Ayetler

Enfal 22. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet Vakfı Meali

ENFAL SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

20. Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlüne itaat edin, işittiğiniz halde O’ndan yüz çevirmeyin

21. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın

22. Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü, düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir.

23. Allah onlarda bir hayır görseydi elbette onlara işittirirdi. Fakat işittirseydi bile yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi.

Dünyada düşünmeyen, sağır ve dilsiz kaç kişi vardır? Zihin fonksiyonları normal olan herkes düşünür. Dünyada, ayette geçtiği anlamda sağır ve dilsiz insanlar olsa onlara peygamber gelmesinin ne anlamı olurdu? Bu ayetlerde istiare-i temsiliye denen benzetme var. Bu insanlar sağır dilsiz ve düşünmüyor değil. Hangi kafir kendisine tebliğ ulaştığında düşünmeden red ediyor. Herkes dini konularda düşünür. Yaşam tarzını, inancını değiştirmek istemeyenler sağır gibi davranırlar. Artık onlara bir şey anlatmak mümkün değildir. Zaten 23. ayette Allah kafirlere işittirseydi bile yine onların kendi inançlarına, yaşam tarzlarına geri döneceğini söylemiş. Aynı şeyleri alttaki ayetlerde de görebilirsin.

NEML SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

80. Sen ölülere dinletemezsin. Çağrını, sırtlarını döndükleri zaman , sağırlara da dinletemezsin.

81. Körlere yol tarif ederek yanlışına engel olamazsın. Sen, sadece ayetlerimize inanarak teslim olanlara dinletebilirsin.

Bu ayetlerde bizim de hemen hemen her gün kullandığımız istiare-i temsiliye var. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

ENFAL SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

22. Allah katında canlıların en kötüsü, aklını kullanmayarak sağırlık ve dilsizlik edenlerdir.

23. Allah, onlarda bir hayır olduğunu bilse elbette dinlemelerini sağlardı. Dinlemelerini sağlasaydı bile yine de yüz çevirerek sırtlarını dönerlerdi[*].

[*] Allah, kişinin içinde ne olduğunu bildiği için onların yola gelmeme konusundaki kararlılıklarını da bilir.

İstiare hakkında daha fazla bilgiyi bu sayfadan okuyabilirsin. Bakara Yedinci Ayet Açıklama.

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  22. Doğrusu Allah katında, yeryüzünde hareket eden canlıların en kötüsü aklını kullanmayan o (hak) sağırları ve dilsizleridir.

 2. Bayraktar Bayraklı

  22. Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü, düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir.

 3. Diyanet İşleri

  22. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır.

 4. Diyanet Vakfı

  22. Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü, düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir

 5. Edip Yüksel

  22. ALLAH yanında, yaratıkların en kötüsü, akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  22. Çünkü yeryüzünde dolaşan canlıların Allah katında en kötüsü anlamayan ve düşünmeyen sağırlarla dilsizlerdir.

 7. Hakkı Yılmaz

  22. Şüphesiz yeryüzünde dolaşan canlıların Allah katında en kötüsü, aklını kullanmayan şu sağırlardır, dilsizlerdir.

 8. Hasan Basri Çantay

  22. Çünkü yerde yürüyen hayvanların Allah katında en kötüsü (hakkı) akıllarına sokmaz (ve hakkı duyup söylemez olan) sağırlar ve dilsizlerdir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  22. Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü, aklını kullanıp (gerçeği) düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  22. Şübhe yok ki, (yeryüzünde) debelenen hayvanların Allah katında en kötüsü, o(hakkı) anlamayan sağırlar ve (o`nu i`tirâf etmeyen) dilsizlerdir!

 11. Hüseyin Atay

  22. Doğrusu, Allah katında canlıların en kötüsü düşünmeyen sağırlar, dilsizlerdir.

 12. İhsan Eliaçık

  22. Allah katında yerde yürüyen canlıların en kötüsü, aklını kullanmayan sağırlar ve dilsizlerdir.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  22. Gerçekten de (yeryüzünde) depreşen (canlı nesne)lerin Allâh katında en şerlisi, o (doğruları duymayan) sağırlar ve (gerçekleri konuşmayan) dilsizlerdir ki, onlar (hakkı) anlamamaktadırlar! Sağır ve dilsizin aklı yerinde olursa, bazı şeyleri anlayıp birtakım isteklerine ulaşabilir. Aklı olmayan ise, şerlilik ve kötü konumda zirveye ulaşmış demektir. İşte böylece; kendilerini diğer canlılardan ayıran aklî melekelerini iptal ettikleri için hakkı anlayamayan ve bu nedenle iman edemeyen kâfirlerin, tüm hayvan türlerinden daha şerli olduğu gerçeği belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. (Âlûsî)

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  22. Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar, dilsizlerdir.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  22. Yeryüzünde yürüyenlerin Allah'a göre en kötüsü hakkı duymayan o sağırlar, o dilsizlerdir ki idrak etmezler.

 16. Mehmet Okuyan

  22. Şüphesiz ki Allah katında canlıların en kötüsü, akıl etmeyen dilsizlerdir, sağırlardır.

 17. Mustafa İslamoğlu

  22. İyi bilin ki, Allah katında canlıların en şerlisi aklını kullanmayan (gerçek) sağır ve dilsizdirler.

 18. Mustafa Öztürk

  22. Allah katında canlı mahlukatın en kötüsü/hayırsızı, hakikate karşı sağır ve dilsiz kesilip aklıselimle düşünmeyen kimselerdir

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  22. Şüphesiz ki, Allah Teâlâ nezdinde hayvanların en kötüsü, o sağırlar ve dilsizlerdir ki, akıl erdiremezler.

 20. Sadık Türkmen

  22. Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayıp (gerçekleri) duymak istemeyenler, (hakikatleri) söylemek istemeyenlerdir.

 21. Süleyman Ateş

  22. Allâh katında canlıların en kötüsü, düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir.

 22. Süleymaniye Vakfı

  22. Allah katında canlıların en kötüsü, aklını kullanmayarak sağırlık ve dilsizlik edenlerdir.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  22. Gerçek şu ki, Allah katında yaratıkların en kötüsü (tehlikelisi) aklını kullanmayan sağırlar ve dilsizlerdir.

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  22. Çünkü yeryüzünde debelenenlerin Allah katında en kötüsü, akıllarını işletmeyen sağır dilsizlerdir.