Ayetler

Fatır 1. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

FATIR SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

1. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. O, yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

Allah yarattıklarında her hangi bir konuda artış yapacaksa hiç şüphesiz bu dilediği şekilde değil, ihtiyaç olduğu, gerek görüldüğü kadar yapacaktır çünkü Allah her şeyi bir ölçüyle yapar. Rad suresinin 8. ayetinde şöyle söylüyor; Onun katında her şey ölçü iledir. Bu ölçü de artıştaki ihtiyaçla doğru orantılıdır.

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

FATIR SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

1. Yaptığı her şeyi mükemmel yapmak, gökleri ve yeri bölünme kanunuyla yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a özgüdür. O, yaratmada gerekli gördüğü ilaveleri yapar. Allah, her şeye bir ölçü koyar.

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  1. Her hamd, şu gökleri ve bu yeri yoktan var eden, ikişer, üçer, dörder kanatlı (mertebeli) melekleri (Allah ile peygamberleri, Allah ile yaratıklar arasında) elçiler kılan Allah’a mahsustur (Ona olsun)! O, mahlûklarında (yaratıklarında) dilediğini arttırır (dilediğine üstün vasfı verir). Çünkü Allah, şüphesiz her şeye Kaadirdir.

 2. Bayraktar Bayraklı

  1. Övgü, gökleri ve yeri yoktan yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah`a aittir. O, yaratmada dilediği kadar arttırır. Çünkü Allah`ın her şeye gücü yeter.

 3. Diyanet İşleri

  1. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. O, yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

 4. Diyanet Vakfı

  1. Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a hamdolsun. O, yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.

 5. Edip Yüksel

  1. Gökleri ve yeri yaratan; melekleri ikişer, üçer, dörder korumalı/boyutlu elçiler kılan ALLAH’a övgüler olsun. Yaratmada dilediğini güçlendirir. ALLAH her şeye gücü yetendir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  1. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah’a mahsustur. O, yaratmada dilediği kadar artırır. Gerçekten Allah her şeye kâdirdir.

 7. Hakkı Yılmaz

  1. Tüm övgüler, gökleri ve yeri yoktan yaratan, haberci âyetleri ikişer, üçer, dörder … anlamlı/ doğal güçleri ikişer, üçer, dörder … şiddet biriminde elçiler yapan Allah’a özgüdür; başkası övülemez. O, oluşturmada dilediği şeyleri artırır. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir.

 8. Hasan Basri Çantay

  1. Gökleri, yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı (olmak üzere) elçiler yapan Allaha hamd olsun. O, yaratışda ne dilerse (onu) artırır. Şübhe yok ki Allah her şey’e hakkıyle kaadirdir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  1. Gökleri ve yeri yoktan yaratan; melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a hamdolsun. (O) yaratmada, dilediğini (dilediği miktarda) artırır. (Herkesi ayrı bir kalıp, şekil, güzellik ve özellikte yaratır.) Hiç şüphesiz Allah, her şeye kâdirdir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  1. Hamd bütünüyle o Allah`a aittir ki, gökleri ve yeri yoktan yaratmış, melekleri de ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapmıştır. O, yarattığı şeyi dilediği gibi arttırır. Zira Allah`ın herşeye gücü yeter.

 11. Hüseyin Atay

  1. Övgü, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allahadır. Yaratmada dilediği kadar artırır. Doğrusu, Allah'ın gücü her şeye yeter.

 12. İhsan Eliaçık

  1. BÜTÜN ÖVGÜLER gökleri ve yeri yararak ortaya çıkaran1 ve melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O, uygun gördüğü şekilde sürekli yaratma halindedir. Allah'ın her şeye gücü yeter

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  1. Bütün hamdler, o göklerin ve yerin örneksiz yaratıcısı, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanat lar sahibi elçiler kılıcı olan Allâh’a mahsustur! O, yaratışta dilediğini artırır. (Nitekim Cibrîl (Aleyhisselâm)`a altı yüz kanat vermiştir ki; melekler, mertebe ve görevlerine göre, kendilerine verilen bu kanatlar vasıtasıyla, Allâh-u Te`â lâ’nın emirleri doğrultusunda çabucak hareket ederler ve gökten yere inip çıkarlar. Yine böylece dilediği kullarına güzel yüz, güzel ses, uzun boy, düzgün âza, güç kuvvet, anlayış üstünlüğü, güzel saç, güzel yazı, güzel göz, isâbetli görüş, mümin lerin kalplerinde sevilmek ve cömertlik gibi artı meziyetler verir.) Şüphesiz ki Allâh her şeye (hakkıyla gücü yeten bir) Kadîr’dir.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  1. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

 15. Mehmet Okuyan

  1. Hamd (övgü), gökleri ve yeri yoktan yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan, yaratmada dilediğini(n sayısını) artıran Allah’adır. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir.

 16. Mustafa İslamoğlu

  1. BÜTÜN ÖVGÜLER, gökleri ve yeri bir çekirdeği yarar gibi ilk baştan var eden; melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah’a mahsustur. O mahlukatın kapasitesinde tercih ettiği artışı gerçekleştirir: çünkü Allah her şeye güç yetirendir.

 17. Mustafa Öztürk

  1. Bütün övgüler gökleri ve yeli var eden, ikişer, üçer, dörder kanatlı melekleri el­ çiler olarak gönderen Allah'a mahsustur. Dilediğini yaratma hususunda O'nun sı­nırı yoktur; [O yaratmanın sınırlarını dilediği kadar genişletir] . Çünkü Allah her şeye kadirdir

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  1. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer ve üçer ve dörder kanat sahibi elçiler kılan Allah’a mahsustur. Yaratmada dilediğini arttırır. Şüphe yok ki, Allah herşey üzerine hakkıyla kadirdir.

 19. Sadık Türkmen

  1. Gökleri ve yeryüzünü yaratan, melekleri; ikişer, üçer, dörder kanatlı/boyutlu elçiler kılan Allah’a, övgüler olsun. Yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah herşeye gücü yetendir.

 20. Süleyman Ateş

  1. Gökleri ve yeri yoktan var eden; melekleri, ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a hamd olsun. O, yaratmada (dilediği kadar) artırır: (Kimine daha fazla kanat verir, kiminin bünyesini daha sağlam, daha büyük, kimini daha güzel yapar). Şüphesiz Allâh, her şeyi yapabilendir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  1. Yaptığı her şeyi mükemmel yapmak, gökleri ve yeri bölünme kanunuyla yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a özgüdür. O, yaratmada gerekli gördüğü ilaveleri yapar. Allah, her şeye bir ölçü koyar.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  1. Her türlü övgü, göklere ve yerlere fıtrat (dü zen) veren ve melekleri iki, üç ,dört kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O, düzenine uygun bir şekilde yaratmayı çoğaltır (alemi genişletir). Kuşkusuz Allah, her şeye kadirdir

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  1. Hamt, Fâtır olan Allah’adır; gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan O’dur. Yaratışta/yaratılmışlarda dilediğini artırır O. Hiç kuşkusuz, Allah her şeye gücü yetendir.