Ayetler

Kehf 24. Ayetteki Tercüme Hatası

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

KEHF SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

23-24. Hiçbir şey için, Allah’ın dilemesi dışında: «Ben yarın onu yapacağım deme» Ancak Allah dilerse (yapacağım de). Ve unuttuğun vakit Allah’ı an ve «Umarım Rabbim beni, doğruya daha yakın olana eriştirir.» de..

İnşaallah Ne Demek?

İnşaalah demek olan أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (en yeşā`e llahu) ifadesinde şae fiili var. Şae fiili dilemek anlamında değildir. Dolayısıyla inşaallah "Allah dilerse ... " demek değildir. İnsanlar bir olayın olmasını istediği zaman inşaallah dediklerinde eğer Allah da bu olayın olmasını tercih ederse, şartları oluşturursa, gerekli desteği izini verirse demektir. Yani kısaca inşaalah "Allah dilerse ... " demek değildir. Ayetin en doğru ifadesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

KEHF SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

23. Hiçbir iş için asla "Ben yarın bunu yapacağım!" deme,

24. "Allah gerekli desteği verirse[1*] dersen o başka. Unutursan Rabbini hatırla ve de ki "Belki Rabbim beni yarından da yakın bir vakitte başarıya ulaştırır."

[1*] Şâe = شاء fiilinin kökü, “bir şeyi var etme” anlamında olan şey =شيء’dir. Özne Allah ise “gereğini yarattı” anlamına gelir. (Bkz. Müfredât). Burada yaratması beklenenler, ihtiyaç duyulan şeylerdir.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Anlam bütünlüğü olsun diye yirmi üç ve yirmi dördüncü ayetleri beraber yazdım. Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim. İnşaalah yazıp parantez içine "Allah dilerse" yazanları doğru kabul etmedim. "Allah izin verirse" yazanları doğru kabul ettim ama inşaallah'ın Allah'ın izninden daha fazlasını gerektirdiğini unutmamak gerekir.

 1. Ali Akın

  23. “Hiçbir iş için sakın: “Ben bunu mutlaka yarın yapacağım” deme!”

  24. “Ancak: “İnşaallah (Allah dilerse), yapacağım” de! (Bunu demeyi) unuttuğun zaman da Rabb’ini an (İnşaallah, de! Yahut bunu demeyi unuttuğun zaman Rabb’ini Teşbih ve istiğfar ile an! Yahut Rabb’inin bazı buyruklarını terk ettiğin zaman Rabb’inin azabını an!) ve de ki: “Rabb’imin, beni bundan (Ashab-ı Kehf ile ilgili bilgilerden) daha yakın bir hidâyete (peygamberliğimi gösteren delillere) erdirmesini umarım!”

 2. Bayraktar Bayraklı

  23-24. Allah`ın dilemesine bağlamadıkça, hiçbir şey için, “Bunu yarın yapacağım” deme! Bunu unuttuğun takdirde Allah`ı an ve “Umarım Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir yolla iletir” de!

 3. Diyanet İşleri

  23-24. "Allah izin verirse" demeden hiçbir şey için, "Şu işi yarın yapacağım" deme! Unuttuğun takdirde rabbini an ve "Umarım rabbim bana, doğruya bundan daha yakın yolu gösterir" de.

 4. Diyanet Vakfı

  23-24. Allah’ın dilemesine bağlamadıkça (inşâallah demedikçe) hiçbir şey için «Bunu yarın yapacağım» deme. Bunu unuttuğun takdirde Allah’ı an ve: «Umarım Rabbim beni, doğruya bundan daha yakın olan bir yola iletir» de

 5. Edip Yüksel

  23. Hiçbir şey için, "Bunu yarın yapacağım" deme.

  24. Ancak, "ALLAH dilerse (inşallah)" diyerek Efendini an. Unutursan, o zaman da, "Belki Efendim bir dahaki sefere beni daha iyiye ulaştırır" de.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  23-24 Hiçbir şey için, Allah’ın dilemesi dışında: «Ben yarın onu yapacağım deme» Ancak Allah dilerse (yapacağım de). Ve unuttuğun vakit Allah’ı an ve «Umarım Rabbim beni, doğruya daha yakın olana eriştirir.» de..

 7. Hakkı Yılmaz

  23-24. Ve hiçbir şey için, “Allah’ın dilemesi dışında, şüphesiz ben yarın onu yapacağım” deme. Ve terk ettiğin vakit Allah’ı an ve “Umarım Rabbim beni, doğruya bundan daha yakın olana eriştirir” de!

 8. Hasan Basri Çantay

  23. Hiçbir şey hakkında «Ben bunu her halde yarın yapıcıyım» deme.

  24. Meğer ki (özünü) Allahın dilemesi (ne bağlamış olasın). Unutduğun zaman Rabbini an ve (şöyle) de: «Umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir hayra ve muvaffakiyyete erdirir».

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  23-24. İnşallah (Allah dilerse/Allah izin verirse) demeksizin, asla, hiçbir şey için: “Ben yarın bunu mutlaka yaparım.” deme! Unuttuğun zaman da (yine inşallah diyerek) Rabbini an ve: “Umarım ki Rabbim beni, bundan daha isabetli (bir) doğruya ulaştırır.” de.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  23-24. (Ey Habîbim!) Sakın hiçbir şey için, Allah’ın dilemesine bağlamadıkça (inşâallah demedikçe): “Ben bunu yarın kesinlikle yapacak olanım” deme! (Bunu) unuttuğun zaman ise, Rabbini an ve: “Umarım ki Rabbim, bundan (bu kıssadan, peygamberliğime delîl olan) daha yakın bir yola (daha nice delillere) beni eriştirir” de!

