Ayetler

Maide 17. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

MAİDE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

17. Allah, Meryem oğlu Mesîh’in kendisidir" diyenler hiç şüphesiz hakikati inkâr etmiş olurlar. De ki: "Eğer Allah, Meryem oğlu Mesîh’i, annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helâk etmek isterse, kim Allah’ın gücüne karşı durabilir!" Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah’a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir

Ayette dileme diye çevrilen Şâe شاء fiili insanlar için kullanıldığında tercih ettiği şeyi elde etmek için gereken çalışmayı yapmak anlamındadır. Hiç bir insan hedeflediği amaca dileyerek ulaşamaz ancak gerekli çalışmaları yaparak ulaşabilir. Şâe fiili Allah için kullanıldığında ise gerekeni yapmak, demektir. Bakara 117. ayet şöyle; Gökleri ve yeri, örneksiz yaratan O’dur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi onun için sadece “Oluş!” der, o şey oluşur. Allah bir şeyi yaratmaya karar verdiğinde gereken neyse onu yaratır. Bu ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

MAİDE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

17. “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler, kesinlikle kâfir/ doğruları örtmüş oldular. De ki: “Allah; Meryem oğlu Mesih’i, anasını ve yeryüzünde olan herkesi yok etmek istese ona karşı koymaya kimin gücü yeter?” Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında tüm yetkiler Allah'ındır. O, gerekli gördüğünü[*] yaratır. Allah, her şeye bir ölçü koyar.

[*] Şâe = شاء fiilinin kökü, “bir şey yapma” anlamında olan şey = شيء’dir. Allah’ın yapması o şeyi var etmesi, insanın yapması da o şey için gereken çabayı göstermesidir (Müfredât). Allah, her şeyi bir ölçüye göre var eder (Kamer 54/49, Ra’d 13/8). İmtihanla ilgili şeyleri iyi ve kötü diye ikiye ayırmıştır (Enbiyâ 21/35). Allah, herkesin doğru olmasını ister (Nisa 4/26) ama sadece doğru şeyler yapanı doğru yolda sayar (Nur 24/46). Yaptığının doğru veya yanlış olduğunu da kişiye ilham eder. Onun için doğru davrananın içi rahat, yanlış davrananın içi de sıkıntılı olur (Şems 91/7-10). Buna göre şâe = شاء fiilinin öznesi Allah olursa “gerekeni yarattı”, insan olursa tercihinin gereğini yaptı” anlamına gelir. Allah insanlara, tercihlerine göre davranma hürriyeti vermeseydi hiç kimse yanlış bir şey yapamaz ve imtihan diye bir şey de olmazdı (Nahl 16/93). Yanlış kader anlayışını imanın bir esası gibi İslam’a yerleştirmek isteyenler, büyük bir çarpıtma yaparak şâe = شاء fiiline irade yani isteme ve dileme anlamı vermiş; bunu, tefsirlere hatta sözlüklere bile yerleştirerek birçok ayetin mealini bozmuşlardır. Bkz: http://www.suleymaniyevakfi.org/akaid-arastirmalari/kuranda-sey-mesiet-irade-ve-fitrat.html

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  17. Ant olsun ki, “Doğrusu, Allah, Meryem oğlu Mesih’in ta kendisidir” diyenler, gerçekten kâfir olmuşlardır. Ey Muhammed! De ki: “Pekiyi, Allah, Meryem oğlu İsa Mesih ile onun annesini ve yeryüzündekilerin hepsini yok etmeyi dileyecek olursa, Ona karşı kim, bir şey yapabilecek!” Şu göklerin, bu yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı da, yalnız Allah’ındır. Allah, ne dilerse onu yaratır. Zaten Allah, her şeye Kaadirdir.

