Ayetler

Maide 18. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

MAİDE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

18. Yahudiler ve hıristiyanlar, "Biz Allah’ın oğulları ve sevgili kullarıyız" dediler. De ki: "Öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de O’nun yarattığı sıradan insanlarsınız. O, dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah’a aittir. Dönüş de yalnız O’nadır."

Tevbe Neden Var?

Bir insan günah işlediğinde yapacağı tek şey tevbe etmektir. Bağışlanmasının tek yolu budur. O zaman Allah, günahın bağışlanması için gereken şeyi yapanı bağışlar demektir. Allah, Kur'an'ın tamamında ahireti inkar edene, şirk günahı işleyip ama tevbe etmeden ölene ve günahı sevabından büyük olana ceza vereceğini söylüyor. Dünyada verdiği cezalar da keyfi değil bir suça karşılıktır. Bunlar Allah'ın kanunlarıdır ve Kur'an'da bir kaç sayfada bir yaz. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

MAİDE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

18. Yahudiler ve Hıristiyanlar “Biz, Allah'ın oğulları ve sevdiği kimseleriz” dediler. De ki: “Madem öyle, Allah niçin günahlarınızdan dolayı size azab ediyor?” Hayır, siz de onun yarattığı birer beşersiniz. Allah, affedilmenin gereğini yapanı affeder, azabı hak edene de azap eder. Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında tüm yetkiler Allah'ındır. Dönüp varılacak yer, onun huzurudur.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  18. Bir de, Yahudi’ler ve Hıristiyan’lar dediler ki: “Biz, Allah’ın oğulları ve sevgili kullarıyız!” Ey Muhammedi Sen, onlara de ki: “O halde niçin günahlarınızdan dolayı Allah size azap ediyor? Hayır, siz ancak Onun yarattıklarından birer insansınız. O, kimi dilerse onu bağışlar, kime dilerse ona da azap eder. Zaten şu göklerin, bu yerin ve ikisi arasında ne varsa hepsinin hükümranlığı yalnız Allah’ındır. Sonunda da ancak Ona dönülecektir.

 2. Bayraktar Bayraklı

  18. “Öyle ise günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor? Doğrusu siz de O`nun yarattığı insanlardansınız. O, dilediğini bağışlar ve dilediğine azap eder. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa, mülkiyeti Allah`a aittir. Sonunda dönüş de ancak O`nadır.”

 3. Diyanet İşleri

  18. Yahudiler ve hıristiyanlar, "Biz Allah’ın oğulları ve sevgili kullarıyız" dediler. De ki: "Öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de O’nun yarattığı sıradan insanlarsınız. O, dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti Allah’a aittir. Dönüş de yalnız O’nadır."

 4. Diyanet Vakfı

  18. Yahudiler ve hıristiyanlar «Biz Allah’ın oğulları ve sevgilileriyiz» dediler. De ki: Öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor? Doğrusu siz de O’nun yarattığı insanlardansınız. O, dilediğini bağışlar ve dilediğine azap eder. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa mülkiyeti Allah’a aittir. Sonunda dönüş de ancak O’nadır

 5. Edip Yüksel

  18. Yahudiler ve Hıristiyanlar, "Biz ALLAH’ın çocukları ve sevgilileriyiz" dediler. "Öyleyse günahlarınızdan ötürü neden sizi cezalandırıyor? Siz sadece O’nun yarattığı insanlardansınız" de. Dileyeni/dilediğini de bağışlar, dileyeni/dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin egemenliği ALLAH’a ait olup dönüş de O’nadır.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  18. Yahudiler ve hıristiyanlar, «Biz Allah’ın oğulları ve sevgilileriyiz» dediler. De ki: « O halde niçin günahlarınızdan ötürü (Allah ) size azab ediyor?» Hayır, siz de O’nun yaratıklarından birer insansınız. O dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü Allah’ındır. Nihayet dönüş de O’nadır.

 7. Hakkı Yılmaz

  18. Ve Yahudiler, Hristiyanlar, “Biz, Allah’ın oğullarıyız ve O’nun sevgilileriyiz” dediler. De ki: “Madem öyle niçin günahlarınız sebebiyle Allah size azap ediyor?” Tam tersi, siz, O’nun oluşturduklarından birer beşersiniz. O dilediği kişiyi bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin sahipliği, yönetimi de Allah’ındır. Dönüş de yalnızca O’nadır.

