Ayetler

Maide 35. Ayetin Yanlış Yorumlanması

MAİDE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

35. Ey inanıp güvenenler! Allah’a karşı yanlış yapmaktan sakının. Sizi ona yöneltecek vesile arayın ve Allah yolunda cihad edin /elinizden geleni yapın ki umduğunuza kavuşasınız.

Tevessül Nedir?

Özellikler tarikat ve cemaatlarda Maide 35. ayetin yanlış yorumlanmasıyla şirke kapı açılmaktadır. Ayetteki "Allah'a vesile arayın" ifadesini, geçmiş dönemlerde yaşamış evliya diye isimlendirdikleri zatları dualarında "yüzü suyu hürmetine" diyerek aracı yapmak diye anlayıp anlatıyorlar. Allah katında kendilerinin kıymetini olmadığını, "yüzü suyu hürmetine" diye adını andıkları zatlarınsa Allah katında çok yüksek derecelere sahip olduklarını düşünüyorlar. Allah, eğer dualarını kabul edecekse bu zatların adını andıkları için, onların hatırına kabul edileceğine inanıyorlar. Buna tevessül deniyor. Videosunu da göstereyim.

Senin Allah'tan Bir Şey İstemeye Yüzün Yok Mu?

Ahmet hoca bir kadının müftülerin veremeyeceği cevabı verdiğini söyledi. O da "bizim Allah'tan istemeye yüzümüz yok, bu zatları aracı yapıyoruz" dedi. Eğer Allah'a dua etmiyorsan Allah sana kıymet vermez. Kimi aracı yaparsan yap Allah katında kıymeti olmayan birisin demektir. Allah Furkan 77. ayette şöyle diyor; “Duanız olmasa Sahibinizin yanında ne değeriniz olur? Mümin 60. ayette de şöyle diyor; Rabbiniz buyurmuştur ki: “Bana dua edin, size (duanızın karşılığı ile) cevap vereyim. Bu ayetler Kur'an'da dururken "benim Allah'tan istemeye yüzüm yok" diyemezsin. Şöyle ki; eğer bu ayetleri duymadıysan, Kur'an'da nasıl dua etmemiz gerektiğini anlata ayetlerden haberin yoksa bir nebze özrün olabilir. Gerçi Kur'an'ı anladığın dilde okumamış olman ayrı bir kabahat oluyor ama şimdi ona girmeyeyim. Allah doğrudan kendisine dua etmemizi istiyor; “Bana dua edin, size (duanızın karşılığı ile) cevap vereyim. Ahmet hocanın veya her hangi bir hocanın tevessülle ilgili söyledikleri insanı Allah katında değersiz bir konuma düşürmekten başka bir şey değildir.

Başkasından Dua Etmesi İstenmez Mi?

Elbette istenir ama şartı var; "benim duam kabul olmaz onun ki olur" diye inanmayacaksın. Sen dualarını doğrudan Allah'a yapacaksın, diyelim hocan, şeyhin, anan baban vs den de senin için dua etmelerini isteyebilirsin. Bunun tevessülle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Buna Yakup (a.s) dan dua isteyen çocuklarını delil yapmaya çalışıyorlar.

Burada çocuklarının Yakup (a.s)'dan dua istemeleri tevessül değildir. Tevessül'ün tanımı neydi; "benim Allah'tan istemeye yüzüm yok, filan zat yüzü suyu hürmetine duamı kabul et." Yakup (a.s)'ın oğulları bu niyetle mi babalarından dua istiyor? Bizim peygamberimizden de (a.s) dua isteyenler çok oldu. Mesela;

Enes radıyallahu anh şöyle dedi:

Bir adam Peygamber aleyhisselâm’a gelerek:

- Yâ Resûlallah! Yolculuğa çıkıyorum; bana dua et, dedi. Resûl-i Ekrem de:

- “Allah sana takvâ nasib etsin” buyurdu. Adam tekrar:

- Bana dua et, deyince:

- “Allah günahını bağışlasın” buyurdu. O yine:

- Bana dua et, deyince de:

- “Bulunduğun her yerde, kolayca hayır yapmanı sağlasın” buyurdu.

