Ayetler

Fussilet 14. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

FUSSİLET SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

13. Eğer yüz çevirirlerse, onlara de ki: “Ben sizi Âd ve Semûd kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım.”

14. Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından gelmiş, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyin” demişler, onlar da, “Eğer Rabbimiz dileseydi (Peygamber olarak) melekler indirirdi. Bu sebeple, biz sizinle gönderilenleri inkâr ediyoruz” demişlerdi.

Açıklama için benzer bir ayet olan Mümünun 24. ayete bakabilirsin. Mümünun 24. Ayet Açıklama. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

FUSSİLET SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

13. Yine de yüz çevirirlerse de ki: “Ben, Ad ve Semud’u çarpan yıldırımın dengi olan bir yıldırıma karşı sizi uyarıyorum.”

14. Bir zamanlar onlara; önlerinden ve arkalarından /her yandan elçiler gelip de “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin!” dediklerinde şöyle demişlerdi: “Rabbimiz (böyle bir şey) isteseydi elbette melekler indirirdi. Bu yüzden biz sizinle gönderilen mesajları tanımıyoruz.”

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  14. Hani bir zaman Elçiler (peygamberler): “Allah’tan başkasına tapmayın!” diye onlara önlerinden ve arkalarından gelmişlerdi. (Önlerine çıkarak, arkalarından giderek onları uyarmışlardı. Geçmiş zamanlarda kâfirlerin başına gelenlerle ve âhıret azabıyla onları uyarmışlardı.) Onlar dediler ki: “Rabb’imiz dileseydi, muhakkak bize melekler indirirdi. Onun için biz, sizin- le gönderilenleri kesinlikle inkâr ediyoruz.”

 2. Bayraktar Bayraklı

  14. O vakit onlara, önlerinden ve arkalarından peygamberler gelmiş, “Allah`tan başkasına kulluk etmeyiniz” demişlerdi. Onlar da, “Eğer Rabbimiz dileseydi bize melekler gönderirdi. Biz, sizinle gönderilenleri inkâr ediyoruz” demişlerdi.

 3. Diyanet İşleri

  14. Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından[477] gelmiş, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyin” demişler, onlar da, “Eğer Rabbimiz dileseydi (Peygamber olarak) melekler indirirdi. Bu sebeple, biz sizinle gönderilenleri inkâr ediyoruz” demişlerdi. *

 4. Diyanet Vakfı

  14. Peygamberler onlara: Önlerinden ve arkalarından gelerek Allah’tan başkasına kulluk etmeyin, dedikleri zaman, «Rabbimiz dileseydi elbette melekler indirirdi. Onun için biz sizinle gönderilen şeyleri inkâr ediyoruz» demişlerdi.

 5. Edip Yüksel

  14. Onlara, "ALLAH’tan başkasına hizmet etmeyin" diye önlerinden ve arkalarından elçiler gitmişti. Onlar ise, "Efendimiz dileseydi bir melek indirebilirdi. Bundan ötürü getirdiğiniz mesajı onaylamıyoruz" dediler.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  14. Onlara Allah’tan başkasına kulluk etmeyin diye önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman: «Eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekler indirirdi. Biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeylere inanmayız.» dediler.

 7. Hakkı Yılmaz

  14. Hani onlara, “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin!” diye önlerinden-arkalarından [her yanlarından] elçiler gelmişti. Onlar: “Eğer Rabbimiz isteseydi, kesinlikle melekler indirirdi. Bu yüzden biz, kendisiyle gönderilmiş olduğunuz şeyleri kesinlikle bilerek reddedenleriz/ inanmayanlarız” dediler.

 8. Hasan Basri Çantay

  14. Onlara «Allahdan başkasına tapmayın» diye önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği vakit dediler ki: «Eğer Rabbimiz dileseydi elbette (üstümüze) melekler indirirdi. Onun için biz sizinle gönderilen şeylere küfredicileriz».

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  14. Peygamberler onlara: “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin.” diye (her fırsatta) önlerinden ve arkalarından geldiği zaman onlar: “Eğer Rabbimiz dileseydi, (bize) melekler indirirdi (oysa siz insansınız). Onun için biz, sizin (bize tebliğ için) gönderildiğiniz şeyleri inkâr ediyoruz.” dediler.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  14. O vakit onlara: `Allah`dan başkasına kulluk etmeyin!` diye, önlerinden ve arkalarından peygamberler gelmişti. (Onlar:) `Eğer Rabbimiz (peygamber göndermek)isteseydi, elbette melekleri indirirdi; onun için doğrusu biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkâr edicileriz!` dediler.

