Ayetler

Hadid 21. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşler Meali

HADİD SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

21. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni, gökle yerin genişliği kadar olan, Allah’a ve Resûlüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.

Bir ayetin meali içinde bir biriyle çelişen ifadeler olur mu? Allah, inananlar için hazırlanan cennete koşun diyor, peşine "Allah onu dilediğine verecek" yazıyor. Allah "cennete koşun" diyorsa o zaman cennete koşan yani inanan, inancının vazifelerini yerine getiren herkes cennete girer demektir. Allah Kur'an'da cennete gitmek için neler yapılması gerektiğini, nasıl kul olunması gerektiğini yazmış. Bunları yapan cennete girer. İstersen Allah bizden neler yapmamızı istiyor bu sayfadan ayetleri okuyabilirsin. Allah Bizden Neler İstiyor?

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

HADİD SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

21. Siz, Rabbiniz tarafından bağışlanmak ve genişliği göklerle yerin genişliği kadar olan Cennet’i elde etmek için yarışın. Orası, Allah’a ve elçilerine inanıp güvenenler için hazırlanmıştır. İşte bu, Allah’ın lütfudur; onu, gereğini yapanlara verecektir. Allah, büyük lütuf sahibidir.

[*] Şâe = شاء fiilinin kökü, “bir şeyi var etme” anlamında olan şey =شيء’dir(Müfredât). İnsanın kendinden istenen bir şeyi var etmesi, görevini yapması olur.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  21. Rabb’inizden bir mağfirete (yarlıganmaya), genişliği şu göklerin ve bu yerin genişliği kadar olan, Allah ile Elçilerine (hakkıyla) iman edenler için hazırlanmış bulunan Cennete ulaşmak için yarışın. İşte bu, Allah’ın lütfudur; onu dilediğine verir. Zaten Allah pek büyük lütuf sahibidir.

 2. Bayraktar Bayraklı

  21. O halde Rabbinizin affı ve cenneti için yarışınız! Allah`a ve peygamberlerine inananlar için hazırlanan bu cennetin eni, gök ve yer genişliğindedir. Bu, Allah`ın hak edene vereceği bir lütuftur. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir.

 3. Diyanet İşleri

  21. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni, gökle yerin genişliği kadar olan, Allah’a ve Resûlüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.

 4. Diyanet Vakfı

  21. Rabbinizden bir mağfirete; Allah’a ve peygamberlerine inananlar için hazırlanmış olup genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun. İşte bu, Allah’ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

 5. Edip Yüksel

  21. Efendinizden bir bağışlanmaya ve genişliği gökler ve yer kadar olan bir bahçeye koşun. ALLAH’a ve elçisini onaylayanlar için hazırlanmıştır. Bu, ALLAH’ın dilediğine ve/veya dileyene verdiği lütfudur. ALLAH Büyük Lütuf sahibidir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  21. Rabbinizden bir mağfirete; Allah’a ve peygamberine inananlar için hazırlanmış olup, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun. İşte bu Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

 7. Hakkı Yılmaz

  21. Rabbinizden bir bağışlanmaya, Allah’a ve elçilerine inananlar için hazırlanmış, genişliği gökle yerin genişliği gibi olan cennete yarış yapınız. İşte bu, Allah’ın, dilediğine verdiği armağandır. Onu dilediğine verir. Ve Allah, büyük armağan sahibidir.

 8. Hasan Basri Çantay

  21. Rabbinizden mağfirete ve — genişliği yerle, göğün eni kadar olan, Allaha ve peygamberlerine îman edenler için hazırlanmış bulunan — cennete (ulaşmak) için yarış yapıb kazanın. İşte bu, Allahın fazl (-u kerem) idir ki onu kime dilerse ona verir. Allah, büyük fazl (-u inayet) saahibidir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  21. (O halde dünyanın bu aldatıcılığına aldanmayıp tevbe ve sâlih amellerle) Rabbinizden bir mağfirete ve Allah’a ve resûllerine inananlar için hazırlanmış, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete (girmek için) koşuşun/yarışın. Bu Allah’ın bir lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  21. Rabbinizden bir mağfirete ve genişliği, gökle yerin genişliği gibi olup, Allah`a ve O`nun peygamberlerine îmân edenler için hazırlanmış bulunan bir Cennete doğru yarışın! Bu, Allah`ın lütfudur! Onu (hikmetine binâen, kendi lütfundan) dilediğine verir. Çünki Allah, pek büyük ihsan sâhibidir.

