Ayetler

Felak 4. Ayetteki Tercüme Hatası

FELAK SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

1,2,3,4,5. De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

Süleymaniye Vakfı Meali

FELAK SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

1. De ki: “Sığınırım, bölerek yaratma işinin sahibine!

2. Yarattıklarının şerrinden.

3. Bastırdığı zaman gecenin şerrinden.

4. ilişkilere[1*] fesat karıştıranların[2*] şerrinden.

5. Bir de çekememezlik ettiğinde çekemeyenin şerrinden (Allah’a sığınırım)!”

Üstte 4. ayetin açıklamasını buraya aldım.

[1*]İlişkiler diye meal verdiğimiz kelime ukde (العقدة)nin çoğulu ukad (الْعُقَدِ) dır, sağlam kurulan her türlü ilişkiyi ifade eder. Tarafları bağlayan nikah bağına “ukdet’un-nikah, satış sözleşmesine ukdet’ul-bey, karlı iş ilişkisine de el-ukde denir. (el-Ayn)

[2*] en-Neffâsât = النَّفَّاثَاتِ’a, en-nüfus’un neffâsât= النفوس النَّفَّاثَاتِ anlamı verilmiştir. Nefs = نفث bir şeyin ağızdan çıkmasıdır. (Mekâyîs) İnsanlar arası ilişkiler, bir takım sözlerle bozulur. Bunu yapanlar, genellikle yalan söylerler. Onları tanımak zor olduğu için şerlerinden Allah’a sığınmak gerekir. Konu ile ilgili âyetlerden bir kısmı şöyledir: “Yalancıları dikkate alma! Çok isterler ki sen onlara yağcılık edesin, onlar da sana yağcılık etsinler. Yemin edip duran alçakların hiçbirini dikkate alma! Arkadan çekiştirenleri, söz getirip götürenleri, iyiliği engelleyen, saldırgan, günaha düşkün, saygısız, daha da ötesi şımarık olanları önemseme!” (Kalem 68/8-13) İlişkilere fesat karıştıranların en tehlikelileri, doğru şeyi, yanlış yerde kullanıp farklı bir algı oluşturmaya çalışanlardır. Buna Türkçe’de büyüleme, Arapça’da sihir denir. Sihir, bir şeyi olduğundan farklı gösterme, aldatma, oyalama ve hiledir. (Lisânü’l-Arab). Musa aleyhisselama karşı yapılan ve Allah Teâlâ’nın “büyük bir sihir” diye tanımladığı şey de böyle bir kurguydu. İlgili âyetler şöyledir:

“Onlardan (o elçilerden) sonra Musa’yı âyetlerimizle Firavun’a ve onun itibarlı kişilerine elçi gönderdik. Ancak onlar âyetler karşısında yanlış yaptılar. Şimdi bak bakalım, o bozguncuların sonu nasıl olmuş? Musa şöyle dedi: “Ey Firavun! Ben, varlıkların Sahibi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Benim görevim, Allah hakkında sadece gerçeği söylemektir. Rabbinizden (Sahibinizden) size bir belge de getirdim. Artık İsrailoğullarının benimle birlikte gelmelerine izin ver.”

Firavun dedi ki: “Bir belge getirdiysen göster; tabii doğru sözlü biri isen.” Musa değneğini yere attı; anında açıkça bir yılan oluverdi. Elini çıkardı, bakanlar için bembeyaz oluverdi. Firavun’un halkından itibarlı kişiler dediler ki “Bu gerçekten işini bilen bir sihirbaz!” (Firavun etrafındakilere dedi ki:) “Sizi ülkenizden çıkarmak istiyor; ne emredersiniz?”

Dediler ki “Onu ve kardeşini alıkoy ve şehirlere adamlar gönder, işini bilen sihirbazların hepsini alıp sana getirsinler.” Büyücüler Firavun’a geldiler, dediler ki “Galip gelen biz olursak elbette bir ödülümüz olacak değil mi?” “Evet” dedi, “Üstelik benim yakın çevremde olacaksınız.”

