Ayetler

İsra 78. Ayetteki Tercüme Hatası

Altta Diyanet'in mealiyle Süleymaniye Vakfının meali peş peşe yazdım, bazı ifadeleri renkli belirttim. Her iki mealde de aynı renkler aynı ifadeleri gösterir. Diyanet ve pek çok mealde renkli belirttiğim ifadeler yanlış tercüme ediliyor. Süleymaniye Vakfı'nın meali doğrudur. Renkli ifadeleri kıyas yapabilesin diye iki meali peş peşe ekledim.

Diyanet İşleri Meali

İSRA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

78. Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı’ya kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli vakitlerde) namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.

Süleymaniye Vakfı Meali

İSRA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

78. Namazı, güneşin tepe noktasını geçmesinden[1*] gecenin soğuğunun /karanlığının bastırmasına[2*] kadar düzgün ve sürekli kıl! Bir de doğu ufku boyunca dağılmış ışıkların bir araya toplandığı vakitte kıl! Doğu ufku boyunca dağılmış ışıkların bir araya toplanması gözle görülür.

[1*] batı tarafına yönelmesinden

[2* ] Gecenin ğasakı, gecenin karanlığı anlamına geldiği gibi soğuk vakti anlamına da gelir. (Lisan’ul-arab). Bulunduğumuz yerden Güneş ışınlarının tamamen çekilmesi, günün en serin vaktinin başlaması demektir. Beyaz gecelerin yaşanmadığı yerlerde Güneşin ufka uzaklığı en az 18 derece olur ve ufukta herhangi bir aydınlık kalmaz. Beyaz gecelerin yaşandığı yerlerde de, Güneş ortada olmasına rağmen gece serinliği iyice hissedilmeye başlar.

Oruca Başlama Zamanında ve Sabah Namazında Yapılan Hata

Burada yapılan hata İsra 78 de ki “kuranel fecr” ifadesinin yanlış tanımlanmasından başlıyor. Gelenekte bu ayete sabah namazının şahitli olduğu şeklinde meal veriyorlar. Ayette şu kelimeler geçiyor; "kurâne", "el fecri", "meşhûden". Buradaki kurâne'ye "Kur'an'ı Kerim" manası veriyorlar. Buradaki anahtar kelime ve anlamı bilinmeyen kelime Kuran. Kuran "karae" fiilinden edilen bir mastar olup toplanmak anlamındadır. Burada kast edilen Kur'an'ı Kerim değildir. Ayette geçen diğer ifade El fecr nedir? Hepimiz fecrin seher vakti olduğunu biliyoruz. O zaman "ve kur'âne el fecri" ifadesi seher vaktinde toplanan, bir araya gelen şeyi anlatıyor demektir. Burada gün doğarken güneşin ışıklarını kast ediliyor. Bu aynı zamanda Bakara 187'de ki "Fecrin olduğu tarafta, ak çizgi kara çizgiden size göre tam seçilinceye kadar yiyin, için; sonra orucu geceye kadar tamamlayın" ifadesiyle aynı vakittir. İsra 78'in sonundaki "meşhûden" şahit olunan, gözle görülen demek. Bütün bunları bir araya getirince sabah namazının, oruca başlama zamanının vakti ortaya çıkıyor. Bu konuda bir de peygamberimizin tan yerinin ağarması nasıl olur, ne zamana kadar yenebileceğine dair hadisi var. Biz dinimizi peygamberimzden öğrenmeyeceksek kimden öğreneceğiz? Peygamberimizin gösterdiklerini mi esas alacağız yoksa din adına konuşmaya yetkili kurumları mı? Peygamberimizin hadisinde oruca başlama zamanı şöyle;

“Yiyin, için; yukarı tırmanarak yayılan (kızıllık) sizi etkilemesin; enine yayılan kızıllığı görünceye kadar yiyin, için.”, kaynak Ebu Davud, vakt’us-sahûr, hadis no 2348; Sünen’ut-Tirmîzî, Ma cae fî beyân’il-fecr, hadis no 705.

Diyanet Ramazan'da ezan okuduğunda hava zifiri karanlık oluyor. Bu, oruca başlama ve sabah namazını kılma zamanı olan imsak'ın henüz girmediğini gösterir. Diyanetin yaptığı bu hata ahiretlerini kaybetmelerine neden olacak. Namaz vakitlerini Süleymaniye Vakfı Takviminden takip etmeni tavsiye ederim. Süleymaniye Takvimi

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  78. Gündüzün günegin zevälinden (orta noktadan batıya dönmesinden) gecenin kararmasına kadar (belirlenen vakitlerde) namazı gereğince (müşriklerin namazı gibi değil, islam'a göre) kıl; bir de Sabah Kur'an'ını oku (namazını kıl); çünkü Sabah Kur’an’ı (namazı) gerçekten (gece ile gündüz meleklerince) şahitlidir. (Yahut bu vakit, uyku ile uyanıklık, aydınlık ile karanlık vs. itibarıyla İlâhi kudretin açık bir göstergesidir.)

 2. Bayraktar Bayraklı

  ß

  78. Güneşin sarkmasından gecenin kararmasına kadar namaz kıl ve sabahın Kur`ân`ını da unutma. Çünkü sabahın Kur`ân`ı görülecek şeydir.

 3. Diyanet İşleri

  78. Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı’ya kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli vakitlerde) namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.

 4. Diyanet Vakfı

  78. Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kıl; bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir.

 5. Edip Yüksel

  78. Güneşin kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı gözet. Sabah okumasını da (Kuran) da gözet. Sabahleyin okunan (Kuran) tanık olunur.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  78. Güneşin batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar (belirli vakitlerde) gereği üzere namazı kıl, bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazında, gece ve gündüz melekleri hazır bulunur.

