Ayetler

Muhammed 16. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşler Meali

MUHAMMED SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

16. Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman (alay ederek), kendilerine bilgi verilmiş olanlara, “Az önce ne söyledi?” derler. İşte bunlar, Allah’ın, kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir.

Bu ayetlerde bahsedilen "mühür" Allah'ın, kafirlerin kalplerinde oluşturduğu yeni bir yapıdır. Allah, ayetleri alaya alan, uzak duran, inanmış gibi görünen herkesin kalbinde kafirlik yapısını oluşturur. Bu insanlar tövbe edip dönüş yapana kadar bu yapı devam eder. Bu ayet bazı ayetlerde istiare-i temsiliye ile, kafirlerin kör, sağır, kalbi mühürlü gibi davrandığını anlatılan ayetlerden farklıdır. O ayetlerdeki insanlar kör sağır değil. Anlatılanı anlıyor ama görmezden, duymazdan geliyorlar. Dolayısıyla o ayetlere "sanki" kör, sağır, dilsiz diye meal veriliyor ama bu ayetteki insanlar bu türden değil. Kafirlik ediyorlar. O yüzden Allah kalplerinde kafirlik yapısı oluşturuyor.

Süleymaniye Vakfı Meali

MUHAMMED SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

16. Onlardan seni dinleyenler var. Yanından çıkınca bilgi sahibi olanlara: "Ne dedi şimdi bu!" derler. Onlar, Allah’ın kalpleri üstünde yeni bir tabiat oluşturduğu ve kendi arzularına uyup duran kimselerdir.

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  16. Onlardan kimileri de (münafıklar) var ki, seni dinlerler; nihâyet onlar senin yanından çıkınca, kendilerine ilim verilmiş (Ashap’tan bilgi sahibi) olan kimselere (alay veya sözde bilgi edinmek için): “Peygamber, demin ne demişti?” derler. İşte onlar (münafıklar), o kimselerdir ki, Allah, kalplerini (sanki) mühürlemiştir ve onlar, kendi kötü arzularına uymuşlardır.

 2. Bayraktar Bayraklı

  16. Onlar arasında seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıkınca, kendilerine bilgi verilmiş olanlara, “Az önce ne demişti?” diye sorarlar. Bunlar, Allah'ın, kalplerini mühürlediği, hevâ ve heveslerine uyan kimselerdir.

 3. Diyanet İşleri

  16. Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman (alay ederek), kendilerine bilgi verilmiş olanlara, “Az önce ne söyledi?” derler. İşte bunlar, Allah’ın, kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir.

 4. Diyanet Vakfı

  16. Onların arasında, seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıkınca kendilerine bilgi verilmiş olanlara «Az önce ne demişti?» diye sorarlar. Bunlar, Allah’ın kalplerini mühürlediği, hevâ ve heveslerine uyan kimselerdir.

 5. Edip Yüksel

  16. Onlardan bazıları var ki seni dinlerler. Fakat senin yanından çıkınca, kendilerine bilgi verilmiş olanlara, "Bu, demin ne söyledi?" diye sorarlar. İşte bunlar, ALLAH’ın kalplerini damgaladığı kimselerdir ve onlar heveslerinin ardına düşmüşlerdir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  16. Ey Muhammed! Onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilen kimselere alay yoluyla: «O demin ne söyledi?» diye sorarlar. İşte onlar Allah’ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Onlar sadece kendi heva ve heveslerine uyarlar.

 7. Hakkı Yılmaz

  16. Onlardan sana kulak verenler de vardır. Öyle ki onlar, senin yanından çıktıkları zaman, kendilerine bilgi verilen kimselere: “O, demin ne dedi?” dediler. İşte onlar, Allah’ın kalplerini damgaladığı ve kendi boş-iğreti arzularına uyan kimselerdir.

 8. Hasan Basri Çantay

  16. Onlardan öyle kimseler vardır ki seni dinler (ler). Nihayet yanından çıkdıkları zaman kendilerine ilim verilmiş olanlara «O, demin ne söylediydi ha?» derler. Onlar öyle kişilerdir ki Allah kalblerinin üzerine mühür basmışdır. Onlar hevaa (ve heves) lerine uymuşlardır.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  16. O (müşrik)lerden[5] seni dinleyenler de vardır. Sonra senin yanından çıktıkları zaman, (ashaptan) kendilerine ilim verilmiş olanlara: “O demin ne söylemişti?” derler (böylece alay ederler). İşte onlar (bu yüzden) Allah’ın kalplerini (kapatıp) mühürlediği, keyif ve zevklerine uyan kimselerdir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  16. Onlardan seni dinleyen kimseler de vardır. Fakat senin yanından ayrıldıkları zaman, kendilerine ilim verilmiş olanlara (sahâbelere, alaylı bir şekilde): `Az önce ne demişti?` derler. İşte onlar öyle kimselerdir ki, (isyanlarındaki bu ısrarları yüzünden) Allah kalblerini mühürlemiştir. Çünki (onlar nefislerinin) arzularına uymuşlardır.