 2. Bayraktar Bayraklı

  17. “Eğer Meryem oğlu Îsa`yı, onun annesini ve yeryüzündekilerin hepsini imha etmek isterse, kim Allah`a engel olabilir? Zira göklerin, yerin ve onlar arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah`a aittir. O, dilediğini yaratır ve Allah her şeye tam manasıyla gücü yetendir.”

 3. Diyanet İşleri

  17. Allah, Meryem oğlu Mesîh’in kendisidir" diyenler hiç şüphesiz hakikati inkâr etmiş olurlar. De ki: "Eğer Allah, Meryem oğlu Mesîh’i, annesini ve yeryüzünde bulunanların tamamını helâk etmek isterse, kim Allah’ın gücüne karşı durabilir!" Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı Allah’a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir

 4. Diyanet Vakfı

  17. «Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesîh’dir» diyenler andolsun ki kâfir olmuşlardır. De ki: Öyleyse Allah, Meryem oğlu Mesîh’i, anasını ve yeryüzündekilerin hepsini imha etmek isterse Allah’a kim bir şey yapabilecektir (O’na kim bir şeyle engel olabilecektir)! Göklerde, yerde ve ikisi arasında ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah’a aittir. O dilediğini yaratır ve Allah her şeye tam manasıyle kadirdir

 5. Edip Yüksel

  17. "ALLAH Meryem oğlu Mesih’tir" diyenler elbette kâfir olmuşlardır. De ki: "ALLAH Meryem oğlu Mesih’i, annesini ve hatta yeryüzündekilerin tümünü helak etmek isterse, kim buna engel olabilir?" Göklerin, yerin ve arasındakilerin egemenliği ALLAH’a aittir. Dilediğini yaratır. ALLAH her şeye Gücü Yetendir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  17. Muhakkak ki, «Allah, ancak Meryemoğlu İsa Mesih’tir» diyenler kâfir olmuşlardır. (Onlara) de ki: « Allah, Meryemoğlu İsa Mesih’i, anasını ve bütün yeryüzündekileri helak etmek istese O’na kim engel olabilir?» Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sadece Allah’a aittir. O, dilediğini yaratır. Allah, her şeye kadirdir.

 7. Hakkı Yılmaz

  17. Andolsun ki “Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih’in ta kendisidir” diyen kimseler kâfir; Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimseler olmuşlardır. De ki: “Peki, Allah, Meryem oğlu Mesih’i, anasını ve bütün yeryüzündeki kimseleri değişime/ yıkıma uğratmak istese, O’na karşı kim bir şey yapabilir. Göklerin, yeryüzünün ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti de sadece Allah’a aittir. O, dilediğini oluşturandır. Ve Allah, her şeye en iyi güç yetirendir.”

 8. Hasan Basri Çantay

  17. «Hakıykat, Allah Meryem oğlu Mesîh in kendisidir» diyenler andolsun ki kâfir olmuşdur. De ki: «O halde Allah, Meryem oğlu Mesîhi, anası (Meryem) i ve yer yüzünde bulunanların hepsini öldürmek isterse kim Allahın her hangi bir şey’ine (saahib ve) mâlik olabilir? Göklerin, yerin ve aralarındaki her şey’in hükümranlığı Allahındır. O, ne dilerse yaratır. Allah, her şey’in üstünde tam bir kudret saahibidir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  17. “Hiç şüphesiz Allah, o Meryem’in oğlu Mesih’tir.” diyenler andolsun ki (şirke girip) kâfir olmuşlardır. De ki: “Öyleyse Allah, Meryemoğlu Mesih’i, annesini ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek isterse, O’na karşı (bunu önlemek için) kimin elinden bir şey gelir? Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin mülkiyeti/hükümranlığı Allah’ındır. O, dilediğini yaratır. Allah her şeye kâdirdir.”