 7. Hakkı Yılmaz

  78. .Güneşin batmasından/ kaybolmasından gecenin kararmasına kadar salâtı ikame et [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı; toplumu aydınlatmayı kurumlaştır ve ayakta tut] ve sabah öğrenip-öğretilmesini sağla. Çünkü sabah öğrenip-öğretilmesi görülecek şeydir.

 8. Hasan Basri Çantay

  78. Güneşin (zeval vakfında) kayması ânından gecenin kararmasına kadar güzelce namaz kıl. Sabah namazını da (öylece edâ et). Çünkü sabah namazı şahidlidir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  78. Güneşin (tepe noktasına gelip) kaymasından, gecenin kararmasına kadar (öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerinde) namaz kıl; sabah namazını da (öylece kıl). Çünkü sabah namazı (için, o vakitte birleşen gece ve gündüz melekleri tarafından) şâhitlik edilir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  78. (Öğle üzeri) güneşin zevâlinden (sonra öğle, daha sonra ikindi namazını), gecenin kararmasına kadar (gün batımında akşam, iyice karardığında yatsı) namazı(nı) kıl; bir de sabah namazını (kıl)! Çünki sabah namazı (gece ve gündüz melekleri tarafından) şâhid olunan (bir namaz)dır.

 11. Hüseyin Atay

  78. Güneşin batmaya yüz tutmasından, gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Tan ağarırken de oku. Doğrusu, tan ağarırken okumak bilinçlenmeye yarar.

 12. İhsan Eliaçık

  78. Güneşin kayboluşundan gecenin bastırmasına kadar canı gönülden destek iste/dua et/namaz kıl. Ve sabah okuması.. Kuşkusuz sabah okumasında kalp gözlerini açan bir dinginlik vardır.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  78. Güneşin (gündüzün yarı dâiresinden) kayması ânında (öğle namazını), gecenin karanlığına dek (uzanan süreçte ise; ikindi, akşam ve yatsı vakitlerine ulaştığın zaman) o (farz) namaz(lar) ı ve (imsak vakti ile güneş doğumu arasında) sabah namazını hakkıyla kıl! Çünkü şüphesiz sabah (namazın)ın (diğer namazlara nispetle çokça okunan) Kur’ân’ı (gece ve gündüz meleklerinin, ayrıca birçok namaz kılan insanların iştirâkiyle, kalabalık topluluklar tarafından) hazır bulunulan bir amel olmuştur.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  78. Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı'ya kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli vakitlerde) namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.

 15. Mehmet Okuyan

  78. Güneşin (batıya) yönelip gecenin karanlığı bastırıncaya kadar ve tan vaktinin (sabah ışıklarının) toplanması (vaktinde) namaz kıl! Şüphesiz ki tan vaktinin (sabah ışıklarının) toplanmasına şahit olunmaktadır.

 16. Mustafa İslamoğlu

  78. GÜNEŞİN zirveyi aşıp (batıya) ağmasından gecenin karanlığının iyice çökmesine kadar (geçen zaman dilimlerinde) namazı hakkını vererek kıl; ve bir de sabah (namazı) okuyuşunu: unutma ki sabah okuyuşu, oldu olası (insanı her tür mânevî) algıya açık hâle getirir.

 17. Mustafa Öztürk

  78. [Ey Peygamber! Müşriklerin sana reva gördükleri zulme sabırla göğüs germek ve bu konuda Allah'tan yardım dilemek üzere) güneşin zevalinden gecenin karanlığı basıncaya kadar [belli vakitlerde) namaz kıl, özellikle de sabah namazını. Çünkü sabah namazı kalpte ferahlık, enginlik ve dinginlik vesilesidir.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  78. Namazı güneşin zevalinden gecenin karanlığına kadar güzelce kıl, sabah namazını da. Şüphe yok ki, sabah namazı müşahede olunmuş bulunmaktadır.

 19. Sadık Türkmen

  78. Namazi gereği gibi kıl (huşû ile/ne dediğini bilerek!) Güneş’in batıya meylettiği saatlerde (öğle ve ikindiyi), havanın kararmasıyla birlikte (akşam ve yatsıyı) ve fecrin ilk ışıklarının toplaştığı saatlerde de (sabah namazını kıl!) Şüphesiz ki, fecir ışıklarının toplaşması; işte o (sabah namazı vaktidir ve insanlar tarafından), çıplak gözle açıkça görülmektedir.

 20. Süleyman Ateş

  78. Güneşin sarkmasından (aşağı kaymasından) gecenin kararmasına (yatsı vaktine) kadar namaz kıl ve sabahın Kur’ân’ın(ı, uzunca Kur’ân okunan sabah namazını) da (unutma). Çünkü sabah Kur’ân (okuması) görülecek şeydir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  78. Namazı, güneşin tepe noktasını geçmesinden gecenin soğuğunun /karanlığının bastırmasına kadar düzgün ve sürekli kıl! Bir de doğu ufku boyunca dağılmış ışıkların bir araya toplandığı vakitte kıl! Doğu ufku boyunca dağılmış ışıkların bir araya toplanması gözle görülür.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  78. “Güneşin batıya kaymasından gecenin kararmasına kadar; bir de fecrin (tan ışık larının) yoğunlaşması sırasında namazı kıl. Fecirdeki yoğunlaşma (gözle) görülür.(gözle anlaşılacak bir şeydir.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  78. Güneşin kaymasından/aşağı sarkmasından, gecenin kararmasına kadar namazı kıl. Sabah Kur’an’ını da gözet. Çünkü sabah Kur’an’ı tanıklarca izlenmektedir.