Tirmizî, Daavât 45

Peygamberimizden (a.s) kendisi için dua etmesini isteyen bu zat Allah'tan bir şey istemeye yüzü olmadığı için mi peygamberimizden dua istedi? En basiti, Müslümanlar zor zamanlarında yakın arkadaşlarından dua istemiyor mu? "Dualarında beni de hatırla" diyenleri çok duydum. Birbirimizden dua istemek ayrı bir şeydir, "benim Allah katında kıymetim yok" deyip bir başkası adına duanın kabul olmasını istemek ayrı bir şeydir. Yapılmaya çalışılan ve yanlış olan ikincisidir çünkü Mümin 60. ayette Rabbiniz buyurmuştur ki: “Bana dua edin, size (duanızın karşılığı ile) cevap vereyim diyeli 1400 küsur sene oluyor. Kendine mi güvenmiyorsun yoksa Allah'a mı? Öyleyse dua et. Allah senin duanı kabul edecek.

Tevessül İşe Yarasaydı Gazze Böyle Olur Muydu?

gazze yıkık binalar

Kimin yüzü suyu hürmetine dua edersen et Gazze'de işler değişmez. İşler sadece dua ederek veya bir efendinin, bir şeyhin, Allah katında makamı yüksek olduğuna inanılan birinin aracı edilerek yapılan duaların kabul olacağı doğru olsaydı, bugün Gazze için dua etmeyen Müslüman yok ama Gazze'de değişen hiçbir şey yok çünkü bu işler sadece dua ile yürümüyor. Allah diyor ki "düşmana karşı silah hazırlayın."

ENFAL SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

60. Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve atlı birlikler hazırlayın ki Allah’ın düşmanını, kendi düşmanınızı ve ayrıca sizin bilmeyip de Allah’ın bildiği öbür düşmanları korkutasınız. Allah yolunda ne harcarsanız, size tam olarak ödenir. Haksızlığa uğratılmazsınız.

İsrail'in, Amerika'nın sahip olduğu silahlarla aynı silahlara sahip olmadan savaş kazanmak mümkün değildir. Allah silah hazırlayın diyor peki müslüman dünyasında Allah'ın bu emrini yerine getirmeye çalışan kaç ülke var? Belki Türkiye. Yüksek öğrenim gören müslümanlar bile mesela bir füze savunma sistemi geliştirme vizyonuna sahip değil. Sabaha kadar "Ya Kahhar" demeyi bir şey zannediyorlar. Alttaki resimde tevessül örneğini görebilirsin "hürmetine" lafı tevessüldür.

ya kahhar

Bırak başkasının yüzü suyu hürmetine Allah kendi isimleri hürmetine bile yardım etmiyor çünkü Allah'ın düzeni bu değil. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmanın sonucudur. Başarılı olmanın formülleri Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Allah "düşmanının hazırladığı silahlar gibi sen de silah hazırla" diyor. Eğer Amerika-İsrail gibi silahlarımız olursa Allah yardım edecek. Bunları görmezden gelip falancanın yüzü suyu hürmetine diye dua ederek hiçbir şey elde edemezsin.

Müslümanın Müslümana Üstünlüğü Neyledir?

Bu tevessül konusunda yapılan şey; belli başlı kabirlerde yatan zatlara ve efendi/şeyh/evliya kesimine "duaları kabul ettiren" ya da "duaları kesin kabul olan" unvanı verilmesi. Hayır öyle değil mi diyorsun? O zaman neden bu zatları Allah ile aralarına koyuyorlar? Kimin kimden üstün olduğunu nereden biliyorlar? Müslümanın Müslümana üstünlüğü ancak takva iledir. Peygamberimiz veda haccında böyle söylemiş.

Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız O'ndan en çok korkanınızdır.

"Falancının yüzü suyu hürmetine" diye dua edenler belki de dualarında aracı yaptıkları zatlardan daha fazla takva sahibidir. Kabirlerine gidip dua ettikleri yüzlerce yıl önce ölmüş insanların Allah katındaki değerini nereden bilebiliriz? Belki sen daha fazla takva sahibisin. Üstte Yakup (a.s) örneğini veren kesimler tarafından öyle bir algı yönetimi yapılıyor ki, insanlara Allah katında hiç bir değerleri olmadıkları söyleniyor, alakası olmayan ayetler delil getiriliyor ve Allah ile aralarına birini almanın yolu açılıyor.

Kendini Değersiz Görme

Kimin takvası yani Allah'tan çekinmesi ne kadardır bilemezsin. Sen kendine bak: Bu konuda peygamberimiz şöyle demiş;

Ebû Hüreyre Abdurrahman İbni Sahr radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

- “Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalblerinize bakar.”

