Ayetler

İbrahim 19. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

İBRAHİM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

19. Allah’ın, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir.

20. Bu, Allah’a hiç de güç gelmez.

Allah'ın bir toplumu yok edip yerine yenisini getirmesi belli şartların oluşmasına bağlıdır. Benzer ifadeleri Maide 54. ayette görüyoruz. Allah bu ayette hangi şartta bir toplumun yerine bir başkasını getireceğini bildirmiş; Ey inanıp güvenenler! İçinizden dininden dönenler olursa bir süre sonra Allah, yerlerine sevdiği bir topluluğu getirir. Bunlar Allah’ı sever, inanıp güvenenlere saygı duyar, âyetleri görmezlikte direnenlere (kâfirlere) karşı dik durur; Allah yolunda mücadele eder ve kınayanın kınamasından da korkmazlar. İşte Allah’ın lütfu budur; onu, gereğini yapana verir. Allah’ın imkanları geniştir, her şeyi bilir. Demek ki Allah dinden dönme gibi bir durum olduğunda bizim yerimize başkasını getirebilir.

Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Buna göre ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

İBRAHİM SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

19. Allah’ın gökleri ve yeri gerçek varlıklar[1*] olarak yarattığını görmedin mi? Gerek görürse[2*] sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir.

[1*] Bu ayetler, bazı tasavvufi ve felsefi akımların vahdet-i vücud, vahdet-i şuhud gibi görüşlerini reddetmektedir (Bakara 2/164, Al-i İmran 3/190, En’am 6/99, Yunus 10/6, 101, Ra’d 13/2, Rum 30/8, Casiye 45/12-13, Nuh 71/15-17).

[2*] Şâe = شاء fiilinin kökü, “bir şeyi var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. Özne Allah ise “gereğini yarattı” anlamına gelir. (Bkz. Müfredât). Burada yaratılacak olan, o kişileri etkisizleştirecek şartlardır.

20. Bu, Allah için güç değildir.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  19. Görmedin mi ki, Allah, şu gökleri ve bu yeri hak olarak (hikmete uygun, gereken mükemmeliyette) yaratmıştır? O, dileyecek olursa, sizi yok eder ve (yerinize) yepyeni bir toplum getirir.

 2. Bayraktar Bayraklı

  19-20. Allah'ın, gökleri ve yeri bir amaç uğruna yarattığını görmedin mi? O dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk getirir. Bu, Allah'a güç değildir.

 3. Diyanet İşleri

  19. Allah’ın, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir.

 4. Diyanet Vakfı

  19. Allah’ın gökleri ve yeri hak ile yarattığını görmedin mi? O dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk getirir.

 5. Edip Yüksel

  19. ALLAH’ın gökleri ve yeri belli bir amaç için yarattığını görmez misiniz? Dilerse sizi götürüp, yerinize yeni yaratıklar getirir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  19. Gökleri ve yeri gerçekten Allah’ın yarattığını görmedin mi? O dilerse sizi yok edip yepyeni bir halk getirir.

 7. Hakkı Yılmaz

  19-20. Gökleri ve yeryüzünü Allah’ın gerçek ile oluşturduğunu görmedin mi/ hiç düşünmedin mi? O dilerse sizi giderir ve yepyeni bir halk/ oluşturuluş getirir. Bu, Allah’a göre zor değildir.

 8. Hasan Basri Çantay

  19. Görmedin mi ki Allah gökleri ve yeri hak (ve hikmet) le yaratmışdır. Eğer dilerse sizi (n varlığınızı) giderir (yok eder, yerinize) yepyeni bir halk getirir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  19-20. Allah’ın gökleri ve yeri hakkıyla (yerli yerince) yarattığını (düşünüp gerçeği) görmedin mi? Eğer (O) dilerse sizi giderir (yerinize imanlı ve itaat eden) yepyeni bir halk getirir. Bu da Allah’a güç değildir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  19. Görmedin mi, muhakkak Allah, gökleri ve yeri elbette hak ile (yerli yerinde)yaratmıştır. Eğer dilerse sizi (helâk edip) giderir de (yerinize) yepyeni bir halk getirir.

 11. Hüseyin Atay

  19. Gerçekten Allah’ın gökleri ve yeri yarattığını bilmiyor musun? O dilerse sizi yok eder ve yeni bir halk var eder.

 12. İhsan Eliaçık

  19. Allah'ın gökleri ve yeri hak olarak yarattığını görmüyor musunuz? İsterse sizi yok eder ve yerinize yepyeni bir halk getirir

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  19. (Ey kâfir insan!) Görmedin mi ki gerçekten Allâh gökleri ve yeri (yaratılmalarını gerektiren) hak (lı bir neden ve yüce bir hikmet) ile iç içe olarak yaratmıştır? O dilese sizi giderir de, (yerinize) yepyeni yaratıklar getirir!

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  19. Allah'ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir.

 15. Mehmet Okuyan

  19. Allah’ın gökleri ve yeri bir amaç ile yarattığını görmüyor musun? Dilerse sizi giderir ve (yerinize) yepyeni bir halk getirir.

 16. Mustafa İslamoğlu

  19. GÖRMEZ misin ki Allah, gökleri ve yeri mutlak hakikate (bir atıf olsun diye) amaçlı ve anlamlı olarak yarattı. (Dolayısıyla) eğer tercih ederse sizi topyekûn ortadan kaldırır, yerinize yepyeni bir varlık türü[2003] getirir:

 17. Mustafa Öztürk

  19. [Ey kafir/nankör insanlar!] Düşünün bir kere, Allah gökleri ve yeri [boş yere değil, insanoğlunu kullukla sınamak gibi] çok temel bir maksatla yarattı. O dilerse sizi ortadan kaldırıp başka insanlara hayat imkanı verir.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  19. Görmedin mi ki, muhakkak Allah Teâlâ gökleri ve yeri bihakkın yaratmıştır. Eğer dilerse sizleri giderir ve yeni bir halk getirir.

 19. Sadık Türkmen

  19. Görmedin mi? Allah gökleri ve yeryüzünü hak ile/gerçek ile yaratmıştır. Dilerse sizi götürür ve yepyeni bir halk getirir!

 20. Süleyman Ateş

  19. Görüp anlamadın mı ki Allah gökleri ve yeri, hikmetle ve ciddî bir maksat için yaratmıştır. Eğer dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk getirir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  19. Allah’ın gökleri ve yeri gerçek varlıklar[1*] olarak yarattığını görmedin mi? Gerek görürse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  19. Allah'ın gökleri ve yeri hak ile yarattığını görmedin mi? O uygun görürse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk getirir.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  19. Allah’ın gökleri ve yeri hak olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi yok eder, yepyeni bir halk getirir.