 11. Hüseyin Atay

  23-24. "Allah dilerse" demeden, hiçbir şey için, asla "Ben onu yarın yapacağım" deme. Ve unuttuğun zaman Rabbini an ve "Umarım ki, Rabbim beni doğruya, bundan daha yakın olarak ulaştırır" de.

 12. İhsan Eliaçık

  23. Hiçbir şey hakkında da: "Ben bunu yarin muhakkak yaparım!" deme.

  24. Allah'ı hesaba katmaksızın konuşma. Unuttuğun zaman da Allah'ı an ve söyle söyle: "Umarım, Rabbim beni en yakın zamanda başarıya ulaştırır."

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  23. “Bir de sakın ola ki sen (yapmayı kastettiğin) hiçbir şey için (kimseye): ‘İşte Gerçekten ben bunu yarın (veya ileride) yapıcıyım!’ deme!

  24. ‘Ancak Allâh’ın dilemesiyle (yapabilirim)!’ (anlamına gelen ‘İnşâAllâh’ sözünü söyle.)” Ama (bunu) unuttuğun zaman Rabbini(n irâdesinin unutulmaması gerektiğini) hatırla ve: “Umulur ki Rabbim beni (doğru yola) isâbet bakımından işte bundan daha yakın olana eriştirir (ve böylece bana: ‘İnşâAllâh!’ demeyi unutmuş bulunduğum As hâb-ı Kehf’in kıssasına nispetle , peygamberliğimi daha açık bir şekilde ifade edecek diğer peygamber kıssalarını öğretir)!” de!

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  23-24. Hiçbir şey hakkında sakın "yarın şunu yapacağım" deme! Ancak, "Allah dilerse yapacağım" de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve "Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana ulaştırır" de.

 15. Mehmet Okuyan

  23. Hiçbir şey için sakın “Bunu yarın mutlaka yapacağım.” deme!

  24. Ancak Allah dilerse (yapacağım.” de)! Unuttuğun zaman Rabbini an ve “Umarım Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olana ulaştırır.” de!

 16. Mustafa İslamoğlu

  23. Ve hiç bir şey için, "Ben bu işi yarın kesinlikle yaparım!" deme!

  24. Ancak "Allah dilerse (yapabilirim)" de. Ve bunu unuttuğun zaman hemen Rabbini hatırla ve de ki: "Umarım ki Rabbim beni bundan daha yakın (ve derinlikli) bir bilgi ve bilinç düzeyine eriştirir!"

 17. Mustafa Öztürk

  23-24. Öte yandan hiçbir iş için, "Yarın mutlaka yapacağım. " diye kesin konuşma. Bunun yerine, "Allah dilerse [inşallah] yaparım. " de. Olur da inşallah demeyi unutursan, hatırladığın zaman derhal rabbini an ve şöyle de: "Umarım rabbim beni bundan böyle daha isabetli davranışa muvaffak kılar . "

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  23-24. Ve bir şey hakkında, «Ben bunu elbette ki, yarın yapacağım,» deme. Ancak Allah Teâlâ dileyecek olursa (yapacağım)» de. Ve unuttuğun vakit Rabbini zikret ve de ki: «Umulur ki, Rabbim beni bundan daha yakın bir dosdoğru hayra (bir muvaffakiyete) eriştirir.»

 19. Sadık Türkmen

  23. Ve hiçbir şey için asla: "Ben bunu yarın mutlaka yapacağım" deme!

  24. "ancak Allah izin verirse!" (de). Unuttuğun zaman da Rabbini an ve de ki: "Umarım Rabbim, beni bundan daha yakın bilgiye yaklaşmam için, doğruya yöneltip iletir."

 20. Süleyman Ateş

  23. Hiçbir şey için "Bunu yarın yapacağım" deme.

  24. Ancak "Allâh dilerse (yapacağım)" (de). Unuttuğun zaman Rabbini an ve "Rabbimin beni bundan daha doğru bir bilgiye ulaştırcağını umarım" de.

 21. Süleymaniye Vakfı

  23. “Hiçbir iş için: "Ben bunu yarın yapacağım" deme,

  24. "Allah gerekli desteği verirse dersen o başka. Unutursan Rabbini hatırla ve de ki "Belki Rabbim beni yarından da yakın bir vakitte başarıya ulaştırır."

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  23. Hiçbir iş için : »Ben bunu ne olursa olsun yarın yapacağim » deme,

  24. Ancak "Allâh (bende) bir güç var ederse (yapacağım)" (de). Unuttuğun zaman Rabbini an ve "Rabbimin beni bundan daha doğru bir bilgiye ulaştıracağını umarım" de.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  23. Hiçbir şey için, "Ben bunu yarın kesinlikle yapacağım." deme.

  24. "Allah dilerse" şeklinde söyleyebilirsin. Unuttuğunda, Rabbini an. Ve de: "Umarım ki Rabbim beni, bundan daha yakın bir zamanda başarıya/aydınlığa ulaştırır."