Ayetler

Fatır 16. ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

FATIR SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

15. Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla lâyık olandır.

16. Eğer Allah dilerse, sizi giderir ve yeni bir halk getirir.

17. Bu, Allah’a göre zor bir şey değildir.

Allah'ın bir toplumu yok edip yerine yenisini getirmesi belli şartların oluşmasına bağlıdır. Benzer ifadeleri Maide 54. ayette görüyoruz. Bu ayette hangi şartta bir toplumun yerine bir başkasını getireceğini bildirmiş; Ey inanıp güvenenler! İçinizden dininden dönenler olursa bir süre sonra Allah, yerlerine sevdiği bir topluluğu getirir. Bunlar Allah’ı sever, inanıp güvenenlere saygı duyar, âyetleri görmezlikte direnenlere (kâfirlere) karşı dik durur; Allah yolunda mücadele eder ve kınayanın kınamasından da korkmazlar. İşte Allah’ın lütfu budur; onu, gereğini yapana verir. Allah’ın imkanları geniştir, her şeyi bilir. Demek ki Allah dinden dönme gibi bir durum olduğunda bizim yerimize başkasını getirebilir.

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Buna göre ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

FATIR SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

15. Ey insanlar! Siz, Allah'a muhtaçsınız. Allah ise hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, yaptığını mükemmel yapandır.

16. Gerek görürse ssizi yok eder ve yeni bir halk getirir.

17. Bunun Allah'a zor gelecek tarafı da yoktur.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  16. Eğer Allah dileyecek olursa, sizi ortadan kaldırır ve yerinize yeni bir halk (millet, sizin bilmediğiniz bir âlem) getirir.

 2. Bayraktar Bayraklı

  16. Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir.

 3. Diyanet İşleri

  16. Eğer Allah dilerse, sizi giderir ve yeni bir halk getirir.

 4. Diyanet Vakfı

  16. Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir.

 5. Edip Yüksel

  16. Dilerse sizi götürür ve yerinize yeni yaratıkları getirir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  16. Eğer O dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir.

 7. Hakkı Yılmaz

  16. Eğer O dilerse sizi yok eder ve yepyeni bir oluşturmayı/halkı getirir.

 8. Hasan Basri Çantay

  16. Eğer dilerse sizi giderir, (yerinize) yepyeni bir halk getirir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  16. Eğer O dilerse sizi giderir (yerinize) yeni bir halk getirir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  16. Eğer dilerse sizi giderir (helâk eder) de (yerinize) yeni bir halk getirir.

 11. Hüseyin Atay

  16. Dilerse sizi yok eder, yeniden başkalarını yaratır.

 12. İhsan Eliaçık

  16. İsterse sizi götürür ve yerinize yeni bir halk getirir.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  16. O dilerse sizi(n gibi müşrikleri in kârları sebe biyle helâk ederek) giderir de, (yerinize, sizin tanıyıp bilmediğiniz, sizden daha itaatkâr) yepyeni yaratık lar getirir! (Çün kü O hiçbir işinde size muh taç değildir.)

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  16. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir.

 15. Mehmet Okuyan

  16. Dilerse sizi giderir ve (yerinize) yepyeni bir halk getirir.

 16. Mustafa İslamoğlu

  16. İsterse sizi ortadan kaldırır ve yerinize yeni bir topluluk getirir:

 17. Mustafa Öztürk

  16. O dilerse sizi yok edip yerinize başka bir nesil getirir.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  16. Eğer dilerse sizi giderir ve yeni bir halk vücuda getirir.

 19. Sadık Türkmen

  16. Dilerse sizi götürür ve yepyeni bir halk getirir.

 20. Süleyman Ateş

  16. Dilese sizi götürür ve yeni bir halk getirir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  16. Gerek görürse ssizi yok eder ve yeni bir halk getirir.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  16. Eğer Allah uygun bulsaydı, sizi ortadan kaldırır ve (yerinize) yeni bir halk getirirdi.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  16. Dilerse sizi yok eder, yepyeni bir halk getirir.