Ayetler

Hac 62. Ayetteki Tercüme Hatası

Altta Diyanet'in mealiyle Süleymaniye Vakfının meali peş peşe yazdım, bazı ifadeleri renkli belirttim. Her iki mealde de aynı renkler aynı ifadeleri gösterir. Diyanet ve pek çok mealde renkli belirttiğim ifadeler yanlış tercüme ediliyor. Süleymaniye Vakfı'nın meali doğrudur. Renkli ifadeleri kıyas yapabilesin diye iki meali peş peşe ekledim. Bu sadece Diyanet'e has bir durum değil. Yanlış tercümelerden dolayı şirki tanıyamıyoruz, kimse bu ayetleri üstüne alınmıyor. Alt tarafa bu ifadelerin ne anlama geldiğini yazacağım.

Diyanet İşleri Meali

HAC SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

62. Bu böyle. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O’nu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür.

Süleymaniye Vakfı Meali

HAC SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

62. Bunların sebebi şudur: Allah gerçek ilahtır; onunla aralarına koyup yardıma çağırdıklarının ilahlığı ise gerçek dışıdır /uydurmadır. Allah daima yücedir, büyüktür.

Bu Ayetler Müslümanlar İçin Örnek

Ayetlerde renkle belirttiğim genelde "O'nu bırakıp" "Allah'tan başka" "Allah'ın dışında" diye çevrilen (مِنْ دُونِ اللَّهِ ) Min Dûnillâh ifadesi, Allah ile kulun arasına yaşayan veya ölmüş bir insanın, meleklerin, ruhların vs alınması demektir. Eğer Allah'tan değil de bu kişilerden, meleklerden, ruhlardan yardım istersen bu şirk olur. Kur'an'daki şirkin tanımı bu; Doğrudan Allah'tan istemiyor da rütbesi yüksek olduğuna inandığı bir evliyayı yardıma çağırarak istiyor. Askeriyedeki ast üst ilişkisine benzetebiliriz. Allah'ın astından, yani Allah'ın altında ama kendisinden üstün olduğuna inandığı birini/birine çağrıda bulunmak, yardım istemek Allah'ın tevbe etmeden ölünmesi durumunda affetmeyeceğini söylediği tek günahtır. Bu ayetleri "O'nu bırakıp" "Allah'tan başka" "Allah'ın dışında" diye tercüme edince müslümanlar ayetin muhatabı olmadığını düşünüyor. Halbuki en başta Müslümanlar muhatap bu ayetlere.

Ayette doğru anlaşılmayan ikinci kelime renkle belirttiğim "tapmak" kelimesi. Böyle tercüme edince Müslümanlar "ben Allah'tan başka tanrıya tapmıyorum" diyor. Ayette tapmak diye çevirdikleri kelime yed’ǔne ( تَيَدْعُونَ ) Bu kelimenin anlamı yalvarma, çağrıda bulunmak demek. Bu kelimeler düzgün tercüme edilmeyince şirkin ne olduğu görülemiyor. Bu ayetler, Allah ile arasına birini alan ve ondan yardım isteyen, ona çağrıda bulunan insanları anlatıyor.

Min Dûnillâh Ne Demek Ve Şirk Hakkında Ayrıntılı Açıklama

Şirk ayetlerinin nasıl katledildiğini, Ahkaf Suresi 4-5-6. ayetlerini ne hale getirdiklerini yazdığım bu sayfadan okuyabilirsin. Ahkaf Suresi 4-5-6. Ayetlerin Katledilmesi

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  62. İşte bu böyledir; çünkü şüphesiz Allah, (tanrı olarak) yegâne haktır; o kâfirlerin, Onun dışında taptıkları ise, bâtılın ta kendisidir ve Allah yegâne Aliyy’dir (yüceler yücesidir), Kebi’dir (pek uludur).

 2. Bayraktar Bayraklı

  62. Bu, böyledir. Çünkü gerçek tanrı Allah`tır. O`ndan başka taptıkları ise bâtıldır. Şüphesiz en yüce ve en büyük olan Allah`tır.

 3. Diyanet İşleri

  62. Bu böyle. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O’nu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür.

 4. Diyanet Vakfı

  62. Böyledir. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O’nun dışındaki taptıkları ise bâtılın ta kendisidir. Gerçek şu ki Allah, evet O, uludur, büyüktür.

 5. Edip Yüksel

  62. Bu gerçekleşecektir. Çünkü ALLAH Gerçektir, O’nun dışında yalvardıkları ise asılsızdır ve ALLAH Yücedir, Büyüktür.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  62. (Bu sonsuz güç şundandır) Çünkü Allah, varlığı kendinden olan Hak’tır. Müşriklerin O’nu bırakıp da tapındıkları putlar ise hep bâtıldır. Şüphesiz Allah, yücedir, büyüktür.

