Ayetler

Maide 54. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

MAİDE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

54.(Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler; müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar; Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah’ın dilediğine verdiği bir lutfudur. Allah’ın lutfu geniştir; O, her şeyi bilir.

Eğer biz dini terk edersek Allah yerimize ayette belittiği özellikte başka bir toplum getirir. Allah bir şeyin olmasını istediğinde dilemez, gereğini yapar, emir verir. Bakara 117. ayet şöyle; Gökleri ve yeri, örneksiz yaratan O’dur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi onun için sadece “Oluş!” der, o şey oluşur. Allah kullarına bir şey verecekse, -peygamberlik gibi özel şeyler hariç- kulların onu hak edecek şeyleri yapması gerekir. Maide 54'in doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

MAİDE SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

54. Ey inanıp güvenenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, daha sonra Allah bir topluluk getirir. Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Müminlere alçak gönüllü, kâfirlere karşı dik duruşlu olur; Allah yolunda ellerinden geleni yapar ve kınayanın kınamasından da korkmazlar. İşte Allah’ın lütfu budur; onu, gereğini yapana verir. Allah’ın imkanları geniştir, her şeyi bilir.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  54. Ey iman etmiş olanlar! Sizden her kim, dininden dönecek olursa, bilsin ki, Allah, (onların yerine) öyle bir toplum getirecek ki, Allah onları sever; onlar da Allah’ı severler; onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı çetindirler; onlar Allah yolunda cihat ederler; hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah’ın lütfudur. Allah, kime dilerse, bunu ona verir. Zaten Allah Vâsi’dir (lütfü geniştir), Alim’dir (her şeyi pekiyi bilendir).

 2. Bayraktar Bayraklı

  54. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki, Allah onları sever, onlar da Allah`ı sever. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve şiddetlidirler. Allah yolunda cihad ederler; hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu, Allah`ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah lütfunda sınırsızdır ve her şeyi bilendir.

 3. Diyanet İşleri

  54. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler; müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar; Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah’ın dilediğine verdiği bir lutfudur. Allah’ın lutfu geniştir; O, her şeyi bilir.

 4. Diyanet Vakfı

  54. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah, sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü (şefkatli), kâfirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir. (Bunlar) Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar (hiçbir kimsenin kınamasına aldırmazlar). Bu, Allah’ın, dilediğine verdiği lütfudur. Allah’ın lütfu ve ilmi geniştir.

 5. Edip Yüksel

  54. Gerçeği onaylayanlar, kim dininden dönerse şunu bilsin: ALLAH sevdiği bir toplumu getirir; onlar da O’nu sever. Gerçeği onaylayanlara karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve pektirler. ALLAH yolunda cihat ederler, kınayanın kınamasından çekinmezler. Bu, ALLAH’ın lütfudur; onu dilediğine verir. ALLAH Cömerttir, Bilendir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  54. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler; müminlere karşı yumuşak, kâfirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler; Allah yolunda mücahede eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu, Allah’ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniş ihsan sahibidir, her şeyi çok iyi bilendir.

 7. Hakkı Yılmaz

  54. Ey iman etmiş kimseler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında mü’minlere karşı yumuşak, kâfirlere; Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimselere karşı da onurlu ve şiddetli bir toplum getirir ki Allah, onları sever, onlar da O’nu severler; onlar, Allah yolunda çaba harcarlar ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu, Allah’ın dilediğine verdiği bir armağandır. Allah, bilgisi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır, çok iyi bilendir.

