Ayetler

Enam 56. Ayetteki Tercüme Hatası

Altta Diyanet'in mealiyle Süleymaniye Vakfının meali peş peşe yazdım, bazı kelimeleri renkli belirttim. Her iki mealde de aynı renkler aynı kelimeleri gösterir. Diyanet ve pek çok mealde renkli belirttiğim kelimeler yanlış tercüme ediliyor. Süleymaniye Vakfı'nın meali doğrudur. Renkli kelimeleri kıyas yapabilesin diye iki meali peş peşe ekledim. Yanlış tercümelerden dolayı şirki tanıyamıyoruz, kimse bu ayetleri üstüne alınmıyor. Alt tarafa bu kelimelerin ne anlama geldiğini yazacağım.

Diyanet İşleri Meali

ENAM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

56. De ki: "Allah’ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi." De ki: "Ben sizin arzularınıza uymam; aksi halde yolumu şaşırırım, hidayete erenlerden olamam."

Süleymaniye Vakfı Meali

ENAM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

56. De ki “Allah ile aranıza koyup yardıma çağırdıklarınıza kulluk etmem, bana yasaklanmıştır. De ki: “Ben sizin arzularınıza uymam. Öyle yaparsam kesin sapıtırım, doğru yolda gidenlerden olmam.”

Şirk Koşanlar Allah'ı Bırakmazlar

Bütün şirki anlatan ayetleri renkle belirttiğim gibi "Allah'ı bırakıp", "Allah’tan başka " ya da "Allah’a denk tanrılar oluşturma" gibi -okuyanın hiç bir şey anlamayacağı şekilde- çeviriyorlar. Ayette doğru anlaşılmayan ikinci kelime renkle belirttiğim "tapmak" kelimesi. Böyle tercüme edince Müslümanlar "ben Allah'tan başka tanrıya tapmıyorum" diyor. Ayette tapmak diye çevirdikleri kelime ted’ǔne ( تَدْعُونَ ) yalvarmak, çağrıda bulunmak demek. Ayetlerde katledilen diğer ifadelerden birisi üstteki ayette de "Allah’ı bırakıp" diye çevrilen (مِنْ دُونِ اللَّهِ ) Min Dûnillâh İfadesi. Min Dûnillâh, Allah ile kulun arasına yaşayan veya ölmüş bir insanın, meleklerin, ruhların vs alınması demek. Doğrudan Allah'tan istemiyor da rütbesi yüksek olduğuna inandığı bir evliyayı yardıma çağırarak istiyor. Askeriyedeki ast üst ilişkisine benzetebiliriz. Allah'ın astından, yani Allah'ın altında ama kendisinden üstün olduğuna inandığı birini/birine çağrıda bulunmak, yardım istemek bu ayette anlatılan şirktir.

Şirki Meşru Göstermek İçin Uydurulan Hikayeler

Bu hikayelerde ne olayın geçtiği yer zaman bellidir ne de doğru olma ihtimali vardır. Bir kafile eşkiyalar tarafından soyuluyor, "Allah Allah" diyenlere Allah bir şey yapmıyor ama bir sofi "Hasan Harakani hürmetine" diye Allah'tan yardım istiyor, bir tek bu kişi soyulmuyor. Videoyu göstereyim peşine dua etmekle ilgili ayetleri yazacağım. Eğer ayetlere inanıyorsan bu hikayelerin doğru olmasının mümkün olmayacağını anlayabilirsin.

Allah Diyor Ki

Kim olursa olsun hiç kimse bir başkasının duasını duyamaz. Bu hikayelerde anlatılan Allah'ın es Semi ismini Hasan Harakan'i'ye vermektir. Duaları duyan Allah'tır. Allah Furkan 77. ayette şöyle diyor; “Duanız olmasa Sahibinizin yanında ne değeriniz olur? Mümin 60. ayette de şöyle diyor; Rabbiniz buyurmuştur ki: “Bana dua edin, size (duanızın karşılığı ile) cevap vereyim. Allah Kendisine dua etmeyenlere değer vermiyor. Tam tersi dua edersek karşılığını vereceğini söylüyor. Zaten üstteki Enam 51 ve benzeri ayetlerde Allah ile araya birini almanın şirk olduğu açıkça görülüyor. Eşkiyalar bir kafileyi soyarken Allah'a dua edenler soyuldu, Hasan Harakani'yi vesile eden soyulmadı gibi bir olay olması mümkün değildir. Araf Suresindeki dua ayetlerini de yazayım. Bir sıkıntımız varsa her gün namazlarımızda okuduğumuz Fatiha 4. ayetteki gibi (Allah'ım )Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz deyip yalnız ve yalnız Allah'a dua etmek gerek.