 11. Hüseyin Atay

  21. Rabbiniz tarafından bağışlanmaya; Allaha ve elçilerine inananlar için hazırlanmış, genişliği yerle göğün genişliği kadar olan cennete koşuşun; bu, Allah’ın isteyene verdiği bolluğudur. Allah büyük bolluk sahibidir.

 12. İhsan Eliaçık

  21. Bu nedenle siz Rabbinizin affına nail olmaya bakın. Allah'a ve Peygamberine iman edenler/güvenenler için hazırlanmış olan yerler ve gökler kadar geniş cennet için yarışın. İşte bu, Allah'ın lütfudur ki onu lâyık gördüğüne verir. Allah çok büyük lütuf sahibidir

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  21. (Öyleyse siz bu fânî hayatın, faydası az ve zevâli çabuk olan güzel elbiselerini, kıymetli bineklerini ve değerli konaklarını kazanmak için koşuşturmayı bırakın da,) Rabbiniz tarafından büyük bir mağfiret (kazandıracak İslâm, ihlâs ve tevbey)e ve öyle değerli bir cennete doğru yarışın ki, onun (bir Müslüman’a verilecek olan makamının) eni (bile) gökle yerin (birbirine bitiştirilmesi hâlindeki) en(ler)i gibidir. O (cennet), Allâh’a ve rasûllerine inanmış olan o (mümin) kimseler için (daha şimdiden) hazırlanmıştır! İşte bu, ancak Allâh’ın fazlıdır ki, onu dilediği kimseye verir. Zaten Allâh pek büyük fazl(u kerem) sahibidir.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  21. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni, gökle yerin genişliği kadar olan, Allah'a ve Resûlüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

 15. Mehmet Okuyan

  21. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve Allah’a ve elçilerine inananlar için hazırlanacak, genişliği gökle yerin genişliği gibi olan cennete koşun! İşte bu, Allah’ın dilediğine (layık olana) verdiği lütfudur. Allah büyük lütuf sahibidir.

 16. Mustafa İslamoğlu

  21. Allah’a ve elçilerine iman edenler için hazırlanan, alanı göğün ve yerin genişliği kadar olan cennete kavuşmak ve Rabbinizin mağfiretine nail olmak için birbirinizle yarışın! Bu Allah’ın tercih edene/ tercih ettiğine bahşettiği lutfudur: zira Allah muazzam lutuf sahibidir.

 17. Mustafa Öztürk

  21. O halde siz siz olun, rabbinizin af ve mağfiretine erebilmek, Allah'a ve peygamberlerine yürekten inananlar için hazırlanmış bulunan ve genişliği yerle göğün genişliği gibi olan cennete girebilmek için yarışın. Cennet, Allah'ın diledi­ği/layık gördüğü kimselere ihsan ettiği bir lütuftur. Allah büyük lütuf sahibidir.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  21. Koşunuz Rabbinizden bir mağfirete ve bir cennete ki, onun eni gök ile yerin eni gibidir, Allah’a ve Peygamberine imân etmiş olanlar için hazırlanmıştır. İşte bu, Allah’ın fazlıdır. Bunu dilediği kimseye verir ve Allah pek büyük fazl sahibidir.

 19. Sadık Türkmen

  21. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan, Allah’a ve Rasûlüne inananlar için hazırlanan cennete, yarışırcasına koşun. İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine (hak edenlere) verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

 20. Süleyman Ateş

  21. (O halde siz), Rabbinizden bir mağfirete ve genişliği, gökle yerin genişliği gibi olup Allah’a ve elçilerine inananlar için hazırlanmış bulunan bir cennete koşun. İşte bu, Allâh’ın dilediğine vereceği lutfudur. Allâh, büyük lutuf sâhibidir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  21. Siz, Rabbiniz tarafından bağışlanmak ve genişliği göklerle yerin genişliği kadar olan Cennet’i elde etmek için yarışın. Orası, Allah’a ve elçilerine inanıp güvenenler için hazırlanmıştır. İşte bu, Allah’ın lütfudur; onu, gereğini yapanlara verecektir. Allah, büyük lütuf sahibidir.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  21. (O halde dünyaya kendinizi kaptırmadan) Rabbinizden bir bağışlanmaya ve Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış, eni gökle yerin genişliği kadar olan cennete (girmek için) yarışın (koşuşun/ koşuşturun). İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu (dinde) gayret göterenlere verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  21. Rabbinizden bir affa ve Allah ile resulüne inananlar için hazırlanmış bulunan, eni de yerle göğün eni kadar olan bir cennete doğru yarışarak koşun. Bu, Allah’ın dilediğine vereceği bir lütuftur. Allah, o büyük lütfun sahibidir.