Dediler ki “Musa! Sen mi atarsın, yoksa önce biz mi atalım?” Musa: “Siz atın!” dedi. Atınca insanların gözlerini boyadılar. Onları dehşete düşürdüler. Büyük bir sihir meydana getirdiler. Musa’ya: “Sen de değneğini at” diye vahyettik, o da (insanları) kandırmak için yaptıkları şeyleri ustaca yutuverdi. Böylece gerçek ortaya çıktı ve yaptıklarının gerçek dışı olduğu belli oldu.” (Araf 7/103-120)

Bu âyetlerde ve daha bir çok âyette sihrin gerçek dışı bir algı yönetimi olduğu açıkça anlatıldığı halde Aişe validemize dayandırılan bir rivayette bir Yahudi’nin Nebîmize sihir yaptığı, onun da yapmadığı bir şeyi yaptığını sanacak hale geldiği iddia edilir. (Buharî, Tıbb 47,49,50, Cizye 14, Edeb 56; Müslim, Selam 43-2189). Zeyd b. Erkam’a dayandırılan rivayette ise sihir yüzünden günlerce hasta olduğu, Cebrail’in gelerek: "Düğümü falanca yahudi kuyuya attı" dediği, Nebîmiz’in de Ali’yi (ra) oraya gönderdiği, düğümü kuyudan çıkarıp çözünce Nebîmizin bağdan kurtulmuş gibi rahatladığı iddia edilir. (Nesâi, Tahrim 20, (7,112-113)

Bu rivayetlerin doğru olma ihtimali yoktur. Çünkü Allah Teala şöyle buyurur: “Seni dinledikleri sırada neye kulak verdiklerini iyi biliriz. Aralarında fısıldaştıkları sırada da yanlışlar içindeki bu kimselerin: “Peşinden gittiğiniz sihirlenmiş bir adamdan başkası değildir” dediklerini de iyi biliriz. Baksana seni nelere benzettiler de sapıttılar. Artık bunlar bir çıkış yolu bulamazlar.” (İsra 17/47-48)

Tefsir ve meallerin çoğunda Felak suresi 4. âyete, “Düğümlere üfleyip tüküren büyücü kadınların şerrinden” şeklinde meal verilerek sihrin gerçekliğinin olduğu iddia edilir. Bu gibi şeyler müslümanların, Kur’an’a ters düşerek nasıl savrulduklarının göstergelerindendir.

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  4. Düğümlere üfürenlerin (üfürükçülerin, büyücülerin) de kötülüğünden (o bâtıl inançlara inanmaktan, yahut şer planlarını kuranların kötülüğünden);

 2. Bayraktar Bayraklı

  4. düğümlere üfürenlerin şerrinden,

 3. Diyanet İşleri

  4. düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden,

 4. Diyanet Vakfı

  4. düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden

 5. Edip Yüksel

  4. "Arabozucuların, sözleşmeleri bozanların şerrinden."

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  4. Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden,

 7. Hakkı Yılmaz

  4. düğümlere tükürüp üfleyenlerin/sözleşmelere uymayanların kötülüğünden

 8. Hasan Basri Çantay

  4. düğümlere üfüren (nefes) lerin şerrinden.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  4. düğümlere üfleyen (büyücü)lerin şerrinden

 10. Hayrat Vakfı Meali

  4. `Ve düğümlere üfleyen (büyücü)lerin şerrinden!`

 11. Hüseyin Atay

  4. düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden,

 12. İhsan Eliaçık

  4. Nefisleri kışkırtan cazibenin { NEFFÂSÂT} şerrinden,

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  4. O (iplere attıkları) düğümler içerisine tükürükle üfleyen (büyücü) kadınların/üfleyen (büyücü) canların/ toplumların/ şerrinden de;

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  4. düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden

 15. Mehmet Okuyan

  4. Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

 16. Mustafa İslamoğlu

  4. Ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden!

 17. Mustafa Öztürk

  4. düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  4. «Ve düğümlere üfleyen (büyücü)lerin şerrinden.»

 19. Sadık Türkmen

  4. Nefisleri tahrik edenlerin/anlaşmaları bozanların

 20. Süleyman Ateş

  4. Düğümlere üfleyip tüküren büyücü kadınların şerrinden,

 21. Süleymaniye Vakfı

  4. ilişkilere fesat karıştıranların şerrinden.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  4. İlişkilere fesat karıştıranların şerrinden,

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  4. Düğümlere üfleyip tüküren üfürükçülerin şerrinden!