Ayetler

Fatır 22. ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

FATIR SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

19. Kör ile gören bir olmaz.

20. Karanlıklar ile aydınlık bir olmaz.

21. Gölge ile sıcaklık bir olmaz.

22. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah, dilediğine işittirir. Sen, kabirde bulunanlara işittirecek değilsin.

23. Sen, ancak bir uyarıcısın.

Allah Rum suresinin 52 ve 53. ayetlerinde şöyle diyor; Sen ölülere işittiremezsin, arkasını döndüğünde sağırlara da işittiremezsin. Körlere, yanlışlarından kurtaracak yolu gösteremezsin, sadece ayetlerimize inananlara dinletebilirsin. Sonra onlar teslim olurlar. Bir insan ayetleri görmek, duymak, hakkında bilgi edinmek istemiyorsa bu insana peygamberler bile bir şey yapamaz. Zaten Allah da böyle söylüyor "inananlara dinletebilirsin" diyor. İnanan insanlar duymak, görmek, daha fazla bilgi edinmek ister. Fatır 22. ayette de Allah dinlemek isteyen insanlara dinleteceğini söylüyor. Kul ne yapmak isterse Allah onu yaratır. Ayetleri dinlemek isteyenlere dinletir.

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

FATIR SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

19. Kör ile gören bir olmaz.

20. Karanlıklarla aydınlık da.

21. Gölge ile güneşin sıcağı bir olmaz.

22. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah, dinlemek isteyene dinletir. Sen, kabirlerde olanlara dinletemezsin.

23. Sen sadece bir uyarıcısın.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  22. Bu diriler (mü’minler, âlimler) ile o ölüler (kâfirler, câhiller) de bir olmaz. Şüphesiz Allah, kime dilerse ona işittirir. Ey Muhammedi Zaten sen mezardakilere işittirecek değilsin.

 2. Bayraktar Bayraklı

  22. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Şüphesiz ki Allah dileyene işittirir. Sen kabirdekilere işittiremezsin.

 3. Diyanet İşleri

  22. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah, dilediğine işittirir. Sen, kabirde bulunanlara işittirecek değilsin.

 4. Diyanet Vakfı

  22. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz Allah, dilediğine işittirir. Sen kabirlerdekilere işittiremezsin!

 5. Edip Yüksel

  22. Ne de diriler ile ölüler birdir. ALLAH, kim/kimi dilerse ona işittirir. Sen mezarlarda bulunanlara işittiremezsin.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  22. Ölülerle diriler de eşit olmaz. Gerçi Allah, her dilediğine işittirirse de sen, kabirlerdekine işittirecek değilsin.

 7. Hakkı Yılmaz

  22. Ölüler ve diriler de eşit olmaz. Şüphesiz Allah, her dilediğine/dileyene işittirir. Sen ise kabirlerdeki kişilere işittiren biri değilsin.

 8. Hasan Basri Çantay

  22. (Hulâsa:) Dirilerle ölüler bir olmaz. Şübhesiz ki Allah kimi dilerse ona (hakıykatları) duyurur. Sen kabirlerde olanlara da işitdirecek değilsin a!..

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  22. Dirilerle ölüler de bir değildir. Şüphesiz ki Allah dilediğine işittirir. (Yoksa) sen, kabirlerde (imiş gibi) olanlara işittirecek değilsin

 10. Hayrat Vakfı Meali

  22. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şübhesiz ki Allah (Kur`ân`ın hakikatini hikmetine binâen) dilediği kimseye işittirir (de onlara hidâyet eder). Yoksa sen kabirlerde bulunanlara(ma`nen ölmüş olanlara) işittirecek bir kimse değilsin!

 11. Hüseyin Atay

  22. Dirilerle ölüler de bir değildir. Doğrusu, Allah dilediğine işittirir. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin.

 12. İhsan Eliaçık

  22. Ne de ölmüşlerle yaşayanlar bir olmaz. Allah lâyık gördüğüne işittirir; bundan hiç şüphen olmasın. Yoksa sen mezardakilere duyuramazsın.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  22. O (İslâm’a giren ve dînî ilimleri tahsil eden) di rilerle, o (kâfirlikte ve câhillikte ısrar eden) ölüler de müsâvi olmaz! Şüphesiz Allâh dilediğine (hakkı) işittirir (ve âyet lerini anlama kabiliyeti vererek onu hidâyete muvaf fak kılar)! Sen ise kabirlerde(ki ölüler konumunda) bulunan (kâfir) kimselere (doğruları) asla işittirici olamazsın! (Allâh-u Te`âlâ, irâde ve kudretlerini hidâyet bulma yönünde sarf edeceğini bildiği kişilere senin vaazla rından öğütlenme şuûru ihsân eder, ama tabiî ki sen bu bilgiye sahip olmadığın için, ölüler gibi işitemeyen mühürlü kâfirlerin imana gelmeleri yönünde gayret sarf etmektesin.)

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  22. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin.

 15. Mehmet Okuyan

  19-22. Kör ile gören, karanlıklar ile aydınlık, (serinletici) gölge ile (kavurucu) sıcak ve diriler ile ölüler bir olamaz. Şüphesiz ki Allah dileyene (layık gördüğüne) duyurur. Sen (aklı) mezarlarda olanlara (gerçeği) duyuramazsın.

 16. Mustafa İslamoğlu

  22. ne de (manen) dirilerle ölüler bir olurlar. Şu kesin ki Allah, tercih edene/tercih ettiğine işittirir, fakat sen mezardakiler (gibi manen) ölülere asla işittiremezsin: *

 17. Mustafa Öztürk

  22. keza diriler ile ölüler de [müminler ile kafirler] bir değildir. [Ey Peygamber!] Allah davetini dilediği/layık gördüğü kimselere işittirir. Haliyle sen mezarlardaki ölülerden farksız olan o müşriklere hiçbir şey işittiremezsin.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  22. Ve berhayat olanlar ile ölmüşler de müsavî olamaz. Şüphe yok ki, Allah dilediğine işittirir ve sen kabirlerde bulunanlara işittirici değilsin.

 19. Sadık Türkmen

  22. Dirilerle ölüler eşit olmaz! Gerçi Allah dilediği kimseye işittirir; sen ise kabirlerin içindeki kimselere işittiremezsin!

 20. Süleyman Ateş

  22. Dirilerle, ölüler de bir olmaz. Allâh dilediğine işittirir; yoksa sen kabirlerde bulunanlara işittirecek değilsin.

 21. Süleymaniye Vakfı

  22. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah, dinlemek isteyene dinletir. Sen, kabirlerde olanlara dinletemezsin.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  22. Dirilerle ölüler de bir değildir. Muhakkak Allah, doğruyu arayan kimseye (vahyini) işittirir. (Ey Muhammed) Sen, kabirlerde olanlara işittiremezsin.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  22. Diriler de eşit olmaz, ölüler de. Allah dilediğine/dileyene işittirir. Ama sen, kabirlerdekilere işittiremezsin!