 10. Hayrat Vakfı Meali

  17. Andolsun ki, şübhesiz Allah, o Meryemoğlu Mesîhdir!` diyenler kâfir olmuşlardır! De ki: `Peki (Allah, sizin ilâh olarak düşündüğünüz) Meryemoğlu Mesîh`i, annesini ve yeryüzündekilerin hepsini helâk etmek istese, Allah`a karşı kim bir şeye mâlik olabilir? Hem göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü Allah`ındır. (O) ne dilerse yaratır.` Çünki Allah, herşeye hakkıyla gücü yetendir.

 11. Hüseyin Atay

  17. Andolsun, "Doğrusu, Allah ancak Meryemoğlu Mesih'tir" diyenler kafir olmuşlardır. De ki: "Allah, Meryem oğlu Mesih'i, anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istemiş olsa, kim Allah'a karşı koyabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasmdakilerin egemenliği Allah'a aittir. Dilediğini yaratır ve Allah'ın gücü her şeye yeter"

 12. İhsan Eliaçık

  17. Açıkçası, "Meryem'in oğlu Mesih Allah'tır!" diyenler kâfir olmuşlardır. Söyle onlara: "Eğer Allah, Meryem'in oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini yok etmek isterse buna kim engel olabilir?" Bütün göklerin, yerin ve arasındakilerin mülkiyeti Allah'ındır. İstediğini yaratır, Allah her şeye gücü yetendir.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  17. Andolsun ki; “Gerçekten Allâh, Meryem oğlu Mesîh’in ta kendisidir!” demiş olan kimseler şüphesiz kâfir olmuştur. (Habîbim! Bu iddiada olanlara) de ki: “Peki O (Allâh-u Te`âlâ), Meryem oğlu Mesîh’i, an nesini ve yerde bulunanları topluca helâk etmek is terse, Allâh’tan (zuhûr edecek bu yöndeki bir irâde ve kudreti geri çevirme hususunda) en ufak bir şeye kim mâlik olabilir?! (Diğer mümkin varlıklar gibi, İlâhî kudrete bağımlı olup, yok olmaya mahkûm olan yaratıkların ilâhlıkla ne alâkası olabilir?!)” Göklerin, yer(ler)in ve ikisi arasındakilerin mülkü (saltanat ve hükümrânlığı) ancak Allâh’a âittir. O dilediğini yaratır. Allâh (Âdem (Aleyhisselâm)ı erkeksiz ve dişisiz, eşini dişisiz, Îsâ (Aleyhisselâm)ı ise erkeksiz yaratmak dâhil) her şeye (hakkıyla gücü yeten bir) Kadîr’dir.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  17. Andolsun, "Allah, Meryemoğlu Mesih'dir", diyenler kesinlikle kâfir oldular. De ki: "Şâyet Allah, Meryemoğlu Mesih'i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, Allah'a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir."

 15. Mehmet Akif Ersoy

  17. "Allah yok mu, işte o Meryem'in oğlu Mesih'tir" diyen kimselerin kâfir oldukları meydanda. Onlara şöyle de: "Allah 7 Meryem'in oğlu Mesih ile valide¬ sini ve yeryüzünde kimler varsa hepsini helak etmeyi dile- se, kim çıkar da O'nun elinden bir şey kurtarmaya kudret gösterebilir?! Göklerle yerlerin ve bunların arasında ne var¬ sa hepsinin mülkü ancak Allah'ın. Dilediğini yaratır (neyi dilerse onu yaratır). Allah herşeye kadir.

 16. Mehmet Okuyan

  17. “Şüphesiz ki Allah –işte o– Meryem oğlu Mesih (İsa)’dır!” diyenler elbette kâfir olmuşlardır. De ki: “(Allah) Meryem oğlu Mesih (İsa)’yı, annesini ve yeryüzündekilerin hepsini helak etmek isterse Allah’a karşı kimin elinde bir şey var ki! Göklerin, yerin ve ikisi arasında ne varsa hepsinin otoritesi yalnızca Allah’a aittir. Dilediğini yaratır. Allah her şeye gücü yetendir.”