 8. Hasan Basri Çantay

  54. Ey îman edenler, içinizden kim dininden dönerse Allah — mü’ minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorlu, kendisinin onları seveceği, onların da kendisini seveceği — bir kavm getirir ki onlar Allah yolunda savaşırlar ve hiç bîr kınayanın kınamasından (dedi kodusundan) çekinmezler. Bu, Allahın lutf-ü inayetidir ki onu kime dilerse ona verir. Allah ihsanı bol olan, en çok bilendir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  54. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, o zaman Allah, (sizin yerinize) kendisinin onları, onların da kendisini sevdiği, mü’minlere karşı gayet alçak gönüllü/yumuşak, kâfirlere karşı da oldukça onurlu ve sert bir toplum getirir ki onlar (her türlü gücüyle) Allah yolunda cihad ederler, hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah’ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, (her şeyi) bilendir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  54. Ey îmân edenler! Sizden kim dîninden dönerse (bilsin ki), Allah ileride (onların yerine)öyle bir kavim getirir ki, (O) onları sever; ve (onlar da) O`nu severler; (o bahtiyâr insanlar) mü`minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı şiddetlidirler! Allah yolunda cihâd ederler ve hiçbir dil uzatanın kınamasından korkmazlar!İşte bu, Allah`ın bir ihsânıdır ki, onu (kendi lütfundan rızâsına yönelen kul ların dan)dilediğine verir. Çünki Allah, Vâsi` (ihsânı bol olan)dır, Alîm (hakkıyla bilen)dir.

 11. Hüseyin Atay

  54. Ey inananlar! Sizden kim dininden dönerse! Allah, yerenin yermesinden korkmayan, Allah yolunda var gücüyle uğraşan, inkarcılara karşı onurlu, inananlara karşı alçak gönüllü, Allah'ın kendilerini sevdiği ve onların da Allah'ı sevdiği bir ulus getirir. Bu, Allah'ın bolluğudur, onu dileyene verir. Allah her şeyi kuşatır ve bilir

 12. İhsan Eliaçık

  54. Ey iman edenler/güvenenler! İçinizden kim dininden dönerse, duysun: Allah onların yerine, kendisinin sevdiği, onların da kendisini seveceği, mü'minlere karşı alabildiğine yumuşak, kâfirlik edenlere karşı ise son derece sert, Allah yolunda savaşan, dil uzatanın kınamasından korkmayan bir halk getirir. İşte bu Allah'ın lütfudur ve onu layık gördüğüne verir. Allah'ın lütfü geniştir, her şeyi bilir.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  54. Ey iman etmiş olan kimseler! İçinizden her kim (İslâm) dininden (ayrılıp, eski kâfirliğine) geri dönerse, (şunu iyi bilsin ki Allâh’a hiçbir zarar veremez. Çünkü Allâh’ın ona ihtiyacı yoktur. Nitekim) yakında muhakkak Allâh (onları helâk ettikten sonra yerlerine) öyle bir toplum getirecektir ki; O onları sevmektedir, onlar da O’nu sevmektedirler, müminlere karşı çok tevâzuludurlar, kâfirlere karşı çok serttirler, Allâh yolunda cihat ederler ve hiçbir tenkitçinin en ufak bir kınamasından korkmazlar! İşte bu, Allâh’ın fazl(u ihsan)ıdır ki onu dilediği kimse ye verir. Allâh (her türlü genişliğe mâlik olan ve sahip olduğu imkânların bitmesinden korkmayan bir) Vâsi`dir; (lütfuna kimin lâyık olduğu hususu dâhil, ilmi her şeye son derece tealluk eden bir) Alîm’dir.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  54. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar mü'minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  54. Ey iman edenler! içinizden kim dininden 13 dönerse haberi olsun, Allah onun yerine öyle bir ümmet getirecek ki kendisi onlardan hoşnut, onlar kendisinden hoşnut. Mu minlere karşı boyunları aşağıda, kâfirlere karşı başları yu¬ karıda. Allah yolunda cihad (miicahede) ederler. Bu uğurda kendilerine dil uzatacak bir kimsenin dilinden çekinmezler, işte bu Allah'ın fazlı ki dilediğine verir. Allah'ın rahmetine had, ilmine pâyân yok.