ARAF SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

55. Yalvara yakara ve gizlice Rabbinize dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.

56. Düzene konulmasından sonra, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Korkarak ve umarak O’na dua edin. Şüphesiz ki, Allah’ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır.


180. EN GÜZEL İSİMLER Allah’ındır. Öyleyse, O’na bunlarla dua edin/O’nu bunlarla anın! O’nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları terkedin! Onlar yaptıkları şeylerin cezasını çekeceklerdir.

Allah'a Nasıl Vesile Aranır?

Maide 35. ayette "Allah'a vesile arayın" diyor. Bu ayeti delil gösterip evliya dedikleri insanlardan yardım istiyorlar. Bu ayeti yazdığım sayfadan vesilenin ne demek olduğuna bakabilirsin. Allah'a Nasıl Vesile Aranır?

Min Dûnillâh Ne Demek Ve Şirk Hakkında Ayrıntılı Açıklama

Şirk ayetlerinin nasıl katledildiğini, Ahkaf Suresi 4-5-6. ayetlerini ne hale getirdiklerini yazdığım bu sayfadan okuyabilirsin. Ahkaf Suresi 4-5-6. Ayetlerin Katledilmesi

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  56. Ey Muhammedi De ki: “Sizin o Allah’tan başka da taptıklarınıza (yakardıklarınıza) benim tapmam kesinlikle bana yasak edilmiştir.” De ki:. “Ben sizin havalarınıza (yanlış arzularınıza) uymam; aksi takdirde gerçekten sapkınlığa düşmüş olurum ve hidâyete ermişlerden olmam.”

 2. Bayraktar Bayraklı

  56. De ki: "Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi." De ki: "Ben sizin arzularınıza uymam; aksi halde sapıtırım da, hidayete erenlerden olmam."

 3. Diyanet İşleri

  56. De ki: "Allah’ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi." De ki: "Ben sizin arzularınıza uymam; aksi halde yolumu şaşırırım, hidayete erenlerden olamam."

 4. Diyanet Vakfı

  56. De ki: Allah’ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. De ki: Ben sizin arzularınıza uymam, aksi halde sapıtırım da hidayete erenlerden olmam

 5. Edip Yüksel

  56. De: "ALLAH’ın dışında çağırdıklarınıza hizmet etmekten menedildim." De: "Sizin keyfinize uymayacağım. Aksi taktirde sapar ve doğru yolu bulamam."

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  56. De ki: «Şüphesiz ki bana, Allah’tan başka yalvardıklarınıza ibadet etmem yasaklandı». De ki: «Sizin çarpık isteklerinize uymayacağım, (eğer uyarsam) o zaman sapıtmış olur, doğru yolda gidenlerden olmamış olurum».

 7. Hakkı Yılmaz

  56. De ki: “Şüphesiz ki ben, sizin, Allah’ın astlarından yalvardıklarınıza kulluk etmekten yasaklandım.” De ki: “Ben, sizin boş iğreti arzularınıza uymam. Eğer uyarsam sapıtmış olurum ve ben, kılavuzlandığım doğru yola erenlerden olmamış olurum.”

 8. Hasan Basri Çantay

  56. De ki: <«Allâhı bırakıb da tapdığınız şeylere tapmam bana yasak edildi». De ki: «Ben sizin hevâ (ve heves) lerinize asla uymam. Bu takdirde muhakkak sapmış ve ben doğru yola erenlerden olmamış bulunurum».

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  56. De ki: “Allah’tan başka (bağlanıp) taptığınız/tapındığınız şeylere kulluk etmem bana yasak kılındı.” (Yine) de ki: “Sizin ‘hevâ ve hevesinize’ uymayacağım. Aksi halde gerçekten ben de sapmış ve doğru yolu bulanlardan olmamış olurum.”

 10. Hayrat Vakfı Meali

  56. De ki: `Şübhesiz ben, Allah`dan başka tapmakta olduklarınıza ibâdet etmekten yasaklandım!` De ki: `(Nefsî) arzularınıza uymam! (Size uysam,) o takdirde, gerçekten dalâlete düşmüş ve ben hidâyete erenlerden olmamış olurum.`

 11. Hüseyin Atay

  56. De ki: "Allah'tan başka yalvardıklarına tapmaktan yasaklandım." De ki: "Sizin havalarınıza uymayaca­ğım, yoksa şaşırmış ve doğru yolda bulunmayanlardan olurum."