Müslim, Birr 33. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 9

İmam Nevevi Riyazüs Salihin'de ilgili bir hadisi naklettikten sonra koyu belirttiğim yerdeki cümleyi yazmış.

Resûl-i Ekrem Efendimiz’in, kendi mübârek göğsüne, daha doğrusu kalbine işaret ederek üç defa: “Takvâ işte şuradadır” (Müslim, Birr 32; Tirmizî, Birr 18) buyurması, insanın gerçek değerinin ihlâslı bir kalbe sahip olmasıyla anlaşılacağını göstermektedir.

Bizler Allah'tan çekindiğimiz, kalbimizi nefsimizin arzularından temizleyip Allah'a yöneldiğimiz ölçüde Allah katında değerliyiz. Ve yine yazacağım Allah Furkan 77. ayette “Duanız olmasa Sahibinizin yanında ne değeriniz olur? diyor.

Peygamberimizden (a.s) İnsanları Allah Katında Değerli Yapacak Tavsiyeler

Önce bir ayet yazayım; Allah katında bir değerinin olmasını istiyorsan salih ameller yap. Bunlar evliyalar için değil senin benim gibi insanlar için indi.

SEBE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

37. Size katımızda derece kazandıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ama kim inanıp güvenir ve iyi işler yaparsa böylelerine yaptıklarının karşılığı katlanarak verilir. Onlar güven içinde ve üstün konumlarda olurlar.

Bunlar da hadislerden örnekler. Bu hadislerde peygamberimiz (a.s) "bunları yapan Allah katında değerli olur" diye söylemiyor ama Onun tavsiyelerini yaparsak hi kşkusuz allah katındai değerimiz artacaktır.

Atıyye İbni Urve es-Sa’dî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bir kul günaha girerim korkusuyla, yapılması sakıncalı olmayan bazı şeylerden bile uzak durmadıkça, müttakîler derecesine çıkamaz.”

Sa’d İbni Ebû Vakkâs radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim, dedi:

“Allah Teâlâ müttakî, gönlü zengin, kendi halinde işiyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever.”

Müslim, Zühd 11

İbni Mes'ûd radıyallahu anh şöyle dedi:

–Yâ Resûlallah! Hangi amel Allah'a daha sevimlidir? dedim,

–"Vaktinde kılınan namaz" buyurdu.

–Sonra hangisidir? diye sordum,

–"Ana babaya iyilik etmek" diye cevap verdi.

–Ondan sonra hangisidir? dedim,

–"Allah yolunda cihad etmek" buyurdular.

Buhârî, Mevâkît 5, Cihâd 1, Edeb 1, Tevhîd 48; Müslim, Îmân 137-139. Ayrıca bk. Tirmizî, Salât 14, Birr 2; Nesâî, Mevâkît 51

Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh şöyle dedi:

Bir sahâbî:

- Yâ Resûlallah! Hangi insan daha değerlidir? diye sordu.

Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem:

- “Canıyla, malıyla Allah yolunda savaşan mü’min” buyurdu. O sahâbî:

- Sonra kimdir? diye sordu.

Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem:

- “Dağ aralarına çekilip Rabbine ibadet eden kimse” buyurdu.

Bir başka rivayete göre ise:

“Allah’a karşı gelmekten sakınan ve kimseye zararı dokunmayan adam” buyurdu.

Buhârî, Cihâd 2, Rikak 34; Müslim, İmâre 122, 123. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihâd 5; Tirmizî, Fezâilü’lcihâd 24; Nesâî, Cihâd 7; İbni Mâce, Fiten 13

Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e:

- İnsanları cennete en fazla götürecek şey nedir? diye soruldu.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

- “Allah’a saygı (takvâ) ve güzel ahlâktır” buyurdu.

- İnsanları cehenneme en fazla götürecek şey nedir? diye sorulunca da:

- “Ağız ve cinsel organdır” buyurdu.

Tirmizî, Birr 62. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 29

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e:

- Bana öğüt ver, dedi. O da:

- “Kızma!” buyurdu.

O zât isteğini birkaç defa tekrarladı.

Resûl-i Ekrem de her defasında “Kızma!” buyurdu.

Buhârî, Edeb 76. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 73

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Yiğit dediğin, güreşte rakibini yenen kimse değildir; asıl yiğit kızdığı zaman öfkesini yenen adamdır.”