 16. Mehmet Okuyan

  54. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilsin ki) Allah kendilerini sevdiği, onların da O’nu (Allah’ı) sevdiği, müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü, (ayrıca) Allah yolunda cihad eden (fedakârlık yapan) ve kınayanın kınamasından korkmayan bir topluluk getirecektir. Bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine (layık olana) verir. Allah (imkânları) geniş olandır, bilendir.

 17. Mustafa İslamoğlu

  54. Siz ey iman edenler! İçinizden her kim dininden dönerse, iyi bilsin ki Allah zaman içerisinde onun yerine başka bir topluluk getirir; O onları sever, onlar da O`nu; mü`minlere karşı alçakgönüllü, kafirlere karşı onurlu davranırlar; Allah yolunda tüm çabalarını sergiler, kınayacak olanın da kınamasından korkmazlar: İşte bütün bu özellikler Allah`ın isteyene bahşetmeyi dilediği lutfudur. Zira Allah engin (lütuf) sahibidir, her şeyi ayrıntısıyla bilendir.

 18. Mustafa Öztürk

  54. Ey Müminler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah böylelerinin yerine öyle kimseleri getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar, müminlere karşı şefkatli ve merhametli, [saldırgan] kafirlere karşı ise son derece sert ve tavizsiz davranırlar. Yine onlar Allah yolunda savaşırlar, aynca kendilerine dil uzatanların incitici sözlerine aldırmazlar. İşte bütün bu sıfatlar Allah'ın bahşettiği bir lütuf ve üstünlüktür. Allah bu lütfu dilediğine/layık gördüğüne bahşeder. Allah'ın lütfu bol, ilmi sınırsızdır.

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  54. Ey imân edenler! Sizden her kim dininden dönerse, muhakkak Allah Teâlâ bir kavmi getirir ki, onları sever, onlar da O’nu severler. Mü’minlere karşı mütevazi olurlar, kâfirlere karşı da izzet sahipleri bulunurlar. Allah yolunda savaşa atılırlar ve kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte o, Allah Teâlâ’nın fazlıdır, onu dilediğine verir ve Allah Teâlâ vâsidir, alîmdir.

 20. Sadık Türkmen

  54. Ey iman EDENLER! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki); Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah’ın izin verdiği şekilde, saldırganlara karşı cihat ederler. (Bu yolda), hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfûdur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.

 21. Süleyman Ateş

  54. Ey inananlar, sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allâh, yakında öyle bir toplum getirecek ki (O) onları sever, onlar da O’nu severler. Mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Allâh yolunda cihâd ederler, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu, Allâh’ın bir lutfudur, onu dilediğine verir. Allâh’(ın lutfu) geniştir, (O), bilendir.

 22. Süleymaniye Vakfı

  54. Ey inanıp güvenenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, daha sonra Allah bir topluluk getirir. Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Müminlere alçak gönüllü, kâfirlere karşı dik duruşlu olur; Allah yolunda ellerinden geleni yapar ve kınayanın kınamasından da korkmazlar. İşte Allah’ın lütfu budur; onu, gereğini yapana verir. Allah’ın imkanları geniştir, her şeyi bilir.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  54. Ey imân edenler!Sizden kim dinin den dönerse, Allah onların yerine kendisinin sevdiği onlarda (Allah’ı) sever bir toplum getirmeye (gücü yeter); Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı sert olurlar. Allah yolunda tüm çabaları sarfeder, kınayanın kınamasından korkmazlar. Böyle bir şey Allah’ın gayret sarf edenlere verdiği bir lütfudur. Allah’ın imkânları geniştir, her şeyi ayrıntısıyla bilendir.

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  54. Ey inananlar! İçinizden kim dininden dönerse şunu bilsin: Allah, yakında, kendilerini sevdiği ve kendisini seven, müminlere karşı boynu bükük, kâfirlere karşı başı dik bir topluluk getirecektir. Bunlar Allah yolunda savaşırlar, hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu, Allah’ın, dilediğine yönelttiği bir lütuftur. Allah, yaratılışı ve yarattıklarını genişletir, her şeyi bilir.