 8. Hasan Basri Çantay

  18. Yahudilerle Nasrânîler (şöyle) dedi (ler): «Biz Allahın oğulları ve sevgilileriyiz». De ki: «öyle de niçin (Allah) sizi günâhlarınız yüzünden azâblandırıyor?» Bil’âkis, siz onun yaratdığından bir beşersiniz. O, kimi dilerse yarlığar, kimi dilerse azaba uğratır. Göklerin, yerin ve aralarında ne varsa hepsinin mülk-ü tasarrufu Allahındır. Son dönüş de ancak onadır.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  18. Yahudiler ve hıristiyanlar: “Biz (İsa ve Üzeyr peygamberden dolayı) Allah’ın oğulları (durumunda)yız.” dediler. De ki: “Öyleyse niçin (Allah) günahlarınız yüzünden size azap ediyor? Bilakis siz de O’nun yarattıklarından birer beşersiniz. O, kullarından (niyet ve ameline göre) dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü (ve hükümranlığı) Allah’ındır. Dönüş de ancak O’nadır.”

 10. Hayrat Vakfı Meali

  18. Hâlbuki yahudiler ve hristiyanlar: `Biz, Allah`ın oğulları ve sevdikleriyiz!` dedi(ler). De ki: `Öyleyse (Allah), günahlarınız yüzünden size niçin azâb edi yor? Bil`akis siz,(O`nun) yarattığından bir insansınız.`(O,) dile diği kimseye (hikmetine binâen kendi lütfundan) mağfiret eder, dilediği kimseye de(hak ettiği üzere) azâb eder. Hem göklerin ve yerin ve iki si arasın da bulunanların mülkü Allah`ındır. Nihâyet dönüş ancak O`na dır.

 11. Hüseyin Atay

  18. Yahudiler ve Hıristiyanlar "Biz Allahın oğullarıyız ve Onun sevgilisiyiz" dediler. De ki: "Öyle ise günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor?" Hayır! Siz de Onun yaratıklarından insanlarsınız. Dileyeni bağışlar, dileyene azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin egemenliği Allaha aittir ve gidiş Onadır

 12. İhsan Eliaçık

  18. Y ine Y ahudiler ve Hıristiyanlar, "Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz." deyip duruyorlar. Söyle onlara: "Öyleyse günahlarınıza karşılık sizi de cezalandıracak olmasının sebebi nedir? Çünkü siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz. O layık gördüğünü affeder, müstahak gördüğünü ise cezalandırır. Göklerin, yerin ve arasındakilerin mülkiyeti Allah'ındır. Dönüp dolaşıp O'na varacaksınız."

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  18. Yahudiler ve Hristiyanlar: “Biz Allâh’ın oğulları (gibi, O’nun nezdinde itibarlı)yız/Allâh’ın (oğulları olan Uzeyr ve Mesih peygamberin) oğullarıyız/ ve O’nun (çok yakın) dostlarıyız!” dedi. (Habîbim! Bu iftiracılara) de ki: “(Bu makamda olanın dokunulmazlık hakkı kazanması gerekir. Hâlbuki mağlubiyetler, esâretler ve maymuna, domuza dönüştürülme gibi suretlerle Allâh size dünyada defaatle azap etmiştir ki, âhirette de sayılı günler süresince de olsa, azaba uğrayacağınızı kendiniz bile itiraf etmektesiniz. Eğer bu iddianız doğruysa;) peki ya niçin günahlarınız sebebiyle size azap ediyor? Doğrusu siz (diğer âdemoğulları gibi,) O’nun yaratmış oldukları arasından birer beşersiniz (bu nedenle iyilik ve kötülüklerinizin karşılığını göreceksiniz). O dilediği kimseyi bağışlar (ki onlar, O’na ve peygamberlerine inananlardır). İstediğine de azap eder (ki, onlar da kâfirlikte kalanlardır). Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti ancak Allâh’ındır. Son varış da ancak O’nadır!” (Artık O, herkese karşılığını verecektir.)

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  18. (Bir de) yahudiler ve hıristiyanlar, "Biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız" dediler. De ki: "Öyleyse (Allah) size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz." (Allah) dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak onadır.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  18. Yahudilerle Nasrânîler "Bizler Allah'ın hem oğulları, hem sevgili kullarıyız" dediler. Yâ Muhammed, onlara de ki: Öyledir de, niçin günahlarınızdan dolayı size azap ediyor? Dediğiniz gibi değil, sizler de O'nun yarattığı cinsten bildiğimiz beşersiniz. O dilediğini bağışlar, dilediğine azabı reva görür. Göklerle yerin ve bunların arasında ne varsa hepsinin mülkü ancak Allah'ın olduğu gibi, sonunda O'na dönülecek.’