 17. Mustafa İslamoğlu

  17. "Allah Meryem oğlu Mesih`tir" diyenler kesinlikle küfre saplanmışlardır. De ki: "Eğer Meryem oğlu Mesih`i ve onun annesini ve yeryüzünde yaşayan herkesi helak etmek isteseydi kim Allah`a engel olabilirdi? Zira göklerin, yerin ve onlar arasındakilerin otoritesi dilediğini yaratan Allah`a aittir: ve Allah`ın gücü her şeye yeter!

 18. Mustafa Öztürk

  17. Andolsun ki "Allah, Meryem'in oğlu İsa Mesih'tir." diyenler düpedüz kafir olup çıkmışlardır. [Ey Peygamber!) De ki: "Allah, Meryem oğlu İsa Mesih'i, anasını ve yeryüzündeki bütün herkesi topyekun helak etmek isteseydi O'nun bu iradesine kim engel olabilirdi?! Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki bütün her şeyin mutlak hü­kümranlığı yalnız Allah'a aittir. O kimi nasıl dilerse öyle yaratır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye yeter.

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  17. Şüphe yok ki, «Allah, O Meryem’in oğlu Mesih’tir,» diyenler kasem olsun ki, muhakkak kâfir olmuşlardır. De ki: «Eğer Allah, Meryem’in oğlu Mesih’i ve O’nun validesini ve yerde bulunanların hepsini helâk etmek istese kim Allah’tan bir şeye mâlik olabilir! Göklerin de, yerin de ve bunların aralarında bulunanların da mülkü Allah Teâlâ’ya aittir. Dilediğini yaratır. Ve Allah Teâlâ her şeye tamamıyla kâdirdir.»

 20. Sadık Türkmen

  17. Andolsun; "Allah Meryemoğlu Mesih’tir", diyenler kesinlikle kâfir oldular. De ki: "Şâyet Allah Meryemoğlu Mesih’i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, Allah’a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan herşeyin hükümranlığı, Allah’ındır. Dilediğini yaratır. Allah herşeye hakkıyla gücü yetendir."

 21. Süleyman Ateş

  17. "Allâh, Meryem oğlu Mesih’tir." diyenler küfre gitmişlerdir. De ki: "Öyle ise Allâh, Meryem oğlu Mesih’i, annesini ve yeryüzünde olanların hepsini helâk etmek istese, Allah’a karşı kimin elinde bir şey var?" Göklerde, yerde ve ikisinin arasında bulunan herşey O’nundur. O, dilediğini yaratır, Allâh, herşeyi yapabilendir.

 22. Süleymaniye Vakfı

  17. “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler, kesinlikle kâfir/ doğruları örtmüş oldular. De ki: “Allah; Meryem oğlu Mesih’i, anasını ve yeryüzünde olan herkesi yok etmek istese ona karşı koymaya kimin gücü yeter?” Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında tüm yetkiler Allah'ındır. O, gerekli gördüğünü yaratır. Allah, her şeye bir ölçü koyar.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  17. Yemin olsun ki, “Allah, Meryem'in oğlu Mesih'tir!” diyenler (şirke girip) kâfir olmuşlardır. De ki: “Eğer Allah, Meryem oğlu İsa'yı ve onun annesini ve yeryüzündeki herkesi yok etmeyi uygun görseydi O'na kim engel olabilirdi? Zira göklerin, yerin ve onlar arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O, uygun olan herşeyi yaratır. Allah her şeye gücü yetendir!

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  17. Yemin olsun ki, "Allah Meryem’in oğlu Mesih’tir" diyenler küfre batmışlardır. De ki: "Allah; Meryem’in oğlu Mesih’i, annesini ve yeryüzündeki insanların hepsini helâk etmek istese Allah’a karşı kimin elinde bir güç vardır!" Hem göklerin hem yerin hem de bunlar arasındakilerin mülk ve yönetimi Allah’ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye Kadîr’dir.