Buhârî, Edeb 76; Müslim, Birr 107, 10

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sadaka vermekle mal eksilmez. Allah Teâlâ affeden kulunun değerini artırır. Allah rızâsı için alçak gönüllü olanı Allah yüceltir.”

Müslim, Birr 69. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 82

Cerîr İbni Abdullah radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim, dedi:

“Yumuşak davranamayan kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır.”

Müslim, Birr 74-76. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 10; Tirmizî, Birr 67; İbni Mâce, Edeb 9

Cennete Girecek İnsanları Anlatan Ayetler

Allah Kur'an'da cennete kimler gidecek, bu insanlar neler yaparmış örnekler vermiş. Bizler de bu ayetlerde anlatılan insanlar gibi olmalıyız. O zaman kimse tevessül denen şeye ihtiyacı olmadığını bilir. Örnek bir blok göstereyim gerisi için link vereceğim.

FURKAN SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

63. O Rahmân’ın kulları yeryüzünde mütevazı olarak yürürler. Cahiller kendilerine lâf attıkları zaman; “Selâm size!” derler.

64. Onlar Rableri için secde ederek ve kıyamda durarak gecelerler.

65. Onlar şöyle derler: “Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Şüphesiz onun azabı, yapışkan bir azap olmuştur.

66. Orası kalacak bir yer ve bir makam olarak ne kötüdür!”

67. Onlar harcadıkları zaman savurganlık etmezler ve cimrilik de etmezler. Bu ikisinin arasında dengelidirler.

68. Onlar, Allah ile beraber başka bir ilahı yardıma çağırmazlar. (Kur’ân’ın) Haklı (saydığı) bir sebep yoksa Allah’ın dokunulmaz kıldığı canı öldürmezler; zina da etmezler. Kim bunları yaparsa doğal yapısından uzaklaşma cezasına çarptırılır.

Diğer ayetlere buradan bakabilirsin.Cennetlik İnsanları Anlatan Ayetler

Maide 35. Ayetteki Vesile Nedir?

MAİDE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

35. Ey inanıp güvenenler! Allah’a karşı yanlış yapmaktan sakının. Sizi ona yöneltecek vesile[1*] arayın ve Allah yolunda cihad edin /elinizden geleni yapın[2*] ki umduğunuza kavuşasınız.

[1*] Vesile, kulu Allah’a yaklaştıran şeydir. Allah’ın emrettiği vesile, iman ve salih amellerdir (Kehf 18/110, Sebe 34/37, Alak 96/19). Allah’ın yasakladığı vesile ise bu kapsama girmeyen her şeydir. Allah’a yaklaşmak için nebileri, melekleri, salih kulları veya başka varlıkları vesile edinenler, Allah’ı ikinci sıraya koyup şirke düşmüş olurlar (Araf 7/3, Zümer 39/3).

[2*] Cihad = جهاد‎‎ , düşmanın, şeytanın veya arzuların baskısına karşı Allah’ın emrine uymak için verilen her türlü mücadeledir (Müfredat). Cihadın en üst noktası Allah yolunda savaştır.

Bu ayette "Allah'a yaklaşmaya" diye bir ifade yok. "Allah'a yöneltecek" vesile arayın diyor. Bu da salih ameldir. Alttaki ayetler delildir.

KEHF SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

110. De ki "Ben de tıpkı sizin gibi insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunmaktadır. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve tek olan Rabbine kullukta, hiçbir şeyi O’na ortak saymasın."

İmam Şafi Asr suresi için "Hiç bir sure nazil olmasaydı, sadece Asr Suresi bile yeterdi" demiş. Asr suresi altta. Kurtulanların yalnızca salih amel yapan ve sabredenler olduğunu söylüyor. Salih amel ve sabır bizi Allah'a götürecek.

ASR SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

1. Zamana yemin olsun ki,

2. Elbette insan ziyandadır.

3. Ancak, inanıp iyi işler yapanlar, hakkı birbirine tavsiye edenler ve sabrı birbirine tavsiye edenler ziyanda değillerdir.

“Mü’minler Allah’a Güvenip Dayansınlar!”

Başlıktaki ayet İbrâhim sûresi 11. ayet. Dualarında "filancanın yüzü suyu hürmetine" demek yerine “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip sığın!” (Furkân 58) kendi kelimelerinle Allah'a dua et ve salih ameller yap.