 11. Hüseyin Atay

  16. Onların içinde seni dinleyenler vardır; sonra senin yanından çıkınca kendilerine ilim verilen kimselere, “Az önce ne demişti?” diye sorarlar. Demek ki, bunların kalplerini Allah mühürlemiştir. Bunlar kendi heveslerine uyan kimselerdir.

 12. İhsan Eliaçık

  16. Onlardan seni dinliyormuş gibi yapanlar var. Yanından çıktıklarında ise kendilerine bilgi verilmiş olanlara "O demin ne söyleyip duruyordu?" derler. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Sadece heva ve hevesleridir peşinden gittikleri...

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  16. (Habîbim!) O (senin meclisine katıla)nlar içerisinden (münafık olan ve senin sözlerini önemsemeyerek) sana kulak veren vardır. Nihâyet senin yanından çıktıkları zaman, (seni iyice dinleyen sahâbe içerisinden) kendilerine ilim verilmiş olan o kimselere (, alaylı bir üslûpla): “Bi raz önce o ne demişti?” dediler. İşte ancak onlardır o kimseler ki; Allâh onların kalpleri üzerine mühür basmıştır da, on - lar (hayırlı olan hiçbir şeye yönelmeyip, dâimâ) kötü arzularına iyice uymuşlardır.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  16. Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman (alay ederek), kendilerine bilgi verilmiş olanlara, "Az önce ne söyledi?" derler. İşte bunlar, Allah'ın, kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir.

 15. Mehmet Okuyan

  16. Onlardan seni dinleyenler de vardır. Fakat senin yanından çıkınca kendilerine bilgi verilmiş olanlara “Az önce ne demişti?” diye (alaycılıkla) sorarlar. İşte onlar, kalplerini Allah’ın mühürledidikleridir ve arzularına uyanlardır.

 16. Mustafa İslamoğlu

  16. Onların arasından sana kulak verir (gibi) yapanlar var: nihayet senin yanından çıktıklarında, mesajı kavramış olanlara “Sahi, o demin ne dedi(!)” diye sorarlar. İşte, Allah’ın kalplerini mühürlediği ve zevklerine göre davranan kimseler onlardır.

 17. Mustafa Öztürk

  16. [Ey Peygamber!] Bazı münafıklar senin sözlerine, tebliğ ettiğin ayetlere kulak veriyormuş gibi gözükürler. Fakat senin yanından ayrıldıklarında, Allah'a iman ve ibadetin gerçek anlamını kavramış kimselere, "Sahi, Muhammed az önce neler anlatıyordu?!" diyerek alay ederler. İşte onlar Allah tarafından kalpleri mühürlenen, heva ve heveslerine uyan kimselerdir.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  16. Ve onlardan bazı kimseler vardır ki, seni dinler, sonra senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilmiş olanlara derler ki: «O biraz evvel ne söyledi?» Onlar öyle kimselerdir ki, Allah, onların kalbleri üzerini mühürlemiştir ve hevâlarına tâbi olmuşlardır.

 19. Sadık Türkmen

  16. Onlarin içinde seni dinleyenler vardır; sonra senin yanından çıkınca mesajı kavramış kimselere; "Az önce ne demişti?" diye sorarlar. İşte (inkârlarından dolayı) bunların, (kalpleri üzerinde yeni bir huy/yapı oluşmuş) kalpleri stresle/bunalımla dolmuştur. Bunlar kendi heveslerine uyan kimselerdir.

 20. Süleyman Ateş

  16. Onlardan kimi de gelip seni dinler. Fakat senin yanından çıktıkları zaman kendilerine bilgi verilmiş olanlara: "Demin ne söyledi?" derler. Onlar Allâh’ın kalblerini mühürlediği, keyiflerinin ardına düşmüş kimselerdir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  16. Onlardan seni dinleyenler var. Yanından çıkınca bilgi sahibi olanlara: "Ne dedi şimdi bu!" derler. Onlar, Allah’ın kalpleri üstünde yeni bir tabiat oluşturduğu ve kendi arzularına uyup duran kimselerdir.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  16. (Ey Muhammed!) O (müşrik)lerden seni dinlemeye gelenler de var. Sonra senin yanından çıktıkları zaman, (ashaptan) kendilerine ilim verilen kimselere (alay yoluyla): “O demin ne söyledi?” diye sorarlar. İşte bunlar, Sanki Allah kalplerini mühürledi de (hiç birşey anlamamış gibi) arzularına uyuyorlardır.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  16. İçlerinden bir kısmı seni dinler, sonra senin yanından çıktıklarında, kendilerine ilim verilmiş olanlara şöyle sorarlar: "Az önce ne söyledi?" İşte bunlar, Allah’ın, kalplerine mühür bastığı kimselerdir, boş arzularının ardına düşmüşlerdir.