 11. Hüseyin Atay

  14. Hani! Onlara, önlerinden, ardlarından “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin” diyen elçiler gelmişti. Onlar “Eğer Rabbimiz böyle bir şey dileseydi melekler indirirdi. Doğrusu, sizinle gönderileni inkâr ediyoruz” demişlerdi.

 12. İhsan Eliaçık

  14. Onlara "Allah'tan başkasına tapmayın!" diye önlerinden ve arkalarından elçiler geldiği zaman "Rabbimiz dileseydi melekleri gönderirdi. Onun için biz getirdiğiniz şeye inanmıyoruz." dediler

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  14. Hani onlara: “Allâh’tan başkasına ibadet etmeyin” diye önle rin den ve arkalarından rasûller gelmişti (de, onlar her taraflarından gelerek onları hak ka davet hususunda olanca güçlerini sarf etmişlerdi). Ama onlar: “Rabbimiz (peygamber göndermek) dileseydi, elbette (sizin gibi yiyip içen insanları de ğil de, bize karşı üstünlüğü olan) birtakım melekler indirirdi. Bu sebeple biz, sizin kendisiyle gönderilmiş olduğunuz(u iddia ettiğiniz) şeyi inkâr edicileriz!” demişlerdi.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  14. Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından gelmiş, "Allah'tan başkasına ibadet etmeyin" demişler, onlar da, "Eğer Rabbimiz dileseydi (Peygamber olarak) melekler indirirdi. Bu sebeple biz sizinle gönderilenleri inkar ediyoruz" demişlerdi.

 15. Mehmet Okuyan

  14. Hani elçiler onlara önlerinden ve arkalarından gelerek “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin!” dedikleri zaman, (onlar) “Rabbimiz (peygamber göndermek) isteseydi elbette melekleri gönderirdi. Onun için biz sizinle gönderilen şeyleri inkâr ediyoruz!” demişlerdi.

 16. Mustafa İslamoğlu

  14. Hani elçiler onlara önlerinden ve arkalarından gelerek “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin!” demişlerdi. Onlar, “Rabbimiz (böyle bir şey) isteseydi, kesin melekleri indirirdi; şu halde biz, sizinle gönderildiğini (söylediğiniz) şeyleri ısrarla reddediyoruz” dediler. *

 17. Mustafa Öztürk

  14. Vaktiyle onlara peygamberler gelip her türlü ikna yoluna başvurarak, "Yalnız Allah'a kulluk/ibadet edin." dediler. Fakat onlar, "Rabbimiz [peygamber göndermek] isteseydi, insan değil melekleri gönderirdi. Bu yüzden biz sizin tebliğ ettiğiniz inancı reddediyoruz. " diye karşılık verdiler.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  14. Onlara, peygamberler, «Allah’tan başkasına tapmayın» diye önlerinden ve arkalarından geldiği vakit dediler ki: «Eğer Rabbimiz dilemişolsa idi elbette melekleri indirmiş, olurdu. Binaenaleyh şüphe yok ki, biz sizin kendisiyle gönderilmiş olduğunuz şeyi inkar edicileriz.»

 19. Sadık Türkmen

  14. Hani onlara önlerinden ve arkalarından; "Yalnız Allah’a kulluk edin" diye elçiler geldiği vakit dediler ki: "Eğer Rabbimiz dileseydi, elbette melekler indirirdi! Şüphesiz biz, sizin gönderildiğiniz şeyi, inkâr edicileriz."

 20. Süleyman Ateş

  14. Onlara: "Yalnız Allah’a kulluk edin!" diye önlerinden ve arkalarından elçiler gelmişti. "Rabbimiz dileseydi, melekler indirirdi. Biz sizinle gönderilen mesajı tanımıyoruz." dediler.

 21. Süleymaniye Vakfı

  14. Bir zamanlar onlara; önlerinden ve arkalarından /her yandan elçiler gelip de “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin!” dediklerinde şöyle demişlerdi: “Rabbimiz (böyle bir şey) isteseydi elbette melekler indirirdi. Bu yüzden biz sizinle gönderilen mesajları tanımıyoruz.”

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  14. Onlara: “Allah'tan başkasına kulluk etmeyin!” diyerek kendilerinden önce ve kendi lerine Resüller geldiği zaman: “Rabbimiz (ElÇİ göndermesini) uygun görseydi (bize) melekler indirirdi. Onun için biz sizinle gönderilen şeyleri inkâr ediyoruz” demişlerdi.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  14. Hani, resuller onlara önlerinden, arkalarından gelerek şöyle demişlerdi: "Allah’tan başkasına ibadet/kulluk etmeyin!" Şöyle cevap vermişlerdi: "Eğer Rabbimiz isteseydi, kesinlikle melekler indirirdi. Bu yüzden biz sizinle gönderileni tanımıyoruz."