırıp bozmak için, müşriklerden çoğuna (kız) çocuklarını öldürmeyi hoş (bir şey gibi) gösterdiler. Allah dileseydi (kendi iradelerine bırakmasaydı) bunu yapmazlardı. O halde onları uydurdukları şeylerle başbaşa bırak

 10. Hayrat Vakfı Meali

  137. Yine bunun gibi ortakları (olan şeytanlar), müşriklerden birçoğuna evlâdlarını öldürmeyi süslü (câzib) gösterdi ki, onları (bunu yapanları böylelikle) helâk etsinler ve dinlerini kendilerine karıştırsınlar! Eğer (kullarını irâdelerinde serbest bırakan) Allah dileseydi onu (aslâ) yap(a)mazlardı; öyleyse onları ve uydurmakta oldukları şeyleri bırak!

 11. Hüseyin Atay

  137. Böylece ortakları, ortak koşanların çoğunu yok etmek ve dinlerini karmakarışık etmek için, çocuklarını öldürmelerini onlara iyi gösterdiler. Allah dileseydi, bunu yapamazlardı. Öyle ise onları uydurdukları ile baş başa bırak.

 12. İhsan Eliaçık

  137. Yine bunun gibi, o taptıkları ortaklar Allah'a ortak koşanlardan çoğuna, çocuklarını öldürmeyi de güzel gösterdi. Böylece hem kendilerini mahvettiler, hem de dinlerini karma karışık hale getirdiler. Allah layık görseydi, bunu yapmazlardı. O halde, onları uydurdukları ile baş başa bırak ne halleri varsa görsünler.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  137. İşte ortakları (olan şeytanları ve put bakıcıları, hayvanların taksiminde) böylece (yaldızlama yaptıkları gibi, kız) çocuklarını öldürmeyi de müşrik lerden birçoğuna hoş göstermiştir. Tâ ki onları (az dırıp) helâk etsinler ve (İsmâ`îl (Aleyhisselâm)dan kalma gerçek) dinlerini onlara karmakarışık etsinler! Allâh (onların iman edeceklerini ezelde bilseydi de inanmalarını) dileseydi onlar bunu(n gibi kötü telkin ve süslemeleri) yapamazlardı. Artık onları (Allâh adı na) uydurmakta oldukları şeylerle birlikte bırak!

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  137. Yine bunun gibi, Allah'a ortak koşanların çoğuna, koştukları ortaklar, çocuklarını öldürmelerini güzel gösterdi ki; onları helake sürüklesinler ve dinlerini karıştırıp onları yanıltsınlar. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık sen onları uydurdukları ile baş başa bırak.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  137. Daha bunun gibi, müşriklerden çoğuna, o taptıkları şerikler bir taraftan kendilerini helake düşürmek, diğer taraftan dinlerini içinden çıkılmaz hale getirmek için çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey olarak 33 gösterdiler. Allah dileseydi bunu yapmazlardı, sen onları uydurdukları hurâfât ile birlikte hallerine bırak.

 16. Mehmet Okuyan

  137. Aynı şekilde, ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını (kızlarını) öldürmeyi hoş gösterdi ki hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar! Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Onları uydurdukları ile bırak!

 17. Mustafa İslamoğlu

  137. Dahası, (Allah`a) koştukları ortaklara (olan inançları), şirk koşanların çoğuna çocuklarını öldürmeyi bile güzel gösterir; işte böylece onları yok oluşa sürükler ve değer sistemlerini yozlaştırır. Ne ki, eğer Allah dileseydi yine de bunları yapamazlardı: Şu halde onlardan da, uyduruk teorilerinden de uzak dur.

 18. Mustafa Öztürk

  137. Kendilerini saptıran yandaşları [sözde din adamı konumundaki put bakıcı­ları] . müşriklerin birçoğuna [ekinlerden ve evcil hayvanlardan Allah'a ve putlara pay ayırma işini güzel gösterdiği gibi] . çocuklarının öldürülmesini de [dini gelenek kisvesi altında] hoş göstermiş, böylece onlan hem helak ve hüsrana hem de büsbütün batıl şirk inancını hak din gibi görmeye sevk etmiştir. Ne var ki Allah dileseydi böyle şeyler yapamazlardı. [Ey Peygamber!] Sen onları uydurma inanç ve uygulamalarıyla baş başa bırak!

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  137. Ve bunun gibi müşriklerden birçoklarına çocuklarını öldürmeyi, onların ortakları tezyin etmişler. Tâ ki onları helâk etsinler, ve dinlerini de kendilerine karıştırsınlar. Ve eğer Allah Teâlâ dileseydi onu yapmazlardı. Artık onları da, iftira eder oldukları şeyi de bırak.

 20. Sadık Türkmen

  137. Yine bunun gibi onların ortakları müşriklerden birçoğuna, çocuklarını öldürmeyi süslü gösterdi. Kendilerini mahvetmeye ve inançlarını karmakarışık etmeye yol açtı. Allah dileseydi/onları hür bırakmasaydı, bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak!

 21. Süleyman Ateş

  137. Yine ortakları, müşriklerden çoğuna evlâdlarını öldürmeyi süslü gösterdiler ki (böylece) hem onları mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allâh dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları, uydurduklarıyle baş başa bırak!

 22. Süleymaniye Vakfı

  137. Allah’a ortak saydıkları, onları hem geriletmek hem de dinlerini bulandırmak için müşriklerin çoğuna -tıpkı bunun gibi- çocuklarını öldürmeyi de güzel göstermiştir. Tercihi Allah yapsaydı bunu yapamazlardı. Öyleyse onları, iftiralarıyla baş başa bırak.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  137. Böylece onların (Tanrı adına hüküm veren) ortakları, çocuklarını öldürmeyi bile müşriklerin çoğuna iyi bir şeymiş gibi gösterdiler. Böylece onları mahvettiler ve dinlerini karıştırıp bozdular. Allah onları kendi iradelerine bırakmasaydı bunu yapamazlardı. Öyle ise onları uydurdukları ile başbaşa bırak!

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  137. Aynen bunun gibi, müşriklerden birçoğuna, Allah’a ortak koştukları kişiler, öz evlatlarını öldürmeyi güzel göstermiştir ki, hem onları yok etsinler hem de dinlerini onlar aleyhine karmakarışık hale getirsinler. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları, düzdükleri iftiralarla baş başa bırak.