 7. Hakkı Yılmaz

  62. İşte bu, şüphesiz Allah’ın, hakkın ta kendisi olması ve ortak koşanların O’nun astından yakarıp durdukları şeylerin bâtılın ta kendisi olması ve şüphesiz Allah’ın yüceler yücesi olması, en büyüğün Kendisi olması nedeniyledir.

 8. Hasan Basri Çantay

  62. Bu, böyledir. Zîrâ Allah Hakkın ta kendisidir. Onların kendisini bırakıb da tapdıkları (putlar) da hakıykaten baatılın ta kendisidir. Şübhesiz ki Allah, O, (her şeyden) yücedir, çok büyükdür.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  62. Bu böyledir. Şüphesiz Allah, hakkın ta kendisidir. O’nun dışında yalvardıkları (sığındıkları putlar/ilâhlar) da batılın ta kendisidir. Doğrusu O Allah, (her şeyden) yücedir, çok büyüktür.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  62. İşte böyle! Çünki Allah, O Hakk olandır. O`ndan başka (kendisine) yalvarmakta oldukları şeyler ise gerçekten bâtıldır; hiç şübhesiz Aliyy (pek yüce olan), Kebîr (pek büyük olan) ancak Allah`dır.

 11. Hüseyin Atay

  62. Bu böyledir, doğrusu gerçek yalnız Allah'tır; O'nu bırakıp taptıkları ise doğrusu saçmadır. Doğrusu Allah yücelerin yücesidir.

 12. İhsan Eliaçık

  62. Bu böyledir. Çünkü Allah haktir. O'ndan başka taptıkları ise sahtedir. Hiç şüpheniz olmasın; Allah çok yüce, çok büyüktür

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  62. İşte bu (üstün kudret ve ilim vasfı) şu sebepledir ki; gerçekten Allâh (, varlığı zorunlu ve Kendinden olan) Hakk’ın ta Kendisidir, (müşriklerin) O’nun dışında (ilâh olarak ) tapmakta oldukları ise, şüphesiz ki o, (ilâhlığı sabit olmayan hatta haddi zâtın da varlığı dahi düşünülemeyen) bâtılın ta kendisidir. Bir de muhakkak ki Allâh, (tüm varlıklara karşı üstünlük sahibi olan) Aliyy de, (ortaktan pek münezzeh ve çok büyük olan) Kebîr de ancak O’dur.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  62. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O'nubırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür.

 15. Mehmet Okuyan

  62. Çünkü Allah gerçeğin ta kendisidir; O’nun peşi sıra yalvardıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah -evet yalnız O- yücedir, büyüktür.

 16. Mustafa İslamoğlu

  62. Bunun böyle olması (doğaldır); zira Allah mutlak hakikatin ta kendisidir; ve onların O’nun dışında yalvarıp yakardıklarıysa bâtılın ta kendisidir: ve şüphe yok ki Allah, yüceler yücesi, büyükler büyüğüdür.

 17. Mustafa Öztürk

  62. Evet, Allah işte böyle büyük bir güç ve kudrete sahiptir. Çünkü ibadete layık yegane ilah/tanrı O'dur. Müşriklerin O'nu bırakıp da tarın diye tapındıkları putlar ise boş, anlamsız ve asılsız şeylerdir. Allah ise yüceler yücesi, büyükler büyüğüdür.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  62. İşte bu böyledir. Çünkü hak olan ancak Allah’tır. O’ndan başka ibadet ettikleri ise o bâtıldır ve muhakkak ki, en yüce ve en büyük olan ancak Allah’tır.

 19. Sadık Türkmen

  62. Bu böyle! Çünkü Allah gerçeğin ta kendisidir. O’nu bırakıp da taptıkları ise batılın/yalanın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah; yücedir, büyüktür.

 20. Süleyman Ateş

  62. İşte böyle. Çünkü Allâh, Hak’tır, O’ndan başka yalvardıkları ise bâtıldır (aslı olmayan yalan şeylerdir). İşte çok yüce, çok büyük olan, Allah’tır.

 21. Süleymaniye Vakfı

  62. Bunların sebebi şudur: Allah gerçek ilahtır; onunla aralarına koyup yardıma çağırdıklarının ilahlığı ise gerçek dışıdır /uydurmadır. Allah daima yücedir, büyüktür.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  62. İşte bu, Allah hakkın, gerçeğin ta kendisidir. O’nun yanısıra da başkalarına yalvarıp (medet ummak) batılın ta kendisidir. Allah, yücedir, büyüktür.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  62. Evet böyledir! Çünkü Allah Hakk’ın ta kendisidir. O’nun berisinden yalvarıp çağırdıkları ise bâtılın ta kendisidir. Hiç kuşkusuz, Allah Aliyy’dir, Kebîr’dir.