Ayetler

İsra 30. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

İSRA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

29. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.

30. Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.

Her şeyi elde etmekte olduğu gibi rızık elde etmek de çalışıp kazanmayla doğru orantılıdır. Allah'ın emir ve yasaklarını gözeterek, insanlar ne kadar çok çalışırsa, o kadar çok rızık elde edebilir. Allah'ın yaptığı da kulun çalışması oranında rızık vermesidir. Bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Bu kanun imtihan sürecinde farklı işler. Allah rızkı daraltarak imtihan yapabilir. Bunun dışında bu kanunlara uyan herkes başarılı olur. Âyette dileme diye çevrilen şâe = شاء fiilinin kökü, “var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. (Müfredât). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı” insan olursa “tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

İSRA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

29. Eli sıkı olma; aşırı derecede eli açık da olma. Yoksa kınanmış ve çaresiz kalmış bir şekilde oturup kalırsın.

30. Rabbin, tercih ettiği kişi için rızkı genişletir de daraltır da. Şüphesiz o, kullarının durumundan haberdar olan ve onları görendir.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  30. Şüphesiz senin Rabb’in kimi dilerse, onun rızkını bol verir; kimi dilerse onun rızkını da daraltır. Çünkü kuşkusuz Rabb’in, kulları için Habfr’dir (bütün yaptıklarından haberdardır), BasıYdir (her şeylerini görendir).

 2. Bayraktar Bayraklı

  30. Şüphesiz senin Rabbin, rızkı dilediğine bolca verendir ve dilediğine de ölçülü verendir. Kullarının durumunu, bütün açıklığıyla görerek haberdar olan da O`dur.

 3. Diyanet İşleri

  30. Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.

 4. Diyanet Vakfı

  30. Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, (onları) çok iyi görür.

 5. Edip Yüksel

  30. Efendin, dilediğine rızkını bol verir veya kısar. Kuşkusuz O, kullarından haberdardır, onları görendir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  30. Gerçekten senin Rabbin, kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah, kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir.

 7. Hakkı Yılmaz

  30. Gerçekten senin Rabbin, kullarından dilediği için rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O, kullarından gerçekten haberdardır, hakkıyla görendir.

 8. Hasan Basri Çantay

  30. Şübhesiz ki Rabbin kimi dilerse rızkını genişletir, daraltır. Çünkü O, kulları (nın her haali) nden gerçekden haberdârdır, (her şey’i) hakkıyle görendir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  30. Hiç şüphesiz, Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve (dilediğine de) daraltır. Çünkü O, kullarından haberi olan, hakkıyla görendir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  30. Doğrusu Rabbin, dilediği kimseye bol rızık verir, dilediği kimseye de kısar ve ölçülü verir. Hiç şüphesiz O, kullarının (her halinden) hakkıyla haberdardır ve onları (her halleriyle) hakkıyla görmektedir.

 11. Hüseyin Atay

  30. Doğrusu, Rabbin, dilediği kimsenin rızkını genişletir ve ölçüyle verir. Doğrusu O, kullarını görür, bilir.

 12. İhsan Eliaçık

  30. Rabbin dilediğine bolca, diledi­ğine sıkarak rızık verir. Hiç şüpheniz olmasın; Allah kullarından haberdardır, her şeyi görüyor.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  30. Şüphesiz senin Rabbin (kullarının menfaatini gözeten üstün hikmeti gereği) dilediğ kimse için (bazen) rızkı genişletir ve (bazen de) daraltır. Şüphe siz ki O, dâima kullarını(n gizli-açık tüm hallerini hakkıyla bilen bir) Habîr ve Basîr olmuştur. (Dolayısıyla onların rızkını daraltması da bir hikmete dayalıdır.)

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  30. Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.

 15. Mehmet Okuyan

  30. Şüphesiz ki Rabbin, rızkı dilediğine (layık olana) açarak (bol) da verebilir, kısarak (dar) da. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, görendir.

 16. Mustafa İslamoğlu

  30. Elbet senin Rabbin (hak edenin) rızkını bollaştırmayı, (hak etmeyenin) rızkını da kısmayı ister; çünkü O kullarının her durumundan haberdardır, her şeyi tarifsiz görmektedir. *

 17. Mustafa Öztürk

  30. Şüphesiz rabbin dilediğine bol rızık verir; dilediğinin rızkını daraltır. Çünkü O kullarının her hallerinden haberdar olan, yapıp ettiklerini görendir.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  30. Şüphe yok ki, Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve darlaştırır. Muhakkak ki o, kulları için ziyâdesiyle haberdar ve görücü bulunmaktadır.

 19. Sadık Türkmen

  30. Şüphesiz senin Rabbin rızkı, dilediği kadar açar (yaratır) ve kısar. Şüphesiz O, kullarından haberi olandır, görendir.

 20. Süleyman Ateş

  30. Rabbin dilediğine rızkı açar (bol bol verir, dilediğine) kısar. Çünkü O, kulları(nın hâli)ni bilir, görür.

 21. Süleymaniye Vakfı

  30. Rabbin, tercih ettiği kişi için rızkı genişletir de daraltır da. Şüphesiz o, kullarının durumundan haberdar olan ve onları görendir.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  30. Şüphesiz senin Rabbin, düzenine uyan ve (gerekeni yapana )bir ölçüye göre rızkı yayar. Gerçekten O, kullarından haberi olandır, görendir

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  30. Hiç kuşkusuz Rabbin, dilediğine rızkı açar da kısar da. O, kullarını görüyor, onlardan haber alıyor.