 12. İhsan Eliaçık

  56. HAYKIR YÜZLERİNE: "Ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza ibadet etmekten men edildim!" De onlara: "Ben sizin heva ve hevesinize uyacak değilim. Aksi halde şaşırmış ve doğru yolda yürüyenlerden olmamış olurum."

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  56. (Habîbim!) De ki: “Şüphesiz ben Allâh’ı bırakıp da tapmakta olduklarınıza ibadet etmemden nehyolundum!” (Yine) de ki: “Ben sizin kötü arzularınıza asla uymam! (Zira sizin din adına uydurduğunuz yol, hüdâ değil, hevâdır. Hakkı arayana yakışan ise, körü körüne taklidi bırakıp, huccet ve delile uymaktır.) O (arzularınıza uyduğum) zaman muhakkak ki (doğru yoldan) sapmış olurum ve ben hida yete erenlerden olamam!”

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  56. De ki: "Sizin, Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. (Uyarsam) o takdirde sapmış olurum, hidayete erenlerden olmam."

 15. Mehmet Akif Ersoy

  56. Yâ Muhammed, onlara "İyi bilin ki ben sizlerin Allah'tan başka bütün taptıklarınızaibadetten nehyedilmişim!" de. Yâ Muhammed, onlara "Ben sizlerin hevesâtmıza tâbi olamam, zira o zaman demek ki kat'iyyen dalâle düştüm, demek ki doğru yolu tutmuş değilim" de.

 16. Mehmet Okuyan

  56. De ki: “Allah’ın peşi sıra yalvardıklarınıza tapmam bana yasaklandı.” De ki: “Ben sizin arzularınıza uymam; aksi hâlde saparım ve doğru yola ulaştırılanlardan olmam.”

 17. Mustafa İslamoğlu

  56. De ki: "Ben, Allah`ı bırakıp yalvardığınız şeylere kulluk etmekten men olundum." De ki: "Sizin keyfinize uymam! (Eğer uysaydım), asıl o zaman sapıtmış olurdum ve doğru yolda yürüyenlerden olmazdım!"

 18. Mustafa Öztürk

  56. [Ey Peygamber!] De ki o müşriklere: "Allah'ı bırakıp da tanrı diye tapındığınız şeylere tapmam bana yasaklandı." Yine de ki onlara: "Ben sizin [şirk konusundaki] isteklerinize asla uymam. Aksi takdirde ben de doğru yoldan sapmış, o yolun yolcusu olmaktan çıkmış olurum."

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  56. De ki: «Ben Allah Teâlâ’dan başka taptığınız şeylere ibadetten nehyedilmiş bulunmaktayım.» De ki: «Sizin hevâlarınıza asla uymam. O takdirde ben muhakkak dalâlete düşmüş ve ben hidâyete erenlerden olmamış olurum.»

 20. Sadık Türkmen

  56. (gerçeği inkâr edenlere) de ki: "Ben Allah’tan başka yalvardıklarınıza kulluk etmekten men edildim." De ki: "Ben sizin ihtiraslarınıza/arzularınıza uymam, çünkü o taktirde sapıtmış olurum ve doğru yolda gidenlerden olmamış olurum."

 21. Süleyman Ateş

  56. De ki: "Ben, Allah’tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan men’olundum." De ki: "Ben sizin keyiflerinize uymam, çünkü o takdirde sapıtmış ve yola gelenlerden olmamış olurum."

 22. Süleymaniye Vakfı

  56. De ki “Allah ile aranıza koyup yardıma çağırdıklarınıza kulluk etmem bana yasaklanmıştır.” De ki: “Ben sizin arzularınıza uymam. Öyle yaparsam kesin sapıtırım, doğru yolda gidenlerden olmam.”

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  56. De ki: Allah'ın yanısıra (kendinize göre kutsadıklarınıza) yalvarmak bana yasak edildi. De ki: Ben sizin arzularınıza uymam, aksi halde sapıtırım da doğru yolda olanlardan olmam.

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  56. De ki: "Ben, Allah’ı bırakıp da yakardıklarınıza kulluk etmekten yasaklandım!" De ki: "Sizin keyiflerinize uymam! Çünkü bunu yaparsam sapıtmış olurum, doğruyu ve güzeli bulanlardan olmam."