 16. Mehmet Okuyan

  18. (Bazı) yahudi ve hristiyanlar “Biz Allah’ın çocukları ve sevgilileriyiz!” demişlerdi. De ki: “(Öyleyse) günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor? Doğrusu siz de O’nun yarattıklarından birer insansınız. (Allah) dileyeni (layık gördüğünü) bağışlar; dileyene (layık gördüğüne) de azap eder. Göklerde, yerde ve ikisi arasında ne varsa hepsinin otoritesi yalnızca Allah’a aittir. Dönüş de yalnızca O’nadır.”

 17. Mustafa İslamoğlu

  18. Yahudiler ve Hıristiyanlar "Bizler Allah`ın çocukları ve can dostlarıyız!" dediler. De ki: "Öyleyse neden günahlarınız yüzünden sizi cezalandırıyor? Aksine siz O`nun yarattığı insanlardan sadece bir kısmısınız. O müstehak olanın bağışlanmasını diler, (cezayı) dileyeni de cezalandırmayı diler; zira göklerde, yerde ve her ikisi arasındaki şeylerin tümü üzerinde hükümranlık Allah`a aittir ve dönüş O`nadır.

 18. Mustafa Öztürk

  18. Yahudiler ve Hıristiyanlar, "Biz Allah'ın çocukları, O'nun sevgili kullarıyız. " diyorlar. [Ey Peygamber!] Sen de onlara de ki: "Madem öyle, Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor?!" Yoo! Gerçek sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Doğrusu şu ki sizler de Allah'ın yarattığı diğer insanlar gibisiniz; [dolayısıyla Allah sizi de diğer bütün insanlar gibi hesaba çekecek ve hak ettiğiniz karşılığı verecektir] . Allah dilediğini/layık gördüğünü affeder, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki bütün her şeyin mutlak hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. Zaten önünde sonunda varılacak yer de O'nun huzurudur

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  18. Yehûd ve Nasârâ, «Biz Allah’ın oğullarıyız ve dostlarıyız» dediler. De ki: «Ya ne için sizi günahlarınız sebebiyle muazzeb kılıyor? Siz ancak O’nun yaratıklarından bir beşersiniz. Ve dilediğine mağfiret eder ve dilediğini muazzeb kılar ve göklerin, yerin ve aralarında bulunanların mülkü bütün Allah’ındır ve nihâyet dönüş de O’nadır.»

 20. Sadık Türkmen

  18. (bir de) Yahudiler ve Hristiyanlar; "Biz Allah’ın oğulları ve sevgili kullarıyız" dediler. De ki: "Öyleyse (Allah), size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz." (Allah) dilediğini (hak edeni, suçsuz kimseleri) bağışlar, dilediğine (hak eden suçlu kimselere de) azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı, Allah’ındır. Dönüş de ancak O’nun katınadır.

 21. Süleyman Ateş

  18. Yahûdiler ve hıristiyanlar; "Biz Allâh’ın oğulları ve sevgilileriyiz." dediler. De ki: "O halde niçin günâhlarınızdan ötürü (Allâh) size azâbediyor?" Hayır, siz de O’nun yaratıklarından birer insansınız. O dilediğini bağışlar, dilediğine azâbeder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan herşeyin mülkü Allâh’ındır. Dönüş de O’nadır.

 22. Süleymaniye Vakfı

  18. Yahudiler ve Hıristiyanlar “Biz, Allah'ın oğulları ve sevdiği kimseleriz” dediler. De ki: “Madem öyle, Allah niçin günahlarınızdan dolayı size azab ediyor?” Hayır, siz de onun yarattığı birer beşersiniz. Allah, affedilmenin gereğini yapanı affeder, azabı hak edene de azap eder. Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında tüm yetkiler Allah'ındır. Dönüp varılacak yer, onun huzurudur.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  18. Yahudi ve Hıristiyanlar: Biz, Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz, dediler. De ki: Öyleyse, günahlarınız sebebiyle Allah, sizi niye cezalandırıyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz! Allah koymuş olduğu yasalara uyanı bağışlar, direnene azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin hakimiyeti Allah'ındır. Dönüş de O'nadır.

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  18. Yahudiler ve Hıristiyanlar dediler ki, biz Allah’ın oğulları ve sevgilileriyiz. De ki: "O halde niçin size günahlarınız yüzünden azap ediyor?" Hayır, siz de O’nun yarattıklarından birer insansınız. Dilediğini affeder O, dilediğine azap eder. Hem göklerin hem yerin hem de bunlar arasındakilerin mülk ve yönetimi Allah’ındır. Dönüş de O’nadır.